Рішення
від 13.05.2020 по справі 908/1056/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 17/89/19-35/21/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 Справа № 908/1056/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: головуючий суддя - Топчій О.А.,

за участю секретаря судового засідання Авраменко К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні господарську справу

за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Мілтон" (69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 105-А)

до відповідача-2 Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 206)

про визнання правочину недійсним

за участю представників сторін:

від позивача : Самар Т.Г., ордер ЗП №016783 від 29.04.2020;

від відповідача-1 : Гришко І.І., ордер ЗП №115653 від 11.06.2019;

від відповідача-2 : Лісняк Є.О., посвідчення 31442 від 27.06.2017.

СУТЬ СПОРУ:

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 16.01.2020 скасовано ухвалу Господарського суду Запорізької області від 11.09.2019 у справі №908/1056/19, справу направлено до Господарського суду Запорізької області для подальшого розгляду.

Згідно з Витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.02.2020 справі присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/1056/19 та визначено до розгляду судді Топчій О.А.

Ухвалою суду від 10.02.2020 прийнято справу №908/1056/19 до провадження судді Топчій О.А., присвоєно справі номер провадження 17/89/19-35/21/20. Ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 27.02.2020.

Ухвалою суду від 27.02.2020 відкладено підготовче засідання на 31.03.2020 для належного повідомлення про розгляд справи відповідача-1.

Ухвалою суду від 31.03.2020 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів - до 11.05.2020 включно. Відкладено підготовче засідання у справі на 30.04.2020 о/об 11 год. 00 хв.

Ухвалою суду від 30.04.2020 закрито підготовче провадження у справі № 908/1056/19 та призначено справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні 13.05.2020 о 14 год. 00 хв.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на те, що позивач є учасником ТОВ Мілтон з часткою в статутному капіталі 100%. 08.05.2009 між відповідачами 1 та 2 було укладено договір оренди землі, в п. 5 якого визначено, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка є предметом договору, становить 3 043 129,71 грн. За умовами п. 9 договору, розмір орендної плати за користування земельною ділянкою становить 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та складає 91 293,89 грн на рік.

27.04.2016 відповідачем 2 в особі міського голови Буряка В.В. та відповідачем-1 в особі директора Войцеховської О.В. укладено додаткову угоду до договору оренди землі, якою внесено зміни в пункти 5 та 9 договору та викладено їх в наступній редакції: 5."Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 8873350 грн. 69 коп. в цінах 2016 року" ; 9."Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та в розмірі: 266 200, 52 грн., що складає 3 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки за календарний рік в цінах 2016 року".

Частиною 2 ст. 98 ЦК України передбачено, що рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. Згідно з пунктом 5.4.15 пункту 5.4 розділу 5 статуту ТОВ "Мілтон" до виключної компетенції загальних зборів учасників віднесено прийняття рішень про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства. Позивач вказує, що Запорізькій міській раді було відомо щодо обмежень повноважень директора ТОВ "Мілтон". Позивач вказує, що вчинення правочину від імені позивача віднесено до виключної компетенції загальних зборів його учасників, а отже є таким, що вчинено директором товариства з перевищенням його повноважень. Просить позовні вимоги задовольнити та визнати недійсною з моменту укладення (вчинення) додаткову угоду №201601000400102 від 27.04.2016 про внесення змін до договору оренди землі від 08.05.2009, зареєстрованого в державному реєстрі земель за №040926100730 від 21.05.2009.

Відповідач-1 позов визнав з підстав, викладених у відзиві. Вважає, що відповідачу-2 було відомо про обмеження повноважень директора ТОВ Мілтон , отже не мав права підписувати спірний правочин без попереднього погодження загальними зборами учасників ТОВ Мілтон . Просить задовольнити позов.

Відповідач-2 проти позову заперечив з підстав, викладених у відзиві.

25.09.2009 р. Запорізькою міською радою було прийняте рішення № 39/202 "Про передачу в оренду земельної ділянки по вулиці Гоголя ,105а для розташування адміністративної будівлі", на виконання якого між Запорізькою міською радою та ТОВ "Мілтон" був укладений договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,1943 га по вулиці Гоголя, 105а у місті Запоріжжя, який зареєстрований у Запорізькій регіональній філії Державного підприємства "Центр Державного земельного кадастру" , про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 21.05.2009 за № 040926100730.

30.06.2015 рішенням Запорізької міської ради № 7 "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя" затверджено та введено в дію нормативну грошову оцінку земель міста Запоріжжя з 01.01.2016. На виконання вказаного рішення товариством було добровільно отримано витяг № 2823/8616 від 02.02.2016 р. з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на теперішній час залишається чинним. 27.04.2016 між відповідачами укладено додаткову угоду № 201601000400 про внесення змін до договору оренди землі від 08.05.2009 щодо збільшення розміру орендної плати. Відповідач-2 вказує, що оскільки додаткова угода від 27.04.2016 була підписана керівником ТОВ "Мілтон" та відсутні відповідні зареєстровані в ЄДРПОУ обмеження у вказаної посадової особи , додаткова угода не може бути визнана недійсною. Крім того, спірна додаткова угода підписана сторонами 27.04.2016, а протокол № 12 загальних зборів учасників ТОВ "Мілтон" про незгоду із укладенням додаткової угоди складено 22.07.2016.

Крім того, відповідач-2 посилається на приписи статті 75 ГПК України та просить суд врахувати те, що вказані обставини у даній справі вже були предметом розгляду в справі №908/2682/16, яка розглядалася Господарським судом Запорізької області та рішенням суду від 06.12.2016 Товариству Мілтон було відмовлено в позові до Запорізької міської ради про визнання недійсною з моменту укладення (вчинення) додаткову угоду №201601000400102 від 27.04.2016 про внесення змін до договору оренди землі від 08.05.2009, зареєстрованого в державному реєстрі земель за №040926100730 від 21.05.2009.

Просить у задоволенні позовних вимог відмовити .

У відповіді на відзив позивач заперечив проти застосування статті 75 ГПК України, посилаючись на приписи п. 4 ст. 75 ГПК України, оскільки позивач не приймав участі при розгляді справи №908/2682/16, обставини недійсності оспорюваного правочину в контексті порушених корпоративних прав (зокрема права на управління справами Товариства) позивача, не встановлювались.

В судому засіданні 13.05.2020 судом, в порядку ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення, судом оголошено, що повний текст рішення буде складено протягом 10 днів.

Розгляд справи відповідно до вимог ст. 222 ГПК України здійснювався за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме, програмно - апаратного комплексу "Акорд".

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

УСТАНОВИВ:

08.05.2009 між Запорізькою міською радою - орендодавець та ТОВ "Мілтон" - орендар укладений договір оренди землі (далі - договір оренди).

Орендодавець відповідно до рішення тридцятої сесії п`ятого скликання Запорізької міської ради № 39/202 від 25.02.2009 надав, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку для розташування адміністративної будівлі, яка знаходиться: м. Запоріжжя, вул. Гоголя , б. 105 а (п. 1. договору оренди)

Відповідно до пунктів 2, 3 зазначеного договору в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,1943 га, на якій знаходяться об`єкти нерухомого майна: будівлі та споруди орендаря, інші об`єкти інфраструктури - відсутні.

Земельна ділянка передається в оренду разом з будівлями та спорудами орендаря (п. 4 договору оренди).

Згідно з п. 5 договору оренди нормативна грошова оцінка земельної ділянки становила: 3 043 129,71 грн. (в цінах 2009 року).

Пунктом 9 договору оренди визначено, що його укладено строком на 19 років.

Умовами договору було передбачено, що орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та в розмірі 91 293,89 грн., що складає 3% від нормативної грошової оцінки за календарний рік в цінах 2009 р. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії (п. 9, 10 договору оренди).

Відповідно до п. 11 договору оренди орендна плата вноситься щомісячно рівними частинами протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця на розрахунковий рахунок місцевого бюджету.

Пунктом 12 договору передбачено, що розмір орендної плати переглядається один раз на рік у разі, зокрема, прийняття орендодавцем рішення про збільшення або зменшення орендної плати, в інших випадках , передбачених законом.

Пунктом 32 договору передбачено, що зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Договір оренди землі від 08.05.2009 підписаний уповноваженими представниками сторін, зокрема, Запорізькою міською радою в особі міського голови Карташова Є.Г та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мілтон" в особі директора Бібік О.М. та скріплений печатками сторін.

Вказаний договір зареєстровано у Запорізькій регіональній філії Державного підприємства "Центр Державного земельного кадастру, про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 21.05.2009 за номером 040926100730.

Факт передачі земельної ділянки підтверджується актом прийому-передачі земельної ділянки за договором оренди землі від 21.05.2009 № 040926100730, копія якого міститься в матеріалах справи.

Додатковою угодою від 05.08.2009 було внесено зміни до п. 9 договору оренди землі, відповідно до яких розмір орендної плати з урахуванням часткового звільнення орендаря від сплати орендної плати на 2009 рік, згідно з рішенням Запорізької міської ради № 6 від 19.11.2008 та Запорізької обласної ради № 7 від 27.11.2008, складає 31 952,87 грн. за рік.

Вказана додаткова угода зареєстрована у Запорізькій регіональній філії Державного підприємства "Центр Державного земельного кадастру, про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 10.09.2009 за № 040926101729.

27.04.2016 сторонами було укладено додаткову угоду № 201601000400102 про внесення змін до договору оренди землі від 08.05.2009 (зареєстрованого в державному реєстрі земель за № 040926100730 від 21.05.2009), якою пункти 5, 9 договору викладені в наступній редакції: 5."Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 8873350 грн. 69 коп. (Вісім мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі триста п`ятдесят грн. 69 коп.) в цінах 2016 року" ; 9."Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та в розмірі: 266 200, 52 грн. (двісті шістдесят шість тисяч двісті грн. 52 коп.), що складає 3 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки за календарний рік в цінах 2016 року".

Додаткову угоду № 201601000400102 від 27.04.2016 підписано директором ТОВ "Мілтон" О.В. Войцеховською та міським головою В.В. Буряком від імені Запорізької міської ради та скріплено печатками Запорізької міської ради і Товариства з обмеженою відповідальністю "Мілтон".

Також позивачем до матеріалів справи наданий протокол № 12 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Мілтон" від 22.07.2016 з питання прийняття рішення про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 08.05.2009.

За результатами проведення загальних зборів вирішили: розглянувши пропозицію директора товариства та приймаючи до уваги фінансове - економічне становище товариства, умови ведення господарської діяльності товариства, недоцільність збільшення витрат товариства в умовах фінансової кризи в Україні, враховуючи ту обставину, що розмір орендної плати за відповідною додатковою угодою є надмірно великим у порівнянні з існуючим розміром орендної плати за умовами договору оренди землі від 08.05.2009, відмовити в задоволенні пропозиції директора товариства стосовно укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 08.05.2009, додаткову угоду до договору оренди землі від 08.05.2009 на викладених в пропозиції директора умовах не укладати.

Позивач вважає, що додаткова угода № 201601000400102 від 27.04.2016 про внесення змін до договору оренди землі від 08.05.2009 з боку ТОВ "Мілтон" була підписана директором Войцеховською О.І. з перевищенням повноважень, оскільки рішення про укладання спірної додаткової угоди, розмір орендної плати за якою за період дії договору перевищує 50% вартості активів товариства, загальними зборами товариства не приймалося. При винесенні цього питання для розгляду вищим органом товариства - загальними зборами учасників ТОВ "Мілтон" відповідно до п. 5.4 статуту, після укладання додаткової угоди, було прийняте рішення про відмову від укладання додаткової угоди на умовах, зазначених ній, а тому додаткова угода № 201601000400102 від 27.04.2016 повинна бути визнана недійсною з моменту її укладання.

Статтею 15 ЦК України закріплено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб`єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Статтею 16 ЦК України передбачено, що захист цивільних прав та інтересів здійснюється, зокрема, у такий спосіб, як визнання правочину недійсним.

Відповідно до ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Стаття 204 ЦК України встановлює, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно зі ст. 215 ЦК України підставами недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Статтею 203 ЦК України визначено загальні вимоги, додержання яких є необхідними для чинності правочину, а саме: зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасників правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин повинен вчинятися у формі, встановленої законом; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами) не може суперечити правам і інтересам їхніх малолітних, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Обов`язок доведення наявності обставин, з якими закон пов`язує визнання господарським судом оспорюваного правочину недійсним покладається на позивача.

Підставою для укладення спірної додаткової угоди № 201601000400102 від 27.04.2016 про внесення змін до договору оренди землі від 08.05.2009 стало прийняття 30.06.2015 Запорізькою міською радою рішення № 7 "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя".

Доказів оскарження вищезазначеного рішення позивачем не надано, відтак рішення є чинним. Воно є нормативним актом, що діє в межах міста Запоріжжя та застосовується при обчисленні та нарахуванні земельного податку та орендної плати за землю.

Відповідно до приписів ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов`язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

Стаття 92 ЦК України встановлює, що юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та Закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. У випадках встановлених законом юридична особа може набувати цивільні права та обов`язки і здійснювати їх через своїх учасників.

Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

Однією із підстав, передбачених ст. 203 ЦК України, для визнання правочину недійсним є вчинення його особою, яка не має необхідного обсягу цивільної дієздатності.

Позивачем до матеріалів справи надана належним чином засвідчена копія Статуту ТОВ "Мілтон" (сьома редакція, державна реєстрація змін до установчих документів 14.02.20.2, номер запису 11031050011020009), яким передбачено, що Вищим органом товариства є загальні збори учасників товариства, виконавчим органом є директор.

Пунктом 5.4.15 Статуту передбачено, що до виняткової компетенції зборів належить, зокрема, вирішення питання про відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства.

Пунктом 5.7.4 Статуту визначено, що директор вирішує всі питання діяльності товариства, окрім віднесених до виключної компетенції зборів учасників, укладає угоди (контракти), розпоряджається майном та коштами товариства, в межах своєї компетенції представляє товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за її межами договори та інші угоди від імені товариства.

Припис абз. 2 ч. 3 ст. 92 ЦК України зобов`язує орган або особу, яка виступає від імені юридичної особи не перевищувати своїх повноважень. Водночас саме лише порушення даного обов`язку не є підставою для визнання недійсними правочинів, вчинених цими органами (особами) від імені юридичної особи з третіми особами, оскільки у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

Відповідно до положень ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" в єдиному державному реєстрі повинні міститися такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема, відомості про керівника юридичної особи, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи.

Статтею 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" визначено статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру.

Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі із третьою особою.

Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відсутні будь-які зареєстровані ТОВ "Мілтон" обмеження керівника даного товариства Войцеховської О.В. в частині представництва, зокрема, щодо укладання угод від імені та в інтересах товариства. Директор уповноважена вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Статтею 13 Закону України "Про оренду землі" визначено поняття договору оренди землі, згідно з яким це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Додаткова угода до договору оренди землі, як і сам договір оренди землі, за своїм предметом і правовими наслідками не є договором щодо відчуження майна. Предметом додаткової угоди є внесення змін до діючого договору оренди землі в частині, що стосується умов договору щодо грошової оцінки землі та розміру орендної плати за користування землею. Внесення плати за користування землею не є відчуженням майна - грошей орендаря, оскільки в даному випадку кошти (гроші) виступають засобом платежу.

Відповідачем-2 у відзиві зазначено, що повноваження директора Войцеховської О.В. перед підписанням додаткової угоди перевірялися, однак згідно даних Єдиного державного реєстру будь-яких обмежень повноважень підписанта не зареєстровано. При цьому товариством умисно чи з необережності при укладання додаткової угоди не повідомлялася інформація щодо можливих обмежень директора товариства на підписання спірної додаткової угоди. Крім того, товариство на даний час продовжує використовувати земельну ділянку, яка є предметом договору оренди землі від 08.05.2009.

З викладеного вбачається, що для укладення такої угоди у директора товариства були повноваження в повному обсязі і отримання згоди, в тому числі як попередньої на її укладення, так і наступного її схвалення загальними зборами товариства не потребує. З огляду на зазначене, посилання скаржника на положення п. 5.4 статуту є безпідставним.

Інших обмежень директора щодо повноважень на укладення і підпис договорів від імені та в інтересах товариства статут не містить.

Частинами 3, 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно із ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Сторонами надано всі належні та допустимі докази на підтвердження своїх вимог та заперечень.

Дослідивши надані сторонами докази в розрізі приписів норм чинного законодавства України, що регулює спірні правовідношення, судом не вбачається підстав для задоволення позовних вимог.

Судом прийнято до уваги рішення Господарського суду Запорізької області від 06.12.2016 у справі №908/2682/16, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог ТОВ Мілтон до Запорізької міської ради про визнання недійсною з моменту укладення додаткову угоду від 27.04.2016 до договору оренди землі від 08.05.2009 з аналогічних підстав.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 73, 86, 202, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мілтон" та Запорізької міської ради про визнання правочину недійсним відмовити.

Судові витрати покласти на позивача.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Запорізької області протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 26.05.2020 року.

Суддя О.А. Топчій

Дата ухвалення рішення13.05.2020
Оприлюднено26.05.2020

Судовий реєстр по справі —908/1056/19

Постанова від 07.10.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 11.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Рішення від 13.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 30.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 31.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Постанова від 16.01.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 16.12.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 16.10.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні