Клас 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

Цей клас включає:

Цей клас також включає:

Цей клас не включає: