ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/382/20

Провадження №: 1-кс/755/1860/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора Кулеша П.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000147 від 09.08.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000147 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017000000000147, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 - 2019 років невстановленими особами створено ряд юридичних осіб з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Водночас, підприємствами реального сектору економіки в період з 2017 року до теперішнього часу проводяться операції з відображення у податковій звітності нереальних фінансово-господарських операцій щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності, з метою незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ.

Крім того вказано, що у схемі ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фіктивному підприємництві задіяні ряд підприємств, серед яких: ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085), ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018), ТОВ "ФК "СІГМА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40034543), ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903), які відкрили рахунки у банківських установах АТ ПРАВЕКС БАНК (МФО 380838), АТ БАНК СIЧ (МФО 380816), ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634), АТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526), АТ КРЕДИТВЕСТ БАНК (МФО 380441), АТ БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281), АТ АСВIО БАНК (МФО 353489), АТ МЕГАБАНК , Харкiв (МФО 351629), АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500), АТ РВС БАНК (МФО 339072), АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), АТ ПУМБ (МФО 334851), ПpАТ БАНК ФАМIЛЬНИЙ (МФО 334840), Акцiонерний банк Пiвденний (МФО 328209), Головному управлiнні по м. Києву та Київськiй областi Публічного акцiонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 322669), АТ ЮНЕКС БАНК м. Київ (МФО 322539), ПАТ ГРIН БАНК (МФО 322324), ПАТ АЙБОКС БАНК (МФО 322302), КИЇВСЬКА ФПАТКБ`ПIВДЕНКОМБАНК , М.КИЇВ (МФО 320876), Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК , КИЇВ (МФО 320649), АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), АТ А - БАНК (МФО 307770), ПАТ БАНК ВОСТОК МФО 307123), АТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО 305880), АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО 300346).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ, серед яких: грошові чеки, видаткові касові ордери, платіжні доручення, векселі, заяви на видачу готівки, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по вищезгаданих рахунках за період з 01.01.2019 до часу проведення тимчасового доступу.

У ході здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках, на предмет наявності фактів перерахування коштів на рахунки підприємств, які можуть бути не відображені у податковому обліку підприємства, зняття готівкових коштів службовими особами вказаних підприємств або за довіреністю, а також не перерахування грошових коштів на банківські рахунки підприємств, які відображені у документах податкової звітності.

Банківські документи мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо, фактів ухилення від сплати податків, а також даних, що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора Кулеша П.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора Кулешу П.В. або слідчим групи слідчих №32017000000000147 - Лисенку Олександру Олександровичу, Овчарову К.В., Стасенку В.І., Махньову В.В., Поповичуку В.О., Сафонову А.Ю., Лавренку М.Є., Овдієнку М.Ю., Миколаєвському Д.А., тимчасовий доступ до документів ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085), ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018), ТОВ "ФК "СІГМА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40034543), ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903), які перебувають у володінні АТ ПРАВЕКС БАНК (МФО 380838), АТ БАНК СIЧ (МФО 380816), ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634), АТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526), АТ КРЕДИТВЕСТ БАНК (МФО 380441), АТ БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281), АТ АСВIО БАНК (МФО 353489), АТ МЕГАБАНК , Харкiв (МФО 351629), АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500), АТ РВС БАНК (МФО 339072), АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), АТ ПУМБ (МФО 334851), ПpАТ БАНК ФАМIЛЬНИЙ (МФО 334840), Акціонерний банк Пiвденний (МФО 328209), Головному управлінні по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 322669), АТ ЮНЕКС БАНК м. Київ (МФО 322539), ПАТ ГРIН БАНК (МФО 322324), ПАТ АЙБОКС БАНК (МФО 322302), КИЇВСЬКА ФПАТКБ ПIВДЕНКОМБАНК , М.КИЇВ (МФО 320876), Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК , КИЇВ (МФО 320649), АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), АТ А - БАНК (МФО 307770), ПАТ БАНК ВОСТОК МФО 307123), АТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО 305880), АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО 300346) стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами /інформацію надати, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по нижченаведених рахунках/, а саме: до

АТ ПРАВЕКС БАНК (МФО 380838) відкриті рахунки НОМЕР_7 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ БАНК СIЧ (МФО 380816) відкриті рахунки НОМЕР_8, НОМЕР_9 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085); НОМЕР_10, НОМЕР_11 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390); НОМЕР_14 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

ПАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634) відкриті рахунки НОМЕР_13 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085); НОМЕР_12 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390); НОМЕР_15 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526) відкриті рахунки НОМЕР_16 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085); НОМЕР_24 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390); НОМЕР_17 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ КРЕДИТВЕСТ БАНК (МФО 380441) відкриті рахунки НОМЕР_18 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281) відкриті рахунки НОМЕР_19 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390);

АТ АСВIО БАНК (МФО 353489) відкриті рахунки НОМЕР_20 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ МЕГАБАНК , Харкiв (МФО 351629) відкриті рахунки НОМЕР_21 ТОВ "ФК "СІГМА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40034543);

АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500) відкриті рахунки НОМЕР_22 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ РВС БАНК (МФО 339072) відкриті рахунки НОМЕР_23 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085); НОМЕР_25 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390); НОМЕР_26 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050) відкриті рахунки НОМЕР_27 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085); НОМЕР_28 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АТ ПУМБ (МФО 334851) відкриті рахунки НОМЕР_29 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903); НОМЕР_30, НОМЕР_31 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018);

ПpАТ БАНК ФАМIЛЬНИЙ (МФО 334840) відкриті рахунки НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_37, НОМЕР_36, НОМЕР_35 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018);

Акцiонерний банк Пiвденний (МФО 328209) відкриті рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_38 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018);

Головному управлінні по м. Києву та Київськiй області Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 322669) відкриті рахунки НОМЕР_40 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018);

АТ ЮНЕКС БАНК м. Київ (МФО 322539) відкриті рахунки НОМЕР_41 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

ПАТ ГРIН БАНК (МФО 322324) відкриті рахунки № НОМЕР_1 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

ПАТ АЙБОКС БАНК (МФО 322302) відкриті рахунки НОМЕР_42 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018);

КИЇВСЬКА ФПАТКБ ПIВДЕНКОМБАНК , М.КИЇВ (МФО 320876) відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390);

Ф РОЗРАХ.ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК , КИЇВ (МФО 320649) відкриті рахунки НОМЕР_43 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390);

АТ СБЕРБАНК (МФО 320627) відкриті рахунки НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390); НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903);

АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) відкриті рахунки НОМЕР_52 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903); НОМЕР_51 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018); НОМЕР_53 ТОВ "ФК "СІГМА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40034543);

АТ А - БАНК (МФО 307770) відкриті рахунки НОМЕР_54 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390);

ПАТ БАНК ВОСТОК МФО 307123) відкриті рахунки НОМЕР_55, НОМЕР_56 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085); НОМЕР_57 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390);

АТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО 305880) відкриті рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_58, НОМЕР_59 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085); № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_60 ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390); НОМЕР_61 ТОВ "ФК "СІГМА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40034543);

АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО 300346) відкриті рахунки НОМЕР_62 ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903); НОМЕР_63 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018); НОМЕР_64 ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085) за період з 01.01.2019 до дня оголошення Ухвали; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи Клієнт-Банк , листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій по розрахунках з ТДВ СК Фарлонг (код ЄДРПОУ 40150085), ТДВ СК Біфест (код ЄДРПОУ 37859390), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39706018), ТОВ "ФК "СІГМА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40034543), ТОВ "ФК "ФІНАР" (код ЄДРПОУ 38921903); зовнішньоекономічних договорів (контракти) із змінами та доповненнями, додаткових угод до них, вантажно-митних декларацій, заяв про купівлю іноземної валюти, платіжних доручень в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документів на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон; кредитних справи та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 14.04.2020
Зареєстровано 17.04.2020
Оприлюднено 17.04.2020

Судовий реєстр по справі 755/382/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 29.06.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.04.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 09.02.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 26.11.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.11.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.11.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 03.11.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 02.11.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 22.10.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 14.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.04.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону