ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

05 квітня 2021 р. справа № 520/3793/19

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Біленський О.О., розглянувши адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська зернова пивоварня" (місто Харків, вул. Пушкінська, б.32, офіс 006, код ЄДРПОУ 41285758) до Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд.46, м.Харків, 61057, код ЄДРПОУ 43143704) про визнання дій протиправними та скасування рішень,-

В С Т А Н О В И В:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКА ЗЕРНОВА ПИВОВАРНЯ" звернулось до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління ДПС у Харківській області , в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області із застосуванням до Товариства з обмеженою відповідальністю Харківська зернова пивоварня (код ЄДРПОУ 41285758) фінансової санкції за порушення вимог ч. 3 статті 16 ЗУ Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ;

- скасувати рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області № 0000174002, № 0000164002 від 30.11.2018 року.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 25.06.2019 року у задоволені адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська зернова пивоварня" (пров. Заводський, буд.23, м.Дергачі, Харківська область, 62302, код ЄДРПОУ 41285758) до Головного управління ДФС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд.46, м.Харків, 61057, код ЄДРПОУ 39599198) про визнання дій протиправними та скасування рішення відмовлено.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 28.10.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська зернова пивоварня" задоволено. Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 25.06.2019 року по справі № 520/3793/19 скасовано. Прийняти постанову, якою адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська зернова пивоварня" до Головного управління ДПС у Харківській області про визнання дій протиправними та скасування рішення задоволено. Визнано протиправними дії Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області із застосуванням до Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківська зернова пивоварня» (код ЄДРПОУ 41285758) фінансової санкції за порушення вимог ч. 3 статті 16 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» . Скасовано рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області №0000174002, №0000164002 від 30.11.2018 року.

Постановою Верховного Суду від 19.02.2021 року касаційну скаргу Головного управління ДПС у Харківській області задоволено частково. Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 25 червня 2019 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2019 року скасовано. Адміністративну справу №520/3793/19 направлено на новий розгляд до Харківського окружного адміністративного суду.

04.03.2021 року адміністративна справа №520/3793/19 надійшла в провадження судді Біленського О.О.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 09.03.2021 року адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська зернова пивоварня" до Головного управління ДПС у Харківській області про визнання дій протиправними та скасування рішень, залишено без руху та запропоновано позивачу з метою усунення недоліків позовної заяви:

- надати до суду заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду, в якій вказати підстави для поновлення строку та надати відповідні докази в підтвердження поважності причин його пропуску.

На виконання вказаної ухвали, позивачем 01.04.2021 року надано заяву про поновлення строку на звернення, в якій позивач зазначив, що вперше ТОВ Харківська зернова пивоварня звернулась до адміністративного суду не 16 квітня 2019 року, як то вказано в ухвалі від 09.03.2021 року, а у березні 2019 року, що встановлюється ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 26.03.2019 року. Також для надання доказів відносно того, що позивач своєчасно звернувся до суду ТОВ Харківська зернова пивоварня направила запит до Харківської дирекції АТ Укрпошта стосовно надання інформації про надходження на адресу позивача кореспонденції у період січень-березень 2019 року. На даний час відповідь від АТ Укрпошта не надходила. На підставі вищевикладеного, враховуючи окрему думку, що була викладена суддею Верховного суду України Блажівською Н.Є. 19 лютого 2021 року у справі № 520/3793/19, позивач просив суд поновити строк для звернення до адміністративного суду та продовжити термін для надання доказів вчасного звернення до адміністративного суду.

З приводу зазначеного у заяві позивача, суд зазначає наступне.

Факт звернення позивача до Харківського окружного адміністративного суду в межах справи 520/2807/19 жодним чином не впливає на дотримання позивачем строку звернення до суду по справі №520/3793/19 та не є поважною підставою для визнання своєчасності звернення позивача з відповідним адміністративним позовом до суду.

Відносно враховування окремої думки, що була викладена суддею Верховного суду України Блажівською Н.Є. 19 лютого 2021 року у справі № 520/3793/19, суд зазначає, що в силу приписів ч.5 ст.353 КАС України, висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов`язковими для суду першої або апеляційної інстанції при новому розгляді справи. З огляду на викладене, суд керується виключно висновками Постанови Верховного Суду від 19.02.2021 року.

При цьому, з огляду на той факт, що позивач направив запит до Харківської дирекції АТ Укрпошта стосовно надання інформації про надходження на адресу позивача кореспонденції у період січень-березень 2019 року та відповідь на нього не надано, суд приходить до висновку про наявність підстав для продовження терміну позивачу для надання доказів вчасного звернення до адміністративного суду.

З огляду на приписи статті 121 КАС України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію. Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

Таким чином, суд вважає за доцільне подовжити позивачу термін для усунення недоліків позовної заяви до 30.04.2021 року.

Для усунення вказаних вище недоліків позивачу необхідно надати до суду заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду, в якій вказати підстави для поновлення строку та надати відповідні докази в підтвердження поважності причин його пропуску.

Окрім цього, згідно з положеннями ч.3 ст.80 КАС України, про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

З метою дотримання принципу офіційного з`ясування всіх обставин у справі, з огляду на необхідність отримання та дослідження судом вказаних документів, які є доказами у справі, суд вважає за необхідне витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд.46, м.Харків, 61057, код ЄДРПОУ 43143704) належним чином завірені докази отримання позивачем рішення Державної фіскальної служби України 8 лютого 2019 року №6327/6/99-99-1106-0125.

Відповідно до положень ч.7 та ч.8 статті 80 КАС України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом

Згідно з ч.2 ст.293 КАС України оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 294 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 160, 161, 169, 171, 248 КАС України, суддя , -

У Х В А Л И В:

Продовжити до 30.04.2021 року термін залишення без руху позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська зернова пивоварня" (місто Харків, вул. Пушкінська, б.32, офіс 006, код ЄДРПОУ 41285758) до Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд.46, м.Харків, 61057, код ЄДРПОУ 43143704) про визнання дій протиправними та скасування рішень.

Витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд.46, м.Харків, 61057, код ЄДРПОУ 43143704) належним чином завірені докази отримання позивачем рішення Державної фіскальної служби України 8 лютого 2019 року №6327/6/99-99-1106-0125.

Роз`яснити позивачу, що у разі невиконання ухвали суду у зазначений строк, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Ухвала окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Біленський О.О.

Дата ухвалення рішення 05.04.2021
Зареєстровано 06.04.2021
Оприлюднено 07.04.2021

Судовий реєстр по справі 520/3793/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.09.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.07.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.07.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.04.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.04.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.03.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 19.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Окрема думка від 19.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.01.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 13.12.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 28.10.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.10.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.09.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону