Ухвала
від 12.08.2020 по справі 908/404/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/2/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.08.2020 Справа № 908/404/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши матеріали справи №908/404/20

кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал", 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 59, прим. 340

банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702

ліквідатор - Мірошник Ігор Вікторович, 69005, м. Запоріжжя, а/с 1176

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 05.05.2020. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича.

23.07.2020. до господарського суду Запорізької області від ліквідатора надійшов звіт та ліквідаційний баланс Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

Крім того, 17.07.2020. до господарського суду Запорізької області від Головного управління ДПС у Запорізькій області надійшло клопотання з проханням не затверджувати ліквідаційний баланс банкрута до проведення позапланової перевірки на припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси". Спонукати ліквідатора надати документи фінансово-господарської діяльності боржника для проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2017.

Ухвалою суду від 27.07.2020. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області прийняті до розгляду, призначено судове засідання на 12.08.2020. Зобов`язано Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області надати суду у строк до 12.08.2020. довідку щодо податкової заборгованості підприємства-банкрута; нормативно-обгрунтоване пояснення щодо дій посадових осіб контролюючого органу у разі ненадання платником податків документів необхідних для проведення перевірки, поянення щодо порушення строків проведення позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

11.08.2020. до господарського суду Запорізької області від Головного управління ДПС у Запорізькій області надійшли додаткові пояснення до клопотання.

Представники сторін у судове засідання 12.08.2020. не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Розглянувши клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області, суд зазначає наступне:

Згідно пп. 20.1.4. п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби, зокрема, мають право проводити перевірки платників податків в порядку, встановленому цим Кодексом.

Позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України).

Тривалість перевірок визначена ст. 82 Податкового кодексу України (Строки проведення перевірок), відповідно до п. 82.2 якої тривалість перевірок, визначених у ст. 78 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у ст. 200 цього Кодексу), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб`єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків - 10 робочих днів. Продовження строків проведення перевірок, визначених у ст. 78 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб`єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів. Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статті 200 цього Кодексу, з урахуванням установлених цим пунктом строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів (п. 82.4 ст. 82 Податкового кодексу України).

Матеріалами справи підтверджено, що ухвала господарського суду від 21.02.2020. про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, направлена на адресу Головного управління ДПС у Запорізькій області, у зв`язку з чим суд вважає, що податкова була належним чином повідомлена про порушення справи про банкрутство відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

Таким чином, суд вважає, що у Головного управління ДПС у Запорізькій області було достатньо часу для проведення позапланової перевірки підприємства-банкрута у строки визначені законодавством .

Згідно з абз. 1, 2 п. п. 75.1.2 п. 75.1 75 ст. 75 ПК України, документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Згідно з п. 77.4 ПК України, про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом .

Також, відповідно до абз. 1 п. 78.4 ст. 78 ПК України, про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом .

Однак, матеріали справи не містять доказів (у т. ч. наказу) того, що податковим органом вчинялися дії, направлені на проведення документальної планової або позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", згідно з приписами ПК України.

Також, слід зазначити, що 28.05.2020 року було опубліковано Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 13.05.2020. №591-ІХ. Цей Закон набув чинності 29.05.2020 року.

Цим Законом внесені зміни до Податкового кодексу України, зокрема установлений мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу та фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в сфері підакцизних товарів.

Отже, з вище викладеного вбачається, що підстави для проведення перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства передбаченого п.п. 78.1.7. п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України - відсутні.

Окремо, суд звертає увагу на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" в ході здійснення господарської діяльності змінювало місце реєстрації. За даними відкритих джерел інформації, підприємство в січні 2020 року змінило місце реєстрації з м. Дніпро на м. Запоріжжя. Таким чином, за положеннями Податкового Кодексу України, місцем основного податкового обліку (і відповідно - місцем організації проведенні перевірок) є органи ДПСУ в м. Дніпро.

Що стосується фінансово-господарської документації підприємства-банкрута, з цього приводу ліквідатор у своєму звіті зазначає, що ним направлено письмову вимогу листом з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу учасника підприємства, відповіді на теперішній час не надано, встановити місцезнаходження документів не можливо.

Враховуючи вище викладені обставини, ліквідатор звернувся з заявою до Дніпровського відділу Національної поліції в Запорізькій області з заявою про встановлення та пошук місцезнаходження бухгалтерської, податкової, та іншої документації Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси".

Станом на теперішній час, дії щодо розшуку документів фінансово-господарської діяльності підприємства-банкрута, не призвели до позитивного результату. В ході проведення перевірки встановити місцезнаходження документів не виявилося можливим.

Також, слід зазначити, що проведення процедури банкрутства суб`єкта підприємницької діяльності згідно з приписами законодавства про банкрутство не залежить від факту можливості або неможливості провести перевірку банкрута податковим органом. Взаємовідносини між податковим органом як органом державного контролю та платником податків урегульовані спеціальними нормами Податкового кодексу України, які не залежать від норм Кодексу України з процедур банкрутства, якщо інше прямо не зазначено у самому законі. Ані норми Кодексу України з процедур банкрутства, ані норми Податкового кодексу України не містять положень про те, що підприємство - банкрут не може бути ліквідоване за рішенням суду чи ліквідаційна процедура має бути продовжена у зв`язку з неможливістю проведення перевірки банкрута податковим органом.

Обставини, пов`язані з виконанням податковим органом своїх повноважень, не можуть бути підставами для зупинення процесу ліквідації господарюючого суб`єкта, а також бути перешкодою для завершення провадження у справі про банкрутство за наявності передбачених законодавством про банкрутство підстав для того.

Крім того, частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що провадження у справах, про банкрутство регулюється Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на судовий захист.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України.

Згідно ст. 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.

Отже, реалізація конституційного права на звернення до суду, в даному випадку звернення Головним управлінням ДПС у Запорізькій області з клопотанням в межах справи про банкрутство №908/404/20, ставиться в залежність від положень Кодексу про банкрутство.

В силу особливостей справи про банкрутство (ст. 41 ГПК України), коло осіб, які мають право подавати заяви і клопотання процесуального характеру у справі про банкрутство, діючим законодавством звужено до учасників такої справи задля попередження необгрунтованого втручання інших осіб, які не є учасниками справи, у хід процедури банкрутства.

Учасниками у справі про банкрутство, згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, є: сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Так, відповідно до норм 45, 46, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у справі про банкрутство, особа, яка має до боржника кредиторські вимоги, набуває саме процесуального статусу кредитора - сторони та учасника провадження у справі про банкрутство після звернення із заявою з кредиторськими вимогами у справі про банкрутство.

Отже, Кодексом про банкрутство, а саме статтею 1, не передбачено участі органу ДПС як учасника провадження у справі про банкрутство. Крім цього, Головне управлінням ДПС у Запорізькій області не зверталося до суду в межах провадження у даній справі про банкрутство з кредиторськими вимогами до боржника і не набула в установленому порядку статусу сторони чи учасника провадження у даній справі про банкрутство.

Враховуючи вищевикладене, клопотання Головного управлінням ДПС у Запорізькій області, суд залишає без задоволення.

Вивчивши подані документи звіт та ліквідаційний баланс банкрута судом встановлено, що ліквідатором до підсумкового реєстру вимог кредиторів включено наступних кредиторів: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альянскепітал", 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 59, прим. 340 на суму 2 149 038,55 грн. - 4 черга задоволення; 4204,00 грн. - 1 черга задоволення.

Згідно звіту арбітражного керуючого Мірошника І.В. його основна винагорода за виконання повноважень розпорядника майна, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" у період з 24.03.2020. по 22.07.2020. складає 42 507,00 грн.

Даний звіт затверджений протокольним рішення комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" від 23.07.2020.

В ході проведення ліквідаційної процедури, ліквідатором відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства виконані усі необхідні заходи, а саме: проведена інвентаризація майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", направлені запити до відповідних установ з метою виявлення майна підприємства, закриті поточні рахунки банкрута.

Згідно з матеріалами справи та документами, що підтверджують проведену ліквідаційну процедуру, майнових активів підприємства-банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання, що підлягають включенню до ліквідаційної маси не виявлено, у зв`язку з чим кредиторська заборгованість залишилась не погашеною.

Частиною 3 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, оскільки за результатами ліквідаційної процедури у банкрута не залишилось майна, за рахунок якого можливе погашення кредиторських вимог, підприємницька діяльність товариства припинена, що відображено у ліквідаційному балансі, господарський суд приймає рішення про ліквідацію юридичної особи-банкрута та закриття провадження у справі.

Як визначено ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у випадках, передбачених пп. 4-6 ч. 1 цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Керуючись ст. ст. 30, 64, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області залишити без задоволення.

Затвердити звіт арбітражного керуючого Мірошника І.В. про нарахування та виплату основної винагорода за виконання повноважень розпорядника майна, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси" у період з 24.03.2020. по 22.07.2020. у розмірі 42 507,00 грн.

Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, затвердити.

Банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Укрспецфлюси", 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19, код ЄДРПОУ 41098702 - ліквідувати.

Провадження у справі №908/404/20 закрити.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Державному реєстратору здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Копію ухвали надіслати кредитору, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг ЗМР, ГТУ юстиції у Запорізькій області, ГУ ДПС у Запорізькій області.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повна ухвала складена 13.08.2020.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення12.08.2020
Оприлюднено14.08.2020

Судовий реєстр по справі —908/404/20

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 31.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Постанова від 05.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 16.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 21.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні