Секція B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів включає добування мінералів, які зустрічаються в природі у вигляді твердих порід (вугілля та руди), у рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися різними методами, такими як підземне або відкрите розроблення родовищ, експлуатація свердловин, розробленням морського дна тощо.

Ця секція включає допоміжні види діяльності, які здійснюють задля підготовки сировини до реалізації: дроблення, розмелювання, очищення, сушіння, сортування, збагачення руд, зрідження природного газу. Ці види діяльності зазвичай здійснюють одиниці, які добувають корисні копалини та/або підприємства, які розташовані біля місця добування корисних копалин.

Добування корисних копалин класифікують у розділах, групах і класах за видом основної мінеральної сировини, що її добувають. Розділи 05 та 06 включають добування паливно-енергетичних корисних копалин (кам'яного вугілля, бурого вугілля, нафти, газу); розділи 07 та 08 включають добування металевих руд, інших мінералів і продукції кар'єрів. Деякі технічні операції, включені до цієї секції, зокрема добування рідких вуглеводнів, що їх можуть виконувати спеціалізовані одиниці як промислові послуги на користь третіх осіб, відображені у розділі 09. Ця секція не включає:

- перероблення видобутих матеріалів, див. секцію C "Переробна промисловість"

- використання видобутих матеріалів у будівництві без подальшого їх перероблення, див. секцію F "Будівництво"

- розлив у пляшки природних і мінеральних вод із природних джерел і свердловин, див. 11.07

- дроблення, подрібнення та інші види оброблення ґрунту, гірських порід і мінералів, не пов'язані із добувною промисловістю та розробленням кар'єрів, див. 23.9

Адреса

Україна, 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг

Дохід

19 925 083 000 грн

Адреса

Полтавська область, місто Полтава

Дохід

3 284 736 000 грн

Адреса

Івано-Франківська область, селище міського типу Богородчани

Дохід

2 658 305 000 грн