Рішення
від 26.02.2020 по справі 909/1188/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2020 Справа № 909/1188/19 Господарський суд Івано-Франківської області у складі Скапровської І.М.

Секретар судового засідання Тузін Г.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Акціонерного товариства "Таскомбанк", вул. Симона Петлюри, буд. 30 м.Київ, 01032

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Бабій Олександра Васильовича АДРЕСА_1

про стягнення заборгованості за кредитним договором №ID4864796 від 27.06.2018 в сумі 66840,35 грн.,

встановив, що АТ "Таскомбанк" звернулося до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до ФОП Бабій Олександра Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором №ID4864796 від 27.06.2018 в розмірі 66840,35 грн. В обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що відповідач всупереч приписам ГК України, ЦК України та умовам кредитного договору №ID4864796 від 27.06.2018, не виконав взяті на себе зобов`язання по поверненню у встановлені строки кредитних коштів та не сплатив відсотків за користування кредитом. В підтвердження викладеного подав суду копію заяви - договору про приєднання до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ "Таскомбанк" №ID4864796 від 27.06.2018 з додатком №1 (графік погашення кредиту), розрахунок заборгованості, копії повідомлення-вимоги №20352/70 від 10.10.2019, витягу з правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ "Таскомбанк".

04.11.2019, Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання суду на 03.12.2019.

03.12.2019, судом закрито підготовче провадження та призначено справу №909/1188/19 до судового розгляду по суті на 26.12.2019.

Господарський суд неодноразово відкладав розгляд справи та витребовував документи необхідні для розгляду справи.

24.01.2020, представник відповідача подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила, що позивачем не подано доказів того, що саме відповідачем підписано електронним цифровим підписом заяву-договір №ID4864796 від 27.06.2018, не надано ані відомостей про сертифікацію ключа ЕЦП відповідача, ані відомостей про особистий ключ підписувача, який має відповідати відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті, оскільки таких не існує. Також вказала на те, що сумнівність заяви-договору №ID4864796 від 27.06.2018 та позову підтверджується і тим, що до позову не подано паспортних даних та довідки про приєднання індивідуального податкового номера відповідача, детального розрахунку заборгованості, доказів відкриття на ім`я відповідача поточного рахунку та надання кредиту, доказів зняття цих коштів відповідачем з рахунку, доказів сплати кредиту, а також відсутність вимоги про застосування штрафних санкцій.

28.01.2020 та 29.01.2020, представник позивача подав суду для долучення до матеріалів справи роздруківку з сайту - htts//ca.informgust.ua, що підтверджує, на його думку, підписання сторонами договору; детальний розрахунок заборгованості відповідача станом на 04.10.2019; виписки по особовому рахунку за період з 27.06.2018 по 26.07.2018, з 27.07.2018 по 08.08.2019, як доказ підтвердження надання відповідачу грошових коштів та здійснення ним оплат по кредитному договору та копію заяви-договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ "Таскомбанк" на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та правил обслуговування корпоративних клієнтів.

Представники сторін в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Розглянувши матеріали справи, суд вважає, що позов слід задоволити частково.

При цьому суд врахував наступне:

відповідно до ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Частиною 1 ст.638 ЦК України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно ч.ч.1, 3 ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (у тому числі сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

У статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. (1046 ЦК України).

Згідно ст.1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Приписами ст. 530 ЦК України встановлено, що, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

10.10.2019, АТ "Таскомбанк" направив відповідачу повідомлення - вимогу про повернення кредиту в розмірі 66840,35 грн.

Згідно позиції Верховного Суду, викладеної в постановах від 18.02.2020 у справі №909/183/19 та від 16.05.2018 у справі №910/11163/17, схвалення правочину може відбутися, зокрема, у формі мовчазної згоди, і у вигляді певних поведінкових актів (так званих конклюдентних дій) особи - сторони правочину (наприклад, зняття готівки з рахунку, відкритому банком особі, яка надала необхідні документи для відкриття рахунку і перерахування на нього коштів).

З матеріалів справи вбачається, що Бабій О.В. підписав заяву-договір про приєднання до Публічної пропозиції АТ "Таскомбанк" на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Правил обслуговування корпоративних клієнтів та отримав картку № НОМЕР_1 , на яку АТ "Таскомбанк" перераховало кошти в сумі 60000 грн., з яких підприємцем отримано - 59445,70 грн. та повернуто - 16351,55 грн., про що свідчать виписки банку по особовому рахунку.

Враховуючи вище викладе та те, що відповідач доказів в підтвердження повернення банку фактично отриманої суми позики в повному обсязі не подав, суд вважає, що вимога позивача про стягнення заборгованості є обґрунтованою на суму 43094,15

Відповідно до статей 74, 77 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Судовий збір, відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України, слід покласти на сторони пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст.124 Конституції України, ст.ст.86, 129, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов задоволити частково.

Стягнути з фізичної особи-підприємця Бабій Олександра Васильовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь акціонерного товариства "Таскомбанк" ( вул. Симона Петлюри, буд. 30, Шевченківський район, м.Київ, 01032, код ЄДРПОУ 09806443) - 43094,15 (сорок три тисячі дев`яносто чотири гривні п`ятнадцять копійок) - заборгованості та 1238,53 (одну тисячу двісті тридцять вісім гривень п`ятдесят три копійки) - судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Скапровська І.М.

Повне рішення складено 10.03.2020

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —909/1188/19

Ухвала від 01.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Скрипчук Оксана Степанівна

Ухвала від 30.08.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Скрипчук Оксана Степанівна

Постанова від 19.07.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Скрипчук Оксана Степанівна

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Скрипчук Оксана Степанівна

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Скрипчук Оксана Степанівна

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 25.12.2019

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

Ухвала від 03.11.2019

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Скапровська І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні