КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

01 квітня 2021 року

Київ

справа №440/1391/20

адміністративне провадження №К/9901/6250/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Шевцової Н.В.,

суддів: Мацедонської В.Е., Кашпур О.В.

перевіривши касаційну скаргу Полтавської обласної державної адміністрації на рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанову Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 за позовом ОСОБА_1 до Полтавської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з позовом до Полтавської обласної державної адміністрації, в якому просив:

- визнати протиправним та скасувати наказ про звільнення ОСОБА_1 з посади начальника відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату Полтавської обласної державної адміністрації;

- поновити ОСОБА_1 на посаді начальника відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату Полтавської обласної державної адміністрації з дати звільнення;

- стягнути з Полтавської обласної державної адміністрації середнього заробітку за час вимушеного прогулу з дати відкриття щодо ОСОБА_1 дисциплінарного провадження з відстороненням від виконання посадових обов`язків та подальшим звільненням до дня поновлення на роботі.

29 травня 2020 року рішенням Полтавського окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року, позов задоволено частково.

Визнано протиправним та скасовано наказ керівника апарату Полтавської обласної державної адміністрації Бойко К.В. від 24 грудня 2019 року №848-к "Про звільнення ОСОБА_1 ".

Поновлено ОСОБА_1 на посаді начальника відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату Полтавської обласної державної адміністрації з 25 грудня 2019 року.

Стягнуто з Полтавської обласної державної адміністрації на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 105798,00 грн (сто п`ять тисяч сімсот дев`яносто вісім гривень нуль копійок) з відповідним відрахуванням обов`язкових платежів до бюджету та спеціальних фондів.

В решті позову відмовлено.

На зазначені рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду Полтавською обласною державною адміністрацією подано касаційну скаргу, яку зареєстровано у Верховному Суді 24 лютого 2021 року.

10 березня 2021 року ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача - Шевцової Н.В., суддів: Мацедонської В.Е., Уханенка С.А. вказана касаційна скарга залишена без руху та надано строк для надання до суду касаційної інстанції документа про сплату судового збору у відповідному розмірі.

На виконання вимог зазначеної ухвали Верховного Суду заявником касаційної скарги усунуто встановлені судом недоліки шляхом направлення платіжного доручення про сплату судового збору від 22 березня 2020 року № 538.

31 березня 2021 року розпорядженням заступника керівника апарату Верховного Суду - керівника секретаріату Касаційного адміністративного суду № 573//78-21 призначено повторний автоматизований розподіл справи у зв`язку з відпусткою судді Уханенка С.А., який входить до складу постійної колегії суддів, з метою дотримання строків розгляду справи.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу справ між суддями визначено склад суду: головуючого суддю Шевцову Н. В., суддів Мацедонську В. Е., Кашпур О.В.

Разом з касаційною скаргою відповідачем подано клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, яке обґрунтоване тим, що касаційна скарга подана повторно, оскільки попередньо подана касаційна скарга залишена без руху ухвалою Верховного Суду від 12 січня 2021 року. Відтак, для уникнення пропуску строку на касаційне оскарження після повернення попередньої касаційної скарги, така подана повторно з урахуванням вимог, визначених ухвалою Верховного Суду від 12 січня 2021 року.

Судом установлено, що ухвалою Верховного Суду від 23 лютого 2021 року касаційна скарга Полтавської обласної державної адміністрації на рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанову Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 повернута скаржнику. 23 лютого 2021 року касаційна скарга подана повторно.

Відповідно до частини другої статті 329 КАС України учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Відповідно до частини третьої статті 329 КАС України строк на подання касаційної скарги також може бути поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною п`ятою статті 333 цього Кодексу.

З огляду на те, що вперше Полтавська обласна державна адміністрація звернулась з касаційною скаргою з дотриманням процесуального строку на касаційне оскарження, а прийняття ухвали Верховним Судом про повернення касаційної скарги не позбавляє права повторного звернення з касаційною скаргою та клопотанням про поновлення строку, Суд дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, наведені відповідачем обставини є достатніми для визнання поважними підстав подачі касаційної скарги після закінчення строку на касаційне оскарження.

Вирішуючи питання про відкриття касаційного провадження, Верховний Суд вважає зазначити наступне.

В касаційній скарзі відповідач посилається на пункт 1 частини четвертої статті 328 КАС України, відповідно до якого підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у випадку, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку

Відповідач вказує, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права, а саме пункт 1 частини другої статті 65 Закону України Про державну службу без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 14 квітня 2020 року у справі № 815/6549/16.

У касаційній скарзі відповідач також мотивує наявність підстави касаційного оскарження судових рішень відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 328 КАС України, згідно з яким підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами другою і третьою статті 353 цього Кодексу.

В обґрунтування зазначеного відповідач вказує, що підставою для скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій є те, що суди попередніх інстанцій не дослідили зібрані у справі докази, які свідчили про несумлінне, недобросовісне виконання обов`язків державного службовця з боку позивача (пункт 1 частини другої статті 353 КАС України).

Крім того, за твердженням відповідача суд необґрунтовано відхилив клопотання про виклик свідків, що відповідно до пункту 3 частини другої статті 353 КАС України є підставою для скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій.

Також відповідач наголошує, що суд першої інстанції розглянув справу без участі представника відповідача, який не був повідомлений належним чином про дату, час і місце судового засідання, а суд апеляційної інстанції ввів в оману відповідача про перенесення судового засідання та розглянув справу без його участі, не врахувавши при прийнятті рішення пояснень наданих відповідачем. Зазначене, на думку заявника касаційної скарги, є підставою для скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій відповідно до пункту 3 частини третьої статті 353 КАС України.

Такі доводи відповідача підлягають перевірці під час касаційного перегляду судових рішень у цій справі.

Враховуючи викладене, Суд вважає доведеним наявність підстав касаційного оскарження, визначених пунктами 1, 4 частини четвертої статті 328 КАС України.

З огляду на те, що відповідачем виконано вимоги ухвали Верховного Суду від 10 березня 2021 року, касаційна скарга відповідає вимогам статті 330 КАС України, підстави для залишення касаційної скарги без руху, її повернення чи відмови у відкритті касаційного провадження відсутні.

Разом з касаційною скаргою відповідачем подано клопотання про зупинення виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанови Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 до закінчення його перегляду в касаційному порядку.

Проте, як убачається з вимог пункту 4 частини першої статті 340 КАС України, питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються, вирішується суддею-доповідачем у порядку підготовки справи до касаційного розгляду, а не на стадії відкриття касаційного провадження.

Відповідно до частини третьої статті 334 КАС України якщо разом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Керуючись статтями 329-331, 334, 335, 338, 340 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Полтавської обласної державної адміністрації про поновлення строку на касаційне оскарження задовольнити.

Процесуальний строк на касаційне оскарження рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанови Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 - поновити.

Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Полтавської обласної державної адміністрації на рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанову Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 за позовом ОСОБА_1 до Полтавської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Витребувати з Полтавського окружного адміністративного суду матеріали справи №440/1391/20.

Надіслати учасникам справи копію цієї ухвали разом із копією касаційної скарги та доданих до неї матеріалів.

Встановити строк для подачі відзиву на касаційну скаргу - десять днів з дня отримання копії цієї ухвали - та роз`яснити, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) його копій і доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Встановити строк для подачі заперечень на заяву про зупинення виконання судового рішення - десять днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач Н.В. Шевцова

Судді В.Е. Мацедонська

О.В. Кашпур

Дата ухвалення рішення 01.04.2021
Оприлюднено 02.04.2021

Судовий реєстр по справі 440/1391/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.09.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.09.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 24.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.06.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 10.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 26.11.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 26.11.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.10.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.09.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.07.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.07.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 440/1391/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону