Ухвала
від 02.03.2020 по справі 908/404/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/2/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

03.03.2020 Справа № 908/404/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Сушко Лариса Миколаївна , розглянувши матеріали заяви

боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702

про відкриття провадження у справі про банкрутство

За участю представників сторін:

Від боржника - не з`явився

18.02.2020. директор боржника Нор С.Г. звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

Для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України визначено наступні кандидатури: арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну, арбітражного керуючого Шведюк Людмилу Петрівну, арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича.

Ухвалою суду від 21.02.2020. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання суду на 03.03.2020., зобов`язано сторони виконати певні дії.

02.03.2020. до господарського суду Запорізької області надійшла заява арбітражного керуючого Овсієнко А.В. на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

02.03.2020. від арбітражного керуючого Шведюк Л.П. надійшла заява про надання згоди на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

Боржник своїм правом на участь у судовому розгляді справи 02.03.2020. не скористався, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Вивчивши надані документи, суд

УСТАНОВИВ:

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Перевіряючи обґрунтованість заяви про порушення справи про банкрутство та додані до неї матеріали, судом встановлено наступне:

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 21.02.2020. - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" зареєстровано за адресою: 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

28.09.2018 між ФОП Стьопіним Д.В. (Орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" (Орендар) укладений договір оренди обладнання №2809/ОЦ/18 за умовами якого Орендодавець передав Орендареві, а Орендар прийняв в строкове платне користування технологічне обладнання, для використання в господарській діяльності та зобов`язався сплачувати орендну плату.

Згідно актам здачі-приймання робіт, ФОП Стьопіним Д.В. було надано Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" послуг на загальну суму 120 000,00 грн.

Станом на 02.01.2020. боржником дана заборгованість не сплачена, що підтверджується підписаним між сторонами актом звірки взаєморозрахунків.

01.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" укладений кредитний договір №19/04/01-1/К на підставі якого боржнику були надані грошові кошти у розмірі 1 743 254,44 грн., які Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" зобов`язалося повернути та сплатити проценти.

Надання коштів підтверджується підписаними сторонами заявами про отримання кредиту відповідно до кредитного договору №19/04/01-1/К від 01.04.2019.

Станом на 13.01.2020. кредиторська заборгованість боржника за договором №19/04/01-1/К від 01.04.2019. становить 2 149 038,55 грн., з яких: 1 743 254,44 грн. - тіло кредиту, 405 784,11 грн. - проценти.

Отже, станом на 12.02.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" має кредиторську заборгованість перед ФОП Стьопіним Д.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" на загальну суму 2 269 035,55 грн., яка не задоволена боржником після встановленого для її погашення строку.

Керівником боржника проведено аналіз фінансового становища підприємства, інвестиційного положення та положення на товарному ринку Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси". Аналіз показав, що підприємство не має можливості відновити свою платоспроможність. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує, що на кожну гривню його зобов`язань в 2017 році припадало 0,63 грн. оборотних активів, в 2018 році 0,81 грн., а в 2019 року 0,94 грн. Значення цього показника не приблизилося до його граничної величини 1,5. Коефіцієнт фінансової автономії за 2017 рік значення коефіцієнту складало 0 в 2018 році 0,01, а в 2019 році 0,01, що значно нижче нормативного значення 0,5. Коефіцієнт концентрації власного капіталу в 2017 складав 0 в 2018 році 0,01, а в 2019 році 0,01 при нормативному значенні > 0,5. Коефіцієнт фінансової залежності в 2017 році складав 263,14, в 2018 році 169,44, а в 2019 році 133,85 при нормативному значенні 2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу в 2017 році складав 0, в 2018 році 0,01, а в 2019 році складав 0,01 при нормативному значенні > 0,1. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу в 2017 році складав 1, в 2018 році 0,99, а в 2019 році складав 0,99 при нормативному значенні < 0,5. Коефіцієнт Бівера в 2017-2019 роках був незначущим та приблизився до 0 при нормативному значенні > 0,2. Рентабельність основної діяльності в 2017 році 0,78 в 2018 році 0,20, а в 2019 році складала 0,09. Рентабельність власного капіталу в 2017 році складала 0,37, в 2018 році 0,48 та в 2019 році складала 0,23. Тобто підприємство не спроможне розплачуватися за своїми зобов`язаннями у встановлені терміни за рахунок найбільш ліквідних активів. Ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства на підприємстві не виявлено. Така ситуація говорить про тяжкий фінансовий стан підприємства, про повну неплатоспроможність підприємства.

Також, директором боржника була проведена інвентаризація активів підприємства, за наслідками якої встановлено, що станом на 14.01.2020. основні засоби, товарно-матеріальні цінності, готова продукція, оборотні активи та дебіторська заборгованість за рахунок яких можливо провести розрахунки з кредиторами складає 0,00 грн.

Отже у боржника є в наявності загроза його неплатоспроможності, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Відповідно до приписів ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Отже, суд вважає, що боржник відповідає законодавчому визначенню юридичної особи, яка неспроможна виконати свої грошові зобов`язання перед кредитором не інакше, як через застосування відповідних судових процедур банкрутства до боржника.

Згідно ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі або відмову у відкритті провадження у справі.

Відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

У підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - юридичної особи застосовуються такі судові процедури: розпорядження майном боржника; санація боржника; ліквідація банкрута.

Згідно ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство, суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Приписами ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у справі.

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до вищезазначених осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, із заявою про участь у даній справі звернулися арбітражні керуючі Овсієнко А.В. та Шведюк Л.П., які були визначені автоматизованою системою з відбору кандидатів.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства у разі, якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка буда першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

Будучи визначеним першим шляхом автоматизованого відбору, суд приходить до висновку про призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Овсієнко А.В. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

Керуючись ст. ст. 30, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №908/404/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3. Ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

4. Розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1714 від 31.07.2013., адреса для листування: 69005, м. Запоріжжя, а/с 1148).

5. Встановити основну грошову винагороду розпоряднику майна у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок коштів, авансованих на депозитний рахунок господарського суду.

6. З метою виявлення усіх кредиторів боржника, оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702 у порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

8. Зобов`язати розпорядника майна у строк до 16.04.2020. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів до 16.04.2020.

9. Попереднє засідання суду призначити на 16.04.2020. об 11-00. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корп. 1, каб. 218.

10. Зобов`язати розпорядника майна боржника Овсієнко А.В. провести інвентаризацію майна боржника, у термін до 03.05.2020.

11. Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

12. Зобов`язати арбітражного керуючого Овсієнко А.В. не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

13. Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становище боржника та становища боржника на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Копію ухвали надіслати боржнику, розпоряднику майна, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ГТУ юстиції у Запорізькій області, Запорізькому окружному адміністративному суду, арбітражному керуючому Шведюк Л.П.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України, шляхом подання апеляційної скарги наразі через господарський суд Запорізької області.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено - 10.03.2020.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення02.03.2020
Оприлюднено11.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/404/20

Ухвала від 11.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 11.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 30.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Постанова від 04.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні