ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  6/295

22.06.10

За позовом            Закритого акціонерного товариства «Трансроуд Груп»

До відповідача-1  Відкритого акціонерного товариства «Київпроект»

До відповідача-2  Комунального підприємства «Київпастранс»  

До відповідача-3  Відкритого акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-2»

Про                         визнання недійсною проектної документації

                                                                                     Суддя Ковтун С.А.

Представники сторін:

від позивача             Карпінська Т.В. (за дов.)  

від відповідача-1     Полякова Р.Ю. (за дов.) (за дов.)

від відповідача-2     Денищенко О.Л. (за дов.), Подолянко Т.В.

від відповідача-3     Мазепа Н.М. (за дов.)

Обставини справи:

До господарського суду Київської області звернулося з позовом закрите акціонерне товариство «Трансроуд Груп»до відкритого акціонерного товариства «Київпроект»про

-          визнання недійсною проектної документації в частині верхньої будови колії на ІІІ-ю чергу реконструкції від ст. Повітрофлотська до ст. Гната Юри лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги у м. Києві, як такої, що не відповідає діючим державним стандартам і будівельним нормам;

-          зобов'язання відкритого акціонерного товариства «Київпроект»привести проектну документацію на третю чергу реконструкції від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги у відповідність до діючих будівельних норм та державних стандартів з обов’язковим внесенням скріплення рейкового шумознижуючого КППТ-17 (Треп-Ш) позивача;

- зобов’язання відкритого акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-2»здійснити будівництво верхньої будови колії на третю чергу реконструкції від ст. Повітрофлотська до ст. Гната Юри лінії швидкісного трамваю у м. Києві на підставі виправленої відкритим акціонерним товариством «Київпроект»проектної-кошторисної документації відповідно до діючих норм та державних стандартів

Позовні вимоги мотивовані наступними обставинами.

На думку позивача, проектна документація в частині верхньої будови колії на третю чергу реконструкції лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги, яка розроблена відповідачем, не відповідає державним будівельним нормам, та порушує законні інтереси та майнові права позивача.

Ухвалою суду від 21.05.2010 р. було порушено провадження у справі   № 6/295, залучено до участі у справі як інших відповідачів комунальне підприємство «Київпастранс»та відкрите акціонерне товариство «Трест «Київміськбуд-2», розгляд справи призначено на 22.06.2010 р..

Відповідач-1 у поданому суду відзиві позовні вимоги відхилив, зазначивши, що ніяких рішень по заміні типів скріплень документально не приймались. Правовідносини між відповідачами регулювались виключно умовами договору № О50406. Проектна документація (проект ) виготовлено виключно на підставі завдань замовника (відповідача-2), що передбачено законодавством та вказаним Договором. Крім того, відповідач-1 вказав, що проект третьої черги реконструкції трамвайної лінії, що передбачає застосування згідно з завдання замовника скріплення типу «ІМЕТ», є архітектурним рішенням, як результат виконання відповідачем-1 зобов’язань за договором № О50406 від 15.11.2004 р., укладеним з відповідачем-2. Позивач не є стороною за цим договором і ніякого відношення до нього не має.

Відповідач-2 позовні вимоги відхилив повністю, виклавши свої заперечення у поданому суду відзиві. Зокрема, відповідач посилається на те, що позивачем було порушено умови договору на поставку товару, внаслідок чого відповідач-1 змушений був звернутися до іншого постачальника.

Відповідач-3, заперечуючи проти позову, зазначив, що між ним, як генеральним підрядником реконструкції швидкісного трамваю від ст. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в м. Києві, та позивачем відсутні жодні договірні та позадоговірні зобов’язання.

Позивачем подано клопотання про витребування доказів, а саме: у відповідача-1 –проектну документацію в частині верхньої будови колії на третю чергу реконструкції від ст. Повітрофлотської до ст. Гната Юри лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги; від відповідача-2 -технічне завдання на реконструкцію трамвайного швидкісного руху, документи (рішення, протоколи, листи тощо) щодо погодження проектної документації в частині верхньої будови колії на третю чергу реконструкції від ст. Повітрофлотська до ст. Гната Юри та отримання дозволів на виконання робіт; від відповідача-3 - проектно-кошторисну документацію в частині верхньої будови колії на третю чергу реконструкції лінії швидкісного трамваю від ст. Повітрофлотська до ст. Гната Юри в м. Києві, на підставі якої він здійснював будівельні роботи, пояснення, а також (рішення, листи, протоколи, накази тощо) на підставі чого він застосував скріплення типу ІМЕТ в третій черзі реконструкції швидкісного трамваю від ст. Повітрофлотська до ст. Гната Юри в м. Києві, пояснення, а також всі отримані дозволи на використання в третій черзі реконструкції швидкісного трамваю в м. Києві при будові верхньої частини колії рейок для залізничних колій промислових підприємств довжиною 6 м.

Клопотання судом відхилено з підстав, наведених нижче.

Розглянувши надані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно та повно з’ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, об’єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

08.09.2004 р. розпорядженням Київської міської державної адміністрації від № 1673 «Про комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамваю від площі Перемоги до Кільцевої дороги з частковою зміною траси», (в редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.04.2007 р.№ 396) замовником проекту розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги визначено комунальне підприємство «Київпастранс».

15.11.2004 р. між відкритим акціонерним товариством «Київпроект»та  комунальним підприємством «Київпастранс»був укладений договір № О50406 на проведення проектних та вишукувальних робіт на вказаний об’єкт.

Пунктом 1.1 вказаного Договору передбачено, що замовник доручає виконавцю, відповідно до умов даного договору та завдання на проектування, а виконавець приймає на себе виконання проектних та вишукувальних робіт по реконструкції трамвайної лінії швидкісного руху від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги зі зміною траси від Політехнічного провулку до Старовокзальної вулиці - ТЕО, проект та робочу документацію.

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 767 від 25.06.2007 р. проект реконструкції розділили на три черги будівництва: перша черга - від ст. Кільцевої дороги до ст. Гната Юри; друга черга - від ст. Старовокзальної до ст. Повітрофлотської; третя черга - від ст. Повітрофлотської до ст. Гната Юри.

На проведення робіт з реконструкції лінії швидкісного трамваю від площі Перемоги до Великої Кільцевої дороги та закупівлю необхідної продукції були проведені відкриті торги зі зменшенням ціни, переможцем яких був визнаний відкрите акціонерне товариство «Київметробуд».

13.07.2007 р. між відкритим акціонерним товариством «Київметробуд»(покупцем) та закритим акціонерним товариством «Трансроуд Груп»(постачальником) було укладено договір поставки № 17/003, за яким постачальником мав бути поставлений товар, в тому числі, клему пружну типу КПТ-7 проміжного скріплення типу КППТ-17.

11.12.2007 р. за результатами тендеру між закритим акціонерним товариством «Трансроуд Груп»(постачальником) та комунальним підприємством «Київпастранс»(замовником) було укладено догові р № 19/12-7 про закупівлю товару (далі –Договір).

Згідно з п. 2.1 Договору постачальник зобов'язується передати замовнику вироби гумові різні (комплект прокладок шумоізоляційних для рейкового транспорту), далі - товар, відповідно до специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору, для реконструкції лінії швидкісного руху від вулиці Старовокзальна до Великої кільцевої дороги

В серпні 2008 р. комунальне підприємство «Київпастранс»провело додатковий тендер, згідно з яким змінило генерального підрядника проекту реконструкції на третю чергу будівництва з відкритого акціонерного товариства «Київметробуд»на відкрите акціонерне товариство «Трест «Київміськбуд 2».

На виконання умов договору № О50406 від 15.11.2004 р. відкритим акціонерним товариством «Київпроект»було розроблено проектну документацію, в тому числі верхню будову колії на третю чергу реконструкції від ст. Повітрофлотської до ст. Гната Юри.

Виключний перелік справ, підвідомчий господарським судам, визначений ст. 12 ГПК України, яка носить імперативний характер. Зокрема, ними, є:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні недійсними господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім:

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність»проект –це документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Акт державного чи іншого органу - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Залежно від компетенції органу, який прийняв такий документ, і  характеру та обсягу відносин, що врегульовано ним, акти поділяються на нормативні та такі,  що не  мають нормативного характеру, тобто індивідуальні.

Нормативний акт  - це прийнятий уповноваженим державним чи іншим органом у  межах його компетенції офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово. Що ж  до актів ненормативного характеру (індивідуальних актів), то вони породжують права і обов'язки тільки у  того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані.

Проектна документація є документом, на підставі якого можуть бути виконані роботи та не носить характеру обов'язковості, а відтак, не є актом в розумінні ст. 12 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Вимоги про зобов'язати відкритого акціонерного товариства «Київпроект»привести проектну документацію на третю чергу реконструкції у відповідність до діючих будівельних норм і внести шумознижуюче рейкове скріплення КППТ-17 (Треп-Ш) також не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Тобто особа, права якої порушено, звертається до суду з позов про захист власних інтересів. Отже у зв’язку з порушенням відповідачами законодавства в сфері проектування та будівництва до суду за захистом порушеного права має право звернутися орган, на який покладено контроль за діяльність в сфері проектування та будівництва вважаючи що її права порушені. Доказів покладення на нього функцій контролюючого органу позивачем не надано.

Доведення факту порушення прав, відповідно до ст. 33 ГПК України, покладається на позивача.

Невиконання сторонами зобов’язань за Договором у зв’язку зі зміною проектної документації є підставою для захисту прав за договором, зокрема, спонукання до його виконання, стягнення збитків, тощо, а не підставою зобов’язати відповідача-2 вносити зміни у проектну документацію.

З цих же підстав не підлягають вимоги до відкритого акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-2».

Крім того, в силу Закону України «Про архітектурну діяльність», створений відповідачем-1 проект є архітектурним рішенням - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Частиною 2 статті 19 Конституції України зобов’язано органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституціями та законами України.  

Чинним законодавством України не наділено суд повноваженнями встановлювати, які архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення повинні бути застосовані при проектуванні.

Інших доказів на обґрунтування позовних вимог крім тих, що містяться в матеріалах справи суду не надано.

За таких обставин підстави для задоволення позову відсутні.

Клопотання про витребування доказів судом відхилено, оскільки витребовувані документи пов’язані з дослідженням архітектурних, конструктивних, технічних та технологічних рішень при проектуванні, встановлювати необхідність застосування яких суд не наділений повноваженнями.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 80 ч. 1 п. 1, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Суддя                                                                                 С.А. Ковтун

 Рішення підписано 22.07.2010 р.

                                                  

Дата ухвалення рішення 22.06.2010
Зареєстровано 03.08.2010
Оприлюднено 04.08.2010

Судовий реєстр по справі 6/295

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.10.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 27.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 22.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 22.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.10.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.10.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 25.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2009 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Постанова від 16.12.2008 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 08.12.2008 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/295

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону