ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

УХВАЛА

02 лютого 2021 року м. Одеса Справа №522/14245/20

Провадження 2/522/974/21

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Кузнецової В.В.

за участю секретаря судового засідання - Довгань Ж.А.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження в залі суду в м.Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, -

встановив:

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, відповідно до якої просить стягнути з відповідача на її користь грошові кошти у розмірі 374 388,78 грн., що складаються з сум: заборгованість по заробітній платі, у тому числі грошова компенсація за невикористану відпустку - 102 008,00 грн.; середній заробіток за час затримки розрахунку заборгованості по заробітній платі за період з 07.12.2019 року по 31.08.2020 року в розмірі 172 380,78 грн., та сума моральної шкоди 100 000,00 грн.

Ухвалою Приморського районного суду м.Одеси від 03.09.2020 року прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

17.11.2020 року представник позивача звернувся до суду із заявою про уточнення предмету позову, відповідно до якої просить стягнути з відповідача на її користь грошові кошти у розмірі 374 388,78 грн., що складаються з сум: заборгованість по заробітній платі, у тому числі грошова компенсація за невикористану відпустку - 102 008,00 грн.; середній заробіток за час затримки розрахунку заборгованості по заробітній платі за період з 07.12.2019 року по 31.08.2020 року в розмірі 172 380,78 грн., та сума моральної шкоди 100 000,00 грн., а також просить поновити на роботі ОСОБА_1 на посаді директора з матеріально-технічного постачання ТОВ КВАМБІО .

Ухвалою Приморського районного суду м.Одеси від 18.11.2020 року суд постановив перейти від розгляду за правилами спрощеного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи розпочати зі стадії відкриття провадження у справі та замінено засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Представник позивача звернувся до суду з клопотанням про призначення по справі почеркознавчої експертизи, на вирішення якої просить поставити наступні питання:

- Чи виконана підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься в оригіналі заяви про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Чи виконана підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься в оригіналі наказу про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року №23-ОК самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Чи виконана підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься в оригіналі наказу про прийняття на роботу від 18.06.2018 року самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Чи виконана підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься в оригіналі заяви про прийняття на роботу від 18.06.2018 року самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Коли було вчинено підпис на цих документах?

Проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Крім того, представник позивача просить відстрочити оплату судових витрат пов`язаних з проведенням експертного дослідження до ухвалення судового рішення у справі.

На час проведення експертизи провадження у справі зупинити.

Представник позивача у підготовчому судовому засіданні клопотання про призначення експертизи підтримав та просив його задовольнити.

Представник відповідача у підготовче судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про відкладення розгляду справи, яку суд не приймає до уваги, так як заява про відкладення розгляду справи представником позивача подавалась неодноразово.

Вирішуючи вказане клопотання представника позивача, суд виходить з наступного.

В обґрунтування свого клопотання про призначення експертизи представник позивача вказує, що ОСОБА_1 заяву про звільнення від 06.12.2019 року не писала та підпис у цій заяві їй не належить.

Крім того, представник позивача вказує, що на сьогоднішній день позивач зареєстрована у Одеському центрі зайнятості, як особа яка є безробітною та шукає роботу. Отримує лише допомогу по безробіттю та соціальну пенсію, як інвалід 2 групи. Орієнована загальна місячна сума складає 2900 грн., яких вистачає лише на підтримку здоров`я та забезпечення необхідним мінімумом для проживання.

За приписами ч. 1, 2, 3, 4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: 1) керує ходом судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 3) роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; 5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Згідно ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи, ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Згідно ст. 104 ЦПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до ст. 105 ЦПК України призначення експертизи судом є обов`язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов`язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити: 1) характер і ступінь ушкодження здоров`я; 2) психічний стан особи; 3) вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 253 ЦПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 5 ч. 1 ст. 252 цього Кодексу, - на час проведення експертизи.

З огляду на наведене та враховуючи, що з`ясування питання стосовно того чи виконано підпис у заяві про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року та у наказі про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року ОСОБА_1 чи іншою особою, має істотне значення для даної справи та потребує спеціальних знань, та що це питання може бути вирішено шляхом призначення судово-почеркознавчої експертизи, а тому клопотання представника позивача в цій частині підлягає задоволенню.

У задоволенні клопотання представника позивача в іншій частині суд вважає за необхідне відмовити, оскільки позивачем у даній справі не оспорюється наказ про прийняття на роботу від 18.06.2018 року та заява про прийняття на роботу від 18.12.2018 року. Крім того не оспорюється дата вчинення підписів ОСОБА_1 .

Щодо вимог представника позивача про відстрочення оплати судових витрат пов`язаних з проведенням експертного дослідження до ухвалення судового рішення у справі суд вважає за необхідне зазначити наступне.

У ч. 3 ст. 3 ЦПК України визначено, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Згідно з частинами 1, 2, 5 ст. 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Згідно зі ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показами свідків.

Відповідно до ч. 3 ст. 102 ЦПК України висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Згідно з ст. 7-1 Закону України Про судову експертизу підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою, якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

В абзаці 2 1.8. Розділу 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, також вказано, що підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському та адміністративному судочинствах є ухвала суду про призначення експертизи або договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення учасника справи.

Частиною 1 ст. 104 ЦПК України визначено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до ст. 15 Закону України Про судову експертизу , витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров`я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Проведення інших експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника.

Згідно з ч. 7 ст. 72 ЦПК України експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов`язаних з проведенням експертизи і викликом до суду.

Згідно з ч.2 ст. 86 ЦПК України кошти на оплату судової експертизи вносяться стороною, яка заявила клопотання про проведення експертизи.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 133 ЦПК України визначено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати пов`язані з проведенням експертизи.

У п. 6 ст. 139 ЦПК України визначено, що розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплата робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Як вбачається з викладеного та відповідних роз`яснень наданих у абз. 2 п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду України Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах №8 від 30 травня 1997 року, оплата експертизи в цивільній справі провадиться за рахунок сторони, яка порушила відповідне клопотання. Якщо експертиза призначається за клопотанням обох сторін або з ініціативи суду, кошти на її оплату вносяться обома сторонами порівну. У разі незгоди сторони (сторін) оплатити вартість експертизи суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

З роз`яснень викладених у п. 45 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах № 10 від 17 жовтня 2014 року, також вказано, що вирішуючи питання про відшкодування витрат, пов`язаних із проведенням судових експертиз, суду необхідно враховувати, що витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести сторона, яка заявила клопотання про проведення судової експертизи, а якщо таке клопотання заявлено двома сторонами, то витрати несуть обидві сторони порівну. Тому в ухвалі про призначення експертизи суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, у тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи експертній установі (судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи) (ст. 7 Закону України Про судову експертизу ). У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони від оплати витрат, пов`язаних із проведенням судової експертизи, суд скасовує ухвалу про призначення судової експертизи і настають наслідки, передбачені за ухилення від участі в експертизі.

Законом не заборонено оплатити витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, іншою стороною у справі.

Після закінчення розгляду справи витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу судом на загальних підставах. При цьому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року №590 "Про граничні розміри компенсації витрат, пов`язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави" встановлено граничний розмір компенсації витрат, пов`язаних із проведенням судових експертиз.

Крім того, згідно зі ст. 109 ЦПК України у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Пунктом 1.13 Розділу 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Мінюст від 08 жовтня 1998 року № 53/5 у випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об`єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об`єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Як вбачається з приведених норм права, проведення експертизи спеціалізованими установами у цивільному судочинстві здійснюється на платній основі - за рахунок замовника, така оплата експертизи в цивільній справі провадиться за рахунок сторони, яка порушила відповідне клопотання, тобто в даному випадку сторони позивача.

Так, відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 136 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір судових витрат, пов`язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати.

Звертаючись із заявою про відстрочення оплати судових витрат пов`язаних з проведенням експертного дослідження до ухвалення судового рішення, адвокат Грішин О.В. вказує, що на сьогоднішній день позивач зареєстрована у Одеському центрі зайнятості, як особа яка є безробітною та шукає роботу. Отримує лише допомогу по безробіттю та соціальну пенсію, як інвалід 2 групи. Орієнована загальна місячна сума складає 2900 грн., яких вистачає лише на підтримку здоров`я та забезпечення необхідним мінімумом для проживання.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

Обґрунтовуючи свої вимоги алвокат ОСОБА_2 не надав суду належних та достатніх доказів на підтвердження майнового стану ОСОБА_1 , а саме: не надано довідки про її доходи, довідку про відсутність коштів на рахунках банків.

Крім того, відстрочення оплати судових витрат пов`язаних з проведенням експертного дослідження до ухвалення судового рішення порушує право експерта передбачене ч.7 ст. 72 ЦПК України на оплату виконаної роботи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання адвоката Грішина О.В. про відстрочення оплати судових витрат пов`язаних з проведенням експертного дослідження до ухвалення судового рішення, є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 12, 76, 103-105, 252, 253, 352-354 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Грішина Олексія В`ячеславовича про проведення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити частково.

Призначити по справі за позовом ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО (ЄДРПОУ: 40404432, адреса: м.Одеса, вул. Водопровідна, 16) про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи виконана підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься в оригіналі заяви про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

-Чи виконана підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься в оригіналі наказу про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року №23-ОК самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

У задоволенні клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Грішина Олексія В`ячеславовича про відстрочення оплати судових витрат пов`язаних з проведенням експертного дослідження до ухвалення судового рішення у справі - відмовити.

Провадження у справі № 522/14245/20 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні - зупинити на час проведення експертизи.

Проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (м.Одеса, вул. Успенська, 83/85).

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, а також про необхідність проведення експертизи у розумні строки.

Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача ОСОБА_1 .

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю КВАМБІО (ЄДРПОУ: 40404432, адреса: м.Одеса, вул. Водопровідна, 16) надати у розпорядження експерта:

- оригінал заяви про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ КВАМБІО ;

- оригінал наказу про звільнення за згодою сторін від 06.12.2019 року №23-ОК про звільнення ОСОБА_1 .

В розпорядження експерта направити матеріали даної справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м.Одеси шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений та підписаний суддею 04 лютого 2021 року.

Суддя В.В. Кузнецова

Дата ухвалення рішення 02.02.2021
Оприлюднено 05.02.2021

Судовий реєстр по справі 522/14245/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Рішення від 28.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Рішення від 28.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 15.07.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 15.06.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 15.06.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 24.05.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 02.02.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 02.02.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 18.11.2020 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 03.09.2020 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 03.09.2020 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/14245/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону