Постанова
від 05.05.2020 по справі 908/404/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/2/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Іменем України

05.05.2020 Справа № 908/404/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши матеріали справи №908/404/20

кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал", 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 59, прим. 340

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702

розпорядник майна - Мірошник Ігор Вікторович, 69005, м. Запоріжжя, а/с 1176

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.03.2020. відкрито провадження у справі №908/404/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 16.04.2020. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів до 16.04.2020. Попереднє засідання суду призначено на 16.04.2020. об 11-00.

Ухвалою суду від 24.03.2020. відсторонено арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси". Новим розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича.

10.03.2020. за №64650 у встановленому законодавством порядку оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

Ухвалою суду від 16.04.2020. визнані грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" до до боржника на суму 4204,00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 149 038,55 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Встановлено дату проведення перших загальних зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів - 29.04.2020. Встановилено дату підсумкового засідання суду - 05.05.2020. о 12-00 год.

04.05.2020. до господарського суду Запорізької області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" - голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" надійшло клопотання про припинення процедури розпорядження майна боржника, визнання Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Мірошника І.В.

Також, 04.05.2020. до суду надійшов аналіз фінансового становища підприємства, інвестиційного положення та положення на товарному ринку Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", документи за наслідком проведеної інвентаризації боржника.

Представники сторін у судове засідання 05.05.2020. не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне:

Пунктом 4 ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до компетенції зборів кредиторів належить право про прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

Згідно ч. 1, 2 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Частиною 3 даної статті встановлено, що у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень: ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом; ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Так, розпорядником майна були скликані збори кредиторів боржника, які оформлені протоколом №1 від 29.04.2020. та із змісту якого вбачається, що на зборах було визначено кількісний склад комітету кредиторів у складі 1 кредитора до якого включено Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал" яке має загальну кількість голосів 2149.

29.04.2020. відбулися збори комітету кредиторів, які оформлені протоколом №2, на яких було обрано голову комітету кредиторів боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал"; за наслідком заслуховування звіту розпорядника майна про фінансовий стан підприємства, уповноважено голову комітету кредиторів звернутись до господарського суду з клопотаннями про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Із наданих суду розпорядником майна аналізу фінансового становища підприємства, інвестиційного положення та положення на товарному ринку Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", документів за наслідком проведеної інвентаризації боржника вбачається, що всі розрахункові коефіцієнти, які визначають фінансове становище підприємства, мають надкритичне значення, що говорить про фінансову нестабільність та залежність підприємства від кредиторів. Підприємство не спроможне розрахуватися за своїми зобов`язаннями у встановлені терміни за рахунок найбільш ліквідних активів. Така ситуація говорить про тяжкий фінансовий стан підприємства, про його повну неплатоспроможність. У боржника наявна кредиторська заборгованість у розмірі 2 269 038,55 грн., в той же час згідно проведеної інвентаризації, встановлено відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" будь-якого майна.

Згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства суб`єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Частиною 4 статті 205 ГК України передбачено, що у разі неспроможності суб`єкта через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів, він може бути оголошений за рішенням суду банкрутом. Аналогічні положення містить частина 3 статті 110 ЦК України.

Отже, законодавець пов`язує встановлення неспроможності суб`єкта господарювання задовольнити вимоги кредиторів безпосередньо із встановленням обставин недостатності майна для задоволення таких вимог, однак не обмежує суд певними засобами доказування зазначених обставин.

Таким чином, за наслідками дослідження матеріалів справи судом встановлено факт неоплатності боржника, як того вимагає ст. 205 ГК України. Жодних доказів можливості відновлення платоспроможності боржника суду не надано.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів .

Так, комітетом кредиторів погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича, якй виконував повноваження розпорядника майна у даній справі про банкрутство, для призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

04.05.2020. до господарського суду Запорізької області від арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича надійшла заява на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" У поданій заяві зазначається, що він здійснює свою діяльність у м. Запоріжжі, має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №820 від 17.04.2013. Має досвід роботи арбітражним керуючим 9 років - працює з 2011 року. На випадок нанесення шкоди кредиторам чи боржнику, його професійна діяльність арбітражного керуючого застрахована, про що укладено договір страхування відповідальності арбітражного керуючого. Не належить до жодної категорії осіб передбаченими приписами ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, судимостей за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має та не є заінтересованою особою стосовно боржника, кредиторів.

За наслідками розгляду поданих матеріалів, беручи до уваги, що кандидатура арбітражного керуючого Мірошника І.В. погоджена комітетом кредиторів і відповідає вимогам ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича (свідоцтво № 820 від 17.04.2013 року, поштова адреса: 69005, м. Запоріжжя, а/с 1176, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Згідно абз. 8 ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 28, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702 - задовольнити.

Припинити процедуру розпорядження майном боржника.

Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" - арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича.

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702 - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича (свідоцтво № 820 від 17.04.2013 року, поштова адреса: 69005, м. Запоріжжя, а/с 1176, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та покласти на нього повноваження керівника банкрута.

Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

Зобов`язати посадових осіб банкрута протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Скасувати арешти, та інші обмеження по розпорядженню накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702.

Зобов`язати ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Копію постанови надіслати кредитору, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ГТУ юстиції у Запорізькій області, Шевченківському ВДВС м. Запоріжжя.

Постанова складена та підписана 06 травня 2020 року.

Постанова набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 ГПК України.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення05.05.2020
Оприлюднено06.05.2020

Судовий реєстр по справі —908/404/20

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 31.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Постанова від 05.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 16.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 21.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні