ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про заміну сторони

12 жовтня 2021 р. Справа №200/4239/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Молочної І. С., за участю секретаря судового засідання - Загнібеда Е. О.,

представника позивача - Наумова О. М.,

представника відповідача - Пономарьов А. О.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні питання про подальший розгляд адміністративної справи за позовною заявою Приватного малого підприємства ЛОЦМЕН до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 24.03.2020 № 0002320512, № 0002340512, № 0002330512,

встановив:

22.04.2020 Приватне мале підприємство ЛОЦМЕН , позивач, звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовними вимогами до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про скасування податкових повідомлень-рішень від 24.03.2020 № 0002320512, від 24.03.2020 № 0002340512, від 24.03.2020 № 0002330512.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 27.04.2020 відкрито провадження в адміністративній справі за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 26.08.2020 зупинено провадження в адміністративній справі №200/4239/20-а за позовом Приватного малого підприємства ЛОЦМЕН до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень до одержання судом результатів експертизи.

20.09.2021 до суду надійшов висновок експерта №17712 від 13.09.2021.

Ухвалою суду від 27.09.2021 поновлено провадження у справі та призначено підготовче судове засідання у справі.

12.10.2021 представники сторін у судове засідання з`явились.

Водночас, 12.10.2021 відповідачем заявлено клопотанням про заміну відповідача у справі №200/4239/20, а саме: Головне управління Державної податкової служби у Донецькій області на Головне управління ДПС у Донецькій області, як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України.

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що функції Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області, в тому числі щодо адміністрування податків, зборів та платежів, стягнення податкового боргу, адміністрування єдиного внеску тощо, перейшли до Головного управління ДПС у Донецькій області, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби України.

Вирішуючи заявлене відповідачем клопотання, суд керувався наступним.

Статтею 52 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) передбачено, що в разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Відповідно до статті 21-1 Закону України від 17.03.2011 № 3166-VI Про центральні органи виконавчої влади , територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, можуть утворюватися в межах граничної чисельності державних службовців та працівників відповідного центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовуватися, реорганізовуватися керівником відповідного центрального органу виконавчої влади як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність такого центрального органу виконавчої влади.

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначені частиною першою цієї статті, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

Положення про територіальний орган як відокремлений підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, положення про територіальний орган як відокремлений підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, затверджуються керівником відповідного центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність такого центрального органу виконавчої влади.

Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може делегувати керівнику територіального органу як відокремленого підрозділу такого центрального органу виконавчої влади окремі повноваження відповідно до положення про такий територіальний орган.

Територіальні органи як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, територіальні органи як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, створюються і припиняються в порядку, визначеному законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби ліквідовані як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком, до якого включено Головне управління ДПС у Донецькій області.

Крім того, установлено, що: територіальні органи Державної податкової служби, що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення Державною податковою службою територіальних органів згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються. Таке рішення приймається Державною податковою службою після здійснення заходів, пов`язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи Державної податкової служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови, як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структур, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій; права та обов`язки територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, переходять Державній податковій службі та її територіальним органам у межах, визначених положеннями про Державну податкову службу та її територіальні органи.

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, Державна податкова служба здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку її територіальні органи. Державна податкова служба та її територіальні органи є контролюючими органами (податковими органами, органами стягнення).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби та наказу Державної податкової служби України від 08.10.2020 №556 Про ліквідацію територіальних органів ДПС 20.10.2020 до ЄДР внесено запис про припинення юридичної особи - Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області в результаті її ліквідації.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 30.09.2020 зареєстровано (запис: 1000741030008085321) ФІЛІЮ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) Державної податкової служби України Головне Управління ДПС у Донецькій області, код ЄДРПОУ ВП 44070187, адреса: Україна, 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська (Центральний район), буд. 59.

Наказом Державної податкової служби України від 12.11.2020 № 643 затверджено Положення про Головне управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до абзаців 1, 3 пункту 1 цього положення Головне управління ДПС, що є територіальним органом, утвореним на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України, є правонаступником майна, прав та обов`язків Головного управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826).

Відповідно до пункту 15 цього Положення Головне управління Державної податкової служби утворюється без статусу юридичної особи та є органом державної влади, має окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України, є розпорядником бюджетних коштів.

Таким чином, виходячи з приписів статті 21-1 Закону України Про центральні органи виконавчої влади та пункту 15 вказаного Положення відокремлені підрозділи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у тому числі відокремлений підрозділ Державної податкової служби України Головне управління Державної податкової служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ ВП 44070187), не мають статусу юридичної особи, проте є самостійним органами державної влади. Відокремлений підрозділ Державної податкової служби України Головне управління ДПС у Донецькій області є правонаступником юридичної особи Головного управління ДПС у Донецькій області, що ліквідується (код ЄДРПОУ 43142826).

Згідно з частинами першою, третьою статті 43 КАС України здатність мати процесуальні права та обов`язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається, зокрема, за органами державної влади та іншими державними органами.

Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов`язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить, крім інших, органам державної влади та іншим державним органам.

Таким чином, відокремлений підрозділ ДПС України Головне управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ ВП 44070187) має здатність самостійно здійснювати процесуальні права та обов`язки в адміністративному судочинстві, зокрема, бути стороною у справі.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни відповідача у справі №200/4239/20 на Головне управління ДПС України у Донецькій області, як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України, в порядку процесуального правонаступництва.

Керуючись статтями 52, 242, 257 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ухвалив:

1. Клопотання Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про заміну відповідача у справі №200/4239/20 - задовольнити.

2. Допустити заміну відповідача у справі №200/4239/20 - Головне управління Державної податкової служби у Донецькій області (місце знаходження: вул. Італійська, 59, м. Маріуполь, Донецька область, 87515; ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 43142826) на його правонаступника - Головне управління ДПС у Донецькій області, як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України (місце знаходження: вул. Італійська, будинок 59, м. Маріуполь, Донецька область, 87515, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВП 44070187).

3. Ухвала прийнята та підписана у нарадчій кімнаті, її вступна та резолютивні частини проголошені у підготовчому судовому засіданні в присутності представників сторін.

4. Повний текст ухвали складено 12.10.2021.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

6. Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (веб-адреса сторінки: http://court.gov.ua/).

7. Текст ухвали розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень (веб-адреса сторінки: http://www.reyestr.court.gov.ua/).

Суддя І.С. Молочна

Дата ухвалення рішення11.10.2021
Оприлюднено17.10.2021

Судовий реєстр по справі —200/4239/20-а

Ухвала від 07.09.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Олендер І.Я.

Ухвала від 10.08.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Гайдар Андрій Володимирович

Ухвала від 25.07.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Гайдар Андрій Володимирович

Ухвала від 31.05.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Молочна І.С.

Ухвала від 31.05.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Молочна І.С.

Ухвала від 23.05.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Гайдар Андрій Володимирович

Ухвала від 17.04.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Гайдар Андрій Володимирович

Ухвала від 04.04.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Гайдар Андрій Володимирович

Ухвала від 15.03.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Гайдар Андрій Володимирович

Рішення від 08.02.2023

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Молочна І.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні