Рішення
від 27.12.2020 по справі 522/11912/19
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/11912/19

Провадження №2/523/687/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2020 р. м.Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Аліна С.С.

при секретарі - Одарій В.В,

розглянувши у судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та за позовом ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном та звільнення нежитлових приміщень, -

В С Т А Н О В И В :

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшла цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни в якому просив:

- визнати Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя від 15 серпня 2016 року, укладеного між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та TOB „АВАНТА", посвідченого приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу, ОСОБА_3 - недійсним;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33443852 від 17.02.2017 року, №33444327 від 17.01.2017 року, державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області - скасувати.

Позовну заяву позивач ОСОБА_1 обґрунтувує тим, що 15 серпня 2016 року між ним та ОСОБА_2 було укладено, безвідсотковий, договір Позики грошей на суму 2 650 000 гривень, що на момент укладання договору скадає у розмірі 106 00 доларів США.

Відповідно до п.20 Договору позики грошей від 15 серпня 2016 року, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , договір діє до повного виконання зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до Договору Позики грошей, згідно до п. 3.2 - повернення позиченої суми грошей повинно вчинятися до 15 числа кожного місяця, починаючи з 15.08.2016 року до 15.11.2016 року по 2000 доларів США.

Відповідно до п. 12 Договору Позики грошей, з метою забезпечення обов`язків за цим договором Сторони домовились укласти Іпотечний договір.

Відповідно до п. 16 усі правовідносини до цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Відповідно до п. 20 Договір вважається укладеним з моменту фактичної передачі коштів та нотаріального посвідчення цього довогору та діє до повного виконання зобов`язань за ним...

15 серпня 2016 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено Іпотечний Договор.

Відповідно до п. 3.2 Іпотечного Договору, предмет іпотеки залишається у володінні і користуванні Іпотекодавця протягом всього строку дії цього Договору. Право Іпотекодавця володіти та користуватись Предметом іпотеки протягом всього строку дії Договору охоплює всі дії, спрямовані на використання Предмету іпотеки.

Відповідно до п. 7.4 Іпотечного Договору, цей Договір за умови його підписання Сторонами, набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Сторонами Основного зобов`язання...

Відповідно до Іпотечного договору укладеного між ОСОБА_2 та TOB „АВАНТА" , останнім передано в іпотеку наступне майно: - не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; - не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до п. 3.2 Договору Іпотеки - предмет іпотеки залишається у володінні та користуванні Іпотекодавця.

Згідно до п. 5.2.1. Договору іпотеки Іпотекодавець, має право володіти та користуватись Предметом іпотеки.

Згідно до п. 6.1 Договору іпотеки, зобов`язання що забезпечене предметом іпотеки вважається виконаним у повному обсязі, якщо іпотекодавцем повернуті грошові кошти у повному обсязі.

Згідно п. 6.5 договору іпотеки у випадку часткового виконання основного зобов`язання іпотека зберігається у початковому обсязі у будь який час до реалізації предмета іпотеки звернення стягнення на нього може бути зупинено шляхом виконання основного зобов`язання.

Як зазначає позивач ОСОБА_1 , він сплачував кожен місяць дві тисячі доларів США на погашення боргу, перші два місяці ОСОБА_2 написала розписки про отримання грошей (від 22.09.2016 року, від 18.10.2016 року ), однак, потім ОСОБА_2 уникала від написання розписки про отримання коштів на погашення боргу, на думку позивача ОСОБА_1 , він свої зобов`язання виконував добросовісно- гроші платив кожен місяць, а договори є чинними.

Як зазначає позивач ОСОБА_1 , 09.08.2018 року на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_2 він сплатив 15 000 доларів США в рахунок погашення основного зобов`язання, що підтверджено розпискою від 09.08.2018 року, до цього він сплатив ще 2000 доларів США на погашення боргу.

15 березня 2018 року ОСОБА_1 отримав розписку від ОСОБА_4 про те, що останній не має до нього претензій щодо сплати процентів за основним боргом хоча договір Позики був безвідсотковий.

Згідно до п. 2.3 іпотечного договору, сторони оцінили Предмет іпотеки у розмірі 3 469 216 грн., але при цьому Сторони згодні, що Вартість Предмета Іпотеки зазначена у цьому пункті договору є умовною вартістю Предмета іпотеки на момент передачі майна у іпотеку. Реалізація Предмета іпотеки у випадку стягнення буде здійснюватись за цінами, що реально склалися на аналогічне Предмету іпотеки майно на момент його реалізації на підставі оцінки, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності згідно до діючого законодавства України. А також у випадку реалізації Предмету іпотеки вартість може бути зменшена на сплачену суму боргу, яка підтверджується відповідними розписками, а також на суму загальнообов`язкових платежів, які повинен буде сплатити при цьому Іпотекодержатель.

Згідно до п. 6.8 договору Іпотеки у разі набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержатель (Позивач) зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю перевищення дев`яносто відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодержателя.

Позивач ОСОБА_1 вказує про те, що відповідачка ОСОБА_2 , всупереч умов договору переоформила на себе право власності на предмет іпотеки. При цьому не повідомила про це Іпотекодавця і продовжувала майже на протязі двох років брати з нього по дві тисячі доларів США., також ОСОБА_2 не зробила належну оцінку майна, як встановлено договором, а переоформила майно на власний розсуд, щоб навмисно уникнути виплати 90 відсотків вартості майна. Таким чином ОСОБА_2 , незаконно всупереч умов договору оформила на себе чуже майно, тобото набула його без достатніх правових підстав, через її неправомірні дії вищевказане майно, яке було Предметом Іпотеки вибуло із володіння, Іпотекодавця, без достатніх на то, правових підстав.

Після того, як Позивач випадково дізнався, про те, що ОСОБА_2 переоформила права власності на майно, остання, запевняла ОСОБА_1 , в тому, що переоформить назад усе надане в іпотеку майно за умови повного погашення боргу, залишку боргу, щоб виконати умови ОСОБА_1 не тільки платив ОСОБА_2 кошти, але і виставив інше своє майно на продажу, щоб після його реалізації розрахуватись з відповідачкою ОСОБА_2

24 червня 2019 року позивач ОСОБА_1 отримав на поштову адресу ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 30 травня 2019 року про відкриття провадження по справі № 522/8965/19 за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про усунення перешкод у користуванні майном, шляхом виселення з приміщення.

Як зазначає позивач ОСОБА_1 , йому стало зрозуміло про те, що ОСОБА_2 не має добровільного наміру повертати майно, яке безпідставно переоформила на себе, категорично відмовилась видати розписки на гроші.

В своєму позові позивач ОСОБА_1 , просить суд звернути увагу на той факт, що предмет іпотеки значно перевищує суму боргу, тобто за згодою сторін вартість предмету іпотеки на момент укладання договорів не була оцінена експертами, а умовно оцінювалась Сторонами та складала 3 469 216 гривень , сума позики складала 106 000 доларів США.

За умовами договору іпотеки відповідно до п. 6.8 у разі набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержатель (Позивач) зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодержателя, при цьому Сторони визнали в п. 10 Договору про Задоволення Вимог Іпотекодержателя, що Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності при цьому у разі набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержатель зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодержателя.

Позивач ОСОБА_1 вказує про те, що відповідачка ОСОБА_2 не відшкодовувала позивачу ОСОБА_1 ніяких грошей, відповідно до умов договору, а ринкова вартість переданого в іпотеку майна перевищує, за експертною оцінкою становить:

- на не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за оцінкою ТОВ „НИКА МОРИС" на момент подачі позовної заяви складає у розмірі 7 986 850 гривень, що еквівалентно 307 186,00 доларів США;

- на не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за оцінкою ТОВ „ІМПЕРІАЛ - 777" на момент подачі позовної заяви складає у розмірі 5 506 077 гривень, що еквівалентно 211 772,19 долари США.

15 серпня 2016 року, між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та TOB „АВАНТА " було укладено Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя.

Згідно до п. 10 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, Іпотекодержатель набуває Предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на Предмет іпотеки Іпотекодержатель, зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодавця.

Згідно до п. 12 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, Іпотекодержатель на момент переходу права власності уточняє вартість Предмета іпотеки на підставі оцінки здійсненої суб`єктом оціночної діяльності.

Згідно до п. 16 Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя, набуває чинності з моменту нотаріального посвідчення і діє до повного виконання зобов`язань за Договором Позики. У разі невиконання зобов`язань за Договором Позики та переходу права власності на Предмет іпотеки , цей Договір стає правовстановлюючим документом на вказаній в п. 1 цього Договору Предмет іпотеки, право власності на Предмет іпотеки, відповідно до ст. 182 ЦК України, підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Згідно до п. 17 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя до повного виконання стронами всіх зобов`язань за цим Договором цей Договір може бути змінений (шляхом надання договорів про внесення змін та доповнень, які мають бути нотаріально посвідчені) або розірвано (шляхом укладання договору про розірвання цього Договору, який потребує нотаріального посвідчення).

Вищенаведені пункти Договорів, позивач ОСОБА_1 вважає істотно значимими, такими, що суттєво впливають на відносини Сторін та зобов`язання, щодо виконання умов зобов`язання. При ігноруванні цих пунктів зобов`язання або за їх відсутності, такі Договори втрачають для Позивача усі який сенс, без їх виконання Позивач не підписав би жодного з Договорів бо це для позивача ОСОБА_1 не тільки істотні умови але і Договори підписані на край невигідних умовах. До того невиконання істотно важливих умов договору тягне за собою визнання такого Договору недійсним правочином, а також порушує права Позивача.

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшов позов ОСОБА_2 до ТОВ Аванта в якому просила:

- усунути перешкоди у здійсненні ОСОБА_2 права користування власним майном шляхом зобов`язання Відповідача ТОВ АВАНТА :

- звільнити нежитлове приміщення, а саме: адміністративно-виробничо- складське приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. "А", загальною площею 1599,8 кв.м.

- звільнити нежитлове приміщення, а саме: нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складаються з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м

Позовну заяву позивачка ОСОБА_2 обґрунтувує тим, що 15.08.2016р. між ОСОБА_2 - з однієї сторони (Позикодавець) та ОСОБА_1 - з другої сторони (Позичальник), було укладено Договір позики грошей, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріальньго округу Чужовською Н.Ю., зареєстрований в реєстрі за номером 1911.

За вищезазначаним Договором ОСОБА_2 передала, а ОСОБА_1 прийняв у приватну власність грошову суму в розмірі 2 650 000 грн., що в еквіваленті, за домовленістю сторін, скадає у розмірі 106 000 доларів США.

Відповідно до п.3 вищезазначеного Договору відповідач ОСОБА_1 був зобов`язаний повернути суму грошових коштів, зазначену вище, у повному обсязі строк до 15.11.2016 р. включно.

З метою забезпечення обов`язків за вищезазначеним Договором, між позивачкою ОСОБА_2 (Іпотекодержатель) та ТОВ "Аванта" (Іпотекодавець) в особі директора Жадан М.Ю., яке виступило майновим поручителем за ОСОБА_1 15.08.2016 р. було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю.. зареєстрований в реєстрі за номером 1912.

Відповідно до п. 2.1 вищезазначеного Договору предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: - нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складаються з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м., та належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого 26.04.2012 р. виконавчим комітетом Одеської міської ради, право власності на які 26.07.2012 р. зареєстровано Комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентарізації та реєстрації об`єктів нерухомості" в книзі 110неж-169, номер запису 1164, реєстраційний номер 37226755 (15.08.2016 р. право власності на вищевказані нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу зареєстровано в?Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 1000212051101, номер запису про право власності: 15909164); - адміністративно-виробничо-складське приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. "А", загальною площею 1599,8 кв.м., 66/100 часток якого належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного, в простій письмовій формі, 13.07.2000 р., право власності на яке зареєстровано Одеським міським бюро технічної інвентарізацїї та реєстрації об`єктів нерухомості 20.07.2000 р.в книзі 9неж., на стор. 157, під р. № 945 (дублікат реєстраційного посвідчення видано 11.12.2003 р.), та 34/100 частки якого належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного, в простій письмовій формі, 17.08.2001 р., право власності на які зареєстровано Одеським міським бюро технічної інвентарізації та реєстрації об`єктів нерухомості 29.11.2001 р. в книзі 15неж., на стор. 86, під № 945 (15.08.2016 р. право власності на вищевказане адміністративно-виробничо-складське приміщення зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 1000156651101, номер запису про право власності відповідно: 15908117 та 15908497).

З метою визначення способів та порядку позасудового звернення на предмет іпотеки для задоволення вимог Іпотекодержателя за вищезазначеним Договором позики між ОСОБА_2 (іпотекодержатель) та ТОВ "АВАНТА" (іпотекодавець) в особі директора Жадан М.Ю. 15.08.2016 р. було укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстрований в реєстрі за номером 1915.

Відповідно до п. 5.1 вищезазначеного Договору з метою задоволення своїх вимог Іпотекодержатель має право звернути стягнення на Предмет іпотеки у випадку якщо в момент настання терміну виконання будь-якого із зобов`язань, передбачених вищезазначеним Договором позики, вони не будуть виконані (повністю або частково), що підтверджуватиметься заявою Іпотекодержателя про невиконання зобов`язань Позичальником за Основним зобов`язанням, справжність підпису на якій засвідчуєтсья нотаріально приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовського Н.Ю. або іншим нотаріусом за вибором Іпотекодержателя.

Відповідно до п.6 вищезазначеного Договору його підписанням Іпотекодавець засвідчує, що він надає Іпотекодержателю згоду на прийняття Іпотекодержателем одностороннього рішення про перехід права власності на Предмет іпотеки до Іпотекодержателя у випадку виникнення у Іпотекодержателя права звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

Відповідно до п.8 вищезазначеного Договору звернення стягнення на предмет іпотеки за вибором Іпотекодержателя може бути здійснено у позасудовому порядку способом переходу до Іпотекодержателя права власності на Предмет іпотеки, в рахунок виконання зобовя`зань за Договором позики, про що Іпотекодержатель сповіщає Іпотекодавця шляхом надіслання останньому повідомлення.

Відповідно до п.9 вищезазначеного Договору Іпотекодержатель обирає спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки на власний розсуд.?

Відповідно до п. 11 вищезазначеного Договору при зверненні стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку шляхом переходу до Іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки, перехід права власності на предмет іпотеки до Іпотекодержателя відбувається після спливу 30-денного строку з моменту вручення Іпотекодавцю письмової вимоги про усунення порушення Основного зобов`язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, у разі невиконання зазначеної вимоги, шляхом переходу права власності на Предмет Іпотеки до Іпотекодержателя. Іпотекодавець цим Договором надає згоду на таке набуття Іпотекодержателем права власності на Предмет іпотеки, та у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником Договору позики, додаткова згода Іпотекодавця на набуття права власності Іпотекодержателя на предмет іпотеки на підставі цього Договору не потрібна. Необхідною передумовою виникнення права власності є: - документальне підтвердження особистого вручення або надсилання письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання зазначеної вимоги. Вимога Іпотекодержателя про усунення порушення вважається надісланою Іпотекодавцю належним чином, якщо вона або вручена особисто під розпис Іпотекодавцю, або надіслана поштою цінним листом з повідомленням про вручення, або невручення.

Так, 13.01.2017 р. на підставі вищезазначених договорів, а також поштового відправлення, серія та номер: 15292, виданого 06.12.2016 р., видавник Жадан М.Ю., ОСОБА_2 було у відповідності до вищезазначених договорів та чинного законодавства набуто право власності на наступне нерухоме майно: - нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 208,5 кв.м., про що свідчить відповідний Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно від 17.01.2017 р. № 78225381; - адміністративно-виробничо- складське приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1599,8 кв.м., про що свідчить відповідний Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.01.2017 р. № 78223073.

У зв`язку із набуттям ОСОБА_2 права власності на вищезазначені нежитлові приміщення, а разом із цим і права на користування ними, ОСОБА_2 неодноразово було проведено усні перемовини безпосередньо із директором ТОВ "АВАНТА" ОСОБА_1 щодо вчинення ними перешкод у користуванні даними приміщеннями, а тому і необхідності їх звільнення ними у добровільному порядку. Однак, дані перемовини були безрезультатними.

04.03.2019 р. ОСОБА_2 було надіслано на адресу фактичного місцезнаходження Відповідача ТОВ "АВАНТА", директором якого є ОСОБА_1 , письмову вимогу про усунення перешкод у користуванні вищезазначеними приміщеннями та відповідно їх звільнення. Однак, як вбачається у відповідному поштовому відправленні Відповідач від отримання відмовився.

Як зазначає позивачка ОСОБА_2 відповідач ОСОБА_1 в усному порядку повідомив про те, що бажає вирішити питання у позасудовому порядку та для цього йому необхідний час, однак, відповідач не вчиняв жодних активних дій та продовжував незаконно перебувати у її приміщеннях.

13.11.2019 р. позивачка ОСОБА_2 повторно направила на адресу фактичного місцезнаходження відповідача ТОВ "АВАНТА", директором якого є ОСОБА_1 , письмову вимогу про усунення перешкод у користуванні вищезазначеними приміщеннями та відповідно їх звільнення. Вимоги направлені на адресу реєстрації Відповідача, на адресу місцезнаходження кожного із нежитлових приміщень та за місцем реєстрації ОСОБА_5 .?

Відповідач у добровільному порядку вищезазначені приміщення не звільняє, жодних договорів користування приміщенням із відповідачем не має.

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 13.11.2019 року закрито підготовче провадження та призначено до розгляду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.06.2020р. заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Потопальського С.М. про повернення до стадії підготовчого судового засідання по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - задоволено.

Ухвалу Суворовського районного суду м. Одеси від 13.11.2020 року про закриття підготовчого судового засідання - скасовано.

Повернуто до стадії підготовчого провадження у справі № 523/11912/19 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, та призначено підготовче судове засідання. (а.с.173-175, т. 2).

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.06.2020р. заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Потопальського С.М. про об`єднання цивільних справ в одне провадження по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - задоволено.

Об`єднано в одне провадження цивільну справу №522/11912/19 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання правочину недійсним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та цивільну справу №523/18398/19 за позовом ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном та звільнення нежитлових приміщень, присвоїти цивільній справі єдиний номер № 522/11912/19 (а.с.180-181, т.2).

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.06.2020р. заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Потопальського С.М. про забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та за позовом ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном, про звільнення нежитлових приміщень - задоволено (а.с.183-185, т.2).

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.06.2020р. клопотання представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Потопальського С.М. про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - задоволено.

Витребувано від приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни оригінал нотаріальної справи, яка містить оригінали договору позики грошей від 15.08.2016р., оригінал іпотечного договору від 15.08.2016р., оригінал договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 15.08.2016р., договору про відступлення прав за договорами іпотеки та інші документи, які були укладені між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , щодо нерухомого майна, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо нерухомого майна, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 - для огляду в судовому засіданні (а.с.177-178, т.2).

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 01.07.2020 року закрито підготовче провадження та призначено до розгляду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та за позовом ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном, про звільнення нежитлових приміщень

У судове засідання з`явилася позивачка ОСОБА_2 , свої позовні вимоги підтримала, просила задовольнити позов у повному обсязі, заперечувала проти задоволення позовних вимог ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений судом належним чином.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Потапальський С.М. у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений судом належним чином, надав до суду заяву від 24.12.2020 року в якій просив розгляд справи провести у його відсутність.

Треті особи Державний реєстратор Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області Марушак Ю.В., представник ТОВ АВАНТА у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені судом належним чином.

Приватний нотаріус Одеськогоміського нотаріального округу Чужовська Н.Ю. у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена судом належним чином, надала до суду письмову заяву про розгляд справи у її відсутність.

В матеріалах справи міститься відзив відповідачки ОСОБА_2 на позовну заяву ОСОБА_1 в якому зазначила про те, що позовні вимоги ОСОБА_1 є безпідставними, необґрунтованими та не підлягають задоволенню у повному обсязі з огляду на наступне.

15.08.2016р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було укладено Договір позики грошей.

15.08.2016р. з метою забезпечення обов`язків за вищезазначеним договором, між ОСОБА_2 (Іпотекодержатель) та ТОВ "Аванта" (Іпотекодавець) в особі директора Жадан М.Ю., яке виступило майновим поручителем за ОСОБА_1 було укладено Іпотечний договір.

15.08.2016р. з метою визначення способів та порядку позасудового звернення на предмет іпотеки для задоволення вимог Іпотекодержателя за вищезазначеним Договором позики між ОСОБА_2 (іпотекодержатель) та ТОВ АВАНТА" (іпотекодавець) в особі директора Жадан М.Ю. було укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя.

Так, 13.01.2017 р. на підставі вищезазначених договорів, а також поштового відправлення, серія та номер: 15292, виданого 06.12.2016 р., видавник Жадан М.Ю., ОСОБА_2 набула, відповідно до вищезазначених договорів та чинного законодавства, власником предмету іпотеки.

Відповідачка ОСОБА_2 , вважає про те, що доводи, викладені позивачем ОСОБА_1 у позовній заяви є безпідставними, не пітверджуються належними та допустимими доказами.?

По-перше, у позовній заяві позивач ОСОБА_1 стверджує що нібито жоден з визначених Договорів не припинено і вони є діючими Договорами на теперішній час.

Так, відповідно до п. 20. Вищезазначеного Договору позики цей Договір діє до повного виконання зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до п. 6.9. вищезазначеного Іпотечного договору іпотека припиняється відповідно до статті 17 Закону України "Про іпотеку".

Згідно з п. 18 вищезазначеного Договору про задоволення вимог кодержателя припинення Іпотеки за Іпотечним договором, згідно з ст. 17 ЗУ "Про Іпотеку", припиняє дію Договору про задоволення вимог кодержателя.

Згідно п. 16 вищезазначеного Договору про задоволення вимог кодержателя цей договір діє до повного виконання зобов`язань за зазначеним договором Позики, а у разі їх невиконання та переходом права власності та припинення Іпотеки за Іпотечним договором стає встановлюючим документом на предмет Іпотеки.

Отже, відповідно до діючого законодавства України, а також до відповідних пунктів вищезазначених договорів, дію вищезазначених Договорів припинено з 13.01.2017 р., тобто з моменту звернення стягнення на вищезазначене майно та відповідно державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

По-друге, позивач ОСОБА_1 у позовній заяві зазначає про те, що за спливом двох місяців після укладення вищезазначених Договорів відповідачка ОСОБА_2 отримуючи від нього гроші та уникала написання розписки про їх отримання, а також стверджує про те, що 09.08.2018 р. нібито на вимогу ОСОБА_2 в рахунок погашення основного зобов`язання сплатив кошти у сумі 15 000 доларів США. Окрім того, ОСОБА_1 стверджує про те, що ОСОБА_2 продовжувала майже на протязі двох місяців отримувати з нього по дві тисячі доларів США.

ОСОБА_2 з даним твердження позивача не погоджується, оскільки викладені обставини позивачем ОСОБА_1 не підтверджуються відповідними доказами.

Пункт 3.2. вищезазначеного Договору позики визначає графік повернення позиченої суми грошей.

Так, позивач ОСОБА_1 після укладення вищезазначеного Договору Позики виконував його умови із порушенням визначеного пунктом 3.2. графіка повернення позиченої суми грошей, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями розписок від 22.09.2016 р. та від 18.10.2016 р., а після 18.10.2016 р. взагалі припинив виконувати умови щодо повернення позиченої суми грошей відповідного Договору Позики.

Як стверджує відповідачка ОСОБА_2 , після 18.10.2016 р. їй не надходило жодних грошових коштів від позивача ОСОБА_1 або пропозицій щодо їх повернення, натомість, відповідачка ОСОБА_2 неодноразово зверталася до позивача ОСОБА_1 із вимогами повернути позику, однак вимоги, в порушення умов п. 3 та п. 3.2. вищезазначеного відповідного Договору, ігнорувалися.

По-третє, позивач ОСОБА_1 вважає про те, що відповідачкою ОСОБА_2 було переоформлено на себе право власності на предмет іпотеки всупереч вимог відповідного Договору, а саме нібито повідомлено про це Іпотекодавця. Так, позивач ОСОБА_1 стверджує про те, що випадково дізнався про переоформлення права власності на майно.

Пункт 11 вищезазначеного Договору про задоволення вимог іпотекодержателя також визначає процедуру звернення стягнення на Предмет іпотеки.

24.11.2016 р. ОСОБА_2 складено відповідне повідомлення та 01.12.2016р. відправлено його на адресу фактичного місцезнаходження ТОВ АВАНТА , і 06.12.2016 р. директор ТОВ Аванта позивач ОСОБА_1 своїм підписом особисто засвідчив отримання.

Відповідачка ОСОБА_2 вважає, що переоформлено на себе право власності на предмет іпотеки було здійснено з додержанням вимог діючого законодавства України та відповідно до умов вищезазначеного Договору про задоволення вимог іпотекодержателя.

По-четверте, позивач ОСОБА_1 стверджує що відповідачка ОСОБА_2 не зробила належну оцінку майна як встановлено Договором та зазначає, що до теперішнього часу не знає чи проводилась вищезазначена оцінка майна взагалі.

Відповідно до п. 12 вищезазначеного Договору про задоволення вимог іпотекодержателя на момент переходу права власності вартість предмету іпотеки має бути уточнена на підставі оцінки, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності, іпотекодержатель має право визначити суб`єкта оціночної діяльності.

Як зазначає ОСОБА_2 , 20.12.2016 р. нею було замовлено у суб`єкта оціночної діяльності ТОВ Украинское консалтинговое бюро" (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності F94/15 від 22.07.2015 р.), відповідну незалежну оцінку майна, яке було предметом Іпотеки, про що складено відповідні Висновки від 25.12.2016 р.,тому, доводи позивача ОСОБА_1 , відповідачка ОСОБА_2 вважає безпідставними, і які базуються лише на припущеннях.

По-п`яте, позивач ОСОБА_1 вказав про те, що невиконання істотно значимих умов договору про задоволення вимог Іпотекодержателя тягне за собою визнання договору недійсним.

Відповідачка ОСОБА_2 зазначає про те, що сторони погодили між собою умови вищезазначеного Договору, відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК України, про що свідчать їх підписи на Договорі, таким чином волевиявлення сторін було вільним та направленим на отримання реальних наслідків Договору.

На думку відповідачки ОСОБА_2 , сторонами було досягнуто згоди з приводу усіх істотних та похідних умов вищевизначеного Договору, додержано передбаченої законом нотаріальної форми, зміст Договору відповідає чинному законодавству України, на укладення основного вищезазначеного Договору позики було надано письмову нотаріально посвідчену згоду дружини позичальника - ОСОБА_1 , яка викладена у формі заяви, зроблено оцінку предмету іпотеки, замовник Іпотекодавець ТОВ "Аванта", тому, позивачем ОСОБА_1 , не доведено яким саме підставам відповідно до ст.ст. 203 ЦК України не відповідає оспорюваний Договір.

В матеріалах справи міститься відзив представника ОСОБА_1 - адвоката Потопальського С.М. на позовну заяву ОСОБА_2 в якому просив відмовити у задоволенні вищевказаного позову з наступних підстав.

15 серпня 2016 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було укладено безвідсотковий договір Позики грошей на суму 2 650 000 гривень, що на момент укладання дорівнювала у сумі 106 000 доларів США.

Відповідно до п.20 Договору Позики грошей, Договір діє до повного виконання зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до п. 3.2 Договору Позики грошей, повернення позиченої суми грошей повинно вчинятися до 15 числа кожного місяця, починаючи з 15.08.2016 року до 15.11.2016 року по 2000 ( дві тисячі ) доларів США.

Відповідно до п. 12 Договору Позики грошей, з метою забезпечення обов`язків за цим договором Сторони домовились укласти Іпотечний договір.

Відповідно до п. 16 Договору Позики грошей, усі правовідносини до цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Відповідно до п. 20 Договору Позики грошей, договір вважається укладеним з моменту фактичної передачі коштів.... та діє до повного виконання зобов`язань за ним.

15 серпня 2016 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено Іпотечний Договір.

Відповідно до п. 3.2 Іпотечного Договору від 15 серпня 2016 року, укладеного між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ТОВ"АВАНТА", ..Предмет іпотеки залишається у володінні і користуванні Іпотекодавця протягом всього строку дії цього Договору. Право Іпотекодавця володіти та користуватись Предметом іпотеки протягом всього строку дії Договору охоплює всі дії, спрямовані на використання Предмету іпотеки...

Відповідно до п. 7.4 Іпотечного Договору від 15 серпня 2016 року, укладеного між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ТОВ "АВАНТА", цей Договір за умови його підписання Сторонами, набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Сторонами Основного зобов`язання...

Як вбачається з Договорів, жоден з них не припинено і вони є, діючими Договорами на теперішній час, тому Відповідач має право користуватись не житловими приміщеннями, які він передав в Іпотеку.

Відповідно до Іпотечного договору укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ „АВАНТА", останнім передано в іпотеку наступне майно: - не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; - не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до п. 3.2 Договору Іпотеки - предмет іпотеки залишається у володінні та користуванніІпотекодавця.

Згідно до п. 5.2.1. Договору Іпотеки, Іпотекодавець, має право володіти та користуватись Предметом іпотеки...

Згідно до п. 6.1 Договору Іпотеки, зобов`язання що забезпечене предметом іпотеки вважається виконаним у повному обсязі, якщо іпотекодавцем повернуті грошові кошти у повному обсязі...

Згідно п. 6.5 Договору іпотеки у випадку часткового виконання основного зобов`язання іпотека зберігається у початковому обсязі...у будь який час до реалізації предмета іпотеки звернення стягнення на нього може бути зупинено шляхом виконання основного зобов`язання.

Як зазначає адвокат Потопальський С.М., ОСОБА_1 сплачував кожен місяць дві тисячі доларів США на погашення боргу, перші два місяці ОСОБА_2 надала розписки про отримання грошей (від 22.09.2016 року, від 18.10.2016 року), надалі ОСОБА_2 , отримуючи від ОСОБА_1 гроші в рахунок погашення заборгованості за Договором позики грошей, уникала написання розписки про їх отримання. У зв`язку з тим, що гроші, ОСОБА_1 платив кожен місяць, останній вважав, що свої зобовязання виконує добросовісно, а договори є чинними.

09.08.2018р. ОСОБА_1 щоб скоротити борг, на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_2 сплатив кошти в сумі 15 000 доларів США в рахунок погашення основного зобов`язання (підтверджено розпискою від 09.08.2018 року), до цього також сплатив ще кошти у сумі 2000 доларів США на погашення боргу.

15 березня 2018 року, ОСОБА_1 отримав розписку від ОСОБА_4 про те, що останній не має до нього претензій щодо сплати процентів за основним боргом, хоча договір Позики був безвідсотковий.

Згідно до п. 2.3 договору Іпотеки, Сторони оцінили Предмет іпотеки у сумі 3 469 216 гривень, але при цьому Сторони згодні, що Вартість Предмета Іпотеки зазначена у цьому пункті договору є умовною вартістю Предмета іпотеки на момент передачі м його у іпотеку. Реалізація Предмета іпотеки у випадку стягнення буде здійснюватись за цінами, що реально склалися на аналогічне Предмету іпотеки майно на момент його реалізації на підставі оцінки, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності згідно до діючого законодавства України. А також у випадку реалізації Предмету іпотеки вартість може бути зменшена на сплачену суму боргу, яка підтверджується відповідними розписками, а також на суму загальнообов`язкових платежів, які повинен буде сплатити при цьому Іпотекодержатель.

Згідно до п. 6.8 договору Іпотеки у разі набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержатель ( Позивач ) зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю перевищення дев`яносто відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотеко держателя.

ОСОБА_2 , всупереч умов договору, переоформила на себе право власності на предмет іпотеки. При цьому не повідомила про це Іпотекодавця і продовжувала майже на протязі двох років брати з ОСОБА_1 по дві тисячі доларів США, також ОСОБА_2 не зробила належну оцінку майна, як встановлено договором, а переоформила майно на власний розсуд, щоб навмисно уникнути виплати 90 (дев`яносто) відсотків вартості майна.

Таким чином, на думку адвоката Потопальського С.М., ОСОБА_2 незаконно та всупереч умов договору оформила право власностіна майно без достатніх правових підстав, через її неправомірні дії вищенаведене майно, яке було Предметом Іпотеки вибуло із володіння Іпотекодавця, без достатніх на те правових підстав.

Після того, як ОСОБА_1 випадково дізнався, що ОСОБА_2 переоформила права власності на майно, остання запевняла ОСОБА_1 в тому, що переоформить назад усе надане в іпотеку майно за умови повного погашення боргу, залишку боргу. Щоб це виконати Позивач не тільки платив Відповідачці кошти, але і виставив інше своє майно на продажу, щоб після його реалізації розрахуватись.

В цей час, а саме 24 червня 2019 року, ОСОБА_1 отримав на поштову адресу, ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 30 травня 2019 року про відкриття провадження по справі № 522/8965/19 за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення з приміщення.

Преставник ТОВ Аванта - адвокат Потопальський СМ. просив суд звернути увагу на те, що предмет іпотеки значно перевищує суму боргу, тобто за згодою сторін вартість предмету іпотеки на момент укладання договорів не була оцінена експертами, а умовно оцінювалась Сторонами та складала 3 469 216гривень, сума позики складала 106000 доларів США. За умовами договору іпотеки відповідно до п. 6.8 у разі набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержатель (Позивач) зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодержателя, при цьому Сторони визнали в п. 10, Договору про Задоволення Вимог Іпотекодержателя, що Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності при цьому у разі набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержатель зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодержателя.

Позивач ОСОБА_2 без відома Відповідача ОСОБА_1 здійснила відчуження майна, але до теперішнього часу ОСОБА_1 не знає, яка оціночною вартість майна, чи проводилась ця оцінка майна взагалі.

ОСОБА_2 не відшкодовувала ОСОБА_1 ніяких грошей, відповідно до умов договору, а ринкова вартість переданого в іпотеку майна перевищує, за експертною оцінкою становить:

-на не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 за оцінкою ТОВ „НИКА МОРИС" на момент подачі позовної заяви 7 986 850,00 ( сім мільйонів дев`ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, що еквівалентно (1:26), 307186,00 ( триста сім тисяч сто вісімдесят шість ) доларів США;

-на не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 за оцінкою ТОВ „ ІМПЕРІАЛ - 777" на момент подачі позовної заяви 5 506 077,00 ( п`ять мільйонів п`ятсот шість тисяч сімдесят сім ) гривень, що еквівалентно 211 772,19 ( двісті одинадцять тисяч сімсот сімдесят два ) долари США за курсом (1:26 )

15 серпня 2016 року, між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ АВАНТА" було укладено Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя.

Згідно до п. 10 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, Іпотекодержатель набуває Предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на Предмет іпотеки Іпотекодержатель, зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодавця.

Згідно до п. 12 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, Іпотекодержатель на момент переходу права власності уточняє вартість Предмета іпотеки на підставі оцінки здійсненої суб`єктом оціночної діяльності.

Згідно до п. 16 Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя, набуває чинності з моменту нотаріального посвідчення і діє до повного виконання зобов`язань за Договором Позики. У разі невиконання зобов`язань за Договором Позики та переходу права власності на Предмет іпотеки , цей Договір стає правовстановлюючим документом на вказаній в п. 1 цього Договору Предмет іпотеки, право власності на Предмет іпотеки, відповідно до ст. 182 ЦК України, підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Згідно до п. 17 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя до повного виконання Сторонами всіх зобов`язань за цим Договором цей Договір може бути змінений (шляхом укладання договорів про внесення змін та доповнень, які мають бути нотаріально посвідчені) або розірвано (шляхом укладання договору про розірвання цього Договору, який потребує нотаріального посвідчення).

Вищенаведені пункти Договорів є значимими, такими, що суттєво впливають на відносини Сторін та зобов`язання, щодо виконання умов зобов`язання. При ігноруванні цих пунктів зобов`язання або за їх відсутності, такі Договори втрачають для Відповідача усі який сенс, без їх виконання Відповідач не підписав би жодного з Договорів бо це для нього не тільки істотні умови але і Договори підписані на край невигідних умовах. До того невиконання істотно важливих умов договору тягне за собою визнання такого Договору недійсним право чином, а також порушує права Відповідача, як споживача певного продукту на ринку.

Представник відповідача - адвокат Потопальський С.М. вважає про те, що позивачка ОСОБА_2 набула права власності на нерухоме майно, яке було Предметом іпотеки, без належних правових підстав, тому відповідних правових підстав вимагати усунення перешкод у користуванні майном, набутим з порушенням вимог чинного законодавства, у Позивача немає.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши сторони по справі, дослідивши докази по справі, суд вважає, про те що позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно є не обґрунтованими, не доказаними, тому не підлягають задоволенню, а позовні вимоги ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном та звільнення нежитлових приміщень є обґрунтованими, є доказаними, тому підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено про те, що відповідно до свідоцтва про право власності на Адміністративно-виробничо-складське приміщення № НОМЕР_1 від 10.07.2000р., яке видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належить ЗАТ Одеський автоскладальний завод , що складається з літ. А,Б,В,Г,Д , загальною площею 1575,7 кв.м., відображених в технічному паспорті від 07.05.2000р., свідоцтво видане на підставі договору купівлі-продажу від 22.10.1993р., акту прийому-передачі від 31.03.1994 р., розпорядження Ленінської рай адміністрації виконкому Одеської міської ради від 04.07.2000р.№ 302 (а.с.14, т.1).

Відповідно до свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення промтоварного магазину - офісу, яке видане 26.04.2012р. виконавчим комітетом Одеської міської ради, об`єкт, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в цілому, належить товариству з обмеженою відповідальністю Аванта , на праві приватної власності.

Об`єкт в цілому складається з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м, основною площею 170,1 кв.м, відображених у технічному паспорті від 07.07.2010р.

Свідоцтво видане на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованої інспекцією ДАБК в Одеській області від 07.03.2012р., №ОД 14112035736; замість договору купівлі-продажу від 10.12.2002р., зареєстрованого КП ОМБТІ та РОН від 05.08.2003р., реєстр. кн. № 26неж - стор.97-р № 1164 (дублікат реєстраційного посвідчення від 27.05.2010р. (а.с.15, т.1)

Відповідно до Витягу про державну реєстрацію прав від 26.07.2012 року КП Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості за № 34958872, вбачається про те, що власником нежитлових приміщеннь промтоварного магазину - офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є ТОВ АВАНТА , на підставі свідоцтва про право власності серія НОМЕР_2 від 26.04.2012 року, яке видано виконавчим комітетом Одеської міської ради (а.с.16,т1).

Судом встановлено, також із матеріалів справи вбачається про те, що 15.08.2016 р. між ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки ратника податків НОМЕР_3 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) - з однієї сторони, (Позикодавець) та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Вінниця, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 )- з другої сторони (Позичальник), було укладено Договір позики грошей, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстрований в реєстрі за номером 1911 (а.с.17-18, т.1);

Відповідно до п.1 Договору, позикодавець передала, а Позичальник прийняв у приватну власність грошову суму в розмірі 2 650 000 (два мільйона шістсот п`ятдесят тисяч) гривень, що в еквіваленті, за домовленістю сторін, становить 106 000 (сто шість тисяч) доларів США. Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцю в строк та на умовах, передбачених цим Договором, позику в вищезазначеному розмірі.

Згідно п. 2 Договору, позика передається Позикодавцем Позичальнику безпосередньо при підписанні Сторонами цього Договору готівкою. Підписання цього Договору Позичальником підтверджує факт одержання ним (нею) від Позикодавця грошових коштів в сумі, визначеній в п. 1 цього Договору. Підписаний Позикодавцем Договір є доказом передачі позики від Позикодавця до Позичальника.

Відповідно до п. 3 Договору, сторони домовилися, що Позичальник зобов`язаний повернути (погасити) суму грошових коштів, зазначену в п. 1 цього Договору, в повному обсязі до 15.11.2016 року (п`ятнадцятого листопада дві тисячі шістнадцятого року) включно, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення до цього Договору повинні бути викладеними в письмовій формі та нотаріально посвідченими. Всі додаткові угоди щодо внесення змін та доповнень до цього Договору складають його невід`ємну частину.

Відповідно до п.3.1. Договору сторони узгодили, що у випадку зміни курсу гривні до долара США позика підлягає поверненню, таким чином, щоб розмір повернутої позики відповідав доларовому еквівалентові позики за курсом доларів США, встановленим курсом НБУ, станом на дату повернення позики.

Згідно п. 3.2 Договору, повернення позиченої суми грошей повинно вчинятися за наступним графіком: 15 числа кожного місяця, починаючи з 15.08.2016 року по 15.10.2016 року, у гривні, що в еквіваленті, за домовленістю сторін, становитиме 2 000 (дві тисячі) доларів США, а решту суми у гривні, що в еквіваленті, за домовленістю сторін, становитиме 100 000 (сто тисяч) доларів США - по 15.11.2016 року (п`ятнадцяте листопада дві тисячі шістнадцятого року) ( а.с.17-18,т.1).

15.08.2016р. між ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , далі за текстом Іпотекодержатель - з однієї сторони, та ТОВ АВАНТА , податковий номер 30934323, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , далі за тестом - Іпотекодавець , в особі директора - Жадана Михайла Юрійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та діє на підставі Статуту, зареєстрованого Ленінською райадміністрацією м. Одеси 01.06.2001 року за реєстраційним номером 04056925Ю0010435, з усіма змінами до нього, та Протоколу № 6 зборів Учасників ТОВ АВАНТА від 03.01.2012 року, далі за текстом - Представник Іпотекодавця („Майновий поручитель" за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Вінниця, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , далі за текстом Позичальник ), з іншої сторони укладено іпотечний договір, який було посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстрований в реєстрі за номером 1913,1914 (а.с.19-22, т.1).

Відповідно до п. 1.1 Іпотечного договору, суть і строк виконання Основного зобов`язання. Іпотека за цим Договором забезпечує вимоги Іпотекодержателя щодо виконання Позичальником кожного і всіх його Зобов`язань за Договором позики грошей у такому розмірі, у такій валюті, у такий строк і в такому порядку, як встановлено в Договорі позики грошей, з усіма змінами і доповненнями до нього. Зокрема, Іпотека за цим Договором забезпечує виконання таких вимог Іпотекодержателя:

А. Повернення позики. Позичальник зобов`язаний повністю повернути Іпотекодержателю суму отриманої позики по 15.11.2016 (п`ятнадцяте листопада дві тисячі шістнадцятого) року, відповідно до умов встановлених Договором позики грошей, посвідченого 15 серпня 2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. за реєстровим № 1911, далі за текстом Договір позики . Сума позики складає 2 650 000 (два мільйона шістсот п`ятдесят тисяч) гривень, що в еквіваленті, за домовленістю сторін, становить 106 000 (сто шість тисяч) доларів США.

Відповідно до п.2.1. Іпотечного договору, предметом іпотеки є нерухоме майно:

- Нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складаються з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м.

- Адміністративно-виробничо-складське приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. А , загальною площею 1599,8 кв.м., 66/100 часток якого належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного, в простій письмовій формі, 13.07.2000 р., право власності на яке зареєстровано Одеським міським бюро технічної інвентарізацїї та реєстрації об`єктів нерухомості 20.07.2000 р.в книзі 9неж., на стор. 157, під р. № 945 (дублікат реєстраційного посвідчення видано 11.12.2003 р.), та 34/100 частки якого належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного, в простій письмовій формі, 17.08.2001 р., право власності на які зареєстровано Одеським міським бюро технічної інвентарізації та реєстрації об`єктів нерухомості 29.11.2001 р. в книзі 15неж., на стор. 86, під № 945 (15.08.2016 р. право власності на вищевказане адміністративно-виробничо-складське приміщення зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 1000156651101, номер запису про право власності відповідно: 15908117 та 15908497).

Відповідно до пункту 6.3 Іпотечного договору, встановлено про те, що звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється одним з таких способів за вибором Іпотекодержателя: (1) за рішенням суду; (2) на підставі виконавчого напису нотаріуса; (3) шляхом позасудового врегулювання відповідно до умов, передбачених окремим Договором про задоволення вимог Іпотекодержателя .

Реалізація Предмету Іпотеки, на який звернено стягнення за рішенням суду або на підставі виконавчого напису нотаріуса, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

Відповідно до пункту 6.6.1. Іпотечного договору, передбачено у разі виникнення у Іпотекодержателя права звернути стягнення на предмет Іпотеки, задоволення вимог Іпотекодержателяшляхом переходу до Іпотекодержателя прав власності на Предмет іпотеки, та застереження про задоволення вимог Іпотекодержателяшляхом продажу Предмету іпотеки Іпотекодержателем будь-якій особі, провадиться згідно умов окремого Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, який має бути нотаріально посвідчений одночасно з укладенням цього договору. Порядок задоволення вимог Іпотекодержателя, згідно умов окремого договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, нотаріусом Сторонам роз`яснено.

15.08.2016р. між ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , далі за текстом Іпотекодержатель - з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАНТА , податковий номер 30934323, місцезнаходження якого: місто Одеса, вулиця Отамана Головатого, будинок 67/69, далі за тестом - Іпотекодавець , в особі директора - Жадана Михайла Юрійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та діє на підставі Статуту, зареєстрованого Ленінською райадміністрацією м. Одеси 01.06.2001 року за реєстраційним номером 04056925Ю0010435, з усіма змінами до нього, та Протоколу № 6 зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАНТА від 03.01.2012 року, далі за текстом - Представник Іпотекодавця („Майновий поручитель" за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м.Вінниця, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , далі за текстом Позичальник ), з іншої сторони, в забезпечення виконання Іпотекодавцем Іпотечного договору, укладеного в забезпечення виконання Договору позики, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., 15 серпня 2016 року за реєстровим № 1915, згідно умов цього договору, а також виплаті пені, відшкодування збитків в результаті порушення умов Договору позики та інших витрат відповідних до законодавства України, понесених у зв`язку з невиконанням зазначеного договору позики, укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, який було посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстрований в реєстрі за номером 1915 (а.с.23-25, т.1).

Відповідно до п.1 Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, вбачається про те, що Іпотекодавцем та Іпотекодержателем укладений Іпотечний договір, відповідно до якого Предметом іпотеки є нерухоме майно:

- Нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складаються з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м.

- Адміністративно-виробничо-складське приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. А , загальною площею 1599,8 кв.м.

Оціночна вартість вищезгаданих Нежитлових приміщень промтоварного магазину-офісу, згідно звіту про оцінку майна, складеного ТОВ РІАЛ ЕКСПЕРТ ПЛЮС 02.08.2016 року, становить 976 406 (дев`ятсот сімдесят шість тисяч чотириста шість) гривень 00 копійок.

Оціночна вартість вищезгаданого Адміністративно-виробничо-складського приміщення, згідно звіту про оцінку майна, складеного ТОВ РІАЛ ЕКСПЕРТ ПЛЮС 02.08.2016 року, становить 2 492 810 (два мільйона чотириста дев`яносто дві тисячі вісімсот десять) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 5. Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, з метою задоволення своїх вимог Іпотекодержатель має право:

Відповідно до п.5.1. - Звернути стягнення на Предмет іпотеки у випадку, якщо в момент настання терміну виконання будь-якого із зобов`язань, передбачених Договором позики, вони не будуть виконані (повшстю або частково), що підтверджуватиметься заявою Іпотекодержателя про невиконання зобов`язань Позичальником за Основним зобов`язанням, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. або іншим нотаріусом за вибором Іпотекодержателя.

Відповідно до п. 5.2.- Звернути стягнення на Предмет іпотеки незалежно від настання термінів виконання будь-якого із обов`язків за Договором позики у випадках:

-порушення Іпотекодавцем зобов`язань за Іпотечним договором, у т.ч. при порушенні порядку заміни Предмета іпотеки, надання Іпотекодавцем Предмета іпотеки в найм, спільну діяльність, здійснення реєстрації (прописки) фізичної особи (чи декількох фізичних осіб) на житлову площу, обтяжену іпотекою, проведення капітального ремонту, здійснення істотних поліпшень та перепланування (переобладнання) Предмету іпотеки, передачі іпотеки у наступну іпотеку без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя;

-порушення судом справи про визнання Іпотекодавця та/або Позичальника недієздатним або обмежено дієздатним відносно Іпотекодавця; - встановлення невідповідності дійсності відомостей, які містяться в Договорі позики або Іпотечному договорі, або в інших документах, наданих Іпотекодавцем та/або Позичальником Іпотекодержателю;

-пред`явлення третіми особами вимог до забезпечення й/або порушення Іпотекодавцем та/або Позичальником зобов`язань по договорах, укладених з метою забезпечення виконання зобов`язань за Договором позики:

-порушення Іпотекодавцем та/або Позичальником будь-яких інших зобов`язань, передбачених умовами Договору позики та/або Іпотечного договору, в тому числі порушення графіку погашення Основного зобов`язання, встановленого договором позики.

Відповідно до п. 10 договору про задоволення вимог іпотеко держателя, Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття напідставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержатель зобов`язаний відшкодувати Іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог Іпотекодержателя.

Відповідно до п. 12.договору про задоволення вимог іпотеко держателя, вартість Предмету іпотеки, за якою Іпотекодержатель набуває його у власність, або продає його від свого імені, в рахунок виконання Основного зобов`язання, за домовленістю Сторін становить 3 469 216 (три мільйона чотириста шістдесят девять тисяч двісті шістнадцять) гривень 00 копійок. На момент переходу права власності вищезазначена вартість Предмету іпотеки має бути уточнена на підставі оцінки, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності. Іпотекодержатель має право визначати суб`єкта оціночної діяльності.

Відповідно до п. 16 договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 15.08.2016 року , вбачається про те, що цей договір набуває чинності з моменту нотаріального посвідчення і діє до повного виконання зобов`язань за Договором Позики. У разі невиконання зобов`язань за Договором Позики та переходу права власності на Предмет іпотеки , цей Договір стає правовстановлюючим документом на вказаній в п. 1 цього Договору Предмет іпотеки, право власності на Предмет іпотеки, відповідно до ст. 182 ЦК України, підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ст.3 ЦК України однією із засад цивільного судочинства є свобода договору.

Відповідно до положень ст.11 ЦК України взаємні права та обов`язки виникають на підставі договорів.

За загальним правилом, встановленим ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 203 ЦК України передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Згідно з частинами 1, 3 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою ст. 203 цього Кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована сторона заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Тобто, відповідно до частини першої статті 215 ЦК підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на момент вчинення правочину.

Згідно з ч. 1 ст. 638 та ч. 1 ст. 640 ЦК України договір є укладеним з моменту досягнення в належній формі згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Статтею 509 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в яких одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦК України.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, а зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України Про іпотеку передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. За змістом положень ч.ч. 1,3 ст. 36 Законом України Про іпотеку , стосовно іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюєтеся до такого договору за своїми правовими наслідками та забезпечує передачу іпотекодержателю права на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання.

Відповідно до ст. 37 Закону України Про іпотеку , іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правової підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюєтеся до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання.

Нормою ст. 37 Закону України Про іпотеку передбачено, що застереження в іпотечному договорі прирівнюєтеся за своїми правовими наслідками до договору про задоволення вимог іпотекодержателя та є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки.

Укладання будь-яких інших додаткових чи окремих договорів ні законодавством, ні договором іпотеки не передбачено.

В постанові від 11 вересня 2013 року Верховний Суд України зазначив наступну правову позицію: Визначення поняття "несправедливі умови договору" закріплено в ч. 2 ст. 18 цього Закону-умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав обов`язків на шкоду споживача. Аналізуючи норму ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів", можна дійти висновку, що для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак: по-перше, умови договору порушують принцип добросовісності (п. 6 ч. 1 ст. З, ч. З ст. 509 ЦК України); по-друге, умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов`язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві .

Пунктом першим статті 627 ЦК України, також встановлено свободу договору, зпосиленням на статтю 6 зазначеного Кодексу із зазначенням того, що сторони є вільнимив укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуваннямвимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту,вимог розумності та справедливості. Тобто, свобода договору означає право громадян таінших суб`єктів цивільного права вступати чи утримуватися від вступу у будь-якідоговірні відносини. Свобода договору проявляється також у можливості наданійсторонами визначати умови такого договору. Однак під час укладання договору,визначаючи його умови, сторони повинні дотримуватись нормативно-правових актів.

Стаття 629 ЦК України встановлює, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Частина 1 ст. 638 Цивільного кодексу України передбачає, що договір вважається укладеним , якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. До істотних умов відносяться умови про предмет договору, умови, які визначені істотними законом, а такожті умови, щодо яких сторонами обов`язково повинна бути досягнута згода. Жодних зауважень чи застережень у позивача на момент укладення та підписання договору не було. Підписання свідчить про намір сторін прийняти на себе права та обов`язки, зазначені у договорі.

Таким чином, під час укладення спірного договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 15 серпня 2016 року, було дотримано вимоги чинного законодавства, тому відповідно відсутні підстави для задоволення позовних вимог ОСОБА_1 .

Суд не приймає до уваги посилання позивача на необізнаність про умови договору , та те, що під час підписання йому не був наданий час на ознайомлення з умовами договору, оскільки позивач не надав жодного доказу, на підтвердження викладених обставин, а договір позики, договір іпотеки, та договір про задоволення вимог Іпотекодержателя особисто підписані позивачем ОСОБА_1 .

В матеріалах справи міститься заява від дружини ОСОБА_1 - ОСОБА_6 , про надання згоди на вчинення правочинів, яка була посвідчена 15.08.2016р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстровано в реєстрі за № 1910, міститься в матеріалах справи (а.с.29, т.3).

Відповідно до вищевказаної заяви ОСОБА_6 , маючи повну цивільну дієздатність, перебуваючи при здоровому розумі, та ясній пам`яті, розуміючи значення, умови та правові наслідки своїх дій, діючи добровільно, цим надала свою згоду її чоловіку - ОСОБА_1 на укладення Договору позики грошей із ОСОБА_2 та отримання від ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 2 650 000 (два мільйона шістсот п`ятдесят тисяч) гривень, що в еквіваленті, за домовленістю сторін, становить 106 000 (сто шість тисяч) доларів США.

Також ОСОБА_6 дала свою згоду на укладення договорів про внесення будь-яких змін до вищезазначеного договору, в тому числі щодо збільшення чи зменшення суми позики, зміни строків повернення позики, та на укладення договорів про розірвання вищевказаних договорів.

Крам того, ОСОБА_6 вказує про те, що такі цивільно-правові договори відповідають інтересам їх сім`ї, та погоджується з тим, щоб умови всіх вищевказаних цивільно-правових договорів визначалися її чоловіком самостійно.

ОСОБА_6 , повідомила про те, що шлюбний договір та/або договір про поділ майна подружжя між нею та ОСОБА_1 не укладався, встановлений законом режим спільної власності на все їх майно не змінювався.

ОСОБА_1 і ОСОБА_6 перебувають у шлюбі, відповідно до Свідоцтва про шлюб, серія НОМЕР_5 , яке видано Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Київському районі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції 27 травня 2015 року, актовий запис № 758(а.с.29, т.3).

Із матеріалів справи вбачається про те, що 18.10.2016 року і 22.09.2016 року ОСОБА_2 отримала від ОСОБА_1 кошти у розмірі 4 000 доларів США, в якості погашення боргу за договором позики, відповідно до письмових розписок, які містяться в матеріалах справи ( арк.сп. 30-31, т.1). Дані обставини підтвердили у судовому засідані сторони по справі ОСОБА_2 і ОСОБА_1 .

Крім того, в матеріалах справи міститяться інші письмові розписки з тексту яких вбачається про те, що громадянин ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_1 кошти у розмірі 5 000 дол. США від 09.08.2018р. (а.с.32, т.1), також про отримання від ОСОБА_1 коштів у розмірі 2000 дол. США від 14.12.2017 р. (а.с.33, т.1), громадянин ОСОБА_4 надав письмову розписку ОСОБА_1 про те, що претензій по відсоткам боргу ОСОБА_1 не має від 15.03.2018 року (а.с.34, т.1).

Однак, суд не приймає до уваги письмові розписки на громадянина ОСОБА_4 , так як даний громадянин не є стороною по справі, також він не є стороною за оскаржуваним позивачем ОСОБА_1 договором по справі.

Судом встановлено, про те, що 24.11.2016 р. ОСОБА_2 складено лист - повідомлення про порушення п.3 і п. 3.2 договру позики грошей від 15.08.2016р. та 01.12.2016р. та відправлено на адресу фактичного місцезнаходження ТОВ АВАНТА , і 06.12.2016 р. даний лист було отримано директором ТОВ Аванта ОСОБА_1 про що свідчить його особистий підпис (а.с.102, т.2).

Судом встановлено про те, що позивачкою ОСОБА_2 було направлено на всі відомі адреси місцезнаходження відповідача ТОВ "АВАНТА", директором якого є ОСОБА_1 , письмові вимоги про усунення перешкод у користуванні вищезазначеними приміщеннями та відповідно їх звільнення, що підтверджується накладним Укрпошти № 6502034138858 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.103,104, т.2), № 6502034138840 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.105,106, т.20), № 6502034418831 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.107,108, т.2),№ 6502034418823 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.109,110, т.2).Однак, вимоги не було усунуто відповідачем.

27.07.2020 року на виконання ухвали Суворовського районного суду м.Одеси від 25.06.2020р. про витребування доказів від приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни по цивільній справі, надійшли належним чином засвідчені копії витребуваних документів на 141 аркуші, які містяться в матеріалах справи ( арк.сп.24-155, т.3).

Відповідно до ст.1 Закону України Про іпотеку іпотека - вид забезпечення виконання зобов`язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ст.3 Закону України Про іпотеку іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду.

Взаємні права і обов`язки іпотекодавця та іпотекодержателя за іпотечним договором виникають з моменту його нотаріального посвідчення.

Іпотекою може бути забезпечене виконання дійсного зобов`язання або задоволення вимоги, яка може виникнути в майбутньому на підставі договору, що набрав чинності.

Статтею 36 Закону України Про іпотеку встановлено, що сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, який підлягає нотаріальному посвідченню і може бути укладений в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким також вважається відповідне застереження в іпотечному договорі, визначає можливий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки відповіднодо цього Закону. Визначений договором спосіб задоволення вимог іпотекодержателя не перешкоджає іпотекодержателю застосувати інші встановлені цим Законом способи звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя може передбачати: передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання у порядку, встановленому ст.37 цього Закону; право іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому ст.38 цього Закону.

Відповідно до ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ст.77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Згідно ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно з ч.1ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст.89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE , № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

Судом встановлено, про те, що позивач ОСОБА_1 не надав суду письмових доказів в обґрунтування заявлених ним позовних вимог .

Також, суд вважає, про те, що позивач ОСОБА_1 не довів суду ті обставини, на які він посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, тому враховуючи викладене позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - задоволенню не підлягають.

Стосовно позовних вимог ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном та звільнення нежитлових приміщень суд зазначає наступне.

Судом встановлено про те, що ОСОБА_2 є власником нежитлових приміщень, а саме: адміністративно-виробничо- складське приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. "А", загальною площею 1599,8 кв.м. та нежитлове приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складаються з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м., на підставі іпотечного договору, серії та 1912, виданий 15.08.2016р., видавник приватний нотаріус; договір про задоволення вимог іпотеко держателя. серія та номер 1915, виданий 15.08.2016р., видавник: приватний нотаріус, Договір позики грошей, серія та номер 1911, виданий 15.08.2016р., видавник: приватний нотаріус, поштове відправлення, серія та номер 15292, виданий 06.12.2016р., видавник Жадан М.Ю., що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78223073 від 17.01.2017р. (а.с.65, т.1) та Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78225381 від 17.01.2017р. (а.с.66, т.1) та З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 17397356 від 24.06.2019р. (а.с.111-115, т.2).

Відповідно до частини 1 статті 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснюєвідповідно до закону за своєю волею, незалежновідволііншихосіб.

Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу Українивласникволодіє,користується, розпоряджаєтьсясвоїммайном на власнийрозсуд.

Відповідно до статті 321 Цивільного кодексу України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправнопозбавленийцього права чиобмежений у йогоздійсненні.

Відповідно до статті 326 Цивільного кодексу України від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади. Управліннямайном, що є у державній власності, здійснюється державними органами, а у випадках, передбачених законом, можез дійснюватися іншими суб`єктами.

Водночас, за змістомстатті 391 Цивільного кодексу України, власник майна має право вимагати усунення перешкоду здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до статей 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або оспорювання; кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно до ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.

Статтею 41 Конституції України установлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Виходячи з міжнародно-правових зобовязань держави, положень ст. 8 Конституції та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція), яка відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 Конституції ратифікована Законом від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції , дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у частині першій ст. 1 Першого протоколу до Конвенції Захист власності передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права .

Згідно зі статтею першою Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі - Конвенція) кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбаченихзакономі загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч.1 ст.13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

З матеріалів справи вбачається про те, що позивачкою ОСОБА_2 було направлено на всі відомі адреси місцезнаходження відповідача ТОВ "АВАНТА", директором якого є ОСОБА_1 , письмові вимоги про усунення перешкод у користуванні вищезазначеними приміщеннями та відповідно їх звільнення, що підтверджується накладним Укрпошти № 6502034138858 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.103,104, т.2), № 6502034138840 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.105,106, т.20), № 6502034418831 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.107,108, т.2), № 6502034418823 від 13.11.2019р. з описом вкладень (а.с.109,110, т.2). Однак, вимоги не було виконано відповідачем.

Судом встановлено про те, що позивачкою ОСОБА_2 законно та правомірно набуто право власності на нежитлові приміщення, а саме: адміністративно-виробничо-складське приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. "А", загальною площею 1599,8 кв.м. та нежитлове приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складаються з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м.

При таких обставинах, суд приходить до висновку про те, що позивачем ОСОБА_2 доведено факт дійсного порушення її права, яке полягає у позбавленні можливості вільно користуватися та розпоряджатися належним їй майном, тому позовні вимоги ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкоди у здійсненні права користування нежитловими приміщеннями підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.263 ЦПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

При таких обставинах, позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно не підлягають задоволенню, а позовні вимоги ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном та звільнення нежитлових приміщень підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1,9 ст. 158 ЦПК України, суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи. У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову. У такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.

Таким чином, суд вважає за необхідне, скасувати ухвалу Суворовського районного суду м. Одеси від 25.06.2020р. про забезпечення позову по справі, та скасувати заходи забезпечення позову які накладені ухвалою Суворовського районного суду м.Одеси від 25.06.2020 року, а саме:

Арешт накладений на:

- на адміністративно-виробничо-складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. А , загальною площею 1599 кв.м.;

- на нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складається з приміщень загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м., шляхом заборони ОСОБА_2 , (ІНН НОМЕР_3 ), чи будь-яким третім особам вчиняти будь-які правочини щодо такого майна чи будь-яким чином розпоряджатись ним до набрання рішенням у справі законної сили.

Скасувати заборону ОСОБА_2 , (ІНН НОМЕР_3 ), чи будь-яким іншим особам виселяти ОСОБА_1 , (ІНН НОМЕР_4 ), або Товариство з обмеженою відповідальністю АВАНТА , (код ЄДРПОУ 30934323), з нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , до набрання судовим рішення законної сили.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 10, 11, 79-81, 137, 141, 209, 212- 215, 263-265 ЦПК України, ст.ст. 317, 391, 614, 615, 651, 652, 1046 ЦК України, ст.41 Конституції України, суд-

ВИРІШИВ:

В задоволені позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ Аванта , Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марушак Юлії Валеріївни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської Наталії Юріївни про визнання правочину недійсним, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно- відмовити.

Позов ОСОБА_2 до ТОВ Аванта про усунення перешкод у користуванні майном та звільнення нежитлових приміщень - задовольнити.

Усунути перешкоди у здійсненні власнику ОСОБА_2 направо користування її власністю шляхом зобов`язання TOB АВАНТА :

- звільнити нежитлове приміщення, а саме: адміністративно-виробничо- складське приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. "А", загальною площею 1599,8 кв.м.

-звільнити нежитлове приміщення, а саме: нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складаються з приміщень, загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м.

Ухвалу Суворовського районного суду м. Одеси від 25.06.2020р. про забезпечення позову по справі - скасувати, та скасувати заходи забезпечення позову які накладені ухвалою Суворовського районного суду м.Одеси від 25.06.2020 року, а саме :

Арешт накладений на:

- на адміністративно-виробничо-складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , що в цілому складається з будівлі літ. А , загальною площею 1599 кв.м.;

- на нежитлові приміщення промтоварного магазину-офісу за адресою: АДРЕСА_2 , що в цілому складається з приміщень загальною площею 208,5 кв.м., основною площею 170,1 кв.м., шляхом заборони ОСОБА_2 , (ІНН НОМЕР_3 ), чи будь-яким третім особам вчиняти будь-які правочини щодо такого майна чи будь-яким чином розпоряджатись ним до набрання рішенням у справі законної сили.

Скасувати заборону ОСОБА_2 , (ІНН НОМЕР_3 ), чи будь-яким іншим особам виселяти ОСОБА_1 , (ІНН НОМЕР_4 ), або Товариство з обмеженою відповідальністю АВАНТА , (код ЄДРПОУ 30934323), з нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , до набрання судовим рішення законної сили.

Копію рішення направити сторонам по справі.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення, згідно ч.1 ст. 354 ЦПК України.

Рішення складено та підписано суддею 05.01.2021 р.

Суддя: Аліна С.С.

Дата ухвалення рішення27.12.2020
Оприлюднено11.01.2021

Судовий реєстр по справі —522/11912/19

Ухвала від 27.03.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Тітов Максим Юрійович

Ухвала від 15.03.2023

Цивільне

Суворовський районний суд м.Одеси

Аліна С. С.

Ухвала від 28.02.2023

Цивільне

Суворовський районний суд м.Одеси

Аліна С. С.

Ухвала від 23.02.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Тітов Максим Юрійович

Постанова від 11.11.2022

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 01.02.2021

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 21.02.2022

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 23.03.2021

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 22.02.2021

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 08.02.2021

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні