ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення позову без розгляду

03 серпня 2021 року СєвєродонецькСправа № 812/1414/16

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді - Петросян К.Є.,

за участю: секретаря судового засідання - Вакуленка А.В.,

позивача - не прибув,

представника відповідача - Мулик К.К.,

третьої особи - не прибув,

розглянувши у підготовчому засіданні в порядку загального позовного провадження адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Луганськтепловоз до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, третя особа - Головне управління Державної казначейської служби України в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

До Луганського окружного адміністративного суду 31.05.2021 з Верховного Суду на новий розгляд надійшла справа за позовом Публічного акціонерного товариства Луганськтепловоз до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, третя особа - Головне управління Державної казначейської служби України в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою суду від 03.06.2021 прийнято до провадження справу за позовом Публічного акціонерного товариства Луганськтепловоз до Офісу великих платників податків ДФС, третя особа - Головне управління Державної казначейської служби України в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити певні дії. Розгляд справи визначено в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 30.06.2021 (т. 13 а.с. 132-133).

Ухвалою суду від 30.06.2021 замінено відповідача Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ідентифікаційний код 39440996) на правонаступника - Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44131658) (т.13 а.с.155-158).

У підготовче засідання позивач не прибув, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, 29.07.2021 на електронну адресу суду надав клопотання зі статусом документу Інформаційний , яким просив визнати причину неможливості прибуття до суду позивача поважною, а розгляд справи здійснити без участі позивача (т.13 а.с.204).

Представник відповідача у підготовчому засіданні вважав за можливе здійснювати розгляд справи за відсутності позивача.

Представник третьої особи у підготовче засідання не прибув, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив (т.13 а.с.197).

З приводу клопотання позивача, яке надійшло 29.07.2021 на електронну адресу суду зі статусом документу Інформаційний , яким просив визнати причину неможливості прибуття до суду позивача поважною, а розгляд справи здійснити без участі позивача, суд зазначає таке.

Відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Передбачене пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 року у справі "Alimentaria Sanders S.A. v. Spain" (Alimentaria Sanders S.A. проти Іспанії).

Отже, у дотриманні стандартів доступу до суду, передбачених пунктом 1 статті 6 Конвенції, важливе значення має добросовісна поведінка позивача та його представника.

Наслідки неявки в судове засідання учасника справи визначено статтею 205 КАС України.

Частиною п`ятою цієї статті передбачено, що в разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів. До позивача, який не є суб`єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише в разі повторної неявки.

Наведена норма кореспондується із закріпленим у пункті 4 частини першої статті 240 КАС України правилом, за яким позов залишається судом без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб`єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи в судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Згідно із частиною першою статті 45 КАС України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання цими правами не допускається.

Частиною другою статті 131 КАС України встановлено, що учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов`язані завчасно повідомити про це суд.

Матеріалами справи підтверджується, що представник позивача, у підготовчі засідання, призначені на 30.06.2021, 21.07.2021 та 03.08.2021 не з`явився.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення позивачу за адресою реєстрації: 93406, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, буд. 52-Б, ПАТ Луганськтепловоз належним чином був повідомлений про дату, час та місце проведення підготовчого провадження 30.06.2021 (т.13 а.с.144).

Також, ПАТ Луганськтеплвоз був повідомлений про дату, час та місце проведення підготовчих засідань 21.07.2021 та 03.08.2021 шляхом надіслання судових повісток за адресою реєстрації: 93406, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, буд. 52-Б (т.13 а.с.159, 193), які повернуті на адресу суду із позначкою адресат відсутній за вказаною адресою (а.с.196, 205).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 03.08.2021, місцезнаходженням юридичної особи ПАТ Луганськтепловоз є: 93406, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, буд. 52-Б (т.13 а.с.206-208).

У відповідності до вимог пункту 3 частини першої статті 127 КАС України часом вручення повістки вважається день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Отже, позивач належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, однак у підготовчі засідання не прибув. При цьому, на електронну адресу суду надав 29.07.2021 клопотання, яким просить визнати причину неприбуття до суду поважною та здійснити розгляд справи за відсутності представника ПАТ Луганськтепловоз .

Суд зауважує, що згідно із частиною третьою статті 44 КАС України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду.

Відповідно до абзацу 2 частини восьмої статті 18 КАС України особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, подають процесуальні та інші документи, письмові та електронні докази, учиняють інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» , якщо інше не визначено цим Кодексом.

Частинами сьомою, восьмою статті 44 КАС України встановлено, що документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Згідно з частиною десятою статті 44 КАС України якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Отже, ПАТ Луганськтепловоз подано клопотання про розгляд справи за відсутності позивача шляхом його надіслання на електронну пошту, тоді як КАС України передбачено подання процесального документу в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» , за винятком випадків, визначених цим Кодексом або в паперовій формі, який скріплено власноручним підписом.

Відповідно до підпунктів 15.1, 15.2 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень КАС України до визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), можливості вчинення передбачених цим Кодексом дій з використанням підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи такі дії вчиняються в такому порядку: подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі; позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов`язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду в день надходження документів.

Отже, до дня початку визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), позовну заяву разом з доданими до неї документами необхідно подавати в паперовій формі засобами поштового зв`язку або нарочним безпосередньо до канцелярії суду разом з її копією для відповідача (відповідачів) у справі.

Згідно з абзацами двадцять другим-двадцять четвертим підпункту 15 пункту 1 Розділу VII Перехідних положень КАС України створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюються поетапно. Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України. Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має містити посилання на відповідний підпункт підпункту 15 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» цього Кодексу, який передбачає особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля).

В газеті «Голос України» (№ 42 (7048) від 01 березня 2019 року) опубліковано повідомлення Державної судової адміністрації України, згідно якого відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 28 лютого 2019 року № 624/0/15-19 та враховуючи результати обговорення з судами, іншими органами та установами системи правосуддя питання необхідності відтермінування початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), Державна судова адміністрація України повідомила про відкликання оголошення, опублікованого в газеті «Голос України» (№ 229 (6984) від 01 грудня 2018 року).

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 28 лютого 2019 року № 624/0/15-19 здійснено відтермінування початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Таким чином, на час звернення позивача до Луганського окружного адміністративного суду із відповідним клопотанням про розгляд справи за відсутності представника ПАТ Луганськтепловоз , Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система не розпочала роботу.

В той же час на підставі вимог наказу Державної судової адміністрації України від 22 грудня 2018 року № 628 запроваджено тестову експлуатацію підсистеми Електронний суд, у всіх місцевих та апеляційних судах України, у зв`язку із чим учасникам процесу слід дотримуватись вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 у відповідній редакції.

Отже, надсилання процесуальних документів в електронному вигляді передбачає використання сервісу Електронний суд, розміщеному за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua/login, відповідно з попередньою реєстрацією офіційної електронної адреси (Електронного кабінету) та з обов`язковим використанням власного електронного підпису.

Таким чином, альтернативою звернення учасників справи до суду із визначеними законом процесуальними документами, оформленими в паперовій формі та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником, безумовно є звернення з процесуальними документами в електронній формі з обов`язковим їх скріпленням власним електронним підписом учасника справи через Електронний кабінет.

Суд звертає увагу, що клопотання позивачем надіслано виключно на електронну адресу Луганського окружного адміністративного суду та має статус Інформаційний . Разом з тим, відомості про сформування позивачем клопотання у підсистемі Електронний суд через Електронний кабінет відсутні, що свідчить про використання позивачем непередбаченого чинним процесуальним законодавством способу звернення до Луганського окружного адміністративного суду із відповідним клопотанням.

Аналогічний висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі № 9901/335/20 (провадження № 11-361заі20) та від 1 липня 2021 року у справі № 9901/76/21 (провадження № 11-137заі21).

За наведених обставин суд вважає, що позивач у підготовче засідання не прибув, причину неявки суду не повідомив, заяву про розгляд справи за його відсутності не надав.

У відповідності до пункту 8 частини першої статті 4 КАС України позивач - це особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду.

Отже, як ініціатор судового розгляду справи, позивач насамперед має активно, не зловживаючи, використовувати власні процесуальні права. При цьому визначальними процесуальними обов`язками позивача є забезпечення представництва власних інтересів при розгляді адміністративної справи.

За наведених обставин, суд вважає, що позивач належним чином був повідомлений про підготовчі засідання по справі, зокрема шляхом надіслання рекомендованим листом з повідомленням за вказаною в позові адресою (яка є зареєстованою адресою місцезнаходження юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) про виклик у підготовчі засідання.

Згідно із частиною другої статті 183 КАС України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про залишення позовної заяви без розгляду.

Оскільки позивач був належним чином повідомлений судом про призначені підготовчі засідання, однак не прибув без повідомлення поважних причин неявки, заяву про розгляд справи зайого відсутності не подавав, суд дійшов висновку про можливість застосування визначеного пунктом 4 частини першої статті 240 КАС України правового наслідку неявки позивача в підготовче засідання - залишення позову без розгляду.

Одночасно суд заважує, що законодавче формулювання частини п`ятої статті 205 КАС України … якщо неявка перешкоджає розгляду справи означає, що суд може розглянути позов по суті, однак не зобов`язаний цього робити. Це законодавче формулювання змістовно викладено у вигляді умови, яка в кожному конкретному випадку (правовій ситуації, казусові) повинна оцінюватися окремо в межах відповідних спірних правовідносин, які диктують її застосування.

Аналогічний правовий висновок викладений у постановах Великої Палати Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі № 9901/949/18 (провадження № 11-1179заі19) та від 27 травня 2020 року у справі № 9901/11/19 (провадження № 11-122заі20).

Керуючись статтями 183, 205, 240, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Публічного акціонерного товариства Луганськтепловоз до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, третя особа - Головне управління Державної казначейської служби України в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити певні дії,- залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали суду складено та підписано 04 серпня 2021 року.

СуддяК.Є. Петросян

Дата ухвалення рішення 03.08.2021
Оприлюднено 06.08.2021

Судовий реєстр по справі 812/1414/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.08.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.07.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.07.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.06.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.06.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 14.05.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.04.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 812/1414/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону