Клас 58.14 Видання журналів і періодичних видань

Цей клас включає видання журналів і періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень. Видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т. ч. у мережі Інтернет. Видання щотижневих періодичних видань із програмами радіо- і телепередач також відносять до цього класу.