Окрема думка
№ 88149878
від 26.02.2020 по справі 911/806/17

КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ОКРЕМА ДУМКА

судді Білоуса В. В. до постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27 лютого 2020 року у справі № 911/806/17.

27.02.2020 Верховний Суд у складі Судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду: Катеринчук Л.Й. - головуючої, Банаська О.О., Білоуса В.В., Жукова С.В., Васьковського О.В., Огородніка К.М.,

Пєскова В.Г., Погребняка В.Я., Ткаченко Н.Г. у справі № 911/806/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідерс" про банкрутство прийняв постанову, якою відмовив у задоволенні касаційної скарги ТОВ "Лідерс" і залишив без змін ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 у справі № 911/806/17, якою замінено у справі кредитора Приватне підприємство "Автоексперт" м. Київ на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Таурус ПЛ".

З прийнятою постановою не згоден з таких мотивів.

Згідно частини 3 статті 3 Господарського процесуального кодексу України в редакції, чинній на час прийняття Судовою палатою вказаної постанови, судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII, який введено в дію з 21.10.2019, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (надалі - КУзПБ).

В статті 1 КУзПБ, статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції з 19.01.2013 дано таке визначення кредитора у справі про банкрутство: кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно частини 2 статі 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції з 19.01.2013, чинній на час ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваної ухвали і частини 2 статті 47 КУзПБ, чинній на час постановлення апеляційним судом постанови від 27.02.2020, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом встановленого законом строку.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначається розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів, дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів… Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги . Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів.

Постановою Господарського суду Київської області від 12.04.2017 у справі № 911/806/17 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідерс" та відкрито його ліквідаційну процедуру. Не погодившись із вказаним судовим рішенням, ТОВ "Таурус ПЛ" звернулось до Північного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить замінити первісного кредитора Приватне підприємство "Автоексперт" на його правонаступника ТОВ "Таурус ПЛ", скасувати постанову Господарського суду Київської області від 12.04.2017 та припинити провадження.

Апеляційний суд розглянув заяву ТОВ "Таурус ПЛ" про заміну кредитора його правонаступником і на підставі статті 52 ГПК України 03.07.2019 виніс ухвалу якою замінив у справі № 911/806/17 кредитора - Приватне підприємство "Автоексперт" на його правонаступника ТОВ "Таурус ПЛ". Вказана ухвала суду апеляційної інстанції мотивована тим, що 05.11.2018 між Приватним підприємством "Автоексперт" та ТОВ "Перт" було укладено договір відступлення права вимоги (цесії) відповідно до якого Первинний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги на загальну суму 170 000 грн, що належать первісному кредиторові у відповідності до Договору про надання послуг з оцінки № 02/09-16-1 від 02.09.2016, укладеному з ТОВ "Лідерс" (боржник у справі про банкрутство).

Суд апеляційної інстанції в оскаржуваній ухвалі зазначає, що зі змісту Договору цесії від 02.09.2016 вбачається, що між ТОВ "Лідерс" та Приватним підприємством "Автоексперт" було укладено Договір про надання послуг з оцінки № 02/09-16-1, відповідно до умов якого Замовник доручив, а Оцінювач за дорученням заявника провів незалежну оцінку основних засобів і вартість цієї послуги становить

180 000 грн і виконання цієї послуги стверджується актом № 14/11-16 здачі-приймання робіт від 18.11.2016 на зальну суму 180 000 грн.

Це дає підстави для висновку про те, що суд апеляційної інстанції не досліджував сам Договір про надання послуг з оцінки № 02/09-16-1 від 02.09.2016, а відтак не міг встановити виникнення за цим договором зобов`язань сторін, їх обсяг, тобто тих фактичних обставин, які необхідно встановити при заміні кредитора правонаступником на підставі статей 512, 513, 514 Цивільного кодексу України. Згідно вказаних норм законодавства ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.

Також оскаржувана ухвала мотивована тим, що в подальшому, 02.05.2019 між ТОВ "Перт" та ТОВ "Таурус ПЛ" було укладено Договір про відступлення права вимоги (цесії) б/н згідно якому Первинний кредитор відступав, а Новий кредитор набував право вимоги на загальну суму 170 000 грн, що належать Первинному кредиторові на підставі Договору відступлення права вимоги (цесії) від 05.11.2018 укладеному між Приватним підприємством "Автоексперт" та ТОВ "Перт" у відповідності до Договору про надання послуг з оцінки № 02/09-16-1 від 02.09.2016, укладеному між Приватним підприємством "Автоексперт" та ТОВ "Лідерс".

Звертаю увагу, що частиною 6 статті 12 ГПК України визначено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей , встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відтак для розгляду заяви про заміну прокурора, який є стороною у справі про банкрутство, має застосовуватися процесуальна норма яку містить Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", чинний на час винесення оскаржуваної ухвали, яка є спеціальною та підлягає переважному застосуванню щодо норм ГПК України.

Ухвалою місцевого суду від 14.02.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Лідерс", в тому числі з грошовими вимогами первісного кредитора - Приватного підприємства "Автоексперт" на суму 170 000 грн у шосту чергу погашення вимог.

Відтак, суд апеляційної інстанції при постановленні оскаржуваної ухвали про заміну кредитора у справі про банкрутство правонаступником, мав керуватися не загальною процесуальною нормою - статтею 52 ГПК України, а спеціальною - статтею 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції чинній на час винесення апеляційним судом ухвали. Згідно статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сторонами у справі про банкрутство є конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут).

Існує відмінність між регулюванням правонаступництва у справі про банкрутство, передбаченого статтею 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і процесуальним правонаступництвом, передбаченим статтею 52 ГПК України.

Згідно статті 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснюється правонаступництво кредитора у справі про банкрутство. Заміна кредитора у справі про банкрутство правонаступником відповідно до статті 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тягне за собою внесення змін до затвердженого ухвалою господарського суду реєстру вимог кредиторів щодо особи кредитора.

Процесуальне правонаступництво за статтею 52 ГПК України допускає заміну сторін у справі - позивача, відповідача, і не має наслідком внесення змін до затвердженого ухвалою місцевого суду реєстру вимог кредиторів щодо особи кредитора.

Оскільки для правонаступництва кредитора у справі про банкрутство має застосовуватися спеціальна норма - стаття 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а не стаття

52 ГПК України, то й для вирішення питання норма якого закону має застосовуватися для застосування касаційних фільтрів потрібно керуватися частиною 3 статті 9 КУзПБ, а не пунктом 2 частини 1 статті 287 ГПК України.

Частиною 3 статті 9 КУзПБ не передбачено оскарження до суду касаційної інстанції ухвали про заміну кредитора правонаступником. Не було передбачено такого оскарження і частиною 3 статті 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції чинній з 19.01.2013.

Відтак, касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ "Лідерс" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 про заміну кредитора - Приватного підприємства "Автоексперт" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Таурус ПЛ" підлягало закриттю на підставі статті 296 ГПК України, як помилково відкрите (пункт 1 частини 1 статті 293 ГПК України).

27.02.2020

Суддя Касаційного господарського суду

у складі Верховного Суду Білоус В. В.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено12.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/806/17

Окрема ухвала від 16.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 25.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 25.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 22.06.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Лопатін А.В.

Постанова від 22.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 04.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 04.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 29.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Окрема думка від 19.03.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Ухвала від 12.03.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Катеринчук Л.Й.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні