Ухвала
від 03.05.2020 по справі 908/1071/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

04.05.2020 Справа № 908/1071/20

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова Ігоря Сергійовича, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29

до відповідача Товариства з обмеженою відповідністю Автодержпостач , 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, офіс 703/1

про стягнення коштів

установив

27.04.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, м. Запоріжжя до відповідача Товариства з обмеженою відповідністю Автодержпостач , м. Київ про стягнення штрафу у розмірі 319 999,20 грн.

27.04.2020 автоматизованою системою документообігу господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справу розподілено судді Горохову І.С.

Розглянувши матеріали позовної заяви та додані до неї документи суд установив наступне.

Позивач в обґрунтування вибору пред`явлення позову за місцем виконання договору посилається на те, що відповідно до п. 2.1 договору від 11.11.2019 № 629 визначено місце виконання, а саме: місце поставки товару за адресою покупця: 69057, м. Запоріжжя, вул. Єлизавети Щедрович 8. Крім того, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 532 Цивільного кодексу України, якщо місце виконання зобов`язання не встановлено у договорі, виконання провадиться, зокрема за грошовим зобов`язанням - за місцем проживання кредитора, а якщо кредитором є юридична особа, - за її місцезнаходженням на момент виникнення зобов`язання. Якщо кредитор на момент виконання зобов`язання змінив місце проживання (місцезнаходження) і сповістив про це боржника, зобов`язання виконується за новим місцем проживання (місцезнаходженням) кредитора з віднесенням на кредитора всіх витрат, пов`язаних із зміною місця виконання. Відтак, оскільки договором від 11.11.2019 № 629 визначено місце виконання договору та те, що предметом позову є грошове зобов`язання (стягнення штрафних санкцій) позивач, вважає, що позов з урахуванням вимог ч. 5 ст. 29 ГПК України повинен бути пред`явлений за місцем виконання договору.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці.

Частинами 1 та 2 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позов пред`являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом (ч. 1). Для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ч. 2).

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням боржника - Товариства з обмеженою відповідністю Автодержпостач є: офіс 703/1, буд. 37/41, вул. Січових Стрільців, м. Київ, 04053.

З приводу підсудності позовної вимоги про стягнення штрафних санкцій, суд зауважує, що право вибору між господарськими судами, яким відповідно до цієї статті підсудна справа, належить позивачу, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 30 цього Кодексу. Так, позови у спорах, що виникають з договорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред`являтися також за місцем виконання цих договорів, ч. ч. 1, 5 ст. 29 ГПК України.

Правила ч. 5 ст. 29 ГПК України застосовуються до зобов`язань, виконання яких з урахуванням їх особливостей можливе лише у певному місці. У разі якщо така особливість не визначена і не вбачається зі специфіки спірних відносин, то підсудність справи визначається за загальними правилами підсудності.

Предметом спору у даній справі є матеріально - правова вимога про стягнення 319 999,20 грн штрафних санкцій, завданих внаслідок невиконання умов договору щодо своєчасної поставки товару.

Слід вказати, що виконання договірного зобов`язання - це вчинення боржником на користь кредитора або третьої особи певних дій, що становлять предмет виконання договірного зобов`язання.

Як правило, боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, ч. 1 ст. 527 ЦК України.

Умовами договору № 629 від 11.11.2019 на закупівлю товару за державні кошти визначено предметом закупівлі виступає ДК 021:2015-34130000-7- Мототранспортні вантажні засоби (КТЗ спеціального призначення - евакуатор) , п. 1.1 договору.

Відповідно до п. 1.2 продавець (Товариство з обмеженою відповідальністю Автодержпостач ) зобов`язується поставити (транспортувати) змонтований та готовий до експлуатації товар за цінами та переліком згідно із Специфікацією, яка є невід`ємною частиною договору (додаток № 1), вимог Технічної характеристики товару (додаток № 2) та відповідати технічно-якісним критеріям тендерної пропозиції - у власність покупця (Головне управління Національної поліції в Запорізькій області), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар та сплатити за нього кошти на умовах договору.

Відповідно до п. 2.1 договору, продавець зобов`язується здійснити поставку товару покупцю на адресу: 69057, м. Запоріжжя, вул. Єлизавети Щедрович буд. 8, не пізніше 20.12.2019 за власний рахунок у повному обсязі.

Під час виконання умов договору відповідач порушив строк поставки товару.

Згідно з п. 7.4 договору, у випадку не передачі продавцем товару у власність покупця у строки обумовлені договором продавець зобов`язаний сплатити на користь покупця штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості товару, зазначеної у договорі за кожен день такого порушення.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що спір про стягнення з відповідача штрафних санкцій в загальній сумі 319 999,20 грн, безпосередньо не пов`язаний з місцем виконання договору. Предметом спору є вимога про стягнення коштів, а не спір про фактичну поставку за договором. Зобов`язання про стягнення штрафних санкцій за договором на закупівлю товару за державні кошти не є такими, які належить, через їх особливість, виконувати тільки в певному місці.

Таким чином, підсудність даного спору слід визначати за правилами ч. 1 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України, а не за правилами ч. 5 ст. 29 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 31 ГПК України, суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Ураховуючи, що зобов`язання про стягнення штрафних санкцій не є такими, що можуть виконуватись лише в певному місці (ч. 5 ст. 29 ГПК України), суд вважає за необхідне матеріали справи № 908/1071/20 за позовом Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, м. Запоріжжя до відповідача Товариства з обмеженою відповідністю Автодержпостач , м. Київ про стягнення штрафу у розмірі 319 999,20 грн передати за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до ч. 3 ст. 31 ГПК України, передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п`яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - не пізніше п`яти днів після залишення її без задоволення.

Враховуючи вищевикладене, Керуючись ст.ст. 27, 29, 31, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив

1. Передати позовні матеріали № 255/15/01-2020 від 22.04.2020 за позовом Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідністю Автодержпостач , м. Київ про стягнення штрафу у розмірі 319 999,20 грн за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б).

2. Копію ухвали направити сторонам у справі.

3. Матеріали позовної заяви № 255/15/01-2020 від 22.04.2020 за позовом Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідністю Автодержпостач , м. Київ про стягнення штрафу у розмірі 319 999,20 грн, після закінчення строку на оскарження цієї ухвали, а в разі подання скарги - не пізніше п`яти днів після залишення її без задоволення направити для розгляду, за підсудністю до Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б).

Ухвала суду набрала законної сили 04.05.2020

Порядок набрання ухвалою законної сили визначений статтею 235 ГПК України.

Порядок оскарження ухвали суду першої інстанції визначений статтями 254, 255, 256 ГПК України.

Суддя І.С. Горохов

Дата ухвалення рішення03.05.2020
Оприлюднено04.05.2020

Судовий реєстр по справі —908/1071/20

Постанова від 16.12.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Андрієнко В.В.

Ухвала від 13.12.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Андрієнко В.В.

Ухвала від 22.11.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Андрієнко В.В.

Ухвала від 25.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Андрієнко В.В.

Рішення від 16.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Привалов А.І.

Ухвала від 16.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Привалов А.І.

Ухвала від 21.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Привалов А.І.

Ухвала від 03.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні