КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року м. Київ справа № 320/5379/19

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Журавля В.О., розглянувши заяву представника позивача - Біцюка В.С. про ухвалення додаткового судового рішення в адміністративній справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "РОШ УКРАЇНА" до Київської митниці Державної фіскальної служби про зобов`язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШ УКРАЇНА" (далі - позивач) з позовом до Київської митниці Державної фіскальної служби (далі - відповідач), в якій просило суд:

- зобов`язати відповідача скласти аркуш коригування до митної вартості декларації ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661, яким виключити з митної декларації ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661 товар, зазначений під номером 3, в графі 31 митної декларації, а саме:

1) Кселода (R), таблетки, вкриті плівкою оболонкою, по 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці (Активні речовини: 1 таблетка містить: капецитабіну 150 мг) серія: Х4555В06 - 1836 уп.;

2) Кселода (R), таблетки, вкриті плівкою оболонкою, по 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 12 блістерів у картонній упаковці (Активні речовини: 1 таблетка містить: капецитабіну 500 мг) серія: Х4559В01 -1420, уп.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 22 травня 2020 р. адміністративний позов задоволено, а саме:

- зобов`язано Київську митницю Державної фіскальної служби скласти аркуш коригування до митної вартості декларації ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661, яким виключити з митної декларації ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661 товар, зазначений під номером 3, в графі 31 митної декларації, а саме:

1) Кселода (R), таблетки, вкриті плівкою оболонкою, по 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці (Активні речовини: 1 таблетка містить: капецитабіну 150 мг) серія: Х4555В06 - 1836 уп.;

2) Кселода (R), таблетки, вкриті плівкою оболонкою, по 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 12 блістерів у картонній упаковці (Активні речовини: 1 таблетка містить: капецитабіну 500 мг) серія: Х4559В01 -1420, уп.;

- стягнуто з Державного бюджету України за рахунок бюджетних асигнувань Київської митниці Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ - 39470947) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "РОШ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 36691549) судовий збір у розмірі 7 659 грн. 70 коп.

5 червня 2020 р. до суду надійшло клопотання від представника позивача про стягнення судових витрат у справі № 320/5379/19. У цьому клопотанні представник позивача просить суд вирішити питання про стягнення на користь позивача витрат на правничу допомогу у розмірі 84 910 грн. 00 коп.

Відповідно до вимог частини 3 статті 252 КАС України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може розглянути питання ухвалення додаткового судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

З огляду на зазначене, керуючись приписами частини 3 статті 252 КАС України та враховуючи, що судове рішення по справі було ухвалене в порядку письмового провадження, суд вирішив розгляд даної заяви здійснювати без виклику сторін у порядку письмового провадження.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для задоволення клопотання представника позивача про стягнення судових витрат та прийняття додаткового судового рішення, суд зазначає про таке.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 252 КАС України суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 132 КАС України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Частиною 3 ст. 132 КАС України встановлено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) сторін та їхніх представників, що пов`язані із прибуттям до суду; 3) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз; 4) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 5) пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За приписами п. 1 ч. 3 ст. 134 КАС України розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 134 КАС України розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 134 КАС України для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Частиною 5 ст. 134 КАС України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Частиною 6 ст. 134 КАС України визначено, що у разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 134 КАС України у разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату робіт (послуг) спеціаліста, перекладача чи експерта, які підлягають розподілу між сторонами.

Разом з тим, суд звертає увагу, що ст. 134 КАС України не виключає права суду перевіряти дотримання позивачем вимог ч. 5 ст. 134 щодо співмірності заявлених до стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

Верховний Суд в додатковій постанові від 12 вересня 2018 р. (справа №810/4749/15) зазначив, що з аналізу положень ст. 134 КАС України вбачається, що склад та розмір витрат на професійну правничу допомогу підлягає доказуванню в судовому процесі - сторона, яка хоче компенсувати судові витрати повинна довести та підтвердити розмір заявлених судових витрат, а інша сторона може подати заперечення щодо не співмірності розміру таких витрат. Результат та вирішення справи безпосередньо пов`язаний із позицією, зусиллям і участю в процесі представника інтересів сторони за договором. При цьому, такі надані послуги повинні бути обґрунтованими, тобто доцільність надання такої послуги та її вплив на кінцевий результат розгляду справи, якого прагне сторона, повинно бути доведено стороною в процесі.

Також Верховний Суд у постанові від 22 грудня 2018 р. (справа №826/856/18) зазначив про те, що розмір витрат на правничу допомогу встановлюється судом на підставі оцінки доказів щодо детального опису робіт, здійснених адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Тобто, питання розподілу судових витрат пов`язане із суддівським розсудом (дискреційні повноваження).

Крім того, у справі « East/WestAllianceLimited» проти України» Європейський суд із прав людини, оцінюючи вимогу заявника щодо здійснення компенсації витрат у розмірі 10 % від суми справедливої сатисфакції, виходив з того, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі «Ботацці проти Італії» , заява № 34884/97, п. 30).

У пункті 269 рішення у цій справі Суд зазначив, що угода, за якою клієнт адвоката погоджується сплатити в якості гонорару певний відсоток від суми, яку присудить позивачу суд - у разі якщо така сума буде присуджена та внаслідок якої виникають зобов`язання виключно між адвокатом та його клієнтом, не може бути обов`язковою для Суду, який повинен оцінити рівень судових та інших витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 травня 2012 р. № 5076-VI (далі - Закон № 5076) договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Таким чином, договір про надання правової допомоги укладається на такі види адвокатської діяльності як захист, представництво та інші види адвокатської діяльності.

Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону № 5076).

Інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 5076).

Статтею 19 Закону № 5076 визначено, зокрема, такі види адвокатської діяльності як надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

Відповідно до вимог ст. 30 Закону № 5076 гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Згідно з матеріалами справи між Адвокатським об`єднанням ОМП (далі - АО ОМП") та товариством з обмеженою відповідальністю РОШ УКРАЇНА (далі - Клієнт) укладено договір від 22 липня 2019 р. № 7/07-19 про надання правової допомоги.

22 липня 2019 р. між Адвокатським об`єднанням ОМП та товариством з обмеженою відповідальністю РОШ УКРАЇНА укладено Додаткову угоду № 1 до договору про надання правової допомоги № 7/07-19. Відповідно до цієї додаткової угоди № 1 АО ОМП надає правову допомогу клієнту з представництва клієнта в Київській митниці ДФС стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661 та щодо підготовки позову до суду щодо повернення цієї переплати. Ціна надання правової допомоги, що зазначена в п.1. даної Додаткової угоди, складається виходячи з погодинної ставки адвоката 3900 грн. година, помічника адвоката 2000 грн. година.

Крім того, відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 1 сторони домовились, що загальна ціна правової допомоги за цією додатковою угодою не може складати більше ніж 54 000 грн.

Так, на виконання цієї Додаткової угоди № 1 було надано Акт прийому-передачі послуг до Договору про надання правової допомоги № 7/07-19 від 22 липня 2019 р., яким в п. 1 та 2 визначено, що АО "ОМП" надало клієнту правову допомогу з представництва клієнта в Київській митниці ДФС стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією IM 40 від 23 травня 2017 р. № UA125030/2017/108661 та щодо підготовки позову до суду щодо повернення цієї переплати. Ціна правової допомоги, вказаної в п.1, становить 54 000 грн., без ПДВ. Податок на додану вартість не нараховується, оскільки Виконавець не є платником податку на додану вартість.

22 жовтня 2019 р. АО "ОМП" виписано рахунок-фактури № 10.19-076 про сплату позивачем витрат на правничу допомогу у розмірі 54 000 грн. 00 коп.

Згідно специфікації послуг від 27 вересня 2019 року, наданих АО ОМП компанії ТОВ Рош України за період: 1 червня 2018 р. - 27 вересня 2019 р., до судових витрат на правничу допомогу відносяться наступні витрати:

- здійснення юридичного аналізу документів у справі;

- здійснення юридичного аналізу документів отриманих із Швейцарської Конфедерації щодо анульованих експортних декларації;

- здійснення юридичного аналізу документів у спірних правовідносинах, аналіз судової практики;

- організація перекладу з англійської мови документів для подачі до суду;

- організація нотаріального посвідчення документів для подачі до суду;

- підготовка позову;

- редагування позову;

- підготовка додатків до позову, направлення позову до суду.

Представник позивача просить суд відшкодувати судові витрати на правничу допомогу згідно специфікації послуг від 27 вересня 2019 року у розмірі: 60 580 грн. 00 коп. - 20 670 грн. 00 коп. = 39 910 грн. 00 коп.

Крім того, 22 липня 2019 р. між Адвокатським об`єднанням ОМП та товариством з обмеженою відповідальністю РОШ УКРАЇНА укладено Додаткову угоду № 2 до договору про надання правової допомоги № 7/07-19. Відповідно до цієї додаткової угоди № 2 АО ОМП надає правову допомогу клієнту з представництва клієнта в суді першої інстанції стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661. Ціна надання правової допомоги, що зазначена в п.1. даної Додаткової угоди, складається виходячи з погодинної ставки адвоката 3900 грн. за годину, помічника адвоката 2000 грн. за годину.

Крім того, відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 2 сторони домовились, що загальна ціна правової допомоги за цією додатковою угодою не може складати більше ніж 45 000 грн.

Так, на виконання цієї Додаткової угоди № 2 було надано Акт прийому-передачі послуг до Договору про надання правової допомоги № 7/07-19 від 22 липня 2019 р., яким в п. 1 та 2 визначено, що АО "ОМП" надало клієнту правову допомогу з представництва КЛІЄНТА в суді першої інстанції стосовно повернення переплати з ПДВ, сплаченого у зв`язку із митним оформленням вантажу за митною декларацією ІМ 40 від 23 травня 2017 р. № UA 125030/2017/108661. Ціна правової допомоги, вказаної в п.1, становить 45 000 грн., без ПДВ. Податок на додану вартість не нараховується, оскільки Виконавець не є платником податку на додану вартість.

26 травня 2020 р. АО "ОМП" виписано рахунок-фактури № 05.20-060 про сплату позивачем витрат на правничу допомогу у розмірі 45 000 грн. 00 коп.

Згідно специфікації послуг від 26 травня 2020 року, наданих АО ОМП компанії ТОВ Рош України за період: 27 вересня 2019 р. - 26 травня 2020 р., до судових витрат на правничу допомогу відносяться наступні витрати:

- підготовка до участі у справі, відвідання суду для участі у судовому засіданні;

- здійснення юридичного аналізу відзиву на позов;

- підготовка до участі у справі, відвідання суду для участі у судовому засіданні;

- підготовка пояснення по справі та подання їх до суду;

- підготовка клопотання про здійснення судового розгляду справи в порядку письмового провадження;

- подання до суду клопотання про здійснення судового розгляду справи в порядку письмового провадження;

- підготовлення та подання клопотання про стягнення судових витрат.

Так, судом встановлено, що представник позивача просить відшкодувати судові витрати на правничу допомогу згідно специфікації послуг від 26 травня 2020 року у розмірі: 73 660 грн. 00 коп. - 20 400 грн. 00 коп. = 53 260 грн. 00 коп.

Судом встановлено, у Додатковій угоді № 2 сторони домовились, що загальна ціна правової допомоги за цією додатковою угодою не може складати більше ніж 45 000 грн., а тому представник позивача просить суд відшкодувати правничу допомогу у розмірі 45 000 грн. 00 коп.

Отже, представник позивача просить суд відшкодувати правничу допомогу у розмірі 84 910 грн. 00 коп.

На підтвердження понесення виплат позивачем додано платіжні доручення № 1500026441 від 2 грудня 2019 р. про сплату грошової суми за надання правничої допомоги на суму 54 000 грн. 00 коп.

Суд бере до уваги, що усі вказані вище документи, які стосуються поданого клопотання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, укладення вказаних угод, актів про надані послуги, специфікації, документи щодо оплати були направлені відповідачу представником позивача 4 червня 2020 р. засобами поштового зв`язку "Укрпошта експрес". Разом з тим, до суду від відповідача жодних заяв, клопотань чи заперечень щодо вказаних документів не надійшло.

Суд також враховує, що згідно з наданими документами оплата правничої допомоги здійснена позивачем не в повному обсязі від зазначеної у клопотанні суми. Отже, дослідивши всі наявні документи в матеріалах справи, суд вважає, що клопотання позивача щодо повернення коштів за правничу допомогу підлягає частковому задоволенню, оскільки представником позивача надано платіжне доручення лише на 54 000 грн. 00 коп., а не на 84 910 грн. 00 коп., які представник позивача просить суд стягнути з відповідача.

З огляду на зазначене, суд вважає, що заяву представника позивача про стягнення судових витрат у справі № 320/5379/19 слід задовольнити частково та ухвалити додаткове судове рішення, яким стягнути на користь Товариства з додатковою відповідальністю "Рош Україна" (код ЄДРПОУ - 36691549) за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень - Київської митниці Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ - 39470947) витрати на правову допомогу в сумі 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.

Керуючись статтями 241-246, 252, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "РОШ УКРАЇНА" про стягнення судових витрат у справі № 320/5379/19 - задовольнити частково.

Стягнути на користь Товариства з додатковою відповідальністю "Рош Україна" (код ЄДРПОУ - 36691549) за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень - Київської митниці Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ - 39470947) витрати на професійну правничу допомогу в сумі 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Відповідно до пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред`явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк дії карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Повне найменування сторін:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рош Україна ", адреса: вул. Петра Сагайдачного, 33, м. Київ, 04070, код ЄДРПОУ - 36691549.

Відповідач - Київська митниця Державної фіскальної служби України, адреса: Міжнародний аеропорт "Бориспіль", м. Бориспіль, Київська область, 08307, код ЄДРПОУ - 39470947.

Суддя Журавель В.О.

Дата ухвалення рішення 15.06.2020
Оприлюднено 17.06.2020

Судовий реєстр по справі 320/5379/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.11.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.11.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.10.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.08.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.08.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.08.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.08.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 15.06.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 22.05.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.12.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.10.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Судовий наказ від 08.08.2019 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 320/5379/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону