Ухвала
від 26.02.2020 по справі 910/13940/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.02.2020Справа № 910/13940/18

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Юрковської В.О., розглянувши у підготовчому засіданні

матеріали справи за позовом Акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) до Товариства з обмеженою відповідальністю Корсар (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд 7-9, поверх 1) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) про стягнення 366202,28 грн,

Представники сторін:

від позивача: Хитрова Любов Володимирівна (довіреність № 5606-К-О від 30.09.2019);

від відповідачів: Бондар Едуард Антонович (довіреність від 13.12.2019, довіреність від 21.11.2018)

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебувала справа № 910/13940/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк до Товариства з обмеженою відповідальністю Корсар та ОСОБА_1 про стягнення 366202,28 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.03.2019 позов задоволено повністю. Стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Корсар" та ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" 366202 грн. 28 коп. заборгованості за кредитом та 5493 грн. 03 коп. судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.07.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 13.03.2019 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 01.11.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 13.03.2019 та постанову Північного апеляційного Господарського суду від 15.07.2019 у справі № 910/13940/18 скасовано, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.11.2019, справу передано для розгляду судді Демидову В.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2019 справу № 910/13940/18 прийнято до свого провадження, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 19.12.2019.

19.12.2019 до суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019, постановленої без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання, підготовче засідання у справі відкладено на 23.01.2020.

21.01.2020 до суду від позивача надійшли клопотання про долучення додаткових доказів та огляд веб-ресурсу та додаткові письмові пояснення по справі.

Підготовче засідання 21.01.2020, у зв`язку із тимчасовою непрацездатністю судді Демидова В.О., відкладено на 13.02.2020.

12.02.2020 до суду від позивача надійшли письмові пояснення обґрунтування позовних вимог.

13.02.2020 до суду від відповідача ТОВ Корсар надішли письмові пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020, постановленою без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання, оголошено перерву у судовому засіданні на 17.02.2020.

В підготовчому засіданні 17.02.2020 судом поставлено на обговорення питання про призначення у справі судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2020, постановленою без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання, оголошено перерву у судовому засіданні на 27.02.2020 та надано сторонам строк для погодження експертної установи для проведення експертизи.

27.02.2020 до суду від позивача та відповідачів надійшли клопотання, в яких наведено перелік питань, необхідних для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Демидова В.О. повний текст ухвали складений та підписаний 23.03.2020.

В підготовче засідання з`явилися представники сторін, подані клопотання підтримали.

Суд вивчивши доводи поданих клопотань, матеріали справи, доходить такого обґрунтованого висновку.

Відповідно до заявлених позовних вимог у справі № 910/13940/18 позивач просить суд стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Корсар та ОСОБА_1 заборгованість за договором № б/н від 25.12.2014 у розмірі 366202,28 грн та судовий збір.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що 25.12.2014 ТОВ Корсар підписано заяву про відкриття поточного рахунку, згідно якої ТОВ Корсар приєднався до Умов та правил надання банківських послуг , Тарифів Банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua, які разом із заявою складають договір банківського обслуговування № б/н від 25.12.2014 та взяв на себе зобов`язання виконувати умови договору.

Частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

Відповідно до п.3 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів. Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є, зокрема, визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.

В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) від 01.06.2006, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Враховуючи необхідність роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, з урахуванням необхідності спеціальних знань, зокрема, для встановлення відповідності наданої позивачем редакції Умов та правил надання банківських послуг редакції таких Умов та правил надання банківських послуг , які діяли на день підписання заяви про відкриття поточного рахунку, суд вважає за необхідне призначити у справі судову комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення якої поставити питання:

- В якій редакції у мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ були розміщені Умови та правила надання банківських послуг станом на 25.12.2014?;

- Чи відповідає редакція Умови та правила надання банківських послуг і Тарифів банку, що була розміщена в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ станом на 01.11.2014 та на 25.12.2014 наданій у матеріали справи редакції витягу з Умов та правил надання банківських послуг і Тарифів Банку, доданих позивачем до позовної заяви від 15.08.2018, до клопотання про долучення до матеріалів справи від 20.12.2018, до клопотання про долучення додаткових доказів від 21.01.2020, на переносному носії-диску та роздрукованій на паперовому носії редакції, а саме розділу 3.2.1. Умов?

- Коли були розміщені у мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ Умови та правила надання банківських послуг , які повинні були діяти станом на 25.12.2014?

- Чи вносились в подальшому зміни саме до редакції Умов та правил надання банівських послуг і Тарифів банку, розміщених в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ від 01.11.2014, а саме до розділу 3.2.1 Умов (сторінки 593-616)?

Згідно з ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи. Проведення експертизи суд доручає Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до частини третьої і четвертої статті 15 Закону України "Про судову експертизу" витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України, зокрема, у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією (частина 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи те, що позивач в силу приписів частини 3 статті 13 та частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України повинен довести ті обставини, на які він посилається в обґрунтування своїх позовних вимог, суд дійшов висновку, що витрати по проведенню експертизи на даному етапі покладаються на позивача як на заінтересовану сторону.

Пунктом 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Враховуючи те, що при вирішенні спору у справі № 910/13940/18 виникли питання, з`ясування яких потребує спеціальних знань, а саме призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/13940/18 судову комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення якої поставити наступні запитання:

- В якій редакції у мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ були розміщені Умови та правила надання банківських послуг станом на 25.12.2014?;

- Чи відповідає редакція Умови та правила надання банківських послуг і Тарифів банку, що була розміщена в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ станом на 01.11.2014 та на 25.12.2014 наданій у матеріали справи редакції витягу з Умов та правил надання банківських послуг і Тарифів Банку, доданих позивачем до позовної заяви від 15.08.2018, до клопотання про долучення до матеріалів справи від 20.12.2018, до клопотання про долучення додаткових доказів від 21.01.2020, на переносному носії-диску та роздрукованій на паперовому носії редакції, а саме розділу 3.2.1. Умов?

- Коли були розміщені у мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ Умови та правила надання банківських послуг , які повинні були діяти станом на 25.12.2014?

- Чи вносились в подальшому зміни саме до редакції Умов та правил надання банівських послуг і Тарифів банку, розміщених в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/ від 01.11.2014, а саме до розділу 3.2.1 Умов (сторінки 593-616)?

2. Проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, місто Київ, вул. Смоленська, будинок 6).

3. Попередити експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність згідно з ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/13940/18 надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

6. Оплату витрат по проведенню судової експертизи у справі покласти на позивача і запропонувати йому вирішити питання з експертною установою щодо сплати, в т.ч. шляхом попередньої оплати, сум за проведення судової експертизи.

7. Зобов`язати учасників судового процесу повідомити Господарський суд міста Києва про закінчення експертизи.

8. Провадження у справі № 910/13940/18 зупинити на час проведення судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у порядку і строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали 23.03.2020 .

Суддя В.О. Демидов

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено23.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/13940/18

Рішення від 12.10.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 21.09.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 02.09.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 15.08.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 27.07.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Ухвала від 24.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Демидов В.О.

Постанова від 31.10.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Суховий В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні