КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

23 червня 2021 року

Київ

справа №440/1391/20

адміністративне провадження №К/9901/6250/21

Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду Шевцової Н.В., перевірив матеріали адміністративної справи за касаційною скаргою Полтавської обласної державної адміністрації на рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанову Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 за позовом ОСОБА_1 до Полтавської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,

УСТАНОВИВ:

01 квітня 2021 року ухвалою Верховного Суду відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Полтавської обласної державної адміністрації на рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанову Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 за позовом ОСОБА_1 до Полтавської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

За приписами пунктів 2, 3, 4, 5 частини першої статті 340 КАС України суддя-доповідач в порядку підготовки справи до касаційного розгляду вирішує письмово заявлені клопотання учасників справи, вирішує питання про можливість попереднього розгляду справи або письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді касаційної інстанції, вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються; вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи.

Полтавською обласною державною адміністрацією заявлено клопотання про розгляд справи за участю її представника.

Відповідно до частини першої статті 344 Кодексу адміністративного судочинства України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження, з урахуванням положень статті 341 цього Кодексу.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження врегульовано статтею 262 КАС України, згідно з частиною п`ятою якої суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За змістом пункту 2 частини шостої цієї ж статті 262 КАС України суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін:

1) у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу;

2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Частина перша статті 263 КАС України визначає, що суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо:

1) оскарження бездіяльності суб`єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

3) припинення за зверненням суб`єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців у випадках, визначених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;

4) стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб`єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження та сума яких не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо в`їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 26 травня 1988 року в справі "Ekbatani проти Швеціїї" зазначив, що якщо розгляд справи у суді першої інстанції був публічним, відсутність "публічності" при розгляді справи у другій та третій інстанціях може бути виправданою особливостями процедури по цій справі. Якщо скарга стосується виключно питання права, залишаючи осторонь фактичні обставини справи, то вимоги статті 6 Конвенції можуть бути дотримані і тоді, коли заявнику не було надано можливості бути заслуханим у апеляційному чи касаційному суді особисто. Зокрема як зазначив Європейський суд з прав людини, це стосується суду тієї інстанції, перед яким не ставиться завдання встановлення фактичних обставин, а лише перевірка правильності застосування норм права.

Зважаючи на характер спірних правовідносин, наявні у матеріалах справи докази, якими сторони обґрунтовують свої вимоги та заперечення, відсутність клопотань від інших учасників справи про розгляд справи за їх участю, Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами, а тому в задоволенні клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін необхідно відмовити.

Разом з касаційною скаргою відповідачем подано клопотання про зупинення виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанови Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 до закінчення його перегляду в касаційному порядку.

Заперечення на заяву про зупинення виконання судових рішень не надходили.

Відповідно до частини першої статті 375 КАС України суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскаржуваного судового рішення або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку.

Вирішуючи зазначене клопотання, Суд виходить з того, що відповідно до статті 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Для зупинення виконання судових рішень, яке допускається як виняток, повинні бути вагомі причини.

Суд зазначає, що розгляд питання про зупинення виконання оскаржуваних судових рішень має на меті не допустити порушення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів, як особи, що подала касаційну скаргу, так і інших осіб, які беруть участь у справі, якщо такі наслідки можуть настати у зв`язку з виконанням оскаржуваних судових рішень.

Отже, клопотання про зупинення виконання судового рішення має бути вмотивованим та містити підстави для зупинення виконання судового рішення, підтверджені належними доказами. У клопотанні заявник повинен навести обґрунтування його вимог та довести, що захист його прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для відновлення порушених прав необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, або буде неможливим повернення виконання судового рішення у разі, якщо воно буде скасовано.

Оскільки клопотання Полтавської обласної державної адміністрації про зупинення виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанови Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 не містить обґрунтованих доводів, що дають підстави для висновку про необхідність зупинення його виконання, та відсутні докази на підтвердження таких доводів, Суд дійшов висновку про відмову у задоволенні зазначеного клопотання.

Згідно зі статтею 340 Кодексу адміністративного судочинства України проведені необхідні дії з підготовки справи до касаційного розгляду.

Керуючись статтями 12, 248, 263, 340, 343, 344 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Полтавської обласної державної адміністрації про розгляд справи за участю її представника - відмовити.

У задоволенні клопотання Полтавської обласної державної адміністрації про зупинення виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанови Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 - відмовити.

Адміністративну справу за касаційною скаргою Полтавської обласної державної адміністрації на рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 29 травня 2020 року та постанову Другого адміністративного апеляційного суду від 26 листопада 2020 року у справі №440/1391/20 за позовом ОСОБА_1 до Полтавської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу призначити до розгляду у порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами на 24 червня 2021 року в приміщенні Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 5.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач Н.В. Шевцова

Дата ухвалення рішення 23.06.2021
Оприлюднено 24.06.2021

Судовий реєстр по справі 440/1391/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.09.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.09.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 24.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.06.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 10.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 26.11.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 26.11.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.10.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.09.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 440/1391/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону