Ухвала
від 16.04.2020 по справі 908/404/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/2/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.04.2020 Справа № 908/404/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши матеріали справи №908/404/20

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702

розпорядник майна - Мірошник Ігор Вікторович, 69005, м. Запоріжжя, а/с 1176

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.03.2020. відкрито провадження у справі №908/404/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 16.04.2020. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів до 16.04.2020. Попереднє засідання суду призначено на 16.04.2020. об 11-00.

Ухвалою суду від 24.03.2020. відсторонено арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси". Новим розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича.

10.03.2020. за №64650 у встановленому законодавством порядку оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

01.04.2020. до господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" з грошовими вимогами до боржника у сумі 2 149 038,55 грн.

Від розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог кредитора.

У судове засідання 16.04.2020. представники сторін не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Частиною 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Згідно ч. 1 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня) (ч. 2 ст. 47 Кодексу).

Вивчивши матеріали справи, заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог наступних кредиторів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" на суму 4204,00 грн. - 1 черга задоволення, 2 149 038,55 грн. - 4 черга задоволення.

Дані вимоги підтверджуються наступним: 01.04.2019. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" (Кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" (Позичальник) укладений кредитний договір №19/04/01-1/К за умовами якого Кредитор зобовязується надати Позичальнику грошові кошти в порядку та сумі встановлених договором, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Пунктом 1.2 договору встановлено, що кредит надається у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн.

Надання кредиту підтверджується заявами на отримання кредиту, які підписані обома сторонами та скріплені мокрими печатками.

08.10.2019. між сторонами укладена додаткова угода до кредитного договору №19/04/01-1/К від 01.04.2019. відповідно до якої узгодили наступне: розірвати даний договір від дати укладання цієї додаткової угоди; зафіксувати наступні параметри розрахунків за договором на момент укладання цієї додаткової угоди: тіло виданого кредиту становить - 1 743 254,44 грн., проценти нараховані станом на 08.10.2019. становлять 405 784,11 грн.; позичальник зобов`язується повернути всю суму заборгованості кредитору до 31.12.2019.

Станом на 01.04.2020. сума несплаченого боржником кредиту та процентів за кредитним договором №19/04/01-1/К від 01.04.2019. становить 2 149 038,55 грн.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з матеріалами справи, реєстром вимог кредиторів, представленим розпорядником майна, заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства-боржника відсутня.

Враховуючи, що всі грошові вимоги конкурсних кредиторів розглянуті господарським судом, суд вважає за необхідне зобов`язати розпорядника майна організувати та провести перші загальні збори кредиторів, встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, а також дату проведення підсумкового судового засідання у справі.

Керуючись ст. ст. 2, 45, 47, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал", 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 59, прим. 340 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702 на суму 4204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 149 038,55 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", наявну дебіторську заборгованість.

Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідсті до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого руху справи та відповідні протоколи надати суду.

Встановити дату проведення перших загальних зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів - 29.04.2020.

Встановити дату підсумкового засідання суду - 05.05.2020. о 12-00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корп. 1, каб. 218.

Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, розпоряднику майна.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повна ухвала складена 22.04.2020.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення16.04.2020
Оприлюднено24.04.2020

Судовий реєстр по справі —908/404/20

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 31.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Постанова від 05.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 16.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 21.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні