Рішення
від 25.02.2020 по справі 910/14418/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

26.02.2020 р.Справа № 910/14418/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КВІТЕНЬ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Україна"

про стягнення 1 128 628,76 грн.

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Коваленко О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КВІТЕНЬ" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Україна" (далі - відповідач) про стягнення 1 128 628,76 грн, з яких 1 040 372,78 грн штрафної санкції та 88 255,98 грн пені.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем строків виконання підрядних робіт за Договором №0606/17-01 від 06.06.2017 р.

Ухвалою від 21.10.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 13.11.2019р.

Протокольною ухвалою від 13.11.2019 р. відкладено підготовче засідання на 10.12.2019 р.

14.11.2019 р. та 15.11.2019 р. від відповідача надійшли відзиви на позовну заяву, якими останній заперечує проти позову, посилаючись на відсутність порушень умов Договору №0606/17-01 від 06.06.2017 р.

03.12.2019 р. від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій позивач навів доводи на спростування тверджень відповідача, викладених у відзиві.

03.12.2019 р. від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, у якій позивач просить стягнути з відповідача 806 691,58 грн штрафної санкції та 321 937,18 грн 3% річних, яка прийнята судом до розгляду.

У підготовчому засіданні 10.12.2019 р. представник відповідача подав заперечення на відповідь на відзив.

Протокольною ухвалою від 10.12.2019 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 22.01.2020 р.

16.01.2020 р. від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

22.01.2020 р. від позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 22.01.2020 р. представник відповідача подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Протокольною ухвалою від 22.01.2020 р. долучено подані докази до матеріалів справи та відкладено підготовче засідання на 29.01.2020 р.

Протокольною ухвалою від 29.01.2020 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 26.02.2020 р.

У судовому засіданні 26.02.2020 р. представники позивача підтримали позовні вимоги у повному обсязі.

Представники відповідача в судовому засіданні проти позову заперечили.

У судовому засіданні 26.02.2020 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

06.06.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "КВІТЕНЬ", як Замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю "КС Україна", як Підрядником, укладено Договір №0606/17-01 від 06.06.2017 р. (далі - Договір).

За умовами п. 2.1. Договору Підрядник зобов`язався за рахунок Замовника на свій ризик виконати комплекс Робіт:

- виконати та здати йому відповідно до умов Договору та чинного законодавства України повний комплекс робіт з розроблення проектної документації стадії "РП" систем ОВіК на Об`єкті у складі та обсязі згідно п. 2.2. Договору, відповідно до вимог чинного законодавства України та норм, стандартів і правил на підставі Завдання на проектування, що надається Замовником (п. 2.1.1. Договору);

- виконати та здати йому відповідно до умов Договору, Проектної документації та чинного законодавства України повний комплекс робіт з монтажу систем ОВіК та ВК на Об`єкті у обсязі та складі згідно п. 2.2. Договору, а Замовник зобов`язується прийняти від Підрядника закінчені Роботи та оплатити їх у відповідності до умов Договору (п. 2.1.2. Договору).

Згідно з п. 2.2. Договору, до проектних Робіт, передбачених п. 2.1.1. даного Договору, входить:

- розроблення всього комплексу проектної документації стадії "РП" (Робочий проект) наступних розділів, відповідно до вимог діючих нормативних документів, стандартів, правил, вимог чинного законодавства України, згідно вихідних даних та технічного завдання: систем вентиляції, холодопостачання, теплопостачання (п. 2.2.1. Договору);

- виконання робіт з:

? підбору сертифікованого в Україні обладнання з оптимальним співвідношенням - ціна/якість/умови оплати/енергоефективність та погодженням із Замовником;

? аналізу проектних рішень;

? видачі завдань суміжним учасникам проекту по розділам;

? погодження проектних рішень з Замовником (п. 2.2.2. Договору).

Пунктами 2.2.3., 2.3. Договору сторони погодили, що погодження проектної документації, розробленої згідно з п. 2.2.1 Договору в частині, що регламентована вимогами чинного законодавства України та нормами, стандартами і правилами. Передбачені п. 2.1.1. та п. 2.2. Договору Роботи виконуються Підрядником згідно тих даних та технічного завдання, архітектурних планів та технологічного планування Об`єкту в форматі *.dwg, що надані Замовником у відповідності до чинних Державних будівельних норм України та іншого чинного законодавства України.

Згідно з п. 2.4. Договору до будівельних та інших робіт, передбачених п. 2.1.2. Договору, входить:

- монтажні та пусконалагоджувальні роботи з випробуванням наступних систем,

- вентиляція,

- холодопостачання,

- водопостачання та водовідведення (каналізації),

- теплопостачання.

За умовами п. п. 3.1., 3.2. Договору, строки виконання Робіт по Договору погоджуються Сторонами в Календарному план-графіку виконання Робіт, який оформлюється як Додаток № 1 до Договору. Перегляд строків виконання Робіт може здійснюватися лише за взаємною згодою Сторін шляхом підписання або внесення змін до відповідних додатків до Договору, якщо інше не передбачено в Договорі.

Пунктами 3.5. - 3.6. Договору сторони погодили, що датою початку виконання Робіт по Договору Підрядником є:

- для проектних робіт, передбачених п. 2.1.1, та п. 2.2. Договору, - дата передачі Замовником. Завдання на проектування, а також вихідних даних для проектування, що оформляється актом прийому-передачі та отримання авансу Підрядником згідно пункту 4.2.1. Договору;

- для Робіт, передбачених п. 2.1.2. та п. 2.4. Договору, - дата підписання акту приймання-передачі Будівельного майданчика Сторонами та отримання авансу Підрядником згідно пункту 4.2.2. Договору.

Датою закінчення комплексних Робіт по Договору є дата їх прийняття Замовником за останнім Актом приймання-здачі, але у будь-якому разі Роботи вважаються закінченими після остаточного виконання всього обсягу Робіт Підрядником згідно Договору.

Пунктами 4.1. - 4.2.4. Договору встановлено, що договірна ціна Робіт визначається на основі затверджених Сторонами кошторисів (Додаток до Договору № 2), що є невід`ємною частиною цього Договору.

Ціна Робіт за цим договором є твердою та не підлягає корегуванню, окрім випадку, зазначеного у п. 4.6. даного Договору.

Вартість матеріалів та обладнання є динамічною та може бути уточнено протягом виконання Договору.

Вартість обладнання (Додаток до Договору № 4) є твердою не підлягає корегуванню, крім випадку, зазначеного у п. 4.3. даного Договору.

Сторони передбачають наступний порядок фінансування за Договором:

- Аванс в розмірі 75% вартості проектних Робіт, передбачених в п.2.1.1. та п.2.2. Договору, що дорівнює 150 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 20%, у строк не пізніше "9" червня 2017 року.

- Аванс в розмірі 50% вартості та обладнання п. 4.1.3 Договору, що дорівнює 7 248 509,77 грн, в т.ч. ПДВ 20%, у строк не пізніше "9" червня 2017 року.

Остаточний розрахунок за виконані проектні Роботи, передбачені в п.2.1.1. та п.2.2. Договору, в розмірі 25% їх вартості, що дорівнює 50 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 20%, на строк не пізніше 10 календарних днів з моменту складання Сторонами акту приймання-передачі результатів виконаних проектних Робіт (з урахуванням умов п. 5.5. даного Договору.

Остаточний розрахунок за обладнання згідно п 4.1.3 в розмірі 50% їх вартості, що дорівнює 7 248 509,77 грн, в т. ч. ПДВ 20%, у строк не пізніше 5 календарних днів з моменту повідомлення від виробника про готовність відвантаження обладнання.

Як передбачено п. п. 4.7.1. - 4.8. Договору, замовник перераховує Підряднику грошові кошти на закупівлю матеріалів, обладнання та виконання Робіт відповідно до погодженого сторонами Графіків фінансування Робіт (Додаток №3), що є невід`ємною частиною цього Договору.

Якщо на дату здійснення платежу, передбаченого п. 4.7.1. даного Договору, курс євро EUR до гривні за розділом "Межбанк" на сайті minfin.com.ua на день, що передує дню платежу, збільшиться більш ніж на 2 (два) відсотки, порівняно з таким курсом на дату укладення даного Договору, вартість обладнання та матеріалів, що використовуються Підрядником при виконання Робіт, підлягає відповідному коригуванню. В такому випадку Замовник здійснює відповідне збільшення платежу, передбаченого п. 4.7. даного Договору.

Сума чергового платежу за відповідним Графіком фінансування Робіт коригується Замовником відповідно до різниці між сумою раніше виплачених коштів за виконані Роботи і вартістю прийнятих Робіт за актами приймання-здачі. У разі необхідності Сторони можуть внести зміни у відповідний Графік фінансування Робіт шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

Оплата фактично виконаних Робіт проводиться щомісячно згідно Графіка фінансування, встановленого у відповідних Додатках до договору щодо кожного виду Робіт до цього Договору, на підставі належним чином оформленого Платіжного пакету, підготовленого Підрядником. У Платіжний пакет входять наступні документи:

- Довідка ф.№ КБ-3;

- Акт ф.№ КБ-2в;

- Рахунок-фактура на оплату суми.

Зобов`язанням, згідно ст. 509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 Кодексу визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно зі ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Як зазначає позивач, відповідач несвоєчасно виконав роботу за Договором на суму 736 153, 07 грн та не виконав роботи на суму 2 941 866,33 грн, так як відповідно до календарного плану-графіку всі роботи мали бути виконані відповідачем до 31.03.2018 р.

Відтак, позивач звернувся до суду з даним позовом, у якому просить суд (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 03.12.2019 р.) стягнути з відповідача 3% річних відповідно до п. 16.13. Договору за період з 01.11.2018 р. по 01.11.2019 р. в розмірі 321 937,18 грн, та штрафну санкцію відповідно до п. 16.5. Договору за період з 01.12.2018 р. по 01.11.2019 р. в розмірі 806 691,58 грн.

Заперечуючи проти позову, відповідач зазначає, що:

- позивачем не виконані умови Договору, зокрема, не надано Підряднику будівельний майданчик, що автоматично змінює дату початку виконання Робіт Підрядником;

- окремою підставою відступлення Підрядником від Графіку виконання робіт з монтажу мережі теплопостачання, монтажу котельної та її запуску є по суті одностороння зміна Замовником комплектації та вартості обладнання для котельній. Так, спочатку сторони узгодили вартість обладнання 14'497' 019,54 грн., в тому числі вартість двох котлів для котельній Viessmann Vitoplex 100PV1B на загальну суму 2 256 059,22 грн (Додаток №4 до Договору), до якої входила вартість енергоцентру вартістю 2 158 832,04 грн. Після підписання цього Додатку Замовник в односторонньому порядку відмовився від енергоцентру, тому Підрядник був вимушений вже в ході виконання Договору змінювати проект та комплектацію обладнання і додатково узгоджувати це питання з Замовником. Відповідно, зміна комплектації обладнання котельної потягнула зміну обсягу та вартості робіт з монтажу мережі теплопостачання, котельної та її запуску, а також строків виконання цих робіт;

- відповідач заперечує доводи позовної заяви про те, що останні виконані Підрядником роботи датуються вереснем 2018 р., тобто з вересня 2018 р. жодних робіт Підрядником не виконано; так як позивачем не враховано підписані Замовником Акти КБ-2в №11 за жовтень 2018 п. від 31.10.2018 р., №12 за листопад 2018 р. від 30.11.2018 р. та №13 за листопад 2018 р. від 30.11.2018 р.;

- позивач без жодного обґрунтування та мотивування, без письмової відмови та зауважень не підписав та не повернув відповідачу наступні Акти приймання- здачі робіт:

№14 за січень 2019 р. на суму 184 181,28 грн.;

№15 за січень 2019 р. на суму 108 871,73 грн.;

№16 за січень 2019 р. на суму 161 215,91 грн.;

№ 17 за січень 2019 р. на суму 318 942,86 грн.;

№18 за лютий 2019 р. на суму 312 840,75 грн.;

№19 за лютий 2019 р. на суму 187 590,07 грн.;

№20 за лютий 2019 р. на суму 318 410,95 грн.;

№21 за лютий 2019 р. на суму 109 662,49 грн.;

№22 за березень 2019 р. на суму 168 349,03 грн.;

№23 за березень 2019 р. на суму 58 746,05 грн.;

№24 за березень 2019 р. на суму 196 158,34 грн.;

№25 за березень 2019 р. на суму 264 032,46 грн.;

№26 за квітень 2019 р. на суму 159 827,17 грн.;

№27 за квітень 2019 р. на суму 529 829,34 грн.;

№28 за квітень 2019 р. на суму 211 000,06 грн.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено обов`язковість договору для виконання сторонами.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як передбачено п. 16.5. Договору, за порушення строків виконання Робіт за цим Договором Підрядник сплачує Замовнику за кожен день прострочення штрафну санкцію у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості Робіт, строк виконання яких порушено.

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання (ч.1 ст. 230 ГК України).

Згідно зі ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання; пенею - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частина 6 статті 232 ГК України передбачає, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Одним із різновидів господарських санкцій, які застосовуються до правопорушника у сфері господарювання, є штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойки, штрафу, пені), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання (ст. 230 ГК України).

Судом встановлено, що штрафна санкція, передбачена п. 16.5. Договору, за своєю правовою природою є пенею.

Пунктом 16.13. Договору передбачено, що до Сторін Договору застосовується відповідальність у вигляді процентів, передбачених ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За результатом розгляду даної справи суд погоджується з доводами відповідача про недоведеність та необґрунтованість заявлених позовних вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 538 ЦК України виконання свого обов`язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов`язку, є зустрічним виконанням зобов`язання. При зустрічному виконанні зобов`язання сторони повинні виконувати свої обов`язки одночасно, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту. Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого обов`язку, повинна своєчасно повідомити про це другу сторону. У разі невиконання однією із сторін у зобов`язанні свого обов`язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов`язку у встановлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити виконання свого обов`язку, відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі. Якщо зустрічне виконання обов`язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов`язку, друга сторона повинна виконати свій обов`язок.

Статтею 613 ЦК України передбачено, що кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов`язку. Кредитор також вважається таким, що прострочив, у випадках, встановлених частиною четвертою статті 545 цього Кодексу. Якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора. Боржник не має права на відшкодування збитків, завданих простроченням кредитора, якщо кредитор доведе, що прострочення не є наслідком його вини або осіб, на яких за законом чи дорученням кредитора було покладено прийняття виконання. Боржник за грошовим зобов`язанням не сплачує проценти за час прострочення кредитора.

Як вбачається з матеріалів справи, Додатком №3 до Договору (графік фінансування комплексу робіт з монтажу систем ОВіК на об`єкті, а.с.35,36, т.1) передбачено завершення фінансування позивачем робіт у строк до 01.10.2018 р. в загальному розмірі 28 480 993,56 грн.

Додатком №1 до Договору (календарний план-графік виконання робіт, а.с. 32, т.1) передбачено початок робіт у жовтні 2017 р. та їх завершення до березня 2018 р.

Пунктами 3.5., 3.5.1., 3.5.2. Договору передбачено, що датою початку виконання Робіт по Договору Підрядником є:

- для проектних робіт, передбачених п. 2.1.1, та п. 2.2. Договору, - дата передачі Замовником. Завдання на проектування, а також вихідних даних для проектування, що оформляється актом прийому-передачі та отримання авансу Підрядником згідно пункту 4.2.1. Договору;

- для Робіт, передбачених п. 2.1.2. та п. 2.4. Договору, - дата підписання акту приймання-передачі Будівельного майданчика Сторонами та отримання авансу Підрядником згідно пункту 4.2.2. Договору.

Згідно з п. п. 11.2., 11.2.2. Договору Замовник зобов`язався надати будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання Робіт за Договором. Передача будівельного майданчика оформлюється Актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

При цьому, до матеріалів справи не надано доказів виконання зазначених умов Договору та передачі відповідачу будівельного майданчика за Актом приймання-передачі.

Представник позивача у судовому засіданні зазначила, що підписання актів приймання-передачі виконаних робіт КБ-2в підтверджує, що будівельний майданчик було передано відповідачу.

Проте, такі доводи відхиляються судом як необґрунтовані та такі, що не відповідають умовам п. п. 3.5., 3.5.1., 3.5.2., 11.2., 11.2.2. Договору.

Суд звертає увагу позивача на те, що для застосування до відповідача штрафних санкцій за Договором у вигляді пені та нарахувань за ч. 2 ст.625 УК України, має бути встановлена, насамперед, дата початку прострочення та сума простроченого зобов`язання.

Так, пенею відповідно до ст. 549 ЦК України є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

З огляду на відсутність доказів виконання позивачем умов п. п. 11.2., 11.2.2. Договору, відповідно до положень п. п. 3.5., 3.5.1., 3.5.2., суд дійшов висновку про те, що позивачем не надано належних доказів, з яких можливо було б встановити вартість прострочених відповідачем робіт та періодів прострочення, а розрахунок позивача, наведений в заяві про уточнення позовних вимог від 03.12.2019 р., не відповідає наявним у справі документам.

З урахуванням зібраних у матеріалах справи копій платіжних доручень (а.с. 38-55, т.1; 8-29, т.4) та актів КБ-2в (а.с. 66-156, т.1; 35-197, т.2; 8-173, т.3), суд дійшов висновку про недоведеність позивачем як періодів, так і сум прострочених зобов`язань відповідача за Договором.

Крім того, за результатом дослідження наданого до матеріалів справи листування між сторонами (а.с. 56-65, т.1; 6-20, т.2; 220-237, т.3; 67-96, т.4) суд погоджується з доводами відповідача про необхідність при визначенні періодів прострочення Підрядника за Договором, враховувати також зміну комплектації та вартості обладнання для котельної, під час дії Договору за вимогою Замовника (Додаток №4 до Договору).

Також, суд врахував, що позивачем було отримано від відповідача Акти приймання-здачі робіт №14 за січень 2019 р. на суму 184 181,28 грн.; №15 за січень 2019 р. на суму 108 871,73 грн.; №16 за січень 2019 р. на суму 161 215,91 грн.; № 17 за січень 2019 р. на суму 318 942,86 грн.; №18 за лютий 2019 р. на суму 312 840,75 грн.; №19 за лютий 2019 р. на суму 187 590,07 грн.; №20 за лютий 2019 р. на суму 318 410,95 грн.; №21 за лютий 2019 р. на суму 109 662,49 грн.; №22 за березень 2019 р. на суму 168 349,03 грн.; №23 за березень 2019 р. на суму 58 746,05 грн.; №24 за березень 2019 р. на суму 196 158,34 грн.; №25 за березень 2019 р. на суму 264 032,46 грн.; №26 за квітень 2019 р. на суму 159 827,17 грн.; №27 за квітень 2019 р. на суму 529 829,34 грн.; №28 за квітень 2019 р. на суму 211 000,06 грн. Проте, за поясненнями представника позивача у судовому засіданні, такі акти були підписані позивачем лише в листопаді 2019 року, та не враховувались при розрахунку позовних вимог.

Як встановлено ч. ч. 1 ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Згідно зі ст. ст. 78, 79 ГПК України, достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Разом з тим, Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги про стягнення з відповідача 3% річних в розмірі 321 937,18 грн та 806 691,58 грн. пені необґрунтованими, недоведеними та непідтвердженими наявними в матеріалах справи доказами, з огляду на недоведеність періодів прострочення та суми простроченого зобов`язання, у зв`язку з чим позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на позивача.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Відмовити повністю в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "КВІТЕНЬ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Україна" про стягнення 1 128 628,76 грн.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 05.03.2020 р.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/14418/19

Ухвала від 07.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Дроботова Т.Б.

Ухвала від 18.03.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Дроботова Т.Б.

Ухвала від 17.02.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Дроботова Т.Б.

Ухвала від 23.12.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Дроботова Т.Б.

Постанова від 07.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 22.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 24.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 26.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 05.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні