ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

УХВАЛА

22 квітня 2021року м.Одеса Справа №522/13871/20

Провадження №2/522/999/21

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Кузнецової В.В.

за участю секретаря судового засідання - Довгань Ж.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження в м. Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю агентство безпеки ЗЕВС , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеський національний медичний університет, про встановлення факту перебування у трудових відносинах, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, -

встановив:

20.08.2020 року ОСОБА_1 звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю агентство безпеки ЗЕВС про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Ухвалою Приморського районного суду м.Одеси від 25.08.2020 року відкрито провадження у справі та призначене судове засідання на 23.09.2020 року.

23.09.2020 року позивач звернувся до суду із заявою про відкладення розгляду справи, а відповідач у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим судове засідання відкладене на 22.10.2020 року.

22.10.2020 року у зв`язку із знаходження судді Кузнецової В.В. на лікарняному судове засідання відкладене на 04.11.2020 року.

04.11.2020 року у зв`язку з неотриманням представником відповідача уточненої позовної заяви судове засідання відкладене на 10.11.2020 року.

10.11.2020 року судом задоволено клопотання позивача про допит свідків та відкладене судове засідання на 27.11.2020 року.

27.11.2020 року у зв`язку з поданням позивачем уточненої позовної заяви судове засідання відкладене на 11.12.2020 року.

Ухвалою суду від 11.12.2020 року суд перейшов від розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Крім того ухвалою суду від 11.12.2020 року залучено у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеський національний медичний університет (ЄДРПОУ 02010801, м.Одеса, прв. Валіховський, 2) у справі №522/13871/20 за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю агентство безпеки ЗЕВС про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, та витребувано з Одеського національного медичного університету (ЄДРПОУ 02010801, м.Одеса, прв. Валіховський, 2) належним чином засвідчені витяги з журналів виходу та чергування вахтерів:

- З 11 жовтня 2019 року по 25 жовтня 2019 року - гуртожиток №4, вул. Пішонівська, 1, м.Одеса;

- З 26 жовтня 2019 року по 04 лютого 2020 року включно гуртожиток №1/1, вул. С.Ядова, 4, м.Одеса.

01.02.2021 року у зв`язку з відсутністю відомостей щодо вручення представнику третьої особи судової повістки судове засідання відкладене на 10.03.2021 року.

Ухвалою суду від 10.03.2021 року закрито підготовче провадження по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю агентство безпеки ЗЕВС , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеський національний медичний університет, про встановлення факту перебування у трудових відносинах, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, та призначено до судового розгляду по суті на 22 квітня 2021 року.

Як вбачається з матеріалів справи копію ухвали суду від 11.12.2020 року Одеський національний медичний університет отримав 19.02.2021 року.

Проте, станом на 22 квітня 2021 року Одеським національним медичним університетом ухвалу Приморського районного суду м.Одеси від 11.12.2020 року не виконано або відповідь про причини невиконання зазначеної ухвали до суду не надано, що призводить до неодноразового відкладення розгляду справи, порушення засад цивільного судочинства щодо розумності строків розгляду справи судом та порушення вимог ч.6 та ч.7ст.84 ЦПК України, згідно яких будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Так, на адресу суду надійшла заява Одеського національного медичного університету від 10.03.2021 року, відповідно до якої третя особа зазначає, що між ОНМедУ та позивачем відсутні трудові та договірні відносини.

Однак зазначена заява не може бути розцінена як належне виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 11.12.2020 року, оскільки у вказаній заяві відсутні обґрунтовані причини неможливості подання витребуваних судом доказів (витягів з журналів виходу та чергування вахтерів), натомість наявність чи відсутність трудових відносин між позивачем та ТОВ Зевс підлягає встановленню під час розгляду даної справи.

Приписами ч.8 та ч.9 ст.84 ЦПК України встановлено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 143 ЦПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Одним із заходів процесуального примусу частина 1 ст. 144 ЦПК України визначає штраф.

Відповідно до ч. 1 ст. 148 ЦПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк; порушення заборон, встановлених частиною дев`ятою статті 203 цього Кодексу.

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України (ч. 5 ст. 148 ЦПК України).

При цьому, суд вважає, що Одеським національним медичним університетом не виконано обов`язки, передбачені ч. 6 та ч. 7 ст. 84 ЦПК України, що перешкоджає судочинству, а тому відносно останнього, з метою спонукання до надання відповіді на ухвалу суду, слід застосувати захід процесуального примусу у виді штрафу в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 143-144, 148, 258-260 ЦПК України,суд -

постановив:

Застосувати відносно ОСОБА_2 національного медичного університету захід процесуального примусу у виді штрафу в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн.

Роз`яснити Одеському національному медичному університету, що у відповідності до ч. 6 ст. 148 ЦПК України, суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, стосовно якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов`язків.

Застосування заходів процесуального примусу не звільняє Одеський національний медичний університет від обов`язку подати витребувані судом докази.

Витребувані ухвалою суду від 11.12.2020 р. докази Одеському національному медичному університету направити безпосередньо на адресу суду до 08 червня 2021 року.

Враховуючи основні засади цивільного судочинства, встановлені ст. 2 ЦПК України, на підставі ст. ст. 120-121 цього Кодексу, встановити Одеському національному медичному університету строк для добровільної сплати штрафу у десять днів з дня отримання копії ухвали.

Боржник: Одеський національний медичний університет, ЄДРПОУ 02010801, розташований за адресою: м.Одеса, прв. Валіховський, 2.

Стягувач: Державна судова адміністрація України, м. Київ, вул. Липська, 18/5, Код ЄДРПОУ 26255795.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя: В.В. Кузнецова

Дата ухвалення рішення 22.04.2021
Оприлюднено 23.04.2021

Судовий реєстр по справі 522/13871/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.09.2021 Одеський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 08.06.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Рішення від 08.06.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 22.04.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 10.03.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 11.12.2020 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 11.12.2020 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 25.08.2020 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/13871/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону