Клас 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

Цей клас включає дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій:

- ДНК/РНК: гени, медична генна інженерія, проби генів, генна інженерія, програмування, синтез, гіперболізація ДНК та РНК, складання профілю виявлення генів, використання технології противідчуття

- білки та інші молекули: програмування, синтез, інженерія протеїнів і пептидів (у т. ч. гормони великих молекул); удосконалені методи харчування для великих молекулярних медикаментів; протеоміка, ізоляція й очищення протеїнів, передача сигналів, ідентифікація клітинних органів почуттів

- вирощування та інженерія клітин і тканин: вирощування клітин і тканин, інженерія тканин (у т. ч. допоміжні засоби для вирощування й оброблення тканин та біомедичну інженерію), клітинні зрощування, вакцинні та імунні стимулятори, маніпуляції з ембріоном

- техніка процесної біотехнології: використання біореакторів у процесі бродіння, біооброблення, біовилуговування, перетворення матеріалів на волокнисту масу, відбілювання за допомогою дереворуйнівних грибів, біовидалення сірки, біовиправлення, біофільтрування та фітовиправлення

- управління генами та РНК: генна терапія, управління вірусами

- біоінформатика: створення баз даних про гени, послідовностях протеїнів, які моделюють комплекси біологічних процесів, у т. ч. системну біологію

- нанобіотехнологія: застосовує інструменти та процеси нано- та мікрофабрикації для створення пристосувань із вивчення біосистем і додатків у застосуванні медичних препаратів, діагностиці тощо