ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року Справа № 906/462/20

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Маціщук А.В., суддя Олексюк Г.Є. , суддя Бучинська Г.Б.

секретар судового засідання Шилан О.С.

За участю представників:

позивача - дир.Корзун А.М., адв. Гарбузюк О.В.

відповідача - адв. Алєксєєв О.В.

розглянувши апеляційну скаргу відповідача Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня"

на рішення Господарського суду Житомирської області від 08.10.2020 р. ухваленого суддею Маріщенко Л.О. у м., повний текст складено 19.10.2020 р.

у справі № 906/462/20

за позовом Приватної ремонтно-будівельної фірма "Комунальник"

до Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня"

про стягнення 328506,19 грн. та визнання дій незаконними

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області від 08.10.2020 р. у справі № 906/462/20 частково задоволені позовні вимоги Приватної ремонтно-будівельної фірми Комунальник (далі - ПРВФ Комунальник ) до Комунального некомерційного підприємства Малинська міська лікарня Малинської міської ради (далі - КНП Малинська міська лікарня ) про стягнення заборгованості за договором підряду та визнання дій відповідача незаконними.

Відповідно до рішення суду підлягає стягненню з Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради на користь Приватної ремонтно-будівельної фірми "Комунальник" 320189,99 грн. заборгованості, 5544,22 грн. пені, 4886,01 грн. судового збору.

Відмовлено у стягненні з відповідача 2771,98 грн. відсотків за користування чужими коштами у розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу за період з 27.03.2020 р. по 30.04.2020 р.

Відмовлено у задоволенні вимоги про визнання незаконними дій Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня" щодо розірвання в односторонньому порядку договору підряду № 71 від 20.06.2018 р.

Відповідач КНП Малинська міська лікарня не погоджується з рішенням суду першої інстанції і подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Житомирської області в частині стягнення з КНП Малинська міська лікарня на користь ПРБФ Комунальник заборгованості, пені та судового збору у повному обсязі і ухвалити в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. Скаржник вважає рішення господарського суду у даній справі незаконним і необґрунтованим в частині задоволення позовних вимог.

Доводить, що станом на 08.04.2019 р. фактично виконані підрядником роботи були повністю оплачені замовником.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, скаржник пояснює, що станом на 12.11.2019 р. (дата надсилання повідомлення про розірвання договору), тобто за 8 днів до узгодженого терміну виконання робіт, підрядником були виконані роботи II черги лише на суму 500000,00 грн., які оплачено замовником, відтак, станом стало очевидним, що виконати роботи ІІ черги на суму 471222,00 грн. в строк підрядник не зможе.

Окрім того, звертає увагу, що судом не з`ясовані обставини підписання додаткової угоди № 5 від 20.11.2019 р., хоча як у відзиві, так і у судовому засіданні відповідач наголошував, що вказана угода є недостовірним доказом і не могла бути укладена 20.11.2019 р., оскільки у ній вказані реквізити підрядника, дійсні до 25.10.2019 р., що підтверджується офіційним листом підрядника на адресу замовника від 25.10.2019 р. № 279.

Також зазначає, що судом не з`ясована та обставина, що станом на дату подання позовної заяви будь-яка заборгованість між сторонами договору відсутня, відповідно до акту звірки, підписаному самим позивачем.

Скаржник заперечує проти висновків суду першої інстанції стосовно того, що роботи за договором були виконані, оскільки ні в грудні 2019 року, ні в подальшому жодних робіт на об`єкті підрядником не проводилося, договір був розірваний, отже у замовника не було законних підстав підписувати акт виконаних робіт № 4 за грудень 2019 року. Зазначив, що вказану обставину підтвердила у судовому засіданні представник позивача. Жодних належних та допустимих доказів виконання робіт на суму 320189,99 грн. позивачем не надано.

Посилаючись на ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та п.п. 9.3-9.5 договору, скаржник зазначає, що вартість та обсяг виконаних робіт має підтверджуватись актами виконаних робіт, перевіреними представником технічного нагляду, тому заява свідка (директора ПРОФ. Комунальник Корзуна А.М.) від 11.06.2020 р. є недопустимим доказом в розумінні ч.1 ст.77 та ч.2 ст.87 ГПК України.

Скаржник просить врахувати наведені обставини та скасувати рішення Господарського суду Житомирської області від 08.10.2020 р. у справі № 906/462/20 в частині стягнення з КНП Малинська міська лікарня на користь ПРБФ Комунальник заборгованості, пені та судового збору у повному обсязі та ухвалити нове рішення у вказаній частині про відмову позивачу у задоволенні позовних вимог.

Приватна ремонтно-будівельна фірма "Комунальник" подала до суду відзив на апеляційну скаргу, заперечує проти аргументів, наведених відповідачем в апеляційній скарзі, вважає їх протиправними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню з огляду на наступні обставини.

Звертає увагу суду, що у зв`язку з тим, що на будівельні роботи було виділено загалом фінансування у розмірі 1367905,59 грн, а ціна II черги визначена в сумі 3000790,38 грн., є очевидним той факт, що позивач явно не міг завершити роботи по II черзі будівництва в строк відповідно до графіку у зв`язку з відсутністю фінансування. Затверджений графік виконання робіт може бути дотриманий тільки у разі належного фінансування робіт в повному обсязі.

Зазначає, що відповідачем не було профінансовано навіть половину загальної вартості договору і як наслідок позивачем не було порушено строків виконання робіт, адже, він виконував їх в межах фінансових ресурсів замовника відповідно до договору № 71.

Вказує, що відповідачем не були перераховані кошти авансового платежу у сумі 78290,52 грн, що передбачено п. 9.1 договору, що в свою чергу є істотним порушенням умов договору.

Спростовуючи твердження відповідача, що заборгованість та відповідача перед позивачем відсутня, що, на думку відповідача, підтверджується актом звірки взаємних розрахунків, Приватна ремонтно-будівельна фірма "Комунальник" зазначає, що дане твердження не відповідає дійсності та не може бути враховано судом.

Зазначає, що акт вивірки може вважатися доказом у справі на підтвердження певних обставин, зокрема, наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо, однак - тільки в окремих випадках, а саме за умови, що інформація, відображена в акті підтверджена первинними документами і акт містить підписи уповноважених на його підписання сторонами осіб. Акт звірки розрахунків у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності не є зведеним обліковим документом, а є лише технічним (фіксуючим) документом, за яким бухгалтерії підприємств звіряють бухгалтерський облік операцій.

Пояснює при цьому, що у зв`язку з тим, що відповідач відмовляється від підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. та Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, мотивуючи свою відмову тим, що з моменту розірвання договору зобов`язання між сторонами припиняються, сума вищезазначеного за таким Актом не могла бути включена до документів бухгалтерського обліку та зведених відомостей про розрахунки, а наданий позивачем як доказ акт вивірки взаємних розрахунків від 30.04.2020 р., слугує відображенням руху грошових коштів між сторонами за попередній період, які не оспорюються, але не є доказом про наявність або відсутність заборгованості.

Доводить, що посилання відповідача в апеляційній скарзі на те, що немає жодних доказів на підтвердження виконаних робіт на суму 320189,99 грн. і те, що судом зроблено висновок на підставі усних пояснень, - є протиправним та абсолютно безпідставним. Позивач вважає, що усі докази (в тому числі Акти виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2019 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року), на які посилається відповідач, є у матеріалах справи та направлялись відповідачу.

Фактично роботи, які включені до Акту № 4 та які залишились неоплаченими відповідачем, виконувались в проміжок часу з моменту підписання та оплати попереднього Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року та до 20.11.2019 р. Після 20.11.2019 р. роботи на об`єкті не проводились. Чинним законодавством України не передбачено, що акти виконаних робіт складають в тому місяці, в якому роботи виконувались. Акти формуються підрядником на підставі фактично виконаних робіт за певний проміжок часу. В позовній заяві та під час судового розгляду стверджувались дійсні обставини, що після 20.11.2019 р. (дата, з якої відповідач розірвав договір) роботи на об`єкті не проводились, а проводились раніше. Даний факт не оспорювався відповідачем, не був спростований в судовому порядку.

Пояснює, що обставини підписання додаткової угоди № 5 були встановлені судом і детально описані позивачем у відповіді на відзив. Відповідач у відзиві на позовну заяву зазначав, що додаткова угода № 5 була передана з печаткою та підписом в.о. директора ще у серпні 2019 року. Це твердження є хибним та не відповідає дійсності, оскільки позивач отримав пропозицію укладення цієї додаткової угоди 12 листопада 2019 року засобами електронного зв`язку, на підтвердження чого надані докази. У серпні жодних документів з печатками в.о. директора від відповідача не надходило. Твердження з приводу реквізитів також не спростовує укладання додаткової угоди № 5.

Просить, враховуючи наведене, відмовити Комунальному некомерційному підприємству Малинська міська лікарня Малинської міської ради у задоволенні апеляційної скарги в повному обсязі.

В процесі розгляду справи в суді апеляційної інстанції за клопотанням позивача Приватної ремонтно-будівельної фірми "Комунальник" колегія суддів призначила судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої було доручено судовому експерту Свістунову І.С. На вирішення експерту поставлені наступні питання:

- чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт на об`єкті Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області обсягам, визначеним в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року та у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року?

- яка вартість фактично виконаних робіт, які включені в акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року? Чи відповідає вартість фактично виконаних робіт вартості, визначеній в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року?

- який ступінь будівельної готовності об`єкта Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області (ДК 021-2015-45000000-07 Будівельні роботи на поточний ремонт) ?

Постановляючи ухвалу про призначення судової експертизи, колегія суддів врахувала, що перевірка обставин, які є підставою позовних вимог і заперечень відповідача, а тому мають значення для правильного вирішення спору, потребує спеціальних знань у сфері іншій, ніж право та вирішила поставити перед експертом питання, запропоновані позивачем, та визначені судом з власної ініціативи.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №303/06-2021 від 22 червня 2021 року /а.с 3-51 у т.4/ надані наступні відповіді на поставлені питання.

По першому та другому питаннях: перелік фактично виконаних робіт та їх обсяги (об`єми) по об`єкту Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області (ДК 021-2015-45000000-07 Будівельні роботи на поточний ремонт, що внесенні до актів № 4, які фактично можливо перевірити за результатами проведення органолептичного (візуального) та інструментального обстеження, що встановлені на дату проведення дослідження та їх порівняння із обсягами робіт визначеними у звітній документації, що погоджена між замовником та підрядником, наведено додатку № 3 до висновку експерта;

фактичний обсяг виконаних робіт по досліджуваному об`єкту, що встановлено за результатами органолептичного (візуального) та інструментального обстеження об`єкта будівництва Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області , не відповідає обсягу вказаному у актах № 4 приймання робіт за грудень 2019 року.

В зв`язку із тим, що:

- перевірити факт виконання робіт та їх обсяги (об`єми), які відносяться до прихованих та супутніх робіт, не вбачається за можливе;

- в наданих на дослідження матеріалах наявні акти прихованих робіт лише на частину робіт даних робіт;

- акти прихованих робіт не містять відомостей, щодо черги будівництва, обсягів виконаних робіт та точної локалізації їх виконання, визначити обсяги, а відповідно і вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт по об`єкту: Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області (ДК 021-2015-45000000-07 Будівельні роботи на поточний ремонт), не вбачається за можливе.

Разом із тим, виконавши аналіз наданих на дослідження документів та результатів проведеного органолептичного (візуального) та інструментального обстеження об`єкту Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області , експертом встановлено, що вартість робіт, які фактично не виконані, але внесені у звітну документацію, а саме акт №4 (типової форми К6-2В), відповідно до проведених розрахунків, становить: 35052,12 грн.

По третьому питанню: визначити ступінь будівельної готовності виконаних будівельно-ремонтних робіт на об`єкті Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області не вбачається за можливе, у зв`язку з неможливістю визначення кінцевої (остаточної) загальної вартості даних робіт, оскільки згідно договору підряду від 20.06.2018 № 71 ціна є динамічною, тобто приблизною.

Разом з тим вартість І черги будівництва об`єкту Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області згідно звітної документації перевищує вартість, передбачену умовами договору від 20.06.2018 № 7. Встановити причини виникнення даного перевищення не вбачається за можливе у зв`язку з відсутністю локальних кошторисів до договірної ціни договору підряду від 20.06.2018 № 71, в яких містяться відомості щодо вартості одиничного показника та обсягу передбачених робіт та інших документів, які б містили відомості щодо внесення до договірної ціни та уточненню цін окремих ресурсів.

Після ознайомлення із висновком будівельно-технічної експертизи позивач Приватна ремонтно-будівельна фірма "Комунальник" надала суду пояснення і зазначає, що погоджується з результатами проведеного експертом досліджень та наданими висновками, зауважень та заперечень стосовно нього не має. Визначити остаточну вартість виконаних робіт по оскаржуваному акту експерту не вбачається за можливе, у зв`язку із тісною експертним дослідженням не спростовано факт виконання робіт на різницю суми між загальною сумою оскаржуваного акту та суму фактичного невиконання (320189,99 грн. - 35052,12 грн. = 285 137,87 грн, а саме 285137,87 грн.

Погоджується із висновком експерта, що визначити ступінь будівельної готовності виконаних робіт на об`єкті неможливо у зв`язку із неможливістю визначення кінцевої остаточної вартості даних робіт, оскільки ціна договору є динамічною, тобто приблизною. В той же час, в сфері дослідження даного питання, експертом було зроблено висновок, що позивачем було виконано робіт по І черзі будівництва на більшу суму ніж яка встановлена договірною та проектно-кошторисною документацією. А саме: згідно договору ціна І черги будівництва - 260 968,43 грн, а фактично виконано робіт підрядною організацією по І черзі на суму - 347854,49 грн. Згідно діючих нормативних акті у галузі будівництва внесення змін до проектно-кошторисної документації є компетенцією та обов`язком замовника. Пояснює у зв`язку з цим, що предметом даного спору є стягнення заборгованості за договором підряду згідно акту № 4 за грудень 2019 року, а не роботи виконані по об`єкту в цілому.

Комунальне некомерційне підприємство Малинська міська лікарня Малинської міської ради надало суду пояснення після ознайомлення з результататами будівельно-технічної експертизи. Відповідач звертає увагу, що відповідно до висновку експертизи (стор.27, 33-34) фактичний обсяг виконаних робіт по досліджуваному об`єкту не відповідає обсягу, вказаному у акті № 4 за грудень 2019 року, і визначити обсяги, а відповідно і вартість виконаних робіт по об`єкту неможливо, причому з вини підрядника, який не вів необхідну документацію та не залучав інженера з технагляду для перевірки обсягів прихованих робіт.

Звертає увагу, що на експертизу підрядником представлений загальний журнал робіт з будівництва, де вказано, що роботи проводилися лише до 01.04.2019 р. (стор.25). Враховуючи таку обставину, вважає, що наявні докази разом з висновком експертизи повністю спростовують доводи позивача про виконання робіт на об`єкті у грудні 2019 року.

Додатково зауважує, що відповідно до ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Тобто обов`язок доведення факту вчинення певних дій покладається на того, хто стверджує, що їх вчинив.

В судовому засіданні 29.07.2021 р. представник відповідача підтримав доводи апеляційної скарги та пояснив, що не погоджується з рішенням суду першої інстанції просить його скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову, оскільки докази у справі разом з висновком експертизи повністю спростовують доводи позивача про виконання робіт на об`єкті у грудні 2019 року.

Представник позивача в судовому засіданні пояснила, що з апеляційною скаргою позивач не погоджується, проте оскільки за наслідками проведення експертизи було встановлено невідповідність обсягів включених до Акту № 4 за грудень 2019 року робіт, але фактично невиконаних на суму 35052,12 грн., позивач вважає, що наявні підстави для зміни рішення суду першої інстанції в частині суми задоволених позовних вимог і зменшити суму основного боргу, що підлягає стягненню з 320189,99 грн. на 285137,87 грн. з відповідним зменшенням суми пені до 4937,17 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

З апеляційної скарги вбачається, що відповідач просить скасувати рішення Господарського суду Житомирської області від 08.10.2020 р. у справі № 906/462/20 в частині задоволених позовних вимог про стягнення з КНП Малинська міська лікарня на користь ПРБФ Комунальник заборгованості, пені та судового збору та ухвалити у вказаній частині нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог повністю. Таким чином, скаржник не оскаржує рішення в частині відмови у задоволенні вимоги про визнання незаконними дій Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня" щодо розірвання в односторонньому порядку договору підряду № 71 від 20.06.2018 р. Отже, в цій частині колегія суддів оскаржуване рішення не переглядає.

Розглянувши апеляційну скаргу, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, заслухавши в судових засіданнях пояснення представників сторін, перевіривши оцінку обставин справи та повноту їх встановлення місцевим господарським судом, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції при винесенні оскаржуваного судового рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Північно-західного апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарги підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено наступне.

20.06.2018 р. Малинським міськрайонним територіальним медичним об`єднанням, правонаступником якого є Комунальне некомерційне підприємство "Малинська міська лікарня"/замовник та Приватною ремонтно-будівельною фірмою "Комунальник"/підрядник укладений договір підряду №71 /а.с.21-25 у т.1/.

Відповідно до п.1.1, 1.2 договору замовник доручає, а підрядник зобов`язується за завданням замовника і на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов договору та здати у встановлений договором строк закінчені роботи по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція частини будівлі Малинського МРІМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малині Житомирської області (ДК 021-2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), а замовник зобов`язується прийняти від підрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені умовами договору. Роботи виконуються підрядником згідно проектно-кошторисної документації, затвердженої замовником в межах ціни цього договору.

Пунктом 2.1 сторони погодили, що підрядник виконує роботи по першій черзі будівництва протягом 30 календарних днів з дати отримання замовником дозволу на виконання будівельних робіт. Роботи другої та третьої черг будівництва виконуються підрядником в межах строків, передбачених проектно-кошторисною документацією. Загальний строк виконання робіт не повинен перевищувати 165 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування робіт термін виконання продовжується на час такої затримки.

Згідно з п.5.1-5.3 договору загальна договірна ціна робіт по об`єкту, що доручаються підряднику по цьому договору складає 3974134,00 грн. з ПДВ. Договірна ціна робіт по кожній черзі будівництва складає: - І черга - 260968,43 грн. з ПДВ; - II черга - 3000790,38 грн. з ПДВ; - III черга - 712375,19 грн. з ПДВ. Розрахунок договірної ціни є невід`ємною частиною договору. У випадку поетапного виділення фінансування з бюджету на протязі кількох років, вартість договору коригується шляхом укладання додаткових угод з щорічним визначенням обсягів робіт та їх вартості відповідно до виділеного фінансування. Визначення вартості робіт проводиться згідно з національним стандартом Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013. Договірна ціна є динамічною.

Відповідно до п. 9.2 договору відповідач зобов`язаний перерахувати на рахунок позивача авансовий платіж в розмірі 30% ціни першої черги будівництва, що складає 78290,52 гри, на протязі 5-ти банківських днів з дати находження бюджетних коштів.

Відповідно до п. 9.3 договору замовник здійснює розрахунки за виконані роботи з підрядником протягом 30 календарних днів по факту виконання робіт на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт ( форма № КБ - 3) та на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України при наявності бюджетних призначень. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Згідно з п. 9.4 договору акти виконаних робіт готує підрядник і разом з представником замовника та відповідальним за технічний нагляд протягом 3 днів звіряє акти з фактично наданими виконаними роботами. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів виконаних робіт вирішується у встановленому законодавством порядку.

В підпункті 4 пункту 10.2 договору визначено, що замовник зобов`язаний протягом 3-х робочих днів підписати та надіслати підряднику надані останнім для підписання акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт або надіслати йому обґрунтовану відмову у їх підписанні.

Замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим (пп. 3 п. 10.2 договору).

Договір в частині кожної черги будівництва набуває чинності з моменту його підписання сторонами, але не раніше надходження на рахунок замовника бюджетних призначень та діє до 31.12.2018 р. У разі затримки фінансування витрат замовника чи у випадку поетапного виділення фінансування з бюджету на протязі кількох років, строк дії договору коригується шляхом укладання додаткових угод відповідно до виділеного фінансування. У такому випадку договір продовжує свою дію до кінця кожного наступного бюджетного року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань (п. 13.1 договору).

У зв`язку з поетапним виділенням фінансування для виконання робіт по об`єкту та враховуючи затверджений обсяг фінансування замовника сторонам були підписані додаткові угоди до договору.

Так, відповідно додаткової угоди № 1 від 20.06.2018 р. сторони погодили доповнити розділ 5 договору підряду № 71 від 20.06.2018 р. пунктом 5.4. Вартість Договору на 2018 рік становить 530976,00 грн. /а.с.33 у т.1/.

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 26.12.2018 р. до договору підряду від 20.06.2018 р. №17, враховуючи зменшення обсягу фінансування замовником в 2018 році на суму 131452,68 грн., сторони домовилися викласти пункт 5.4 розділу 5 договору підряду № 71 від 20.06.2018 р. в наступній редакції: Вартість Договору на 2018 рік становить 399523,32 грн. /а.с.34 у т.1/.

Відповідно додаткової угоди № 3 від 31.12.2018 р. до договору підряду від 20.06.2018 р. № 17 сторони домовилися внести зміни до пп.13.1 розділу 13 Строк дії Договору та викласти його у наступній редакції: 13.1. Договір в частині кожної черги набуває чинності з моменту його підписання сторонами, але не раніше надходження на рахунок замовника бюджетних призначень та діє до 31.12.2019 р. У разі затримки фінансування витрати замовника чи у випадку поетапного виділення фінансування з бюджету на протязі кількох років, строк дії договору коригується шляхом укладання додаткових угод відповідно до виділеного фінансування. У такому випадку договір продовжує свою дію до кінця кожного наступного бюджетного року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань /а.с.35 у т.1/.

Відповідно до додаткової угоди № 4 від 22.02.2019 р. до договору підряду, враховуючи затверджений обсяг фінансування замовника на 2019 рік, сторони домовилися ввести зміни до договору, доповнивши розділ 5 договору підряду № 71 від 20.06.2018 р. пунктом 5.5. Вартість Договору на 2019 рік становить 971222,00 грн. /а.с.36 у т.1/.

Судом на підставі матеріалів справи встановлено, що за договором підряду від 20.06.2018 р. № 17 Приватна ремонтно-будівельна фірма Комунальник виконала, а Комунальне некомерційне підприємство Малинська міська лікарня Малинської міської ради прийняло роботи за наступними актами приймання виконаних будівельних робіт (підписані): акт № 1 від 17.12.2018 р. за грудень 2018 року на суму 399523,32 грн. /а.с.177-192 у т.2/, акт № 2 від 28.02.2019 р. за лютий 2019 року на суму 167315,63 грн. /а.с.210-218 у т.2/, акт № 2 від 28.02.2019 р. за лютий 2019 року на суму 132684,47 грн. /а.с.228-234 у т.2/, акт №3 від 05.04.2019 р. за березень 2019 року на суму 49274,98 грн. /а.с.2-6 у т.3/, акт № 3 від 05.04.2019 р. за березень 2019 року на суму 150725,03 /а.с.11-21 у т.3/.

Вказані акти підписані сторонами та скріплена печатками суб`єктів господарювання. Разом по підписаних актах виконано будівельних робіт на суму 899523,43 грн., що не заперечується сторонами. Оплата за виконані роботи у сумі 899523,43 грн. відповідачем здійснена у повному обсязі, що не заперечується позивачем.

Відповідно до додаткової угоди № 5 від 20.11.2019 р. до договору підряду від 20.06.2018 р. № 17 у зв`язку зі зменшенням фінансування для виконання робіт на 2839,73 грн. сторони домовилися змінити п.5.5. щодо вартості договору на 2019 рік і погодили вартість у сумі 968382,27 грн. /а.с.37 у т.1/. Додаткова угода № 5 підписана представниками сторін і скріплена їх печатками.

30.10.2019 р. позивачем було отримано претензію відповідача № 145 від 23.10.2019 р., в якій Комунальне некомерційне підприємство "Малинська міська лікарня" вказує на виявлені під час обстеження виконаних робіт по першій черзі недоліки: не замінено однокамерний склопакет на двокамерний триплекс у зовнішньому металопластиковому дверному блоці; не відновлено електропроводку до зовнішнього світильника на ганку; не виведені з приміщення аптеки шлейфи пожежної сигналізації; відгалужувальні коробки для прихованої електропроводки не винесено на обшивку стін; не проведено заміну замків на защіпки, в дверних МДФ блоках санвузлів та защіпок на замки в інших дверях приміщень аптеки; не надано виконавчу документацію на виконані роботи. Відповідач вимагає усунути недоліки протягом п`яти робочих днів з дати одержання претензії № 145/а.с.76 у т.1/.

В подальшому на адресу позивача надійшло повідомлення № 252 від 12.11.2019 р. про розірвання договору №71, в якому відповідач зазначає, що І черга виконання робіт не була здана в експлуатацію, а роботи по усуненню недоліків не проведені. Відповідач повідомляє про розірвання договору в односторонньому порядку з 20.11.2019 р. на підставі ч. 2 ст. 849 ЦК України та п.п.3 п.10.1 договору/а.с.78 у т.1/.

20.11.2019 р. Приватною ремонтно-будівельною фірмою "Комунальник" було направлено Комунальному некомерційному підприємству "Малинська міська лікарня" відповідь № 311 від 20.11.2019 р. на претензію № 145 від 23.10.2019 р., в якій позивач повідомляє, що частину недоліків вже усунуто (винесення відгалужувальної коробки для прихованої електропроводки на обшивку стін; здійснено заміну замків на защіпках в дверних МДФ блоках санвузлів та защіпок на замках в інших дверях приміщення аптеки), а частину буде усунуто найближчим часом (роботи по заміні однокамерного склопакету - на двокамерний триплекс в зовнішньому металопластиковому дверному блоці та надана відповідна документація). Також звертає увагу, не весь перелік недоліків, зазначених відповідачем в претензії № 145, відповідає дійсним обставинам, адже деякі роботи відносились до другої черги виконання робіт, а не були недоліками /а.с.79 у т.1/.

21.02.2020 р. Приватною ремонтно-будівельною фірмою Комунальник було направлено на адресу Комунальному некомерційному підприємству Малинська міська лікарня претензію № 44 від 21.02.2020 р. У претензії позивач зазначає, що 19.11.2019 р. ним було одержано повідомлення про розірвання договору від 12.11.2019 р., і таке повідомлення про розірвання договору є незрозумілим, оскільки додаткова угода №5 від 20.11.2019 р. була складена і надіслана підряднику після повідомлення № 252 про розірвання договору і у такій додатковій угоді зазначено, що вона діє до 31.12.2019 р., що дозволяє зробити висновок про продовження дії договору. Вказує, що у будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань. Просить прийняти та підписати довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. та акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, та сплати за виконані будівельні роботи у розмірі 320198,99 грн.

Разом з претензією № 44 відповідачу було направлено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. та акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, які були отримані скаржником 25.02.2020 р., що підтверджується поштовим повідомленням про вручення /а.с. 81, 81 на звороті у т.1/.

25.03.2020 р. Комунальне некомерційне підприємство "Малинська міська лікарня" надіслало Приватній ремонтно-будівельній фірмі "Комунальник" лист № 535, у якому вказує, що договір підряду припинений шляхом відмови від договору на підставі ч.2 ст.849 ЦК України, що не потребує узгодження з підрядником. Зазначає, що замовнику невідомо про існування та обставини укладання додаткової угоди № 5 від 20.11.2019 р. Відмовляється підписувати довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. та акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року і оплачувати фактично не виконані роботи, зазначивши, що враховуючи розірвання договору 20.11.2019 р. Приватна ремонтно-будівельна фірма "Комунальник" не могла проводити та фактично не проводила будь-які роботи на об`єкті у грудні 2019 року.

У позові позивач Приватна ремонтно-будівельна фірма Комунальник просить стягнути з відповідача вартість виконаних і неоплачених робіт у сумі 320198,99 грн. разом із пенею, обрахованою за період прострочення з з 27.03.2020 р. по 30.04.2020 р.

На підтвердження заявленої вимоги позивач/підрядник надав: акт № 4 за грудень 2019 року на суму 14280,54 грн. /а.с.40-41 у т.1/, акт №4 за грудень 2019 року на суму 14956,68 грн. /а.с.45-48 у т.1/, акт № 4 за грудень 2019 року 255877,38 грн. /а.с.54-63 у т.1/. Також суду наданий акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, який є додатком до акту № 4, на суму 35075,39 грн. /а.с.74 у т.1/. Вказані акти підписані підрядником Приватною ремонтно-будівельною фірмою Комунальник .

Як зазначено вище, такі акти були направлені замовнику і одержані останнім в порядку досудового врегулювання спору /а.с. 81, 81 на звороті у т.1/.Загальна сума по не підписаних відповідачем актах (в т.ч. вартість устаткування) становить 320189,99 грн.

Отже, на умовах договору від 20.06.2018 р. № 17 між сторонами виникли правовідносини з будівельного підряду, які регулюються нормами пар.1-3 гл.61 ЦК України, гл.33 ГК України.

Відповідно до ст.174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до норм ст.ст. 317, 318 ГК України та ст.ст. 837, 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Статтею 846 Цивільного кодексу України визначено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Відповідно до ст. 849 ЦК України замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

За загальним правилом згідно зі ст. 853 ЦК України замовник у підряді зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Згідно з ч.4 ст.879 ЦК України та ч.5 ст.321 ГК України замовник зобов`язаний оплатити роботи після здачі-прийняття об`єкта будівництва за умови, що роботи виконані належним чином та в обумовлений сторонами строк. Згідно з ст. 882 ЦК України замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов`язаний негайно розпочати їх прийняття.

Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Згідно з ст.193 ГК України та ст.ст.509,526 ЦК України зобов`язання мають виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Господарський суд Житомирської області, ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, дійшов висновку, що про вимога позивача про стягнення з відповідача 320189,99 грн. боргу за виконані будівельні роботи є обґрунтованою, не спростованою наявними у справі письмовими доказами. Суд першої інстанції оцінюючи докази у справі в їх сукупності, дійшов висновку, що обґрунтованої відмови від підписання отриманого від підрядника акту приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2019 з боку замовника не надано, і колегія суддів погоджується із таким висновком.

Разом з тим, з метою перевірки правильності обставин, які є підставою позовних вимог і заперечень відповідача, та мають значення для правильного вирішення спору та потребують спеціальних знань, Північно-західним апеляційним господарським судом відповідно до ухвали від 15.01.2021 р. у справі № 906/462/20 призначено судову будівельно-технічну експертизу.

За результатом експертизи експерт не зміг надати повну відповідь на поставлені питання щодо обсягі (об`єми) та вартості фактично виконаних робіт, пояснивши, що не вбачається за можливе перевірити обсягі (об`єми) робіт, які відносяться до прихованих та супутніх робіт, тоді як в наданих на дослідження матеріалах наявні акти прихованих робіт лише на частину робіт даних робіт. Так, серед іншого експерт зазначив, що система водопостачання влаштована та функціонує, проте встановити точний перелік використаних матеріалів та їх номенклатуру не вбачається за можливе /а.с.44-45 у т.4/.

Разом з тим, провівши аналіз наданих на дослідження документів та результатів проведеного органолептичного (візуального) та інструментального обстеження об`єкту Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області , експертом встановлено, що вартість робіт, які фактично не виконані, але внесені у звітну документацію, а саме акт № 4 (типової форми К6-2В) відповідно до проведених розрахунків, становить: 35052,12 грн.

У висновку відмічено, що визначити ступінь будівельної готовності виконаних будівельно-ремонтних робіт на об`єкті Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області не вбачається за можливе, у зв`язку з неможливістю визначення кінцевої (остаточної) загальної вартості даних робіт, оскільки згідно договору підряду від 20.06.2018 № 71 /т.1, а.с.21-25/ ціна є динамічною, тобто приблизною.

Разом з тим, експертом згідно звітної документації встановлено, що вартість І черги будівництва об`єкту Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області перевищує вартість передбачену умовами договору від 20.06.2018 № 71 (див. таблицю № 10 в дослідній частині по третьому питанню). Встановити причини виникнення даного перевищення не вбачається за можливе у зв`язку з відсутністю локальних кошторисів до договірної ціни договору підряду від 20.06.2018 №71, в яких містяться відомості щодо вартості одиничного показника та обсягу передбачених робіт та інших документів, які б містили відомості щодо внесення до договірної ціни та уточненню цін окремих ресурсів.

Отже, провівши аналіз наданих на дослідження документів та результатів проведеного органолептичного (візуального) та інструментального обстеження об`єкту, експерт підтвердив факт виконання будівельно-ремонтних робіт на об`єкті Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області , однак встановив, що вартість робіт, які фактично не виконані, але внесені у звітну документацію, а саме акт № 4 (типової форми К6-2В) становить 35052,12 грн.

Сторони не надали обґрунтованих заперечень до акту експертизи, натомість позивач із висновками експерта погодився.

Згідно з ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Статтею 104 ГПК України визначено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Згідно з ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Отже, зважаючи на дотримання експертом при проведення експертного дослідження усіх умов та вимог, зазначення в самому висновку що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок у відповідності до статті 98 ГПК України, колегія суддів оцінює поданий висновок експерта разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 ГПК України.

Колегією суддів встановлено, що надані суду первинні облікові документи - акт № 4 за грудень 2019 року на суму 14280,54 грн. /а.с.40-41 у т.1/, акт №4 за грудень 2019 року на суму 14956,68 грн. /а.с.45-48 у т.1/, акт № 4 за грудень 2019 року 255877,38 грн. /а.с.54-63 у т.1/, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, який є додатком до акту № 4, на суму 35075,39 грн. /а.с.74 у т.1/, які підписані підрядником Приватною ремонтно-будівельною фірмою Комунальник та висновок експерта, який виконаний на підставі аналізу наданих на дослідження документів та результатів проведеного органолептичного (візуального) та інструментального обстеження об`єкту Реконструкція частини будівлі Малинського РМТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги в м. Малин Житомирської області , підтверджено, що позивачем виконані роботи на загальну суму 285137,87 грн. Тоді як виконання робіт на суму 35052,12 грн., які внесені у звітну документацію - зазначені позивачем у актах за грудень 2019 року, не підтверджена шляхом перевірки.

Колегією суддів звертається увага, що відповідач обґрунтованих заперечень щодо об`ємів і вартості (сум, обрахованих позивачем чи експертом) не надав суду. Заперечення відповідача зводяться до тверджень, що після повідомлення про розірвання договору 20.11.2019 р. Приватна ремонтно-будівельна фірма "Комунальник" не могла проводити та фактично не проводила будь-які роботи на об`єкті у грудні 2019 року. Такі доводи відповідача колегія суддів відхиляє як необґрунтовані.

За загальним правилом згідно зі ст. 853 ЦК України замовник у підряді зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Згідно з п. 9.4 договору акти виконаних робіт готує підрядник і, разом з представником замовника та відповідальним за технічний нагляд, протягом 3 днів звіряє акти з фактично наданими виконаними роботами. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів виконаних робіт вирішується у встановленому законодавством порядку.

В підпункті 4 пункту 10.2 договору вказано, що замовник зобов`язаний протягом 3-х робочих днів підписати та надіслати підряднику надані останнім для підписання акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт або надіслати йому обґрунтовану відмову у їх підписанні.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

На підставі матеріалів справи судом встановлено, що відповідач такої обґрунтованої відмови від підписання актів, заперечень щодо обсягів робіт та якості, відображених в них, у терміни встановлені договором не надавав.

Колегія суддів також звертає увагу, що права замовника контролювати виконання робіт, їх якість і строк виконання, вимагати усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень передбачені п.п.7, 10.1 договору підряду. Така умова договору відповідає нормам ст. 849 ЦК України, де визначено, що замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи. Разом з тим, матеріали справи не містять будь-якого підтвердження таких перевірок.

Відповідно до п.10.1 договору сторони погодили, що замовник має право, зокрема, відмовитися від прийняття закінчених робіт (об`єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою. Разом з тим, наявність таких підстав не підтверджена відповідачем в порядку ст..ст.74,76-78 ГПК України, натомість спростована висновком експерта.

За таких обставин, оцінюючи в сукупності надані суду первинні документи, висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, пояснення сторін, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення вартості виконаних і не оплачених замовником будівельних робіт є обґрунтованими та підлягають задоволенню частково - в сумі 285137,87 грн.

Посилання скаржника на акт вивірки розрахунків як на доказ відсутності боргу колегія суддів відхиляє, оскільки акт вивірки не є первинним документом і може вважатися доказом у справі на підтвердження певних обставин, зокрема, наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо тільки за умови, що викладена у акті інформація не спростованап первинними обліковими документами. Акт звірки розрахунків у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності не є зведеним обліковим документом, а є лише технічним (фіксуючим) документом, за яким бухгалтерії підприємств звіряють бухгалтерський облік операцій.

Доказами у справі в їх сукупності факт виконання робіт і заборгованість підтверджені. Враховані при цьому як такі, що відповідають доказам у справі пояснення позивача, що у зв`язку з тим, що відповідач відмовлявся від підписання Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. та Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, сума за цими актами не була включена до документів бухгалтерського обліку та зведених відомостей про розрахунки, і наданий позивачем акт вивірки взаємних розрахунків від 30.04.2020 р. відображає рух грошових коштів між сторонами за попередній період, які не оспорюються, але не є доказом про наявність або відсутність заборгованості.

Оскільки несвоєчасне виконання оплати виконаних робіт підтверджено матеріалами справи, є правомірною також позовна вимога про стягнення пені.

Матеріалами справи підтверджено, що акти були одержані відповідачем 21.02.2020 р. /а.с. 81, 81 на звороті у т.1/, відомості про вручення спірних актів у інші дати відсутні, тому період прострочення з 27.03.2020 р. по 30.04.2020 р. правильно обрахований позивачем на підставі умов п. 11.2 договору.

Суд апеляційної інстанції, з урахуванням підтвердженої суми боргу 285137,87 грн. здійснив власний розрахунок пені за період з 27.03.2020 р. по 30.04.2020 р., та визначив належну до стягнення суму пені 4937,18 грн. В стягненні 607,04 грн. пені слід відмовити.

Підсумовуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку, що рішення Господарського суду Житомирської області від 08.10.2020 р. у справі № 906/462/20 підлягає зміні на підставі ч.2 ст.277 ГПК України.

Враховуючи часткове задоволення апеляційної скарги, судові витрати, в т.ч. витрати на оплату судового збору та пов`язані із проведенням експертизи, покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог згідно зі ст.129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 129, 269, 270, 277, 281 - 282 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня" задоволити частково. Рішення Господарського суду Житомирської області від 08.10.2020 р. у справі № 906/462/20 змінити.

Викласти п. 2 резолютивної частини рішення в такій редакції:

"Стягнути з Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради (11601, Житомирська обл., місто Малин, вул. Бондарик, буд. 17, код ЄДРПОУ 01991783) на користь Приватної ремонтно-будівельної фірми "Комунальник" (10014, Житомирська область, м. Житомир, вул. Миколи Лисенка, 3, код ЄДРПОУ 20425612) 285137,87 грн. заборгованості, 4937,18 грн. пені, 4351,13 грн. судового збору."

В решті рішення залишити без змін.

Стягнути з Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради (11601, Житомирська обл., місто Малин, вул. Бондарик, буд. 17, код ЄДРПОУ 01991783) на користь Приватної ремонтно-будівельної фірми "Комунальник" (10014, Житомирська область, м. Житомир, вул. Миколи Лисенка, 3, код ЄДРПОУ 20425612) судові витрати, пов`язані із проведенням експертизи в сумі 31292,76 грн.

Стягнути з Приватної ремонтно-будівельної фірми "Комунальник" (10014, Житомирська область, м. Житомир, вул. Миколи Лисенка, 3, код ЄДРПОУ 20425612) на користь Комунального некомерційного підприємства "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради (11601, Житомирська обл., місто Малин, вул. Бондарик, буд. 17, код ЄДРПОУ 01991783) 802,33 грн. витрат на оплату судового збору за подання апеляційної скарги.

Господарському суду Житомирської області видати накази на виконання цієї постанови.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та відповідно до ч. 3 ст. 287 ГПК України не підлягає касаційному оскарженню, окрім випадків, визначених у підпунктах а, б, в, г п. 2 ч. 3 ст. 287 ГПК України.

Матеріали справи № 906/462/20 повернути Господарському суду Житомирської області.

Повний текст постанови складений 05 серпня 2021 року

Головуючий суддя Маціщук А.В.

Суддя Олексюк Г.Є.

Суддя Бучинська Г.Б.

Дата ухвалення рішення 29.07.2021
Зареєстровано 06.08.2021
Оприлюднено 09.08.2021

Судовий реєстр по справі 906/462/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.02.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.01.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 08.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.08.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 19.06.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/462/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону