Постанова
від 21.12.2020 по справі 761/35974/19
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року м. Київ

Унікальний номер справи № 761/35974/19

Апеляційне провадження 22-ц/824/15051/2020

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді - доповідача Махлай Л.Д.,

суддів Кравець В.А, Мазурик О.Ф.

при секретарі Гойденко Д.В.

сторони

позивач ОСОБА_1

відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю Кратія Медтехніка

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 , подану через представника ОСОБА_2 , на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2020 року, постановлену під головуванням судді Осаулова А.А., про забезпечення позову у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Кратія Медтехніка про зміну формулювання причин звільнення та стягнення вихідної допомоги,

в с т а н о в и в :

у вересні 2019 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ТОВ Кратія Медтехніка в якому просила змінити формулювання причин звільнення з посади директора ТОВ Кратія Медтехніка з причини звільнення - у зв`язку з одноразовим грубим порушенням посадових обов`язків керівником підприємства ( п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП) на причину звільнення - у зв`язку з припиненням повноважень посадових осіб (п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП); стягнути з ТОВ Кратія Медтехніка на її користь вихідну допомогу у розмірі 59 599,72 грн.

20.10.2020 позивач подала заяву про забезпечення позову, у якій просить забезпечити позов шляхом накладення арешту на грошові кошти в межах суми стягнення у розмірі 59 599, 72 грн, що належать ТОВ Кратія Медтехніка і знаходяться на банківських рахунках в усіх банківських або інших кредитно-фінансових установах на території України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.10.2020 у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовлено.

Не погоджуючись з даною ухвалою суду, ОСОБА_1 через представника подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу та постановити нову якою заяву про забезпечення позову задовольнити. Посилається на те, що ухвала суду постановлена з порушенням норм процесуального права, без повного з`ясування обставин, які мають значення при вирішенні питання про забезпечення позову. А саме, суд не врахував, що у заяві зазначені обставини, які свідчать про реальну загрозу утруднення чи неможливості виконання рішення суду у разі задоволення позову. Так відповідач ухиляється від виплати вихідної допомоги, а статутний фонд підприємства становить 9 850 грн, що у 5 разів менше її позовних вимог. Відповідач не має у власності нерухомого майна, прибуток товариства зменшився порівняно з 2018 роком на 76,7 % та існує ризик неможливості виконання зобов`язань перед контрагентами. Крім того, існує кримінальне провадження та у разі притягнення відповідача до кримінальної відповідальності майно товариства може бути конфісковано.

У відзиві відповідач просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції - без змін посилаючись на її законність та обґрунтованість. Зазначає, що розмір статутного фонду товариства та відсутність на балансі товариства нерухомого майна не свідчить про його неплатоспроможність. Кримінальне провадження в частині щодо службових осіб ТОВ Кратія Медтехніка закрито у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення. Натомість ОСОБА_3 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Кратія Медтехніка звернулася із заявою про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ст. 364-1 КК України та у зазначеній кримінальній справі триває досудове розслідування. Відповідач своєчасно надав відповідь на адвокатський запит, проте документи, які просив надати адвокат не можуть бути надані без згоди самої позивачки. Остання безпосередньо не зверталася із питанням надання їй документів, що стосуються її трудової діяльності чи заробітної плати та до запиту згоди позивачки на отримання таких доказів через іншу особу не надано.

У судовому засіданні представник позивачки ОСОБА_2 підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку, у зв`язку з чим колегія суддів вважає за можливе розгляд справи у їх відсутності, за правилами ч. 2 ст. 372 ЦПК України.

Вислухавши доповідь судді, пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, дослідивши матеріали справи, перевіривши законність і обґрунтованість ухвали суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скаргане підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відмовляючи у задоволенні заяви про забезпечення позову, суд першої інстанції виходив з того, що заявником не доведено, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду у разі задоволення позову. Заявником не зазначено рахунки, на які просить накласти арешт. Крім того, обраний заявником спосіб забезпечення позову може призвести до перешкоджання господарській діяльності товариства.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції виходячи з наступного.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Види забезпечення позову визначено статтею 150 ЦПК України. Види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, та інтересів сторін та інших учасників судового процесу.

Забезпечення позову є тимчасовим обмеженням і його значення полягає в тому, що ним захищаються законні інтереси позивача на той випадок, коли відповідач буде діяти недобросовісно або коли невжиття заходів забезпечення позову може потягти за собою неможливість виконання судового рішення. Крім цього, інститут забезпечення позову захищає в рівній мірі інтереси як позивача, так і відповідача.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

У заяві про забезпечення позову представник позивачки просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 59 599,72 грн, що належать відповідачу та знаходяться на банківських рахунках у всіх банківських або інших кредитно-фінансових установах на території України.

Незважаючи на те, що заявник просить накласти арешт на грошові кошти у межах заявленої ціни позову, суд першої інстанції правильно виходив з того, що обставини, які викладені у позовній заяві та у заяві про забезпечення позову, не дають підстав вважати, що відповідач стане уникати виконання рішення суду у разі задоволення позову чи виконання такого рішення стане неможливим.

Посилання апелянта на те, що відповідач ухилився від виплати вихідної допомоги не можна визнати обґрунтованим, оскільки позивач була звільнена з посади директора товариства з 03.10.2018 у зв`язку з одноразовим грубим порушенням обов`язків керівником підприємства, що не передбачає виплату вихідної допомоги. Відтак право на отримання такої допомоги залежить від позитивного вирішення першої позовної вимоги про зміну формулювання причин звільнення, яка не є майновою та не передбачає можливості накладення арешту на грошові кошти підприємства.

Колегія суддів погоджується з доводами відповідача про те, що розмір статутного фонду, наявність чи відсутність нерухомого майна у власності товариства самі по собі не свідчить про неплатоспроможність товариства, а також не дають підстав вважати, що рішення суду, у разі задоволення позову, неможливо буде виконати.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що ухвала суду першої інстанції постановлена з дотриманням норм процесуального законодавства і не може бути скасована з підстав, викладених у апеляційній скарзі.

Керуючисьст. ст. 367, 368, 374, 375, 381-383 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в :

апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2020 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і оскарженню не підлягає.

Повний текст постанови виготовлений 22.12.2020.

Головуючий Л. Д. Махлай

Судді В. А. Кравець

О. Ф. Мазурик

Дата ухвалення рішення21.12.2020
Оприлюднено24.12.2020

Судовий реєстр по справі —761/35974/19

Ухвала від 13.12.2021

Цивільне

Київський апеляційний суд

Мостова Галина Іванівна

Ухвала від 14.09.2021

Цивільне

Київський апеляційний суд

Мостова Галина Іванівна

Постанова від 22.07.2021

Цивільне

Київський апеляційний суд

Мостова Галина Іванівна

Ухвала від 15.06.2021

Цивільне

Київський апеляційний суд

Мостова Галина Іванівна

Ухвала від 07.06.2021

Цивільне

Київський апеляційний суд

Мостова Галина Іванівна

Рішення від 20.04.2021

Цивільне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

Рішення від 20.04.2021

Цивільне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

Постанова від 24.12.2020

Цивільне

Київський апеляційний суд

Махлай Людмила Дмитрівна

Ухвала від 09.12.2020

Цивільне

Київський апеляційний суд

Махлай Людмила Дмитрівна

Ухвала від 09.12.2020

Цивільне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні