ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Господарський суд

Житомирської області

_______________________________________

___________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, веб-сайт: http://zt.arbitr.gov.ua

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2021 р. м. Житомир Справа № 906/987/20

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Кравець С.Г.

секретар судового засідання: Гекалюк О.І.

за участю представників сторін:

від позивача: Цуркан М.І., адвокат, ордер серія ВЕ №1019655 від 12.08.2020,

від відповідача: Єгоров С.О., адвокат, ордер серія ЖТ№088953 від 14.09.2020,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі заяву товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (вх.02-44/667/21 від 19.04.2021) про розподіл судових витрат у справі

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ВІН СТРІМ" (м.Київ)

до товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (м.Житомир)

про стягнення 688508,75 грн.

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН СТРІМ" звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" про стягнення 688508,75грн заборгованості у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за укладеним між сторонами договором поставки №02/07/18 від 02.07.2018, а також судових витрат.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 14.04.2021 у справі №906/987/20 у позові відмовлено.

19.04.2021 на адресу господарського суду від товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" надійшла заява про розподіл судових витрат понесених відповідачем. В обґрунтування поданої заяви відповідач вказав, що відповідачем у відзиві на позовну заяву було зазначено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс та які очікує понести у зв`язку з розглядом справи, витрати на правничу допомогу в розмірі 3000,00грн, а також витрати на правничу допомогу пов`язані з представництвом інтересів в суді приблизно в сумі 2500,00грн за одне засідання, всього планувалось понести витрат в сумі 10500 грн. Зазначає, що справа слухалась тривалий час у зв`язку з чим розмір витрат на правову допомогу став більшим та становить 20000,00грн, що пов`язано з більшою кількістю процесуальних документів, збиранні та поданні додаткових доказів, а також участі в більшій кількості судових засідань ніж планувалось на початку справи у зв`язку з чим просить винести додаткове рішення.

Ухвалою господарського суду від 20.04.2021 заяву товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (вх.02-44/667/21 від 19.04.2021) про розподіл судових витрат прийнято до розгляду та призначено судове засідання для її розгляду на 13.05.2021 без виклику сторін.

В судовому засіданні 13.05.2021 представник позивача просив відмовити у задоволенні заяви представника відповідача про розподіл судових витрат з підстав, наведених в поясненнях від 06.05.2021. Вказав, що відповідач у відзиві зазначає суму понесених витрат у розмірі 3000,00грн, тоді як в наданому акті здавання-приймання послуг за надану правову допомогу від 14.04.2021 зазначена сума в розмірі 5000,00грн, а також 1500,00грн (витрачено 3 години). Доводить, що представник товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" не брав участь у судових засіданнях 04.11.2020, 15.01.2021, 26.02.2021, 25.03.2021, оскільки зазначені судові засідання не відбулись.

Представник відповідача в судовому засіданні 13.05.2021 заяву щодо вирішення питання про розподіл витрат на професійну правничу допомогу підтримав у повному обсязі та просив її задовольнити. Вказав, що у відзиві на позов було зазначено орієнтовний розрахунок витрат на правничу допомогу, оскільки тривалість розгляду справи та обсяг документів які будуть необхідними для подачі до суду не були відомі. Вказав, що в процесі розгляду справи ним вчинялись дії по виконанню вимог ухвал суду якими були задоволені клопотання представника позивача про витребування доказів, зокрема, надання копій договорів, банківських виписок, актів звірки тощо.

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (вх.02-44/667/21 від 19.04.2021) про розподіл судових витрат, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши надані відповідачем в її обґрунтування докази, господарський суд приймає до уваги вищенаведене та таке.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно ст.124 Господарського процесуального кодексу України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Частиною 8 статті 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Так, 19.04.2021 на адресу суду від представника відповідача надійшла заява про розподіл судових витрат понесених відповідачем з доданими документами, а саме: договором від 08.09.2020 про представництво та надання юридичних послуг, актом здавання-приймання послуг за надану правову допомогу від 14.04.2021 та платіжними дорученнями №955 від 08.09.2020 та №974 від 12.04.2021.

Судом встановлено, що позивачем дотримані вимоги частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

- представником відповідача зроблено заяву про розподіл витрат на професійну правничу допомогу в першій заяві по суті - у відзиві на позовну заяву від 14.09.2020 (т.1, а.с. 54-57);

- докази понесення витрат пов`язаних із розглядом справи позивачем подані в межах строку, тобто, протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою (ч.1 ст.16 ГПК України).

Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (ч.2 ст.16 ГПК України).

Відповідно ч.3 ст.123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Пунктом 1 частини 1 статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що адвокат - це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

У матеріалах справи містяться ордер №088953 від 14.09.2020, яким уповноважено адвоката Єгорова С.О. представляти інтереси відповідача, копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №498 від 23.07.2010 (т.1, а.с.64).

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги (ч.1 ст.26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до частини 3 статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" при встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Статтею 123 ГПК України встановлено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з положеннями статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Тобто, визначаючи розмір суми послуг адвоката, що підлягає сплаті іншою стороною, суди мають виходити з встановленого у договорі розміру та/або порядку обчислення таких витрат, що узгоджується з приписами статті 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

У матеріалах справи міститься договір від 08.09.2020 про представництво та надання юридичних послуг, укладений між адвокатом Єгоровим Сергієм Олександровичем (адвокат) та товариством з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (клієнт) (т.1, а.с.63), а також Акт здавання-приймання послуг за надану правову допомогу від 14.04.2021 (т.2, а.с.67).

Пунктом 1.1 договору сторони погодили, що в порядку та на умовах визначених цим договором клієнт доручає, а адвокат зобов`язується за винагороду від імені та за рахунок клієнта вчинити юридичні дії визначені у п.1.2 договору.

За умовами пункту 1.2 договору, адвокат відповідно до умов цього договору зобов`язується надати правничу допомогу клієнту по захисту його інтересів в господарській справі за позовом ТОВ "ВІН СТРІМ" до ТОВ "КЛІН СТРІМ" про стягнення грошових коштів в сумі 688508,75грн, шляхом представництва та вчинення юридично значимих дії, які будуть спрямовані на доведення позиції узгодженої з клієнтом для вирішення судової справи на користь клієнт.

Відповідно до пункту 3.2 договору, гонорар який виплачується адвокату клієнтом за надання правової допомоги складається з усіх сум визначених в актах приймання-передачі наданих послуг, що погоджені сторонами шляхом їх підписання, що вносяться на рахунок адвоката відповідно до наданого рахунку, що раніше було погоджено сторонами. Гонорар сплачується адвокату протягом 3-х банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг, грошовим переказом на рахунок адвоката або готівкою, про що адвокат надає клієнту прибутковий касовий ордер, які є підтвердженням понесених витрат за надану правничу допомогу.

Договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і діє протягом строку який необхідний для вирішення завдань передбачених п.1.2 цього договору (п.4.8 договору).

Вказаний договір підписаний та скріплений печатками сторін.

Судом враховується, що в матеріалах справи міститься Акт здавання-приймання послуг за надану правову допомогу від 14.04.2021, в якому наведено детальний розрахунок наданих адвокатом відповідача послуг, а саме:

- вивчення матеріалів справи та характеру спірних правовідносин для формулювання правової позиції сторони, ознайомлення з доказами та збирання доказів для спростування позову - 5000,00грн;

- підготовка проекту відзиву на позов - 1500,00грн;

- підготовка до судового засідання та участь у судових засіданнях 04.11.2020, 09.11.2020, 03.12.2020, 23.12.2020, 15.01.2021, 29.01.2021, 26.02.2021, 25.03.2021, 14.04.2021 - 13500,00грн (1500,00грн х 9).

Загальна сума витрат згідно акту складає 20000,00грн. В акті також зазначено, що сторони претензій одна до одної не мають. Акт підписано представниками та скріплено печатками клієнта та адвоката (т.2, а.с.67).

Судом враховується, що розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом, і може бути змінений лише за їх взаємною домовленістю.

Підписуючи акт приймання-передачі послуг за надання правової допомоги від 14.04.2021 уповноваженими сторонами, сторони дійшли згоди, що виконавцем надано, а відповідно клієнтом прийнято послуги у визначеній сторонами ціновій категорії.

Відповідно до ст.126 ГПК України за результатами розгляду справи, витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами із іншими судовими витратами.

Водночас, для включення всієї суми гонорару у відшкодування за рахунок позивача має бути встановлено, що такі витрати відповідача були необхідними, а їх розмір є розумний та виправданий. Тобто, суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично та чи була їх сума обґрунтованою.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема, заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (у рішенні Європейського Суду з прав людини у справі "East/West Alliance Limited" проти України, заява № 19336/04, п. 269).

Відповідно до ч.1 ст.15 Господарського процесуального кодексу України, пропорційність у господарському суді, суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Частинами 4-6 статті 126 ГПК України передбачено, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Отже, для відшкодування стороні витрат по оплаті послуг адвоката за договором про надання правової допомоги необхідним є як факт їх надання відповідачу так і те, що зміст наданих послуг є необхідним для розгляду справи у господарському суді.

У даному випадку адвокат Єгоров С.О. з клієнтом - ТОВ "КЛІН СТРІМ" дійшли взаємної домовленості щодо визначених в акті приймання-передачі наданих послуг від 14.04.2021 видів послуг та відповідно погодили вартість вивчення матеріалів справи та характеру спірних правовідносин, складання відзиву на позов та збирання доказів, а також підготовку до судових засідань та участь адвоката в судових засіданнях при вирішенні спору на загальну суму 20000,00грн.

В цілому, зазначені у акті від 14.04.2021 послуги адвоката суд розцінює як необхідні та співмірні у даній справі, з огляду на предмет та підстави заявленого позову, а також час, необхідний представнику відповідача для вчинення дій, пов`язаних підготовкою та подачею доказів, клопотання про витребування яких заявлялось представником позивача.

Разом з тим, судом враховується, що представник відповідача - Єгоров С.О. був присутній в судових засіданнях 09.11.2020, 03.12.2020, 23.12.2020, 15.01.2021, 29.01.2021, 25.03.2021, 14.04.2021. Водночас, в судових засіданнях 04.11.2020, 26.02.2021 представник відповідача участі не брав.

Таким чином, адвокат Єгоров С.О. приймав участь у якості представника відповідача в 7 судових засіданнях, а не 9 як про це зазначено адвокатом у Акті здавання-приймання послуг за надану правову допомогу від 14.04.2021.

Факт понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу в сумі 20000,00грн підтверджується платіжними дорученнями: №955 від 08.09.2020 на суму 10000,00грн та №974 від 12.04.2021 на суму 10000,00грн (т.2, а.с.68-69). Тобто, фактичне понесення витрат у зазначеній сумі підтверджено належними доказами.

Враховуючи наведене, беручи до уваги юридичну кваліфікацію правовідносин у даній справі, обсяг та обґрунтованість підготовлених та поданих до суду представником відповідача документів, які витребовувались судом, у тому числі за клопотанням представника позивача, а також те, що заявлений до стягнення розмір витрат на оплату послуг адвоката в цілому є співмірним із складністю справи, ціною позову та виконаною адвокатом роботою і обсягом наданих послуг, суд дійшов висновку про стягнення витрат на професійну правничу допомогу в сумі 17000,00грн.

Оскільки факт участі представника відповідача в судових засіданнях 04.11.2020, 26.02.2021, не підтверджено, то у суду відсутні підстави для відшкодування відповідачу витрат на оплату правової допомоги в сумі 3000,00грн шляхом їх стягнення з відповідача.

При цьому судом враховується, що хоча представник позивача і вказував на необґрунтованість розміру зазначених в Акті здавання-приймання послуг від 14.04.2021, однак клопотань про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу не заявляв, а лише доводив недостовірність Акту здавання-приймання послуг від 14.04.2021 з посиланням на те, що він відтворює недійсні обставини у зв`язку з чим не може прийматись судом в якості доказу у справі. Посилання представника позивача на те, що ТОВ "КЛІН СТРІМ" втратило право на відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у зв`язку з недотриманням вимог ст.129 ГПК України, суд вважає безпідставним, оскільки у відзиві на позов представником відповідача було зазначено, що докази понесення витрат на правничу допомогу будуть надані по факту надання таких послуг. Тобто, представником ТОВ "КЛІН СТРІМ" дотримано приписів ч.8 ст.129 ГПК України, у тому числі в частині строків повідомлення про намір подати відповідні докази понесення судових витрат. Крім того, суд також враховує, що попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Приймаючи до уваги викладене, з огляду на зміст наданих адвокатом послуг, з урахуванням всіх аспектів цієї справи, а також час, який міг би витратити адвокат на підготовку матеріалів як кваліфікований фахівець, суд встановив, що обґрунтований розмір витрат на надання правничої допомоги у даному випадку складає 17000,00грн.

З урахуванням наведеного, відповідно до приписів ст.126 та ч.4 ст.129 ГПК України, заявлені ТОВ "КЛІН СТРІМ" вимоги про відшкодування витрат на надання правничої допомоги підлягають задоволенню в розмірі 17000,00грн. Витрати на оплату послуг адвоката в частині стягнення 3000,00грн господарським судом покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 123, 129, 221, 233, 236 - 238, 240, 241, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (вх.02-44/667/21 від 19.04.2021) про розподіл судових витрат задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ВІН СТРІМ" (01133, м.Київ, вул.Мечникова, буд. 14/1, кім. 511, код ЄДРПОУ 42215547) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (10019, Житомирська область, м.Житомир, вул.Слобідська, буд.27, код ЄДРПОУ 39353694) 17000,00грн витрат на професійну правничу допомогу.

3. В частині стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ВІН СТРІМ" (01133, м.Київ, вул.Мечникова, буд. 14/1, кім. 511, код ЄДРПОУ 42215547) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІН СТРІМ" (10019, Житомирська область, м.Житомир, вул.Слобідська, буд.27, код ЄДРПОУ 39353694) витрат на професійну правничу допомогу в сумі 3000,00грн відмовити.

Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного додаткового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне додаткове рішення складено: 14.05.21

Суддя Кравець С.Г.

Віддрукувати:

1 - до справи,

2 - позивачу - рек. та на ел. адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- представнику позивача - адвокату Цуркан М.І. на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2

3 - відповідачу - рек. та на ел. адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- представнику відповідача на електронну адресу: advokatosergiy@gmail.com

Дата ухвалення рішення 13.05.2021
Зареєстровано 16.05.2021
Оприлюднено 17.05.2021

Судовий реєстр по справі 906/987/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 19.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Рішення від 14.04.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.03.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.02.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону