ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року м. Київ №826/8774/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів:

головуючого судді - Костенка Д.А., суддів: Донця В.А., Мамедової (Шрамко) Ю.Т.,

розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства юстиції України (далі - Мін`юст) про визнання незаконним наказу від 30.05.2016 №1535/5,

в с т а н о в и в:

У червні 2016р. позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить визнати незако-нним наказ відповідача від 30.05.2016 №1535/5.

У зв`язку із припиненням повноважень судді, в провадженні якого перебувала дана справа і не була ним розглянута, та згідно з протоколом повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями вищевказана справа передана на розгляд судді Костенку Д.А. Судовий розгляд справи розпочато спочатку.

Підстави позову: - позивач є співзасновником і керівником Громадської організації "Спілка журналістів-догхантерів", яка була зареєстрована Оболонським районним управлінням юстиції в м. Києві 06.04.2016; - оспорюваним наказом відповідач скасував вказану реєстраційну дію; - у наказі не зазначено, яким чином реєстраційною дією порушено права скаржників, наказ не містить мотивації щодо незаконності реєстраційних дій; - скарга подана з пропуском строку, встановленого ч. 3 ст. 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", що є підставою для відмови в її задоволення; - позивач не приймав участі у розгляді скарги.

Відповідач подав заперечення, в яких просить відмовити в позові з таких підстав: - скаргу дозволяється подати з моменту, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю; - щодо відсутності у наказі доводів чи міркувань щодо суті незаконності реєстраційних дій, то згідно з п.п. 12, 13 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1128 (далі - Порядок №1128), всі обґрунтування зазначаються у висновку комісії, а не в наказі; - листом від 02.06.2016 №5/14675-0-33-16/19Л позивача повідомлено про час та місце розгляду скарги; неприбуття особи або неотримання повідомлення позивачем не перешкоджало розгляду скарги; - встановлення порушень при вчиненні реєстраційних дій, які стали підставою для прийняття оспорюваного наказу.

Інших заяв по суті справи до суду не надійшло.

Під час судового засідання позивач підтримав свій позов.

Відповідач не прибув до судового засідання, про час і місце якого повідомлений належним чином, причин неприбуття суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступні обставини справи і відповідні їм правовідносини.

Відповідачем прийнято наказ від 30.05.2016 №1535/5 "Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", яким задоволено скарги ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 18.05.2016 у повному обсязі і скасовано реєстраційні дії щодо громадської організації "Спілка журналістів-догхантерів" (ЄДРПОУ 40400485), а саме: від 06.04.2016 №10691020000036678.

Як зазначено в наказі, підставою його прийняття є висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - Комісія) від 20.05.2016.

Спірні правовідносини виникли у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і стосуються правомірності прийняття наказу про скасування реєстраційної дії.

Спірні відносини врегульовані Законом України від 15.05.2003 №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (далі - Закон №755), Порядком №1128.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 34 Закону №755 (тут і надалі у редакції, чинній на час прийняття оскаржуваного рішення) Мін`юст розглядає скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду).

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону №755 рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Мін`юсту та його територіальних орга-нів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

У скаргах ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , копії яких відповідач додав до заперечень (а.с. 44, 45, 52), зазначено, що про вчинення оскаржуваної реєстраційної дії скаржникам стало відомо 28.04.2016. Із змісту скарг випливає, що про порушення своїх прав скаржники дізнались з моменту, коли їм стало відомо про вчинення реєстраційної дії.

Вказана у скаргах обставина часу ніким з учасників справи не спростовувалась і не викликає у суду сумнівів у правдивості.

Скарги подані 18.05.2016, тобто в межах визначеного ч. 3 ст. 34 Закону №755 30-денного строку з дня, коли скаржники дізнались про порушення їх прав реєстраційною дією.

З цих мотивів суд відхиляє доводи позивача про порушення строку подання скарг.

Згідно з ч. 6 ст. 34 Закону №755 і п. 12 Порядку №1128 за результатами розгляду скарги суб`єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задово-лення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених Законами, у формі наказу.

Згідно з п. 14 Порядку №1128 висновок комісії, на підставі якого суб`єктом розгляду скарги приймається рішення про задоволення скарги, обов`язково містить інформацію про те, що:

1) рішення, дії або бездіяльність суб`єкта оскарження не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації;

2) скарга підлягає задоволенню в повному обсязі чи частково (з обов`язковим зазна-ченням у якій частині) шляхом прийняття суб`єктом розгляду скарги рішень, передбачених п. 2 ч. 6 ст. 34 Закону №755.

Отже, заперечення відповідача про те, що обґрунтування суті порушення законодавства у сфері державної реєстрації при вчиненні реєстраційної дії міститься у висновку Комісії, а не в наказі, є вірними і спростовують доводи позивача щодо відсутності в наказі мотивів незакон-ності реєстраційної дії.

Згідно з п. 9 Порядку №1128 під час розгляду скарги по суті обов`язково запрошується скаржник та/або його представник (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб`єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів. Неприбуття таких осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання такими особами повідомлень про час та місце розгляду скарги з причин, що не залежать від суб`єкта розгляду скарги, не перешкоджає її розгляду.

Згідно з п. 10 Порядку №1128 суб`єкт розгляду скарги своєчасно повідомляє скаржнику (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб`єкту оскарження та іншим заінтересованим особам, зазначеним у скарзі або встановленим відповідно до відомостей реєстрів, про час і місце розгляду скарги в один з таких способів:

1) рекомендованою телеграмою;

2) телефонограмою;

3) факсимільним повідомленням;

4) засобами електронної пошти.

Згідно з п. 11 Порядку №1128 копії скарги та доданих до неї документів надаються суб`єкту оскарження та заінтересованим особам, зазначеним у скарзі або встановленим відповідно до відомостей реєстрів, не пізніше дня, що передує дню розгляду скарги по суті. Суб`єкт оскарження має право подавати письмові пояснення по суті скарги, які обов`язково приймаються комісією до розгляду.

Відповідач у запереченнях стверджує, що листом від 02.06.2016 №5/14675-0-33-16/19Л позивача повідомлено про час та місце розгляду скарги.

До заперечень додано копію листа Мін`юсту від 02.06.2016 №5/14675-0-33-16/19К про направлення Громадській організації "Спілка журналістів-догхантерів" копії оскаржуваного наказу (а.с. 57). Проте цей лист не стосується повідомлення адресата про час і місце розгляду скарги, тому не є належним доказом на підтвердження цього факту.

Також до заперечень додано копію листа Мін`юсту від 19.05.2016 №14675-0-33-16/19К, яким Громадській організації "Спілка журналістів-догхантерів" повідомляється, що розгляд скарг відбудеться 20.05.2016 о 12 год., а також місце розгляду (а.с. 61).

Однак відповідач не надав суду доказів своєчасного направлення цього листа заінтересо-ваній особі у спосіб, визначений п. 10 Порядку №1128, та доказів надання заінтересованій особі копії скарг і додатків до них, тому не спростував доводів позивача про те, що розгляд скарг відбувся без участі заінтересованої особи.

За цих обставин суд дійшов висновку про порушення відповідачем вимог п.п. 9-11 Порядку №1128, що порушило право і позбавило можливості позивача, який був обраний керівником заінтересованої особи, взяти участь у розгляді скарги, що є критерієм перевірки правомірності рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень (п. 9 ч. 2 ст. 2 КАС України). Дане порушення є істотним, адже п.п. 9, 10 цього Порядку встановлено обов`язковість запрошення заінтересованої особи та своєчасність її повідомлення про розгляд скарги.

Суд враховує висновок Верховного Суду у постанові від 23.03.2021 у справі №480/388/19 у подібних правовідносинах, згідно з яким, встановивши, що скаржника, суб`єкта, дії якого оскаржуються, або інших заінтересованих осіб не повідомлено про час та місце розгляду скарги або йому не надіслано скарги, Комісія не має законних підстав розглядати скаргу по суті. Позбавлення заінтересованої особи можливості взяти участь у розгляді скарги, яка стосується його безпосередньо, є істотним порушенням процедури розгляду скарги, яке ставить під сумнів безсторонність (неупередженість), повноту перевірки та обґрунтованість рішення (п. 44).

Отже, зазначені позивачем обставини і доводи у цій частині, які не були спростовані відповідачем і знайшли своє підтвердження під час розгляду справи судом, є достатньою підставою для висновку про протиправність оспорюваного наказу.

Позивач просить суд визнати незаконним оспорюваний наказ. Така вимога не відповідає належним способам захисту порушеного права, визначеним у ст. 5 КАС України, і повнова-женням адміністративного суду при вирішенні справи, визначеним у ст. 245 цього Кодексу, тому не підлягає задоволенню.

Належний спосіб захисту порушеного права позивача на участь у розгляді скарги відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 245 КАС України є визнання протиправним і скасування оспорюва-ного наказу, тому з метою повного і ефективного захисту порушеного права, суд дійшов висновку про наявність підстав для виходу за межі позовних вимог у цій частині.

Отже, позов підлягає задоволенню частково.

Згідно із ст. 139 КАС України судовий збір підлягає стягненню з відповідача на користь позивача у сумі 275,61 грн., пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інших судових витрат сторонами не заявлено, тому їх розподіл судом не проводиться.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 90, 139, 241-246, 250, пп. 10 п. 1 Перехідних положень КАС України, суд

в и р і ш и в:

1. Задовольнити позов ОСОБА_1 частково.

2. Визнати протиправним і скасувати наказ Міністерства юстиції України від 30.05.2016 №1535/5.

3. Стягнути з Міністерства юстиції України на користь ОСОБА_1 судовий збір у сумі 275,61 грн. (двісті сімдесят пять гривень 61 копійка).

Позивач: ОСОБА_1 ;

АДРЕСА_1 ;

РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідач: Міністерство юстиції України;

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, код ЄДРПОУ 00015622.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Рішення суду може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку, встановленому ст.ст. 293-297 КАС України. Апеляційна скарга подається протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Дата рішення є днем складення його у повному обсязі.

Головуючий суддя Д.А. Костенко

Судді: В.А. Донець

Ю.Т. Мамедова (Шрамко)

Дата ухвалення рішення 24.05.2021
Зареєстровано 02.06.2021
Оприлюднено 02.06.2021

Судовий реєстр по справі 826/8774/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 20.11.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону