ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року Справа № 160/7538/21

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З.

розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпро адміністративну справу за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ДІКСОН" до Комунального підприємства Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА" про визнання дій протиправними та скасування припису,

ВСТАНОВИВ :

12.05.2021 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСОН" (далі - позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Комунального підприємства Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради (далі - відповідач), в якій позивач, з урахуванням заяви про зміну предмету позову від 02.07.2021 року, просить:

- визнати протиправним та скасувати припис № 003301 від 11.05.2021 року, виданий Комунальним підприємством Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради;

- визнати протиправними дії головного/провідного спеціаліста Комунального підприємства "Управління контролю за благоустроєм міста" Дніпровської міської ради Новохатько С.І. щодо складання припису від 11.05.2021 року № 003301;

- визнати протиправними дії Комунального підприємства Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради по проведенню перевірки 11.05.2021 року ТОВ "ДІКСОН" .

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що позивач вважає оскаржуваний припис протиправним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки відповідачем при його складанні порушено Правила благоустрою на території міста Дніпра, затверджені рішенням міської ради від 27.11.2013 року №44/43. Припис видається на ім`я конкретної особи, яка відповідальна за утримання об`єктів благоустрою, проте припис видано замовнику та виконавцю робіт . Позивач вважає, що відповідачем порушено п.п.12.2.1 п. 12.2 Правил благоустрою на території міста Дніпра, оскільки припис видано без зазначення імені відповідальної особи за утримання об`єктів благоустрою. Також вказує, що припис №003301 від 11.05.2021 року прийнято за відсутності уповноваженої особи ТОВ "ДІКСОН" , при цьому, окрім констатації порушень з боку позивача, оскаржуваний припис не містить жодного доказу на підтвердження зазначених у ньому порушень. Оскаржуваний припис, за позицією позивача, не містить посилань на конкретні норми Закону України Про благоустрій населених пунктів , Правил благоустрою, Порядку, які були порушені позивачем. ТОВ "ДІКСОН" має зареєстроване право власності на об`єкт нерухомості, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072 площею 0,1117 га, яка розташована у м. Дніпро по вул. Шевченка,29, а огорожа встановлена виключно на території орендованої земельної ділянки. З огляду на викладене, позивач вважає спірний припис протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Разом з позовною заявою 12.05.2021 року позивачем подано заяву про забезпечення позову.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.05.2021 року заяву товариства з обмеженою відповідальністю ДІКСОН про забезпечення позову у справі № 160/7538/21 за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ДІКСОН" до Комунального підприємства "Управління контролю за благоустроєм міста" Дніпровської міської ради про визнання протиправним та скасування припису - задоволено, заборонено Комунальному підприємству Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 33612019) та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії з демонтажу, розбирання, знесення, знищення огорожі та/або гаражу, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072, площею 0,1117 га за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 29, що належать на праві власності ТОВ "ДІКСОН" (код ЄДРПОУ 24423171).

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.05.2021 року провадження у справі відкрито та ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 01.06.2021 року.

31.05.2021 року відповідачем подано до суду відзив на позовну заяву, в якому позовні вимоги не визнає та просить суд відмовити у задоволенні позову. В обгрунтування правової позиції зазначає, що КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" 11.05.2021 року проведено перевірку використання об`єктів благоустрою міста у районі будинку № 29 по вул. Шевченка, здійснено топографічну зйомку земельної ділянки з прив`язкою до топографічного плану земельної ділянки (кадастровий номер 1210100000:03:298:0072) та виявлено розташування огорожі за межами цієї земельної ділянки. З метою з`ясування законності зайняття території загального користування міста та виявлення власника огорожі та осіб, які проводили будівельні роботи, оформлено припис № 003301, яким зобов`язано цих осіб до 12.05.2021 надати дозвільні документи на земельну ділянку та об`єкт будівництва. Однак, позивач не виконав вимоги припису, дозвільні документи на земельну ділянку та на проведення будівельних робіт не надав та звернувся до суду з позовною заявою. Не володіючи зазначеною інформацією, КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" позбавлено можливості дати оцінку законності використання об`єкту благоустрою міста та у випадку наявності порушень надати, відповідно до підпункту 12.2.1 Порядку, приписи на ім`я осіб, відповідальних за утримання об`єктів благоустрою, якщо перевіркою цих об`єктів виявлені фактори та умови, які можуть спричинити порушення правил благоустрою території міста. Зважаючи на те, що на момент оформлення припису № 003301 зазначена огорожа знаходилась поза межами земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072, КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" діяло в межах повноважень згідно з чинним законодавством.

У підготовче засідання, призначене на 01.06.2021 року, з`явилась представник позивача. Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Судом оголошено перерву до 08.06.2021 року.

07.06.2021 року представником позивача подано відповідь на відзив, в якій вказано, що відповідачем не надано разом з відзивом акту комісійного обстеження території, що вказує на відсутність такого акту та відповідно свідчить про те, що перевірка фактично не проводилась, а оскаржуваний припис видано без проведення перевірки, що є порушенням п.п.1 п. 24.6 Правил благоустрою. Матеріали топографічної зйомки, на які посилається відповідач, не містять інформації про особу, якою вони виконані, наявність у неї кваліфікаційного сертифікату за відповідним напрямком робіт. Матеріали топографічної зйомки, відзив відповідача та інші документи, надані відповідачем, не містять зазначення засобів вимірювальної техніки, якими начебто проводилась топографічна зйомка, а також відповідачем не надано доказів того, що такий засіб вимірювальної техніки пройшов у встановленому порядку та у встановлений строк перевірку.

07.06.2021 року представником позивача також подано заяву про зміну предмета позову, доповнено прохальну частину позову вимогою про визнання протиправними дій головного/провідного спеціаліста Комунального підприємства "Управління контролю за благоустроєм міста" Дніпровської міської ради Новохатько С.І. щодо складання припису від 11.05.2021 року № 003301.

07.06.2021 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду від приватного акціонерного товариства ФОРТУНА надійшла заява про вступ третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.

У підготовче засідання, призначене на 08.06.2021 року, з`явилась представник позивача. Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Судом оголошено перерву до 22.06.2021 року.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.06.2021 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА" .

08.06.2021 року розгляд справи перенесено на 05.07.2021 року.

02.07.2021 року представником третьої особи подано клопотання про відкладення розгляду справи.

02.07.2021 року представником позивача подано заяву про зміну предмета позову, доповнено прохальну частину вимогою про визнання протиправними дій Комунального підприємства Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради по проведенню перевірки 11.05.2021 року ТОВ "ДІКСОН" .

05.07.2021 року відповідачем подано відзив на заяву про зміну предмета позову, в якому вказано, що Новохатько Сергій Григорович є головним спеціалістом відділу благоустрою Комунального підприємства Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради, до повноважень якого належить оформлення результатів обстеження міської території обов`язкових до виконання приписів. Зважаючи на те, що на момент оформлення припису № 003301 зазначена огорожа знаходилась поза межами земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072, ОСОБА_1 діяв в межах повноважень згідно з чинним законодавством.

У підготовче засідання, призначене на 05.07.2021 року, з`явились представники позивача та відповідача. Судом оголошено перерву до 19.07.2021 року.

16.07.2021 року позивачем подано відповідь на відзив на заяву про зміну предмета позову, в якій вказано, що заперечуючи проти доводів позивача КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради посилається на Порядок здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об`єктів благоустрою міста Дніпра з урахуванням особливостей їх використання, затверджений рішенням Дніпропетровської міської ради від 27.06.2012 року №26/25. В цей же час з преамбули рішення Дніпровської міської ради від 27.06.2012 року № 26/25, яким затверджено Порядок, на який посилається відповідач, зазначено, що його прийнято з метою забезпечення виконання вимог Тимчасових правил благоустрою території міста Дніпропетровська. Тимчасові правила благоустрою території міста Дніпропетровська були затверджені рішенням міської ради від 23.05.2007 року №26/15 та визнані такими, що втратили чинність рішенням міської ради від 27.11.2013 року №44/43. Крім того, відповідно до пункту 8 ч. 2 ст. 34 Закону України Про благоустрій населених пунктів саме Правила благоустрою населеного пункту включають порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів. Таким чином, посилання відповідача на Порядок, затверджений рішенням від 27.06.2012 року № 26/2 є необґрунтованим, оскільки такий Порядок затверджувався з метою забезпечення виконання Тимчасових правил благоустрою, які втратили чинність, а також оскільки за положеннями Закону України Про благоустрій населених пунктів порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів визначається саме Правилами благоустрою населеного пункту, а не іншими нормативно-правовими актами. Таким чином, відповідач у своїй контрольній діяльності повинен керуватись Правилами благоустрою міста Дніпро, за змістом підп.1 п. 24.6. яких самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється, зокрема, шляхом: проведення перевірок, рейдів, комплексних перевірок, комісійних обстежень стану території міста з наданням приписів та оформленням актів комісійного обстеження території за фактами виявлених порушень Правил.

16.07.2021 року третьої особою ПРАТ "ФОРТУНА" подані письмові пояснення, в яких зазначено, що в оскаржуваному позивачем приписі не зазначено конкретної особи, якій його видано, що вказує на видачу такого припису з порушенням. Припис №003301 від 11.05.2021 року прийнято за відсутності уповноваженої особи ТОВ "ДІКСОН" . Оскаржуваний припис не містить жодного доказу на підтвердження зазначених у ньому порушень. Оскаржуваний припис не містить посилань на конкретні норми Закону України Про благоустрій населених пунктів , Правил благоустрою, Порядку, які були порушені позивачем. Відповідачем не складався акт перевірки, а складання припису можливо виключно у разі проведення перевірки та виявлення в ході її проведення порушень вимог законодавства щодо благоустрою населених пунктів. Відтак, вважає позовні вимоги обґрунтованими.

В підготовче засідання, призначене на 19.07.2021 року, з`явились представники позивача та відповідача. Судом задоволено заяву позивача про зміну предмету позову та оголошено перерву до 10.08.2021 року.

02.08.2021 року представником відповідача подано до суду відзив на пояснення третьої особи, де зазначено, що в приписі №003301 від 11.05.2021 року, оформленому головним спеціалістом відділу благоустрою КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради Новохатьком С.Г. не вказано назву позивача, а припис оформлено на замовника та виконавця будівельних робіт, які проводились у районі будинку №29 по вул. Шевченка з метою з`ясування законності зайняття території міста та виявлення власника огорожі та осіб, які проводили за вказаною адресою будівельні роботи. Однак, вимоги припису виконано не було, дозвільні документи на земельну ділянку та на проведення будівельних робіт не надано.

02.08.2021 року представником відповідача подано до суду відзив на заяву про зміну предмету позову, в якій вказано, що КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради при проведенні щоденних перевірок додержання суб`єктами господарювання усіх форм власності, установами, закладами та фізичними особами вимог законодавчих актів у сфері благоустрою та правил благоустрою території міста діяло на підставі чинних нормативних актів та в межах повноважень. Отже, твердження позивача про протиправність дій КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради по проведення перевірки 11.05.2021 року, на думку відповідача, є безпідставним.

02.08.2021 року представником відповідача подано до суду заперечення на відповідь на відзив на заяву про зміну предмету позову, в яких зазначено, що відповідно до підпункту 1 пункту 24.6 Правил благоустрою території міста Дніпра, затверджених рішенням міської ради від 27.11.2013 року № 44/43 (далі - Правила) самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється, зокрема шляхом: проведення перевірок, рейдів, комплексних перевірок, комісійних обстежень стану території міста з наданням приписів та оформлення актів комісійного обстеження території за фактами виявлених порушень Правил, які КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" та інші органи контролю, утворені міською радою, здійснюють самостійно та/або спільно з посадовими особами виконавчих органів міської та районних у місті рад, комунальних підприємств і житлово-комунальних служб органів державного контролю у сфері благоустрою, управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, екологічними, природозахисними, громадськими організаціями, представниками засобів масової інформації; проведення й перевірок додержання суб`єктами господарювання усіх форм власності, установами, закладами та фізичними особами вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою та цих Правил. Правила та Порядок здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об`єктів благоустрою міста Дніпра з урахуванням особливостей їх використання, затверджений рішенням міської ради від 27.06.2012 року № 26/25 (зі змінами) (далі - Порядок), є регуляторними актами та згідно зі ст. 73 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні обов`язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. На цей час зазначені нормативні акти є чинними, не визнані судом незаконними та в межах цього судового провадження питання законності цих нормативних актів не розглядається. Порядок, відповідно до підпункту 1.5, є базовим у діяльності КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" . За результатом перевірки оформлюється або припис, або акт комісійного обстеження. Позивач безпідставно наголошує про необхідність оформлення одночасно і припису і акту комісійного обстеження. Припис № 003301 від 11.05.2021 року оформлено не на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСОН" (позивача), а на замовника та виконавця будівельних робіт, які проводилися у районі будинку № 29 по вул. Шевченка з метою з`ясування законності зайняття території міста та виявлення власника огорожі та осіб, які проводили за вказаною адресою будівельні роботи. Однак, вимоги припису виконано не було, дозвільні документи на земельну ділянку та на проведення будівельних робіт не надано.

10.08.2021 року представником позивача подано клопотання про відкладення розгляду справи.

В підготовче засідання, призначене на 10.08.2021 року, з`явились представники позивача та відповідача. Судом оголошено перерву до 30.08.2021 року.

В підготовче засідання, призначене на 30.08.2021 року, з`явились представники позивача та відповідача. Судом закрито підготовче засідання у справі та ухвалено перейти до розгляду справи по суті.

Після надання пояснень представниками позивача та відповідача, судом ухвалено здійснювати подальший розгляд справи в порядку письмового провадження. Представники позивача та відповідача не заперечували проти розгляду справи в порядку письмового провадження.

У відповідності до вимог ст. 243 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу у порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини справи.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСОН" (код ЄДРПОУ 24423171) зареєстровано в якості юридичної особи 27.08.1996 року. Основним видом діяльності за КВЕД є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

20.08.2007 року між Дніпропетровською міською радою та ТОВ "ДІКСОН" укладено договір оренди землі, об`єктом оренди за яким є земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072 площею 0,1117 га, розташована у м. Дніпро по вул. Шевченка, 29.

Договір оренди землі зареєстрований у ДМВ ДРФ Центра ДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 04.09.2007 року за № 040710400493.

29.12.2020 року право оренди за договором оренди землі зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право 39997743, строком до 04.09.2022 року.

На земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072 площею 0,1117 га за адресою: м. Дніпро по вул. Шевченка, 29, знаходиться домоволодіння, що перебуває у власності ТОВ "ДІКСОН" . Вказаний факт учасниками справи не заперечується та підтверджується наявними у матеріалах справи доказами.

11.05.2021 року за адресою: м. Дніпро по вул. Шевченка, 29, на воротах в`їзду на земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072 площею 0,1117 га ТОВ "ДІКСОН" виявлено припис №003301 від 11.05.2021 року, виданий Комунальним підприємством Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради, яким під час проведення перевірки благоустрою території міста:

- виявлено порушення вимог Закону України Про благоустрій населених пунктів , Правил благоустрою території міста Дніпра, затверджених рішенням міської ради від 27.11.2013 року №44/43 (зі змінами), та Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об`єктів благоустрою міста Дніпра з урахуванням особливостей їх використання, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 27.06.2012 року № 26/25 (зі змінами), а саме виконуються роботи (здійснюються заходи), які супроводжуються погіршенням існуючого стану та/або несанкціонованим зміненням чи нецільовим використанням об`єкта благоустрою міста, його окремих ділянок та елементів за адресою: вул. Шевченка в р-ні б. №29Б;

- виявлено параметри погіршення (змінення, використання) об`єкта благоустрою: заняття території загального користування (огорожа), будівельні роботи (прибудова);

- зобов`язано до 12.05.2021 року надати дозвільні документи на земельну ділянку та об`єкт будівництва та прибути особисто (направити уповноваженого представника) до КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" для реєстрації робіт (заходів) з посвідченням особи (службовим посвідченням, довіреністю), технічними, погоджувальними та правовстановлюючими документами) щодо зазначених робіт (заходів);

- попереджено, що ігнорування цього припису тягне за собою адміністративну, цивільно-правову та матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Усі вимушені витрати з відновлення благоустрою буде стягнуто з виконавця та/або замовника робіт у встановленому порядку.

Не погоджуючись з вказаним приписом, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Закон України Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 року № 2807-IV (далі - Закон №2807-IV) є спеціальним законом, який визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно зі статтею 10 Закону № 2807-IV до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, зокрема, затвердження правил благоустрою територій населених пунктів. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів; здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об`єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об`єктів тощо.

У силу статті 12 Закону № 2807-IV суб`єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Крім того, пп.7 пункту а статті 30 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить як власні (самоврядні) повноваження організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

У відповідності до статті 34 Закону № 2807-IV правила благоустрою території населеного пункту нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила включають, зокрема, порядок здійснення благоустрою та утримання територій об`єктів благоустрою; порядок розміщення малих архітектурних форм; порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

Частиною першою статті 40 Закону № 2807-IV визначено, що самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами.

Таким чином, Закон № 2807-IV наділяє повноваженням міські ради та їх виконавчі органи здійснювати самоврядний контроль у сфері благоустрою міста Дніпра.

Порядок благоустрою та утримання об`єктів благоустрою міста, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста, що спрямовані на створення інклюзивного для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, встановлені Правилами благоустрою території міста Дніпра, які затверджені рішенням Дніпропетровської міської ради від 27.11.2013 №44/43 (далі - Правила благоустрою).

У пункті 8.19 Правил благоустрою визначено, що контроль за дотриманням вимог розділу 8 цих Правил здійснює відповідно до своїх повноважень, в тому числі КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради.

КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" ДМР створено за рішенням Дніпропетровської міської ради від 25.05.2005 №25/28 на базі відділу контролю благоустрою Міського комунального підприємства Адміністративно-технічного управління шляхом його виділення у підприємство, що має статус юридичної особи.

Відповідно до статуту КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" ДМР, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 22.05.2019 №51/45 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є, зокрема:

- забезпечення власними силами або із залученням інших комунальних підприємств та сторонніх організацій демонтажу (розбирання), знесення, будівель, споруд, гаражів, огорож, парканів, сходів, конструкцій, машин, устаткування, малих архітектурних форм, вагончиків, контейнерів тощо (п.2.2.6);

- за відповідними дорученнями органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, міського голови, Уповноваженого органу забезпечення благоустрою території міста, відновлення пошкоджених та/або знищених об`єктів благоустрою (їх частин) та елементів благоустрою, звільнення земельних ділянок та елементів благоустрою від незаконно розташованих на них об`єктів (п.2.2.7);

- виконання відповідно до Закону України Про благоустрій населених пунктів , за завданням Уповноваженого органу у межах своєї компетенції, контроль за станом благоустрою міста шляхом: проведення перевірок території; розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян; участі в обговоренні проектів благоустрою території міста, іншої тех нічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення правил благоустрою території міста; виконання інших функцій Уповноваженого органу з благоустрою населених пунктів, передбачених чинним законодавством України.

Крім того, у п. 2.2.16 Статуту визначено право КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" ДМР видавати суб`єктам господарювання усіх форм власності, установам, закладам та фізичним особам обов`язкових до виконання приписів про усунення допущених ними порушень Правил благоустрою території міста, Правил поводження з відходами у місті та у зв`язку з самовільним пошкодженням елементів міського благоустрою, їх несвоєчасним або неякісним відновленням, самовільним зміненням об`єктів благоустрою, незадовільним утриманням закріпленої у встановленому порядку або прилеглої території, засміченням території міста.

Водночас, підпунктом 13 пункту 2.5.2 Правил благоустрою встановлено обов`язок підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців у сфері благоустрою міста своєчасно усувати недоліки в утриманні власних, прилеглих і закріплених територій та елементів благоустрою згідно з приписами, внесеними державними органами контролю, інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міської ради, КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" , КП Дніпровські активи , іншими уповноваженими органами.

Наведене свідчить про те, що Дніпровською міською радою частково були делеговані КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" публічно-владні управлінські функції в частині забезпечення благоустрою міста Дніпра, які були ним втілені при прийнятті оскаржуваного припису від 11.05.2021 року № 003301.

З огляду на викладене, КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" ДМР наділене контролюючими повноваженнями та здійснює владні управлінські функції у сфері благоустрою міста, в тому числі видавати суб`єктам господарювання усіх форм власності, установам, закладам та фізичним особам обов`язкових до виконання приписів про усунення допущених ними порушень Правил благоустрою території міста.

Підпунктом 3.2.1 Правил благоустрою визначено, що на об`єктах благоустрою міста забороняється самовільно порушувати об`єкти благоустрою (їх частини) та/або використовувати їх не за функціональним призначенням виконувати земляні, ремонтні, будівельні, монтажні роботи, огороджу вати території загального користування та/або чинити інші дії, що супроводжуються порушенням об`єктів благоустрою міста, зміцненням об`єктів благо устрою та/або погіршенням їх існуючого стану, без укладеного з КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради договору та дозволу на порушення об`єктів благоустрою, отриманого в установленому порядку; самовільно обмежувати рух пішоходів і транспорту, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області (пп. 6, 12 пп. а п.6).

Підпунктом 19.3.1 Правил благоустрою передбачено, що розміщення малих архітектурних форм на об`єктах благоустрою міста здійснюється відповідно до Закону України Про благоустрій населених пунктів , за рішенням власника об`єкта благоустрою, з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил.

Судом встановлено, що КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" 11.05.2021 року проведено перевірку використання об`єктів благоустрою міста у районі будинку № 29 по вул. Шевченка, здійснено топографічну зйомку земельної ділянки з прив`язкою до топографічного плану земельної ділянки (кадастровий номер 1210100000:03:298:0072) та виявлено розташування огорожі за межами цієї земельної ділянки.

З метою з`ясування законності зайняття території загального користування міста та виявлення власника огорожі та осіб, які проводили будівельні роботи, оформлено припис № 003301, яким зобов`язано цих осіб до 12.05.2021 надати дозвільні документи на земельну ділянку та об`єкт будівництва.

Як встановлено судом та не заперечується позивачем, останній не виконав вимоги припису, дозвільні документи на земельну ділянку та на проведення будівельних робіт не надав.

Не володіючи зазначеною інформацією КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" позбавлено можливості надати оцінку законності використання об`єкту благоустрою міста та у випадку наявності порушень надати, відповідно до підпункту 12.2.1 Порядку, приписи на ім`я осіб, відповідальних за утримання об`єктів благоустрою, якщо перевіркою цих об`єктів виявлені фактори та умови, які можуть спричинити порушення правил благоустрою території міста.

Зважаючи на те, що на момент оформлення припису № 003301 віл 11.05.2021 року зазначена огорожа знаходилась поза межами земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072, на підтвердження чого відповідачем надано матеріали топографічної зйомки, судом не встановлено порушення законодавства під час проведення перевірки та складання оскаржуваного припису як відповідачем - КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" , так і головним спеціалістом відділу благоустрою КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради Новохатьком С.Г.

Стосовно доводів позивача про незазначення назви позивача в оскаржуваному приписі, суд вказує наступне.

З метою упорядкування та вдосконалення проведення робіт (здійснення заходів), пов`язаних з тимчасовим погіршенням існуючого благоустрою на території міста Дніпра, забезпечення виконання вимог Тимчасових правил благоустрою території міста Дніпропетровська, поліпшення санітарного стану, збереження об`єктів та елементів благоустрою, відповідно до листа департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 17.05.2012 вх. № 8/1681, керуючись законами України Про благоустрій населених пунктів , Про місцеве самоврядування в Україні , Дніпровською міською радою прийнято рішення від 27.06.2012 року №26/25 Порядок здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об`єктів благоустрою міста Дніпра з урахуванням особливостей їх використання.

Відповідно до п. 12.2.1 Порядку для усунення порушень правил благоустрою території міста Уповноваженим органом можуть вживатись такі заходи: надання обов`язкових до виконання приписів на ім`я осіб, відповідальних за утримання об`єктів благоустрою, якщо перевіркою цих об`єктів виявлені фактори та умови, які можуть спричинити порушення правил благоустрою території міста.

Таким чином, припис складається на ім`я осіб, відповідальних за утримання об`єктів благоустрою.

Оскільки станом на 11.05.2021 року - день проведення перевірки головному спеціалісту відділу благоустрою КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпровської міської ради Новохатьку С.Г. не було відомо конкретну особу, відповідальну за утримання огорожі, та фактично для встановлення цієї особи і було видано припис з вимогою щодо надання дозвільних документів, судом не встановлено порушень стосовно складання припису із зазначенням замовнику та виконавцю робіт .

Стосовно доводів позивача та третьої особи про порушення під час проведення перевірки, суд зазначає наступне.

Правила №44/43 та Порядок № 26/25 є регуляторними актами та згідно зі ст. 73 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні обов`язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

На момент прийняття судом рішення зазначені нормативні акти є чинними, не визнані судом незаконними та в межах цього судового провадження питання законності цих нормативних актів не розглядається.

Порядок, відповідно до підпункту 1.5, є базовим у діяльності КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" .

Згідно з підпунктом 12.1 Порядку КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" виявляє порушення правил благоустрою території міста шляхом:

- проведення щоденних перевірок території;

- проведення перевірок додержання суб`єктами господарювання усіх форм власності, установами, закладами та фізичними особами вимог законодавчих актів у сфері благоустрою та правил благоустрою території міста, з наданням за фактами, виявлених порушень приписів та/або оформленням відповідно до Правил благоустрою території міста Дніпра актів комісійного обстеження території, які є підставою для стягнення плати за тимчасове погіршення існуючого стану та/або змінення об`єктів благоустрою міста у розмірах, визначених цим Порядком.

Тобто, за результатом перевірки передбачено оформлення припису без складання акту комісійного обстеження. Позивач безпідставно наголошує на необхідності оформлення одночасно і припису і акту комісійного обстеження.

Припис № 003301 від 11.05.2021 року оформлено не на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСОН" , а на замовника та виконавця будівельних робіт, які проводилися у районі будинку № 29 по вул. Шевченка з метою з`ясування законності зайняття території міста та виявлення власника огорожі та осіб, які проводили за вказаною адресою будівельні роботи.

Однак, вимоги припису виконано не було, дозвільні документи на земельну ділянку та на проведення будівельних робіт не надано.

Зважаючи на те, що на момент оформлення припису № 003301 від 11.05.2021 року зазначена огорожа знаходилась поза межами земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:298:0072, КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" та головний спеціаліст відділу благоустрою КП "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Новохатько С. Г. діяли в межах повноважень згідно з чинним законодавством, а тому судом не встановлено порушень в їх діях, які підлягають визнанню протиправними.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна, довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Позивач вмотивованих доводів на підтвердження позову не надав, натомість, відповідач виконав покладений на нього ч.2 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України обов`язок, а саме довів правомірність свого рішення, чим спростував твердження позивача про порушення його прав та інтересів.

Таким чином, виходячи із заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд робить висновок про відсутність правових підстав для задоволення позовної заяви.

Підстави для вирішення питання розподілу судових витрат згідно з ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України відсутні, з огляду на те, що позивачу відмовлено в задоволенні позову.

Керуючись ст.ст. 139, 242-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України,

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю ДІКСОН (вул. Рогальова, буд. 28, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 24423171) до Комунального підприємства Управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міської ради (вул. Троїцька, буд. 22А, м. Дніпро, 49101, код ЄДРПОУ 33612019), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА" (вул. Ламана, буд. 17, офіс 4-14, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 24249460) про визнання дій протиправними та скасування припису - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.З. Голобутовський

Дата ухвалення рішення 15.09.2021
Зареєстровано 17.09.2021
Оприлюднено 17.09.2021

Судовий реєстр по справі 160/7538/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.10.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 15.09.2021 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.06.2021 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2021 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2021 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону