ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"11" вересня 2020 р.м. ХарківСправа № 922/2734/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Чистякової І.О.

розглянув матеріали

позовної заяви Комунального підприємства "ХАРКІВПАСС" (61064, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 149-д, ідентифікаційний код 36818918) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтотранс Плюс" (61002, м. Харків, вул. Мельникова, 23, ідентифікаційний код 37875689) про стягнення 152651,50 грн

ВСТАНОВИВ:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВПАСС" (позивач) звернулося до господарського суду Харківської області із позовною заявою до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтотранс Плюс", в якій просить стягнути з відповідача суму заборгованості у розмірі 112 572,50 грн. Також, позивач просить стягнути з відповідача на свою користь пеню у розмірі 40 079,00 грн. Крім того, позивач просить стягнути з відповідача на свою користь судовий збір за подачу позовної заяви у розмірі 2 289,77 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань по договору № 29/12-18/12 від 29.12.2018 в частині повної та своєчасної оплати наданих послуг.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02 вересня 2020 року залишено позовну заяву Комунального підприємства "ХАРКІВПАСС" без руху. Встановлено позивачу для усунення недоліків позовної заяви 10-денний строк з дня вручення даної ухвали. Позивачу у встановлений строк запропоновано подати до господарського суду Харківської області заяву, в якій зазначити щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

11.09.2020 до господарського суду Харківської області від представника позивача у справі надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви за вх. № 21010, в якій останній зазначає, що у нього в наявності є всі оригінали документів на паперових носіях, копії яких додано до позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Беручи до уваги те, що позивач усунув недоліки позовної заяви у строк встановлений судом, суд, на підставі статті 176 Господарського процесуального кодексу України, приймає позовну заяву до розгляду та відкриває провадження у справі.

Відповідно до частини 1 та 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно приписів частини 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у спрощеному позовному провадженні господарський суд розглядає малозначні справи.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно з частиною 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини 7 статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з 01 січня 2020 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2102 гривні.

Отже, на момент подання позову, малозначною справою є справа, у яких ціна позову не перевищує 210200,00 грн.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та те, що ціна позову у даній справі становить 152651,50 грн, що свідчить про те, що справа відповідає ознакам малозначної справи, наведеним у пункті 1 частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про розгляд справи № 922/2734/20 в порядку спрощеного позовного провадження.

Також, відповідно до частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про доцільність розгляду даної справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Керуючись статтями 12, 120, 162, 164, 176, 234, 235, 247, 250, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №922/2734/20.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

3. Роз`яснити відповідачу, що згідно статті 251 ГПК України, відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

У разі ненадання відзиву на позов у встановлений строк, справа згідно з ч.9 ст.165 ГПК України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

4. Встановити позивачу строк для подання до суду відповіді на відзив із урахуванням вимог ст.166 ГПК України - п`ять днів з дня отримання відзиву. Докази надіслання (надання) відповіді на відзив іншій стороні надати суду.

5. Встановити відповідачу строк для подання заперечення із урахуванням вимог ст.167 ГПК України - п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив. Докази надіслання (надання) заперечення іншій стороні надати суду.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в статті 251 ГПК України та ухвалі суду.

6. Письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.91 ГПК України).

7. Звернути увагу сторін на те, що усі заяви, клопотання, пояснення, докази тощо, які подаються до суду, мають бути одночасно направлені іншим учасникам справи.

8. Роз`яснити сторонам, що відповідно до ч.5, ч.7 ст. 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 11.09.2020.

Суддя І.О. Чистякова

Примітка: У зв`язку з початком тестової експлуатації підсистеми Електронний суд з 01.01.2019, відповідно до Розділу XI Положення про автоматизовану систему документообігу суду приймання та реєстрація надісланих учасниками судових процесів електронних процесуальних документів повинна здійснюватися з Електронних кабінетів, які вони мають створити в Електронному суді за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. Після запровадження роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи приймання через офіційну поштову скриньку суду процесуальних документів та документів, що стосуються розгляду справ здійснюватися не буде.

Дата ухвалення рішення 11.09.2020
Зареєстровано 11.09.2020
Оприлюднено 14.09.2020

Судовий реєстр по справі 922/2734/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.01.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 02.12.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 02.12.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.10.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.09.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону