Ухвала
від 06.08.2020 по справі 640/14454/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про відмову у забезпеченні позову

07 серпня 2020 року м. Київ № 640/14454/20

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Шулежко В.П., розглянувши заяву про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Громадської організації Співдружність авторів України до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за участю третьої особи - Державної організації Українське агентство з авторського права та суміжних прав про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась Громадська організація Співдружність авторів України (далі - заявник) з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач), за участю третьої особи - Державної організації Українське агентство з авторського права та суміжних прав (далі - третя особа), в якому просить:

визнати бездіяльність відповідача противоправною та зобов`язати його виконати вимоги п.3, п.4 ч.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (№2415-VIII), а саме:

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з Державною організацією Українське агентство з авторського права та суміжних прав звернутись до осіб (у тому числі правовласників, інших організацій колективного управління, у тому числі аналогічних іноземних організацій, міжнародних об`єднань), з якими у Державної організації Українське агентство з авторського права та суміжних прав були укладені договори, з пропозицією щодо заміни як сторони договорів замість Державної організації Українське агентство з авторського права та суміжних прав на Громадську організацію Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України забезпечити передачу Громадській організації Співдружність авторів України відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, належних Державної організації Українське агентство з авторського права та суміжних прав .

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.07.2020 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження у справі.

Представником позивача подано заяву про забезпечення позову, в якій просить:

заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (ідентифікаційний код юридичної особи 37508596) або його правонаступнику або іншому органу (особі), який буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності чи будь-якій іншій особі:

- здійснювати ліквідацію Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266);

- здійснювати будь-які інші дії, наслідком яких стане ліквідація Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266);

- звертатися до будь-яких осіб (у тому числі користувачів, правовласників, інших організацій колективного управління, у тому числі аналогічних іноземних організацій, міжнародних об`єднань), з якими у Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266) укладені чи були укладені договори, з пропозицією щодо заміни як сторони договорів замість Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266) на будь-яку іншу організацію колективного управління, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- забезпечувати передачу будь-яких договорів, документів, відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, та іншої інформації належних Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266) будь-якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- здійснювати будь-які інші дії, наслідком яких стане передача будь-яких договорів, документів, відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, та іншої інформації належної Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266) будь-якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- забезпечувати передачу майнових авторських прав, якими управляє Державна організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266), в управління будь-якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- здійснювати будь-які інші дії, наслідком яких стане передача майнових авторських прав , якими управляє Державна організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266) в управління будь-якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

заборонити Державній організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266):

- здійснювати будь-які дії, спрямовані на ліквідацію Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266);

- здійснювати будь-які інші дії, наслідком яких стане ліквідація Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266);

- звертатися до будь-яких осіб (у тому числі користувачів, правовласників, інших організацій колективного управління, у тому числі аналогічних іноземних організацій, міжнародних об`єднань), з якими у Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266) укладені чи були укладені договори, з пропозицією щодо заміни як сторони договорів замість Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266) на будь-яку іншу організацію колективного управління, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- передачу будь-яких договорів, документів, відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, та іншої інформації, що належить Державній організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266), будь-якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- здійснювати будь-які інші дії, наслідком яких стане передача будь-яких договорів, документів, відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, та іншої інформації, що належить Державній організації Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266), будь-якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- передавати майнові авторські права в управління будь-якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- здійснювати будь-які інші дії, наслідком яких стане передача майнових авторських прав, управління якими здійснює Державна організація Українське агентство з авторських та суміжних прав (ідентифікаційний код юридичної особи 31025266), в управління будь- якій іншій організації колективного управління чи будь-якій особі, аніж Громадська організація Співдружність авторів України (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804).

При вирішенні заяви про забезпечення позову, суд виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Згідно з частиною другою статті 150 КАС України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

За правилами частин першої, другої статті 151 КАС України позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Враховуючи наведені норми статей 150, 151 КАС України, забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи по суті визначених законом заходів з метою створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

Слід зазначити, що підстави забезпечення позову, передбачені частиною другою статті 150 КАС України, є оціночними, тому суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Заява про забезпечення позову обґрунтована тим, що позивачу з відкритих джерел стало відомо, що 02.07.2020 третьою особою в особі в.о.генерального директора І.Бугаєнко, на адресу відповідача направлено листа із зверненням щодо негайної ліквідації Державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав .

У зв`язку з цим, на думку заявника, вбачається, що найближчим часом гарантовано відбудеться необоротна ліквідація третьої особи, що свідчить про очевидний ризик того, що у разі вчинення таких дій третя особа всупереч Закону України Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (№2415-VIII) передасть майнові авторські права в управління сторонньої організації колективного управління або здійснить інші дії всупереч цього Закону, або буде ліквідована. Таким чином, заявник вважає, що невжиття заходів забезпечення позову унеможливить виконання рішення суду, а права позивача неможливо буде поновити.

За правилами частини першої статті 77 КАС України обов`язок доведення необхідності вжиття заходів забезпечення позову покладається саме на позивача, які ініціюють відповідне клопотання.

Надавши оцінку обґрунтованості доводам заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності його вимог, за наявності поданих доказів, суд вважає, що заявником не доведено належними і допустимими доказами та не підтверджено обставини, які вказували б на те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Подані документи не свідчать про початок проведення ліквідації третьої особи.

Крім того, відсутні докази отримання вказаного листа відповідачем.

Наведені заявником обставини не свідчать також про очевидні ознаки протиправності дій суб`єкта владних повноважень та порушення його прав, свобод або інтересів, що є одним із критеріїв забезпечення позову в силу положень статті 150 КАС України.

На думку суду, зазначені у заяві обставини не є достатньо обґрунтованими та не підтверджують того, що невжиття заходів, про які просить заявник, можуть у майбутньому ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду чи привести до потреби докладати значні зусилля та витрати для відновлення прав та інтересів позивача.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування заходів забезпечення позову, отже заява задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 150-154, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви Громадської організації Співдружність авторів України про забезпечення адміністративного позову відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею в порядку ст.256 КАС України. Ухвала суду може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції відповідно до ч. 8 ст. 154 КАС України у порядку та строки, встановлені статтями 293-297 КАС України.

Суддя В.П. Шулежко

Дата ухвалення рішення06.08.2020
Оприлюднено10.08.2020

Судовий реєстр по справі —640/14454/20

Постанова від 24.01.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Ухвала від 24.01.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Ухвала від 29.12.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Ухвала від 07.02.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Постанова від 04.11.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Постанова від 04.11.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Ухвала від 21.09.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Ухвала від 21.09.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Рішення від 03.07.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Шулежко В.П.

Ухвала від 03.07.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Шулежко В.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні