ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

РІШЕННЯ

Справа №265/5111/20

Провадження №2/265/1431/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді - Козлова Д. О.,

при секретарі - Дрьомовій О. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку 8 Марта до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за утримання будинку та прибудинкової території,

за участі представника позивача - ОСОБА_3 ,

відповідача - ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача, ОСОБА_3 , звернулась до суду із вказаним позовом, посилаючись на те, що буд. АДРЕСА_1 знаходиться на балансі ОСББ "8 МАРТА" , де співвласниками квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які натомість не виконують своїх обов`язків та не сплачують за надані позивачем послуги, через що виникла заборгованість за період з 1 березня 2016 року по 1 серпня 2020 року на суму 12680,58 грн. Додавала, що між позивачем та відповідачами склались зобов`язальні правовідносини з приводу надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території, а за статутом позивача співвласники зобов`язані своєчасно та в повному обсязі сплачувати витрати на комунальні послуги. Також посилалась на поважність пропуску строку позовної давності до заявлених вимог за ч. 5 ст. 267 ЦК через відсутність необхідних коштів ОСББ для сплати судових витрат. Таким чином просила стягнути солідарно, поновивши строки позовної давності, з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСББ "8 МАРТА" заборгованість у розмірі 12680,58 грн. на розрахунковий рахунок філії Донецького АТ Ощадбанк НОМЕР_1 , ЄДРПОУ 23771674, МФО 335106, а також судові витрати в розмірі 2102 грн. з витратами за надання правничної допомоги в сумі 1000 грн.

Від відповідача, ОСОБА_1 , який заперечував заявлені позивачем вимоги, надійшов письмовий відзив, де останній вказував, що позов поданий неналежним позивачем та неналежним представником позивача через те, що у справі відсутні відомості про позивача в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а ОСОБА_3 не наділена з боку ОСББ повноваженнями представляти його інтереси в суді, тому вказану позовну заяву слід залишити без руху. Також зазначав, що представник позивача посилається на положення закону, яке не може бути застосоване до наявного спору, оскільки такі правовідносини регулюють інші норми. Крім цього зазначав, що за відсутності укладеного між ним та ОСББ "8 МАРТА" договору на надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території це позбавляє позивача права вимоги за наявним позовом внаслідок відсутності у сторін договірних відносин. Крім цього вказував, що при поданні позову представником позивача не було надано суду протоколи ОСББ про затвердження переліку та розміру внесків його членів, що свідчить про недоведеність заявлених вимог. На підставі переліченого просив суд відмовити у задоволенні позову повністю.

Від ОСОБА_2 до суду надійшли письмові відзив та доповнення до нього, де остання, не погоджуючись із доводами позову та дублюючи письмовий відзив ОСОБА_1 , вказувала, зокрема, що представник позивача неправомірно посилається на положення Закону України Про житлово-комунальні послуги , які не регулюють спірних правовідносин, бо ОСББ не надає житлово-комунальні послуги, які, натомість, регулюються Законом України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку . Додавала, що обрахунок заборгованості представником позивача був проведений без доведення його відповідності фактичним обставинам справи, оскільки не було доведено правомірність нарахування з березня 2016 року по червень 2020 року розміру щомісячного платежу на утримання будинку. Просила визнати суд недопустимим доказом протокол загальних зборів ОСББ "8 МАРТА" від 27 грудня 2019 року, як подане поза передбачені законом строки, та через його фальсифікацію. Також наполягала на фальсифікації витягу з протоколу № 1 від 2 жовтня 2017 року та заперечувала чинність статуту ОСББ "8 МАРТА" . Просила відмовити у позові.

Також ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було заявлено письмові клопотання про застосування відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦК України наслідків пропуску строку позовної давності, як підставу для відмови у позові ОСББ "8 МАРТА" , посилаючись, зокрема, на безпідставність доводів представника позивача щодо поважності пропуску такого строку.

У судовому засіданні представник позивача, ОСОБА_3 , підтримуючи заявлені в інтересах ОСББ "8 МАРТА" позовні вимоги, вказувала про правомірність статуту позивача, його належну державну реєстрацію та проведення ним діяльності відповідно до чинного законодавства, в тому числі щодо визначення розмірів внесків на утримання будинку АДРЕСА_1 .

Відповідачка, ОСОБА_2 , в судове засідання не з`явилась повторно, будучи належним чином про час та місце розгляду справи повідомленою.

Відповідач, ОСОБА_1 , який також є представником ОСОБА_2 , у судовому засіданні, заперечуючи проти вимог ОСББ "8 МАРТА" , підтримавши подані ним та ОСОБА_2 письмові відзиви, просив суд відмовити у задоволенні заявлених вимог, вказуючи, що ОСОБА_3 не підтвердила своїх повноважень на представлення інтересів позивача по вказаній справи, бо не визначено її статус у ОСББ "8 МАРТА" . Додавав, що статут ОСББ "8 МАРТА" не зареєстрований державою та не затверджений підписами співвласників будинку АДРЕСА_1 . Вказував, що без висновку ревізійної комісії та належно складеного протоколу загальних зборів утворення ОСББ "8 МАРТА" та визначення розміру внесків на утримання будинку АДРЕСА_1 є незаконні. Також наполягав на фальсифікації представником позивача обох долучених до справи протоколів загальних зборів.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає заявлені позовні вимоги такими, що підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 4 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - Закон ОСББ) об`єднання співвласників багатоквартирного будинку створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов`язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Основна діяльність об`єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов`язань, пов`язаних з діяльністю об`єднання. Господарче забезпечення діяльності об`єднання може здійснюватися власними силами об`єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб`єктів господарювання. Об`єднання є юридичною особою, що створюється відповідно до закону.

За ст. 20 Закону ОСББ частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

На підставі ст. 21 Закону ОСББ кошти об`єднання складаються, зокрема, з внесків і платежів співвласників. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об`єднання відповідно до законодавства та статуту об`єднання.

За ст. 22 Закону ОСББ самостійне забезпечення об`єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об`єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів. Для фінансування самозабезпечення об`єднання співвласники сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об`єднання.

Згідно із ст. 23 Закону ОСББ внески на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності, визначаються статутом об`єднання та/або рішенням загальних зборів.

Відповідно до ст. 15 Закону ОСББ співвласник зобов`язаний, крім іншого, виконувати обов`язки, передбачені статутом об`єднання; виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень; а також своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

За п. 7.4 Статуту ОСББ "8 МАРТА" співвласник зобов`язаний своєчасно та у повному обсязі сплачувати належні внески та платежі.

Суд зауважує, що відповідно до п. 5.4.1 Статуту ОСББ "8 МАРТА" від 2 жовтня 2017 року сплата встановлених загальними зборами внесків та платежів в розмірах та строки, встановлені загальними зборами є обов`язковою для всіх співвласників.

При цьому суд зазначає, що відсутність між сторонами справи договору на внесення оплати на утримання і експлуатації багатоквартирного будинку не може слугувати підставою для звільнення відповідачів від необхідності виконувати рішення загальних зборів ОСББ "8 МАРТА" в частині внесення щомісячних платежів співвласниками буд. АДРЕСА_1 .

Аналогічна правова позиція була викладена Верховним Судом у постанові від 13 листопада 2019 року по справі № 686/14833/15-ц.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України Про житлово-комунальні послуги не є предметом регулювання цього Закону відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до ст. 22 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку .

Враховуючи наведені положення закону, суд погоджується із доводами ОСОБА_1 щодо відсутності підстав для застосування до спірних правовідносин положень Законів України Про житлово-комунальні послуги (в редакціях 2004 року та 2017 року).

Суд, натомість, зазначає, що оцінюючи належність обраного позивачем способу захисту та обґрунтовуючи відповідний висновок щодо нього, судам слід виходити із його ефективності, а це означає, що вимога про захист цивільного права має відповідати змісту порушеного права, характеру правопорушення, а також забезпечувати поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Аналогічна правова позиція була висловлена Верховним Судом у постанові від 5 серпня 2020 року по справі № 438/887/16-ц.

З огляну на викладене, суд зазначає, що посилання представника позивача на загальні положення закону, що регулюють відносини в сфері надання житлово-комунальних послуг не спростовують встановлені судом обставини справи щодо наявності спору між сторонами з приводу саме оплати внесків співвласників багатоквартирного будинку.

Отже, саме по собі посилання представника позивача на положення Закону України Про житлово-комунальні послуги не свідчить про безпідставність позову, оскільки саме на суд покладено обов`язок встановлювати фактичні правовідносини та норми, які їх регулюють, внаслідок чого й поновлювати порушене цивільне право відповідно до характеру такого порушення.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "8 МАРТА" , ЄДРПОУ: 23771674, розташоване по АДРЕСА_1 , з видом діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, керівником якого є ОСОБА_3 , та яке є правонаступником ЖБК 8 Марта , а також зареєстровано юридичним департаментом Маріупольської міської ради 6 жовтня 2017 року.

На підставі переліченого суд відхиляє посилання ОСОБА_1 на те, що матеріали справи не містять відомостей про державну реєстрацію позивача, як юридичної особи.

Суд зазначає, що за ст. 48 ЦПК сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач, які можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Враховуючи, що у судовому засіданні постало питання про неточне найменування позивача, вказане у позовній заяві до суду, фактичному найменуванню, встановленому судом, то на виконання положень ст. 2 ЦПК судом протокольною ухвалою 8 вересня 2020 року було проведено уточнення найменування позивача, проти чого не заперечував також ОСОБА_1 , з огляду на що доводи відповідачів в частині неправомірності уточнення судом найменування ОСББ "8 МАРТА" є безпідставними.

За змістом ст. 6 Закону ОСББ для створення об`єднання скликаються установчі збори, які веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Установчі збори приймають рішення про створення об`єднання і затверджують його статут. Державна реєстрація об`єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об`єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації. Установчі документи об`єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

За абз. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку статут об`єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

Суд зазначає, що у даному випадку мова йде про затвердження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України саме Типового статуту ОСББ, а не затвердження таким органом конкретного статуту ОСББ "8 МАРТА" , як вказував представник ОСОБА_2 .

Також суд зазначає, що статут ОСББ "8 МАРТА" відповідає положенням ст. 7 Закону ОСББ, яка визначає зміст статуту ОСББ.

За ст. 10 Закону ОСББ органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання. Вищим органом управління об`єднання є загальні збори, рішення яких може бути оскаржене в судовому порядку. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов`язковим для всіх співвласників. Так до виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників.

Суд зауважує, що за ст. 10 Закону ОСББ для керівництва поточною діяльністю об`єднання обирається правління, яке є виконавчим органом об`єднання та має право приймати рішення з питань діяльності об`єднання.

Згідно із ст. 12 Закону ОСББ управління багатоквартирним будинком здійснює об`єднання через свої органи управління.

Статут ОСББ "8 МАРТА" , затверджений протоколом загальних зборів № 1 від 2 жовтня 2017 року, визначає мету створення та предмет діяльності ОСББ "8 МАРТА" .

Також суд зазначає, що за п. 4.8.4 Статуту ОСББ "8 МАРТА" рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особисто підписом кожного, хто проголосував, зазначенням результату такого голосування.

При цьому на підставі п. 4.15, 4.16 Статуту ОСББ "8 МАРТА" правління зі свого складу обирає Голову правління, який забезпечує виконання рішень загальних зборів та діє без доручення від імені ОСББ "8 МАРТА" .

Суд звертає увагу на те, що на підставі витягу з протоколу № 1 установчих зборів ОСББ "8 МАРТА" від 2 жовтня 2017 року головою правління було обрано ОСОБА_3 , тому остання на підставі вимог закону та статуту ОСББ без доручення має право представляти інтереси позивача у суді (а. с. 13-14).

Таким чином суд відхиляє посилання ОСОБА_1 на те, що ОСОБА_3 не має права на представлення інтересів ОСББ "8 МАРТА" в суді, оскільки відповідно до пп. в п. 4.16 Статуту ОСББ "8 МАРТА" від 2 жовтня 2017 року голова правління на виконання своїх повноважень діє без доручення від імені такого ОСББ (а. с. 5-12).

Отже, підстави для залишення вказаної позовної заяви ОСББ "8 МАРТА" без руху в суду були відсутні.

Посилання представника ОСОБА_2 на те, що протокол загальних зборів був фальсифікований представником позивача, суд відкидає, оскільки доказів цьому суду не було надано, а відсутність підписів усіх співвласників будинку АДРЕСА_1 , якими були прийняті рішення за таким протоколом 2 жовтня 2017 року, не свідчить про його недійсність, оскільки у встановленому законом порядку такий протоком загальних зборів не був визнаний недійсним, тому у суду відсутні підстави вважати витяг з протоколу № 1 від 2 жовтня 2017 року недопустимим доказом.

За ч. 1 ст. 89 Цивільного кодексу юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Таким чином суд зазначає, що проведення державної реєстрації ОСББ "8 МАРТА" 6 жовтня 2017 року юридичним департаментом Маріупольської міської ради шляхом набуття таким ОСББ прав та обов`язків ЖКП 8 Марта ще раз підтверджує відповідність установчих документів ОСББ "8 МАРТА" вимогам чинного законодавства України (а. с. 53).

Згідно із ч. 4 ст. 319, ч. 1 ст. 322 ЦК власність зобов`язує, тому власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Суд зазначає, що за ч. 1 ст. 355 ЦК майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

На підставі ч. 1 ст. 356 ЦК власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 360 ЦК України співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зобов`язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов`язаннями, пов`язаними із спільним майном.

Аналізуючи перелічені норми, суд звертає увагу на те, що власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності, не зважаючи на своє місце проживання, та повинен як співвласник багатоквартирного будинку сплачувати визначені загальними зборами ОСББ внески і платежі на утримання будинку, в даному випадку визначені загальними зборами ОСББ "8 МАРТА" на утримання будинку АДРЕСА_1 .

Аналогічна правова позиція була викладена Верховним Судом у постанові від 19 серпня 2019 року по справі № 641/7403/16-ц.

Належність відповідачам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на праві власності по 1/2 частки кожному кв. АДРЕСА_2 (загальна площа 84,9 кв. м.) відповідно до договору дарування від 18 жовтня 2011 року підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а. с. 17, 23).

Відповідно до долученого представником позивача протоколу № 4 загальних зборів ОСББ "8 МАРТА" від 27 грудня 2019 року з підписами співвласників, які позитивно голосували за прийняте рішення зборами ОСББ "8 МАРТА" , було встановлено щомісячні обов`язкові внески для співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 на його утримання для власників квартир такого будинку з 2 по 9 поверхи в розмірі 3,80 грн. за 1 кв. м.

Посилання представника ОСОБА_2 на те, що судом було неправомірно долучено до справи 8 вересня 2020 року за клопотанням представника позивача копію протоколу № 4 від 27 грудня 2019 року, суд не приймає до уваги, оскільки за п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених ЦПК, з огляду на що судом було роз`яснено учасникам положення ч. 3 ст. 12 ЦПК, а долучення як доказу представником позивача згаданого протоколу відбулось до початку судового засідання по справі відповідно до положень ч. 5, 8 ст. 83 ЦПК.

При цьому суд відкидає посилання ОСОБА_1 на те, що у такому протоколі визначено загальну кількість співвласників буд. АДРЕСА_1 , що дорівнює 132 осіб, та загальну площу всіх квартир такого багатоквартирного будинку в розмірі 6215 кв. м., оскільки такі позначення мають відношення до кількості співвласників, які взяли участь у такому засіданні загальних зборів 27 грудня 2019 року та належності саме їм 6215 кв. м. від згаданого будинку.

Суд не погоджується із відповідачами також в частині того, що вказаний протокол загальних зборів ОСББ "8 МАРТА" є сфальшований, оскільки доказів цьому факту не було надано, а у встановленому законом порядку такий протокол загальних зборів не був визнаний недійсним.

Суд на підставі цього зазначає, враховуючи, що однією з основних функцій об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, в тому числі ОСББ "8 МАРТА" , є належне утримання такого багатоквартирного будинку та прибудинкової території, а також те, що відповідачі, як співвласники будинку АДРЕСА_1 , повинні виконувати рішення загальних зборів позивача, то посилання ОСОБА_1 на безпідставність заявлених позовних вимог представником ОСББ "8 МАРТА" не ґрунтуються на положеннях закону.

Суд встановив, що на підставі розрахунку боргу по кв. АДРЕСА_2 з оплати на користь ОСББ "8 МАРТА" внесків вбачається, що заборгованість власників вказаного житлового приміщення по внескам та платежам, визначеним загальними зборами позивача, становить 12680,58 грн. (а. с. 16).

Натомість суд, перевіривши наведені представником позивача розрахунки, зазначає, що відповідачам, як співвласникам кв. АДРЕСА_2 , належить кв. АДРЕСА_2 загальною площею 84,9 кв. м., внаслідок чого застосовуючи розмір внесків, визначений у протоколі загальних зборів ОСББ "8 МАРТА" від 27 грудня 2019 року, виходить що, починаючи з 1 січня 2020 року щомісячний внесок відповідачів на утримання такого багатоповерхового будинку становитиме 322,62 грн. (84,9 кв. м. х 3,80 грн. = 322,62 грн.)

Таким чином суд не погоджується із розрахунками представника позивача щодо періоду оплати внесків за утримання будинку АДРЕСА_1 , починаючи з 1 січня 2020 року, який не підтверджується наявними у справі доказами.

Враховуючи встановлений судом розмір на підставі ст. 20 Закону ОСББ обов`язкових щомісячних внесків відповідачів за період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року (в межах заявлених вимог), то вбачається, що вони заборгували позивачу за такий період 1935,72 грн. (322,62 х 6 = 1935,72), зважаючи на те, що підтвердження проведення відповідачами оплати такої суми боргу не було надано суду, а ОСОБА_1 визнавався факт відсутності проведення оплати такого боргу перед ОСББ.

В той же час суд зазначає, що на виконання ст. 20 Закону ОСББ представником позивача не було доведено в суді правомірність визначення розміру внесків на утримання багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 в наданому суду розрахунку, який встановлюється пропорційно до загальної площі квартири за період з 1 березня 2016 року по 31 грудня 2019 року через відсутність відповідних протоколів загальних зборів ОСББ.

Таким чином в судовому засіданні було встановлено недоведеність вимог ОСББ "8 МАРТА" щодо нарахування боргу відповідачам за період з березня 2016 року по січень 2020 року, внаслідок чого у задоволенні вимог ОСББ "8 МАРТА" за вказаний період суд відмовляє через їх не підтвердження належними доказами.

Отже, суд дійшов висновку, що у судовому засіданні було підтверджено представником позивача лише факт заборгованості відповідачів перед ОСББ "8 МАРТА" зі сплати внесків на утримання будинку на суму 1935,72 грн., тобто за період з січня 2020 року по липень 2020 року.

З огляду на викладене, суд зауважує, що відповідно до ст. 256 ЦК позовна давність є строком, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно із ст. 253 ЦК перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

За ч. 1, 5 ст. 261 ЦК перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За зобов`язаннями, з визначеним строком виконання, перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов`язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред`явити вимогу про виконання зобов`язання.

Згідно із ч. 4 ст. 267 ЦК сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Натомість за ч. 5 ст. 267 ЦК, якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Судом встановлено, що відповідачі зобов`язані щомісячно вносити внески на утримання будинку та прибудинкової території відповідно до рішень загальних зборів ОСББ "8 МАРТА" , будучи співвласниками кв. АДРЕСА_2 .

Отже, перебіг позовної давності щодо внесення таких платежів обчислюється з дня настання строку виконання такого зобов`язання співвласниками щодо проведення чергового щомісячного платежу.

При цьому суд зазначає, що в судовому засіданні не було встановлено доказів переривання строку позовної давності за вказаним спором.

Натомість, суд зауважує, що оскільки суд дійшов переконання про недоведеність вимог ОСББ "8 МАРТА" до відповідачів за період з березня 2016 року по січень 2020 року, то суд не вирішує заявлені письмові клопотання як представником позивача про поновлення строку позовної давності через поважність причин пропуску такого строку, так й не вирішує клопотання відповідачів щодо застосування наслідків порушення строків позовної давності по даній справі.

Також суд дійшов переконання, що підтвердженні в судовому засіданні вимоги позивача до відповідачів, підлягають стягненню з останніх не в солідарному порядку, а саме по 1/2 частки з кожного, виходячи з належної кожному з відповідачів частки у праві спільної власності на кв. АДРЕСА_2 .

Таким чином з відповідачів, як співвласників кв. АДРЕСА_2 , за період з січня 2020 року по липень 2020 року підлягає стягненню згідно із їх часткою у праві власності на таку нерухомість заборгованість з оплати внесків на утримання будинку АДРЕСА_1 на користь позивача в сумі 1935,72 грн., тобто по 967,86 грн. з кожного.

Суд при цьому відхиляє, як необґрунтовані, вимоги представника позивача щодо стягнення на користь ОСББ "8 МАРТА" витрат з відповідачів щодо надання правничої допомоги в сумі 1000 грн. внаслідок недоведеності таких витрат представником позивача.

Натомість на підставі ст. 141 ЦПК з відповідачів підлягає стягненню на користь ОСББ "8 МАРТА" понесені позивачем витрати зі сплати судового збору в сумі 2102 грн. відповідно до частки задоволених судом позовних вимог у сумі 1935,72 грн., тобто судові витрати в розмірі 320,88 грн. (1935,72 / 12680,58 х 2102 = 320,88), по 160,44 грн. з кожного відповідача.

Керуючись ст. 12, 13, 81, 133, 141, 142, 200, 223, 259, 263-265 ЦПК, -

В И Р І Ш И В:

Позов Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку 8 Марта до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за утримання будинку та прибудинкової території - задовольнити частково.

Стягнути в рівних частках з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку 8 Марта на р/р НОМЕР_2 у філії Донецького АТ Ощадбанк , ЄДРПОУ 23771674, МФО 335106, заборгованість з оплати внесків на утримання будинку в сумі 1935,72 грн., тобто по 967,86 грн. з кожного.

У задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.

Стягнути в рівних частках з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку 8 Марта витрати з оплати судового збору в сумі 320,88 грн., тобто по 160,44 грн. з кожного.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Донецького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення суду складено та підписано 21 жовтня 2020 року.

Позивач: Обєднання співвласників багатоквартирного будинку 8 Марта , ЄДРПОУ 23771674, яке знаходиться в м. Маріуполі по вул. Горлівській 6.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_3 .

Відповідач: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АДРЕСА_4 .

Суддя

Дата ухвалення рішення 21.10.2020
Оприлюднено 22.10.2020

Судовий реєстр по справі 265/5111/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.02.2021 Донецький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.12.2020 Донецький апеляційний суд Цивільне
Рішення від 21.10.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Цивільне
Ухвала від 21.10.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Цивільне
Рішення від 21.10.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Цивільне
Ухвала від 08.09.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Цивільне
Ухвала від 07.08.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 265/5111/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону