ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

01.02.2023Справа № 910/4475/19 (910/3262/19)

За позовом Національного банку України

до Публічного акціонерного товариства "Златобанк"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Соларенерго"

про визнання недійсним правочину

В межах справи № 910/4475/19

За заявою ОСОБА_1

до Публічного акціонерного товариства "Златобанк"

про банкрутство

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/4475/19 за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" на стадії процедури розпорядження майном, введеної ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2019.

15 березня 2019 року до Господарського суду міста Києва від Національного банку України (позивач) надійшла позовна заява №63-0006/14166 від 14.03.2019 року до Публічного акціонерного товариства "Златобанк" (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Соларенерго" (відповідач-2) про визнання недійсним одностороннього правочину - заяви ТОВ "Соларенерго" №12-1 від 12.02.2015 про зарахування однорідних грошових вимог в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №8/33/13-KLMV від 21.01.2013 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що майнові права за кредитним договором №8/33/13-KLMV від 21.01.2013 року перебувають у заставі Національного банку України відповідно до договору застави №12/ЗМП/2 від 26.03.2014 року, відтак порушує права останнього, як заставодержателя за вказаним договором застави та впливає на втрату предмета застави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 позовну заяву було прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 21.05.2019 року.

05.06.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Актив Фінанс" надійшла заява про вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. У вказаній заяві ТОВ "ІК "Актив фінанс" просить суд визнати недійсною заяву ТОВ "Соларенерго" №12-1 від 12.02.2015 року про зарахування однорідних грошових вимог в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №8/33/13-KLMV від 21.01.2013 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2019 повернуто заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Актив Фінанс" про вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору у даній справі.

19.06.2019 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Актив Фінанс" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.06.2019 у справі №910/3262/19.

У зв`язку із зазначеними обставинами, суд ухвалою від 20.06.2019 року зупинив провадження у справі №910/3262/19 до перегляду ухвали Господарського суду міста Києва від 11.06.2019 у справі №910/3262/19 про повернення заяви про вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору в порядку апеляційного провадження, а матеріали справи №910/3262/19 направлено до суду апеляційної інстанції для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Актив Фінанс" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.06.2019 у справі №910/3262/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.07.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Актив Фінанс" повернуто заявнику без розгляду.

15.08.2019 матеріали справи було повернуто Північним апеляційним господарським судом до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2019 поновлено провадження у справі № 910/3262/19 та призначено підготовче засідання на 15.10.2019.

03.10.2019 до суду від відповідача-2 надійшла заява про передачу позовної заяви для розгляду в межах справи про банкрутство, яка мотивована тим, що в провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа №910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк", яка відкрита за заявою кредитора відповідача, оскільки останній має кредиторську заборгованість у сумі 49 61 297, 32 грн і неспроможний її сплатити.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2019 судом було відкладено підготовче засідання до 26.11.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2019 справу №910/3262/19 передано для розгляду в межах справи №910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 прийнято справу № 910/3262/19 за позовом Національного банку України до Публічного акціонерного товариства "Златобанк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Соларенерго" про визнання недійсним правочину до розгляду в межах справи № 910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" та зупинено провадження у справі № 910/3262/19 до повернення матеріалів справи № 910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" до Господарського суду м. Києва.

11.01.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про поновлення провадження у справі.

Судом встановлено, що матеріали справи № 910/4475/19 за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" повернуто до Господарського суду м. Києва.

Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2021 задоволено апеляційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та заяви про приєднання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до апеляційної скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.06.2019 року у справі №910/4475/19 та прийнято нове рішення яким відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк".

Постановою Верховного Суду від 18.11.2021 постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2021 у справі № 910/4475/19 залишено без змін.

В свою чергу, судова палата для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 20.01.2021 у справі № 5017/2833/2012 вказала, що припинення/закриття провадження у справі про банкрутство не припиняє прав та обов`язків учасників справи, які виникли в цих процедурах, та не призведе до унеможливлення вжиття заходів для повернення майна з огляду на те, що судовий захист порушеного права особи не обмежується лише розглядом справи про банкрутство та спорів, стороною в яких є боржник, в межах справи про банкрутство. Конституція України гарантує кожному судовий захист його прав у межах конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства.

У разі закриття/припинення провадження в справі про банкрутство, розгляд спорів, стороною в яких є боржник, у межах справи про банкрутство завершується їх розглядом по суті суддею, якому були передані такі справи автоматизованою системою документообігу суду, з ухваленням відповідного судового рішення, що узгоджується з принципом "незмінності складу суду", задля недопущення створення для сторін перешкод у реалізації права на судовий захист і загрози сутності гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод права сторін на доступ до суду та ефективний засіб захисту упродовж розумного строку.

Згідно ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

З огляду на викладені обставини, враховуючи встановлений судом факт повернення до Господарського суду м. Києва матеріалів справи № 910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк", провадження у справі № 910/3262/19 підлягає поновленню.

Керуючись ст. 176, 183, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про поновлення провадження у справі задовольнити.

2. Поновити провадження у справі № 910/3262/19.

3. Підготовче засідання призначити на 13.02.23 о 12:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

4. Викликати для участі у судовому засіданні представників сторін.

5. Повідомити сторін про можливість взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.

6. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).

7. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала набрала законної сили 01.02.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк

Дата ухвалення рішення31.01.2023
Оприлюднено06.02.2023

Судовий реєстр по справі —910/4475/19

Ухвала від 30.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Остапенко О.М.

Ухвала від 06.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Остапенко О.М.

Ухвала від 25.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Рішення від 04.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Рішення від 04.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 03.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 02.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 18.04.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 18.04.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 12.03.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні