ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

25.06.2020Справа № 910/1698/20 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД

До Товариства з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА

Про розірвання договору про суборенду та обслуговування від 08.05.2019 р., а також про зобов`язання виконати умови договору пов`язані з його припиненням.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

Від позивача Мішук Н.С. - предст.

Від відповідача Пустовіт А.І. - предст.

Обставини справи

Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД звернувся до господарського суду міста Києва з позовною заявою до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА про розірвання з 30.01.2020 р. договору про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р., що укладений між товариством з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД та товариством з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА , а також про зобов`язання останнього виконати умови договору пов`язані з його припиненням, а саме: прийняти приміщення офіс № 158 ( 62 кв. м. ), що розташоване за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, підписати акти приймання - передачі приміщення, прийняти ключі від приміщення, у кількості - 11 штук, прийняти магнітні перепустки у кількості 8 штук, повернути авансовий платіж.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.03.2020 р. відкрите провадження у справі №910/1698/20, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження та призначення судового засідання на 02.04.2020 р.

Ухвалою суду від 05.06.2020 р. розгляд справи призначений до розгляду на 25.06.2020 р.

03.03.2020 р. через канцелярію суду позивачем подана заява про уточнення позовних вимог.

У вказаній заяві позивач просить суд:

- розірвати з 30.01.2020 р. договір про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р., що укладений між товариством з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД та товариством з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА ;

- зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА виконати умови договору пов`язані з його припиненням, а саме: прийняти приміщення офіс № 158 ( 62 кв. м. ), що розташоване за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, підписати акти приймання - передачі приміщення, прийняти ключі від приміщення, у кількості - 11 штук, прийняти магнітні перепустки у кількості 8 штук.

- зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА повернути товариству з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД авансовий платіж в розмірі 243798,45 грн.

Представник відповідача у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог позивача заперечує та просить суд у задоволенні позову відмовити

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд -

В С Т А Н О В И В:

08.05.2019 р. між товариством з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД ( позивачем ) та товариством з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА ( відповідачем ) був укладений договір про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра.

На підставі вказаного договору відповідач передав позивачу мебльовані офісні приміщення площею 62 кв. м. у бізнес центрі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Шовковична 42-44, а також на підставі вказаного договору надавав позивачу послуги, згідно з пунктом 3 цього договору.

Відповідно до п. 3 договору до послуг відноситься: послуги: 3.1 Орендна плата, яка вказана на титульній сторінці договору, включає в себе:

- адміністративні витрати на підготовку офісу: програмування карток доступу, ключі та комплект меблів у кількості орендованих робочих місць, вказаних на титульній сторінці договору, а саме на 15 робочих місць

- обробку вхідних факсимільних повідомлень, сортування і доставку вхідної кореспонденції до офісу клієнта.

- підключення та надання доступу до телефонної лінії та кабельного інтернету на кількість робочих місць, вказаних на титульній сторінці договору, а саме на 15 робочих місць

- експлуатаційні витрати та щоденні послуги прибирання.

Відповідно до ст. 763 Цивільного кодексу України договір найму укладається на строк, встановлений договором. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк.

Договором про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р. не встановлено інший строк для попередження про відмову від договору.

Наслідком дострокового припинення договору є закінчення договірних відносин між сторонами і відповідно їх прав та обов`язків, що були ним встановлені. Крім того, в разі дострокового припинення договору, строк його дії відповідно змінюється в сторону зменшення.

Як встановлено судом спірним договором передбачено надання позивачу послуг.

Частиною 1 ст. 901 ЦК України передбачено що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Договір про надання послуг, відповідно до ст. 907 ЦК України, може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає про те, що надсилав повідомлення відповідачу листом вих. № 348 від 30.10.2019 року про свій намір достроково припинити договір за 3 місяці до запланованої дати припинення договору, як передбачено ст. 763 ЦК України.

В своєму листі вих. № 20/11-2 від 20.11.2019 р. відповідач повідомив позивачу, що останній не має права вимагати дострокового розірвання договору з 30.01.2020 р. і має ним користуватись щонайменше до 30.09.2020 р. в тому числі і послугами, які передбачені договором.

Частиною 4 статті 188 Господарського кодексу України передбачено, що у разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

У зв`язку з тим, що сторони договору про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р. не досягли згоди щодо розірвання вказаного договору з 30.01.2020 р. позивач звернувся до суду з цим позовом.

Суд вважає позовні вимоги позивача в частині розірвання з 30.01.2020 р. договору про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р., що укладений між товариством з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД та товариством з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА , а також в частині зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА виконати умови договору пов`язані з його припиненням, а саме: прийняти приміщення офіс № 158 ( 62 кв. м. ), що розташоване за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, підписати акти приймання - передачі приміщення, прийняти ключі від приміщення, у кількості - 11 штук, прийняти магнітні перепустки у кількості 8 штук. такими, що підлягають задоволенню, з наступних підстав:

Як встановлено судом 30.01.2020 р. після отримання відмови від відповідача стосовно підписання документів, які підтверджують факт звільнення приміщення, позивач направив на адресу відповідача лист ( вих. № 45 від 30.01.2020 р. )

До вказаного листа позивач додав акт звільнення приміщення, акт прийому - передачі приміщення та інвентарний лист ( додаток до договору. ).

Зазначені документи підписані позивачем та направлені відповідачу з проханням підписати та повернути екземпляри позивача.

Натомість, відповідач вказані документи не підписав і не повернув.

Представник відповідача у відзиві на позовну заяву зазначає про те, що прохання клієнта ( позивача ) про дострокове розірвання спірного договору не могло бути задоволено, оскільки узгодженим та підписаним сторонами договором встановлений спеціальний порядок припинення договору, який унеможливлює задоволення вимог позивача.

Для правомірного припинення договору 30.01.2020 р. позивач повинен погасити всі належні до сплати суми за спірним договором із запропонованої дати припинення договору до узгодженого договором дня закінчення строку його дії - 30.09.2020 р.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно п. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору.

Статтею 627 Цивільного кодексу України передбачено, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ч. 1 ст. 628 зазначеного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За договором найму ( оренди ) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. ( ч. 1 ст. 759 ЦК України )

Відповідно до ст. 763 зазначеного кодексу України договір найму укладається на строк, встановлений договором. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк.

Частиною 1 статті 631 ЦК України передбачено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Частиною 4 статті 188 Господарського кодексу України передбачено, що у разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду. ( ч. 4 ст. 188 ГК України )

Враховуючи те, що позивачем фактично було звільнено орендоване приміщення 30.01.2020 р., і він не користується зазначеним приміщенням, а також не отримує послуги від відповідача, які передбачені спірним договором суд вважає, що позовні вимоги в частині розірвання договору з 30.01.2020 р. про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р. та в частині зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА ( 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, код 30109486 ) виконати умови договору пов`язані з його припиненням, а саме: прийняти приміщення офіс № 158 ( 62 кв. м. ), що розташоване за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, підписати акти приймання - передачі приміщення, прийняти ключі від приміщення, у кількості - 11 штук, прийняти магнітні перепустки у кількості 8 штук такими, що підлягають задоволенню.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги щодо зобов`язання відповідача повернути авансовий платіж в сумі 243798,45 грн. позивач зазначає про те, що на підставі п.4.2. та 4.3 договору про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р. останнім був сплачений авансовий платіж у сумі, еквівалентній двомісячному розміру загальної місячної плати.

Авансові платежі були сплачені в рамках договорів про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра, які укладались між позивачем та відповідачем в 2017 р. та 2018 р. та діяли до оспорюваного позивачем договору. Сума авансового платежу переносилась з минулих років та діяла в поточному році відповідно до умов діючого в 2019 році договору та складає 243789,45 грн.

Вказаний розмір авансового платежу був сплачений наступним чином:

76423,40 грн. ( платіжне доручення № 333 від 13.03.2018 р. на загальну суму 114635,09 грн. на підставі рахунку № 0668-2018-157 від 03.03.2018 р. в т.ч. завдаток/депозит 76423,40 грн. )

206154,36 грн. ( платіжне доручення № 1051 від 05.07.2019 р. на загальну суму 210145,88 грн. на підставі рахунку № 0668-2019-718 від 26.06.2019 р. в т.ч. завдаток/депозит 206154,36 грн. )

Всього на суму 282577,76 грн., з яких залишок коштів по депозиту становить 243789,45 грн.

Разом з тим, суд вважає позовні вимоги в цій частині такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, як встановлено судом позивач має перед відповідачем заборгованість за спірним договором в розмірі 340438,00 грн.

Пунктом 4.2 договору про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р. передбачено, що авансовий платіж буде утримуватись компанією Регус як гарантія виконання усіх зобов`язань клієнта за договором. Регус має право компенсувати будь - яку заборгованість клієнта ( у тому числі, але не лише загальні місячні плати ) за рахунок авансового платежу.

Суд вважає, що відповідач має законні підстави забезпечити виконання грошового зобов`язання позивачем шляхом у спосіб притримання. Таке право гарантоване, зокрема ст.ст. 546, 594 ЦКУ.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст.129, 232, 233, 236 - 238, 240 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Розірвати з 30.01.2020 р. договір про суборенду та обслуговування Регус Бізнес - Центра від 08.05.2019 р., що укладений між товариством з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД ( 03038, м. Київ, вул. Миколи Гринченка, 4, код 41583742 ) та товариством з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА ( 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, код 30109486 )

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА ( 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, код 30109486 ) виконати умови договору пов`язані з його припиненням, а саме: прийняти приміщення офіс № 158 ( 62 кв. м. ), що розташоване за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, підписати акти приймання - передачі приміщення, прийняти ключі від приміщення, у кількості - 11 штук, прийняти магнітні перепустки у кількості 8 штук.

Стягнути товариства з обмеженою відповідальністю РЕГУС БІЗНЕС ЦЕНТРИ УКРАЇНА ( 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, код 30109486 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД ( 03038, м. Київ, вул. Миколи Гринченка, 4, код 41583742 ) 4204 ( дві тисячі сто дві ) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

дата підписання повного тексту рішення 10.07.2020

Суддя В.І.Пінчук

Дата ухвалення рішення 25.06.2020
Зареєстровано 14.07.2020
Оприлюднено 15.07.2020

Судовий реєстр по справі 910/1698/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 25.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.03.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону