Ухвала
від 04.05.2020 по справі 904/9537/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

04.05.2020 м.Дніпро Справа № 904/9537/17

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Дарміна М.О.

суддів : Березкіної О.В., Іванова О.Г.

розглянувши апеляційну скаргу апеляційну скаргу Приватної виробничо-комерційної фірми "Даск Транс Сервіс" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2019 року (повний текст підписано 23.04.2019 у складі головуючого судді - Ліпинського О.В., суддів - Петренка Н.Е., Суховарова А.В.) у справі № 904/9537/17

за позовою Приватної виробничо-комерційної фірми "Даск Транс Сервіс", м. Дніпро

до Приватного акціонерного товариства "Новотроїцьке рудоуправління", смт.Новотроїцьке Донецької області;

Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітотранс", м. Дніпро

про стягнення заборгованості у розмірі 177 094,24 грн.

та за зустрічним

позовом Приватного акціонерного товариства "Новотроїцьке рудоуправління", смт. Новотроїцьке Донецької області

до Приватної виробничо-комерційної фірми "Даск Транс Сервіс", м. Дніпро

про стягнення неустойки у розмірі 298 111, 22 грн.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 23.03.2020 вищезазначеною колегію суддів у складі: головуючого судді Дарміна М.О. (доповідач), суддів: Іванова О.Г., Березкіної О.В., апеляційну скаргу Приватної виробничо-комерційної фірми "Даск Транс Сервіс" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2019 у справі № 904/9537/17 прийнято до свого провадження. Розгляд справи призначено у судове засідання на 08.04.2020 о 12:20.

У призначений час судове засідання не відбулося, через запровадження постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року N211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року №215, на всій території України карантину із забороною, зокрема, проведення всіх масових заходів.

Стаття 3 Конституції України визначає життя і здоров`я людини найвищою соціальною цінністю в Україні.

Відповідно до статті 64 Конституції України, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Станом на дату винесення даної ухвали воєнний або надзвичайний стан в Україні не введено і дана обставина, відповідно до частини 3 статті 75 Господарського процесуального кодексу України, визнається колегією суддів загальновідомою обставиною, а тому не потребує доказування.

У своєму рішенні від 25 грудня 1997 року № 9-зп/1997 (пункти 1, 2 резолютивної частини) Конституційний Суд України, зазначив наступне:

Частиною першою статті 55 Конституції України треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод.

Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.

Аналогічні положення містить речення друге абзацу другого підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини рішення КСУ від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010 .

В рішенні від 8 липня 2010 року № 18-рп/2010(абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини) Конституційний Суд України зазначив, що реалізацію права особи на судовий захист може бути здійснено також шляхом апеляційного оскарження актів судів першої інстанції, оскільки їх перегляд у такому порядку гарантує відновлення порушених прав людини і громадянина. Отже, право на апеляційне оскарження судових рішень у контексті частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України є складовою права кожного на звернення до суду будь-якої інстанції відповідно до закону.

В абзацах першому, третьому підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини рішення КСУ від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012 Конституційний Суд України зазначав наступне:

Право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист. Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадами судочинства, які є обов`язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій, зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129). …

Конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, гарантує право звернення до суду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути забезпечене, за винятком встановленої законом заборони на таке оскарження.

В абзаці сьомому підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини рішення КСУ від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012, Конституційний Суд України зазначив наступне: ніхто не може бути обмежений у праві на доступ до правосуддя, яке охоплює можливість особи ініціювати судовий розгляд та брати безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого права.

Відповідно до частин 1, 2 статті 11 Господарського процесуального кодексу України, суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З урахуванням вищевикладенного, з метою забезпечення реалізації конституційного права осіб на доступ до правосуддя, передбаченого Конституцією України і гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (право на справедливий суд) та з метою реалізації стабільного функціонування судочинства, суд дійшов висновку про необхідність призначення розгляду апеляційної скарги у цій справі до розгляду.

Разом з тим, колегія суддів вважає за необхідне зазначити про наступне:

Відповідно до частини 11 статті 270 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Відповідно до частин 1, 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Таким чином неможливість прибуття сторони у судове засідання у призначений час і місце має бути підтверджена належними і допустимими в розумінні статей 76,77 Господарського процесуального кодексу України доказами.

Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Керуючись ст. 11, 13, 74, 234, 235, 268 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

Розгляд справи №904/9537/17 призначити в судовому засіданні на 01.06.2020 на 12:20. в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького,65, зал засідань №207;

Рекомендувати учасникам справи утриматись від безпосередньої присутності в залі суду, прийняти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, у тому числі, відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв"язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196, надати клопотання про розгляд справи за їх відсутності;

У випадку безпосередньої участі учасників справи в судовому засіданні обов`язковою є наявність засобів особистого захисту (масок, рукавичок, тощо);

Звернути увагу учасників справи на необхідність надання cуду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи;

Обмежити на період дії карантину доступ до приміщення суду осіб, які не є представниками учасників справи (вільних слухачів);

Визнати явку представників в судове засідання не обов`язковою

Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на сторінці Центрального апеляційного господарського суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/sud4876/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями і оскарженню не підлягає.

Головуючийсуддя М.О. Дармін

Суддя О.В. Березкіна

Суддя О.Г. Іванов

Дата ухвалення рішення04.05.2020
Оприлюднено06.05.2020

Судовий реєстр по справі —904/9537/17

Ухвала від 06.11.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Ухвала від 07.08.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Постанова від 30.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Дармін Михайло Олександрович

Ухвала від 10.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Дармін Михайло Олександрович

Ухвала від 01.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Дармін Михайло Олександрович

Ухвала від 04.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Дармін Михайло Олександрович

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Дармін Михайло Олександрович

Постанова від 25.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Суховий В.Г.

Ухвала від 27.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Суховий В.Г.

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Суховий В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні