ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

8/281-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

  

22.08.07р.

Справа № 8/281-07

За позовом          Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Правник" (м.Дніпропетровськ)

до                    Товариства з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Днєпр вечерній" (м.Дніпропетровськ)

про                    припинення дій

                                                                                                    Суддя Дубінін І.Ю.

Представники:

від позивача:          Строценко Р.В. –представник (дов. б/№ від 02.04.07 р.)

від відповідача:          не з'явився

Суть спору:

Позивач звернувся до відповідача з позовом про припинення випуску друкованого засобу масової інформації – газети “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Приднепровье “Днепр вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1340-75 Р від 17.11.06 р.; припинення випуску друкованого засобу масової інформації –газети “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Днепропетровске “Днепр вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1345-80 Р від 20.11.06 р.; припинення випуску друкованого засобу масової інформації –газети “Дніпропетровськ вечірній” (“Днепропетровск вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1341-76 Р від 20.11.06 р.; припинення випуску друкованого засобу масової інформації –газети “Ділова вечірка” (“Деловая вечерка”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1342-77 Р від 20.11.06 р.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що через прийняття господарським судом Дніпропетровської області постанови від 14.05.07р. у справі № Б15/70-07 про визнання відповідача банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ “Редакція газети “Днєпр вечерний” повинно завершити будь-яку підприємницьку діяльність, у тому числі і пов'язану із виданням відповідних друкованих засобів масової інформації, у зв'язку з чим випуск друкованих видань підлягає припиненню у судовому порядку.

Від ліквідатора відповідача надійшов відзив на позовну заяву, у якому ліквідатор відповідача вказує на те, що у зв'язку із визнанням ТОВ “Редакція газети “Днєпр вечерній” банкрутом його підприємницька діяльність може лише завершуватися, а оскільки вона на даний момент не здійснюється і видавництво газет “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній”, “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній”, “Дніпропетровськ вечірній”, “Ділова вечірка” не провадиться, то подібна діяльність, а також будь-яка інша господарська діяльність підприємства-банкрута поновлюватися не може, у тексті якого викладено клопотання про розгляд справи за відсутності відповідача.

Господарський суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання відповідача, розглянути справу за відсутністю останнього.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши позивача, господарський суд, –

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до виданого Державним департаментом інтелектуальної власності свідоцтва № 60591 від 15.03.06 р., позивач є власником знаку для товарів і послуг “Днепр вечерний”, яке закріплює за позивачем право на використання вказаного позначення при випуску і розповсюдженні газет та інших друкованих засобів масової інформації.

На підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 10821 від 29.12.05 р., виданого Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, позивач також є засновником всеукраїнської газети “Днепр вечерний”.

Згідно свідоцтву про реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1339-74 ПР від 15.11.06 р., виданому Дніпропетровським обласним управлінням юстиції, відповідач є засновником місцевої газети під назвою “Днепр вечерний”, яка розповсюджується серед жителів міст та сіл Дніпропетровської області.

На початку січня 2007 року відповідачем, на підставі вказаного свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1339-74 ПР від 15.11.06 р., було здійснено випуск чотирьох номерів газети “Днепр вечерний”.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.07 р. у справі № 19/65-07, яке набрало законної сили 28.04.07 р., були визнані незаконними дії ТОВ “Редакція газети “Днєпр вечерній” щодо використання при виданні газети “Днепр вечерний” схожого із належним ТОВ “Юридична фірма Правник” знаком для товарів і послуг “Днепр вечерний” позначенням, а також заборонено ТОВ “Редакція газети “Днєпр вечерній” використовувати при виданні газети “Днепр вечерний” схоже із належним ТОВ “Юридична фірма Правник” знаком для товарів і послуг “Днепр вечерний” позначення.

Крім того, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.07 р. у справі № 8/153-07, яке набрало законної сили 03.07.07 р., було припинено випуск друкованого засобу масової інформації - газети “Днепр вечерний” зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області, засновником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю “Редакція газети “Днєпр вечерній” відповідно до свідоцтва про реєстрацію засобу масової інформації серії ДП № 1339-74 ПР від 15.11.06 р., виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

У зв'язку з цим суд вважає встановленими і такими, що не потребують доведення, факти неправомірного використання відповідачем знаку для товарів і послуг “Днепр вечерний” при випуску газети “Днепр вечерний”, порушення в результаті такого використання прав позивача як власника свідоцтва № 60591 від 15.03.06 р., відсутність у відповідача виробничих потужностей для випуску друкованих засобів масової інформації.

Як вбачається із листа Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 27.07.07 р. № 06-5/5707, ТОВ “Редакція газети “Днєпр вечерній” є також засновником наступних друкованих засобів масової інформації: місцевої газети “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Приднепровье “Днепр вечерний”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1340-75 Р від 17.11.06 р.; місцевої газети “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Днепропетровске “Днепр вечерний”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1345-80 Р від 20.11.06 р.; місцевої газети “Дніпропетровськ вечірній” (“Днепропетровск вечерний”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1341-76 Р від 20.11.06 р.; місцевої газети “Ділова вечірка” (“Деловая вечерка”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1342-77 Р від 20.11.06 р.

На підставі наданої відповідачем копії постанови господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.07 р. у справі № Б15/70-07 та наданої позивачем копії витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців станом на 01.06.07 р., відповідача визнано банкрутом, стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру.

Згідно до ч. 1 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу.

У відзиві на позов відповідач вказує на те, що відповідач відсутній за своїм місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців, не здійснював і на даний момент не здійснює випуску газет “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній”, “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній”, “Дніпропетровськ вечірній”, “Ділова вечірка” чи будь-яких інших друкованих засобів масової інформації, і не має жодних виробничих потужностей для здійснення видавничої діяльності.

За таких обставин суд приходить до висновку, що у зв'язку із визнанням банкрутом відповідач повинен припинити будь-яку підприємницьку діяльність, у тому числі і пов'язану із випуском місцевої газети “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Приднепровье “Днепр вечерний”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1340-75 Р від 17.11.06 р.; місцевої газети “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Днепропетровске “Днепр вечерний”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1345-80 Р від 20.11.06 р.; місцевої газети “Дніпропетровськ вечірній” (“Днепропетровск вечерний”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1341-76 Р від 20.11.06 р.; місцевої газети “Ділова вечірка” (“Деловая вечерка”) відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1342-77 Р від 20.11.06 р.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, суд припиняє випуск видання у разі порушення частини першої статті 3 цього Закону або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання. Про своє рішення суд повідомляє відповідний реєструючий орган.

Згідно п. 1 Постанови КМ України від 17.11.97 р. № 1287, державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження здійснюють Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.

Враховуючи перебування відповідача на стадії ліквідації і неможливість здійснення ним діяльності, пов'язаної із випуском газет “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній”, “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній”, “Дніпропетровськ вечірній”, “Ділова вечірка”, суд вважає за можливе припинити випуск друкованого засобу масової інформації –газети “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Приднепровье “Днепр вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1340-75 Р від 17.11.06 р.; друкованого засобу масової інформації –газети “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Днепропетровске “Днепр вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1345-80 Р від 20.11.06 р.; друкованого засобу масової інформації –газети “Дніпропетровськ вечірній” (“Днепропетровск вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1341-76 Р від 20.11.06 р.; друкованого засобу масової інформації –газети “Ділова вечірка” (“Деловая вечерка”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1342-77 Р від 20.11.06 р.

Викладене є підставою для задоволення позову. Судові витрати слід покласти на відповідача.

Керуючись Законами України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, ст.ст. 35, 44, 49, 75, 82 - 85 ГПК України, господарський суд, –

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Припинити випуск друкованого засобу масової інформації –газети “Газета № 1 в Придніпров'ї “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Приднепровье “Днепр вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1340-75 Р від 17.11.06 р.

Припинити випуск друкованого засобу масової інформації –газети “Газета № 1 у Дніпропетровську “Дніпро вечірній” (“Газета № 1 в Днепропетровске “Днепр вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1345-80 Р від 20.11.06 р.

Припинити випуск друкованого засобу масової інформації –газети “Дніпропетровськ вечірній” (“Днепропетровск вечерний”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1341-76 Р від 20.11.06 р.

Припинити випуск друкованого засобу масової інформації –газети “Ділова вечірка” (“Деловая вечерка”) зі сферою розповсюдження на території Дніпропетровської області відповідно до виданого Дніпропетровським обласним управлінням юстиції свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ДП № 1342-77 Р від 20.11.06 р.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Редакція газети “Днєпр вечерній” (49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 89, код 34060518) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Правник" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 1, код 33669201) – 85,00 грн. витрат на державне мито, 118,00 грн. судових витрат.

Видати накази.

Повідомити Дніпропетровське обласне управління юстиції про прийняте рішення.

Суддя                                                                                                              І.Ю. Дубінін

Зареєстровано 07.09.2007
Оприлюднено 11.09.2007
Дата набрання законної сили 23.08.2007

Судовий реєстр по справі 8/281-07

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Постанова від 19.02.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 04.02.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 24.01.2008 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 16.01.2008 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.10.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 27.09.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 18.09.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 17.09.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 03.09.2007 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 03.09.2007 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 23.08.2007 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.08.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 08.08.2007 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.08.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.07.2007 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 03.07.2007 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру