ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

справа №619/2745/19

провадження №1-кс/619/403/21

УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2021 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Калиновської Л.В.,

за участю секретаря судового засідання - Булах С.М.,

прокурора - Івахненко І.С.,

адвоката - Карелкіна І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Так, до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про скасування арешту накладеного на нерухоме майно ФОП Сіддік І.С. (РНОКПП НОМЕР_1 ) ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 10.03.2020 по справі 619/2745/19.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що 10 березня 2020 року слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області винесено Ухвалу по справі 619/2745/19 про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить ФОП ОСОБА_1 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування: нежитлової будівлі, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. А2а , будівля ринку літ А-1 , нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6322010100:00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1001848763220; нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з торгового центру літ. Г площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. В площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 270061063220; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6322010100:00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 629292963220. 28 липня 2020 року слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області винесено Ухвалу по справі 619/2745/19 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління із забороною відчуження за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від коруппійних та інших злочинів з метою забезпечення збереження та збереження вартості наступне нерухоме майно, яке належить ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): нежитлової будівлі, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. А2а , будівля ринку літ А-1 , нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6322010100:00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1001848763220; нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з торгового центру літ. Г площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. В площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 270061063220; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6322010100:00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 629292963220.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 вказує, що постановою слідчого про закриття кримінального провадження №12019220280000891 від 29.01.2021 зазначене кримінальне провадження №12019220280000891 закрито і наявність арешту майна ОСОБА_1 , накладеного на підставі ухвали Дергачівського районного суду Харківської області по справі 619/2745/19 від 10.03.2020 року порушує право власності та суперечить ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки відсутні підстави, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи фізичної.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його передчасність та необґрунтованість.

Адвокат ФОП ОСОБА_1 - Карелкін І.О. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання про скасування арешту, посилаючись на зазначене у ньому.

Слідчий суддя, вивчивши надані документи та матеріали, приходить до наступного.

Так, ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 10.03.2020, клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіної Я.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019220280000891 від 06.07.2019 задоволено; накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_1 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування: нежитлової будівлі, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. А2а , будівля ринку літ А-1 , нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6322010100:00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1001848763220; нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з торгового центру літ. Г площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. В площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 270061063220; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6322010100:00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 629292963220.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 28.07.2020 клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіної Я.О. погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Заболотним В.О. про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12019220280000891 від 06.07.2019 задоволено.

Постановою слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіної Я.О. від 29 січня 2021 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220280000891 від 06.07.2019, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України .

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України прокурор, слідчий суддя, суд, як і інші органи державної влади та їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами.

Однією із загальних засад кримінального провадження згідно п.2 ч.1 ст. 7 , ч.1 ст. 9 КПК є законність, що передбачає обов`язок суду, слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильно додержуватися вимог Конституції , цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких дана Верховною Радою, вимог інших актів законодавства.

Статтями 7 , 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України 2012 року. За змістом статті 173 цього Кодексу питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження заклопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, у випадках, визначених вказаною статтею, власник або інший володілець майна під час досудового розслідування не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно з частиною третьою статті 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Втім, ч.ч.3,4 ст. 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Натомість у даному випадку кримінальне провадження №12019220280000891 від 06.07.2019 закрив своєю постановою слідчий, який згідно з приписами КПК України , на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до норм КПК України є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу , - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

Крім того, чинний КПК України немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу .

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, слідчий суддя вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за нормами КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу , вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року в справі № 727/2878/19.

Отже, підсумовуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, оскільки кримінальне провадження закрито, у зв`язку з встановленням відсутності складу кримінального правопорушення, що трактується на користь власника майна, як підстава для скасування арешту.

Керуючись статтями 3 , 9 , 174 , 309 , 369-372 КПК України , слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 10.03.2020 (н.с.619/2745/19, н.п.1-кс/619/274/20) про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_1 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування: нежитлової будівлі, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. А2а , будівля ринку літ А-1 , нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6322010100:00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1001848763220; нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з торгового центру літ. Г площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. В площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 270061063220; земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, земельна ділянка 161-Д, кадастровий номер 6322010100:00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 629292963220.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 14.04.2021 о 12 год. 30 хв.

Слідчий суддя Л. В. Калиновська

Дата ухвалення рішення 14.04.2021
Зареєстровано 15.04.2021
Оприлюднено 16.04.2021

Судовий реєстр по справі 619/2745/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2021 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 14.04.2021 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 13.04.2021 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 17.12.2020 Харківський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 20.11.2020 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 19.11.2020 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 28.07.2020 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 05.03.2020 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне
Ухвала від 23.07.2019 Дергачівський районний суд Харківської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону