Рішення
№ 88148782
від 26.02.2020 по справі 910/16875/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.02.2020Справа № 910/16875/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О., за участю секретаря судового засідання Шкорупеєва А.Д., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"

до ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

третя особа , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний трест "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"

про стягнення 334266,85 грн.

Представники учасників процесу:

від позивача: Бешуля К.С.

від відповідача: Олійник І.Ю.

від третьої особи: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про стягнення 334266,85 грн. заборгованості.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором на виконання підготовчих робіт №06-22/412 від 27.11.2018 в частині повної та своєчасної оплати за виконані роботи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

09.12.2019 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/16875/19, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 16.01.2020, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний трест "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ".

09.01.2020 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній заперечує проти задоволення позовних вимог з наступних підстав: в порушення пунктів 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 8.1 договору підрядною організацією було здійснено виконання підготовчих робіт в новому бюджетному періоді, а саме в 2019 році без погодження з відповідачем та поза межами строку дії договору. Умови п. 1.2 договору передбачають перенесення строку виконання робіт, а не строку дії договору. В порушення п. 2.3.19 договору підрядник виконував роботи у 2019 році за відсутністю бюджетного фінансування.

09.01.2020 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшли пояснення щодо позову.

15.01.2020 від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій останній не погоджується з доводами, викладеними у відзиві та зазначає, що відповідно до п. 8.1 договору, останній продовжував свою дію після 31.12.2018, оскільки в результаті порушення замовником умов договору підрядник не виконав своєчасно свої зобов`язання по виконанню підготовчих робіт, а замовник не виконав своїх зобов`язань по оплаті виконаних робіт. Крім того, позивач зазначає, що відсутність бюджетного фінансування не є підставою для звільнення замовника від оплати виконаних підрядником робіт.

У підготовчому засіданні 16.01.2020 судом оголошено перерву до 04.02.2020.

27.01.2020 від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, у яких відповідач просить відмовити у задоволенні позову.

У підготовчому засіданні 04.02.2020 суд постановив протокольну ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 27.02.2020.

13.02.2020 від позивача надійшли письмові пояснення по справі та документи для долучення до матеріалів справи.

У судовому засіданні 27.02.2020 представник позивача підтримав позовні вимоги, просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача проти задоволення позову заперечив.

Представник третьої особи в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах справи наявне клопотання третьої особи про розгляд справи без участі уповноваженого представника.

В судовому засіданні 27.02.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи та матеріали, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

27.11.2018 між Територіальним управлянням Державної судової адміністрації України у Київській області (далі - замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний трест "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (далі - підрядник) укладено договір № 06-22/412 на виконання підготовчих робіт (далі - договір), відповідно до п. 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати: підготовчі роботи по об`єкту: Будівництво Бориспільського міськрайонного суду Київської області: Київська область, вул. Сергія Камінського, 6а (далі - роботи), відповідно до проекту виконання підготовчих робіт наданого замовником, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, відомість обсягів робіт, а також затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2 договору, безпосередній перелік, об`єм, строк виконання та вартість робіт, загальна сума вказуються сторонами в додатках до цього договору. У випадку порушення замовником п. 2.1.1. - 2.1.4. договору, строк виконання робіт підрядником переноситься на відповідний строк.

Положеннями п. 3.1, 3.2 договору встановлено, що ціна цього договору складає 971490,46 грн., визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору і є невід`ємною його частиною. Договірна ціна є динамічною і може корегуватися і уточнюватися у випадках, передбачених чинним законодавством, за взаємною згодою.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування замовником грошових коштів на поточний рахунок підрядника на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 протягом 5 календарних днів з дати підписання їх сторонами. Оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі рахунків та накладних, наданих підрядником (п. 3.4 договору).

Згідно з п. 4.2 договору, Акт приймання виконаних робіт оформлюється та підписується підрядником та передається на підписання замовнику у двох екземплярах. Замовник протягом п`яти календарних днів з моменту отримання актів від підрядника, підписує акти, та повертає один екземпляр підряднику, або надає письмову мотивовану відмову від підписання актів.

У п. 4.3 договору сторони погодили, що у випадку, якщо замовник протягом п`яти календарних днів з дати отримання від актів, не повернув підряднику підписаний акт або не надав мотивовану відмову від підписання, то роботи зазначені в акті вважаються прийнятими, а акт підписаний замовником без зауважень.

Відповідно до п. 8.1 договору, останній набирає чинності з дати укладення і діє до 31.12.2018, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором.

Позивач зазначає, що підрядник, на виконання умов договору у січні 2019 виконав роботи на загальну суму 334 266,85 грн., на підтвердження чого долучив до матеріалів справи Акти приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року: № 2/4 на суму 128 807,15 грн., № 2/1 на суму 82 015,74 грн., № 2/2 на суму 9 508,92 грн., № 2/3 на суму 13 357,70 грн., № 2/5 на суму 100 577,34 грн.

04.04.2019 зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року направлені для підписання відповідачу, що підтверджується листом вих. № 03/04-19 від 03.04.2019 та описом вкладення у цінний лист від 04.04.2019.

За твердженням позивача, відповідач, в порушення умов договору вказані вище приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року не підписав, вмотивованої відмови від підписання не надав та робіт, зазначених у актах не оплатив, у зв`язку з чим заборгованість відповідача становить 334 266,85 грн.

07.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний трест "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (кредитор-1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (кредитор-2) укладено договір "№ 2019/11-36 відступленні права вимоги (далі - договір відступлення), відповідно до п. 1. якого у Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області (боржник) є зобов`язання перед кредитором-1 по оплаті виконаних робіт згідно договору на виконання підготовчих робіт №06-22/412 від 27.11.2018 року на суму -334 266,85 грн.

Кредитор-1, керуючись вимогами цивільного законодавства, передає кредитору-2 право вимоги погашення частини зобов`язань боржника в розмірі 334 266,85 гривень, що виникло відповідно до договору на виконання підготовчих робіт №06-22/412 від 27.11.2018 року.

Моментом переходу права вимоги погашення заборгованості за договором на виконання підготовчих робіт №06-22/412 від 27.11.2018 року, від кредитора-1 до кредитора-2 є момент вступу в силу цього договору відповідно до п. 11 цього договору. В результаті передачі права вимоги за цим Договором у кредитора-2 виникає зобов`язання перед кредитором-1 в розмірі 334 266,85 гривень (п. 5, 6 договору відступлення права вимоги).

На виконання умов договору відступлення права вимоги позивач перерахував третій особі 334 266,85 грн. за відступлене право вимоги, що підтверджується платіжними дорученнями № 8 від 07.11.2019, № 9 від 07.11.2019, № 10 від 08.11.2019, № 11 від 08.11.2019.

Крім того, на виконання умов договору відступлення права вимоги, позивач 07.11.2019 направив на адресу відповідача повідомлення про відступлення права вимоги вих. № 11-19 від 07.11.2019.

Таким чином, позивач набув права вимагати стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 334 266,85 грн., що виникла на підставі договору № 06-22/412 на виконання підготовчих робіт.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач просить стягнути з відповідача 334 266,85 грн. заборгованості за виконані у січні 2019 роботи за договором на виконання підготовчих робіт № 06-22/412 від 27.11.2018.

Дослідивши наявні матеріали справи, оцінюючи надані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Укладений між Територіальним управлянням Державної судової адміністрації України у Київській області (та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний трест "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" договір № 06-22/412 на виконання підготовчих робіт за своєю правовою природою є договором підряду.

Частиною 1 статті 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково (ч. 1 ст. 854 ЦК України).

На підтвердження виконання робіт на суму 334 266,85 грн., позивачем долучені до матеріалів справи Акти приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року: № 2/4 на суму 128 807,15 грн., № 2/1 на суму 82 015,74 грн., № 2/2 на суму 9508,92 грн., № 2/3 на суму 13 357,70 грн., № 2/5 на суму 100 577,34 грн.

Вказані Акти приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року не підписані зі сторони відповідача.

Частина 1 ст. 853 ЦК України визначає, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Статтею 846 Цивільного кодексу України визначено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Відповідно до п. 2.3.6 договору підрядник зобов`язаний приступити до виконання робіт після підписання договору у термін, визначений у додатках до договору, за умови виконання Замовником обов`язків вказаних у п. 2.1.1. - 2.1.2. договору.

Як встановлено судом, між замовником та підрядником підписано Додаток № 2 до договору Календарний графік виконання підготовчих робіт , відповідно до якого сторони погодили виконання робіт з 27.11.2018 по 31.12.2018 включно.

Згідно з п. 2.1.1 договору, замовник зобов`язаний надати підряднику будівельний майданчик, передати за актом приймання - передачі дозвільну та іншу документацію, копію повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, надані відповідними органами, забезпечити об`єкт будівництва проектно-кошторисною документацією.

При цьому, у п. 1.2 договору сторони погодили, що у випадку порушення замовником п. 2.1.1. - 2.1.4. договору, строк виконання робіт підрядником переноситься на відповідний строк.

Як вбачається з матеріалів справи, замовником надано усю необхідну документацію для виконання робіт за договором лише 19.12.2018, що підтверджується рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 880, відповідно до якого погоджено видачу ордеру Територіальному управлянню Державної судової адміністрації України у Київській області на видалення зелених насаджень в зоні будівництва та обслуговування будівель державних органів (адміністративне приміщення суду) по вул. С. Камінського, 6а у м. Борисполі.

З урахуванням викладеного та п. 1.2 договору строк виконання робіт підрядником продовжився на 23 дні, тобто до 23.01.2019.

Необхідно зазначити, що за приписами ч. 4 ст. 612 Цивільного кодексу України, прострочення боржника не настає, якщо зобов`язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.

Згідно з ч. 3 ст. 220 Господарського кодексу України, боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора.

Відповідно до ч. 1 ст. 613 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 221 Господарського кодексу України, кредитор вважається таким, що прострочив виконання господарського зобов`язання, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов`язку.

Таким чином, невиконання підрядником усіх робіт до 31.12.2019 було зумовлено порушенням замовником п. 2.1.1 договору, що призвело до зміни умов виконання договору.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими (частина 4 статті 882 Цивільного кодексу України).

Отже, передання і прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому порядку акта і виникнення за таким актом прав та обов`язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором у разі неотримання обґрунтованої відмови про причини неприйняття робіт (виявлені недоліки) у строк, визначений договором.

Таким чином, відповідно до норм чинного законодавства підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта. У свою чергу, обов`язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника.

Отже, замовник, який в порушення вимог статті 882 Цивільного кодексу України безпідставно (невмотивовано) відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), не звільняється від обов`язку оплатити роботи.

Аналогічної позиції дотримується Верховний Суд у постанові від 21.08.2019 у справі № 917/1489/18.

З матеріалів справи вбачається, що Акти приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року: № 2/4, № 2/, № 2/2, № 2/3, № 2/5 на загальну суму 334 266,85 грн. направлені відповідачу для підписання 04.04.2019 (накладна 0405039755904).

Відповідачем під час розгляду справи не заперечувалось щодо отримання вказаних актів для підписання.

Враховуючи умови п. 4.3 договору, якщо замовник протягом п`яти календарних днів з дати отримання від актів, не повернув підряднику підписаний акт або не надав мотивовану відмову від підписання, то роботи зазначені в акті вважаються прийнятими, а акт підписаний замовником без зауважень.

Проте, як встановлено судом, замовник отримані акти не підписав, своїх заперечень щодо обсягів робіт, відображених в цих актах, не висловив.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що замовник в порушення вимог статей 853, 882 Цивільного кодексу України безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), що є підставою для покладення на нього обов`язку оплатити роботи, виконані виконавцем за договором на суму 334 266,85 грн.

Більше того, у судовому засіданні 04.02.2020 відповідач підтвердив, що роботи на суму 334 266,85 грн. виконані, але не в строк, який передбачений договором.

Так, заперечуючи проти позову, відповідач зазначає, що відповідно до п. 8.1 договору, останній діє до 31.12.2018, оскільки роботи виконані у січні 2019, то такі роботи виконані поза межами строку дії договору. Також відповідач зазначив, що п. 2 договору передбачає перенесення строку виконання робіт, а не строку дії договору.

Суд відхиляє вказані доводи відповідача, виходячи з наступного.

Так, п. 8.1 договору чітко встановлено, що останній набирає чинності з дати укладення і діє до 31.12.2018, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором.

Статтею 631 ЦК України та ч.7 ст.180 Господарського кодексу України передбачено, що строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов`язання сторін, що виникли на основі цього договору.

Закінчення строку дії договору не є підставою для припинення визначених ним зобов`язань, оскільки згідно зі статтею 599 ЦК України, частиною першою статті 202 ГК України такою підставою є виконання, проведене належним чином.

Отже, враховуючи викладене вище, а також прострочення замовника в частині надання необхідної документації для виконання договору підрядником, суд дійшов висновку, що в частині виконання зобов`язань договір № 06-22/412 на виконання підготовчих робіт продовжував свою дію після 31.12.2018, а підрядник мав право та обов`язок виконувати роботи у січні 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до п. 3.4 договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування замовником грошових коштів на поточний рахунок підрядника на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 протягом 5 календарних днів з дати підписання їх сторонами.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність обов`язку відповідача здійснити оплату за виконані роботи у розмірі 334266,85 грн. на користь позивача.

Щодо заперечень відповідача про те, що роботи виконувались за відсутності бюджетного фінансування, то суд зазначає, що Європейським судом з прав людини в рішенні від 18.10.2005 у справі "Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України" та в рішенні від 30.11.2004 у справі "Бакалов проти України" зазначено, що відсутність бюджетного фінансування (бюджетних коштів) не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов`язання.

Згідно з частиною 1 статті 96 Цивільного кодексу України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Враховуючи викладене, відсутність бюджетних коштів не є підставою для звільнення відповідача від оплати виконаних за договором робіт.

У відповідності до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приписами ст. ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставин, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження, такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи наведене, з`ясувавши повно і всебічно обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" повністю.

Судовий збір за розгляд справи відповідно до ст. 129 ГПК України покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238, 242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 58- Б, ідентифікаційний код 26268119) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок 83Д, офіс 607, ідентифікаційний код 41852568) 334266,85 грн. заборгованості та 5014,00 грн. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 10.03.2020.

Суддя С.О. Турчин

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено15.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/16875/19

Ухвала від 23.11.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Волковицька Н.О.

Ухвала від 23.11.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Турчин С.О.

Ухвала від 08.11.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Турчин С.О.

Ухвала від 24.10.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Волковицька Н.О.

Постанова від 04.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 15.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 25.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні