ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 766/812/20 н/п 2/766/6097/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2020р. Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючої судді Зуб І.Ю.,

при секретарі Матієнко А.О.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні цивільну справу позовною заявою ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Провідна , Товариства з обмеженою відповідальністю Камелія-1 , третя особа: ОСОБА_2 про стягнення матеріальних та моральних збитків, завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні судді Херсонського міського суду перебуває цивільна справа №766/812/20 за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Провідна , Товариства з обмеженою відповідальністю Камелія-1 , третя особа: ОСОБА_2 про стягнення матеріальних та моральних збитків, завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Ухвалою від 21.01.2020 року відкрито провадження по справі та призначено підготовче засідання.

В підготовче засідання, призначене на 19.03.2020 року сторони у справі, третя особа не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Від представника позивача - адвоката Головченко Р.В., представника відповідача ТОВ Камелія-1 - адвоката Доценко К.С. надійшли заяви про проведення засідання без їх участі, просять затвердити мирову угоду.

19.03.2020 року судом отримано заяву представника позивача - адвоката Головченко Р.В. про відмову від позову в частині позовних вимог ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Провідна про стягнення в межах ліміту страхового відшкодування на її користь 22874 грн. 85 коп. Також в заяві зазначено, що наслідки відмови від позову, передбачені ст. 206 ЦПК України, позивачу роз`яснені та зрозумілі.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 49 ЦПК України, позивач вправі відмовитися від позову, всіх або частини позовних вимог.

Таким чином, суд дійшов висновку, що дана заява про відмову від позову в частині позовних вимог ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Провідна про стягнення в межах ліміту страхового відшкодування на її користь 22874 грн. 85 коп. підлягає задоволенню.

Також судом 19.03.2020 року отримано заяву представника позивача - адвоката Головченко Р.В. про виключення третьої особи. В заяві зазначено, що даний спір сторони вирішили шляхом укладення мирової угоди, тому просить виключити ОСОБА_2 з кола третіх осіб.

Враховуючи, що сторони мають намір укласти мирову угоду, то таке клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з наведеним задовольняється.

Судом 19.03.2020 року отримано заяву представника позивача - адвоката Головченко Р.В. та представника відповідача - адвоката Доценко К.С. про затвердження мирової угоди, також надано мирову угоду.

У мировій угоді зазначено наступні умови: ОСОБА_1 зменшує позовні вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та визначає їх у розмірі 51000(п`ятдесят одна тисяча) грн. 00коп.; ОСОБА_1 відмовляється від позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ - 1" відмовляється від позовних вимог до ОСОБА_1 за зустрічним позовом про передачу автомобіля Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, після відшкодування в повному обсязі ОСОБА_1 матеріальної шкоди товариством з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 ; Сторони погодили, що розмір судових витрат, понесених ОСОБА_1 на оплату судового збору та витрати на правову допомогу, а також витрати товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 на оплату судового збору та витрати на правову допомогу за подання зустрічного позову залишаються за кожною зі сторін; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ - 1" сплачує на користь ОСОБА_1 суму 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн. 00коп. в наступному порядку: 20000 (двадцять тисяч) грн. 00коп. - в день затвердження судом даної мирової угоди, 10000 (десять тисяч) грн. 00 коп. - до 30 квітня 2020 року, 10000 (десять тисяч) грн. 00коп. - до 31 травня 2020 року, 11000 (одинадцять тисяч) 00коп. - до 30 червня 2020 року; виплата коштів у вигляді платежів, визначених в п. 5 цієї мирової угоди здійснюється шляхом перерахування товариством з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 коштів на рахунок ОСОБА_1 за наступними реквізитами: Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" , МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, на картку № НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_1 , призначення платежу: на виконання мирової угоди від 19.03.2020 року по справі №766/812/20; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ - 1" має право достроково погасити борг в повному обсязі або його частину; ОСОБА_1 гарантує, що після отримання відшкодування за цією мировою угодою не матиме жодних майнових та інших немайнових претензій до товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 з приводу відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих ОСОБА_1 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулась 16.09.2019 року у місті Херсоні по вулиці Сорокіна площа Корабельна за участю ОСОБА_1 та водія товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 .

Згідно із ч. 4 ст. 200 ЦПК України, ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 206, 207 УПК України.

Відповідно до ст. 207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.255 ЦПК України , суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Як видно зі змісту мирової угоди та наданих пояснень, сторони розуміють наслідки її затвердження судом.

Враховуючи, що умови мирової угоди не суперечать вимогам закону, не порушують нічиїх прав, свобод чи інтересів, суд вважає за необхідне затвердити дану мирову угоду та закрити провадження у справі.

19.03.2020 року судом отримано заяву представника позивача - адвоката Головченко Р.В. про скасування заходів забезпечення доказів, що вжиті ухвалою суду від 07.02.2020 року, посилаючись на те, що сторони уклали мирову угоду.

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 07.02.2020 року задоволено заяву представника відповідача ТОВ Камелія-1 та забезпечено доказ. А саме: заборонено ОСОБА_1 вчиняти наступні дії: здійснювати зміни технічного стану автомобіля Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску; здійснювати зняття, продаж, передачу третім особам та знищення окремих вузлів та деталей Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску; відчуження автомобіля Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску

Виходячи з загальних положень ст. 264 ЦПК України при ухваленні судового рішення повинні бути вирішені питання забезпечення вжиті на підставі ухвал суду.

Враховуючи, що ухвалою суду від 07.02.2020 року було забезпечено доказ у справі шляхом обмеження права позивача на розпорядження майном, беручи до уваги той факт, що сторони уклали мирову угоду, у зв`язку з чим відпала необхідність в забезпечення доказу на час розгляду справи, суд вважає, що заява про скасування заходів забезпечення доказу підлягає задоволенню, а заходи забезпечення - скасуванню.

Керуючись ст. ст. 207 , 208 , 260 , 353 ЦПК України , суд-

П О С Т А Н О В И В :

Закрити провадження в частині позовних вимог ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Провідна про стягнення в межах ліміту страхового відшкодування на її користь 22874 (двадцять дві тисячі вісімсот сімдесят чотири) грн. 85 коп.

Затвердити мирову угоду, укладену між ОСОБА_1 , від імені якої діє представник - адвокат Головченко Руслан Володимирович та товариством з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 , від імені якого діє представник - адвокат Доценко Кирило Сергійович, на наступних умовах:

1. ОСОБА_1 зменшує позовні вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та визначає їх у розмірі 51000(п`ятдесят одна тисяча) грн. 00коп.

2. ОСОБА_1 відмовляється від позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ - 1" відмовляється від позовних вимог до ОСОБА_1 за зустрічним позовом про передачу автомобіля Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, після відшкодування в повному обсязі ОСОБА_1 матеріальної шкоди товариством з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 .

4.Сторони погодили, що розмір судових витрат, понесених ОСОБА_1 на оплату судового збору та витрати на правову допомогу, а також витрати товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 на оплату судового збору та витрати на правову допомогу за подання зустрічного позову залишаються за кожною зі сторін.

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ - 1" сплачує на користь ОСОБА_1 суму 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн. 00коп. в наступному порядку:

- 20000 (двадцять тисяч) грн. 00коп. - в день затвердження судом даної мирової угоди;

- 10000 (десять тисяч) грн. 00 коп. - до 30 квітня 2020 року;

- 10000 (десять тисяч) грн. 00коп. - до 31 травня 2020 року;

- 11000 (одинадцять тисяч) 00коп. - до 30 червня 2020 року.

6.Виплата коштів у вигляді платежів, визначених в п. 5 цієї мирової угоди здійснюється шляхом перерахування товариством з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 коштів на рахунок ОСОБА_1 за наступними реквізитами:

Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" , МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, на картку № НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_1 , призначення платежу: на виконання мирової угоди від 19.03.2020 року по справі №766/812/20.

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ - 1" має право достроково погасити борг в повному обсязі або його частину.

8. ОСОБА_1 гарантує, що після отримання відшкодування за цією мировою угодою не матиме жодних майнових та інших немайнових претензій до товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 з приводу відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих ОСОБА_1 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулась 16.09.2019 року у місті Херсоні по вулиці Сорокіна площа Корабельна за участю ОСОБА_1 та водія товариства з обмеженою відповідальністю КАМЕЛІЯ - 1 .

9.Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження Херсонським міським судом Херсонської області.

Провадження по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Камелія-1 про стягнення матеріальних та моральних збитків, завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди - закрити.

Скасувати заходи забезпечення доказів, а саме: заборону ОСОБА_1 вчиняти наступні дії: здійснювати зміни технічного стану автомобіля Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску; здійснювати зняття, продаж, передачу третім особам та знищення окремих вузлів та деталей Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску; відчуження автомобіля Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску; вжиті ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 07.02.2020 року у справі №766/812/20.

Ухвала може бути оскаржено до Херсонського апеляційного суду в термін 15 днів з дня її оголошення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю Камелія-1 (ЄДРПОУ 14133360, м. Херсон, Миколаївське шосе 4 км.)

Повний текст ухвали виготовлено 24.03.2020 р.

СуддяІ. Ю. Зуб

Зареєстровано 25.03.2020
Оприлюднено 25.03.2020
Дата набрання законної сили 19.03.2020

Судовий реєстр по справі 766/812/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.03.2020 Херсонський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 24.03.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 19.03.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 19.03.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 19.03.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 17.03.2020 Херсонський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.02.2020 Херсонський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 24.02.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 24.02.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 07.02.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 06.02.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 21.01.2020 Херсонський міський суд Херсонської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону