Ухвала
від 14.08.2023 по справі 947/24688/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/24688/23

Провадження № 2-з/947/517/23

УХВАЛА

про витребування доказів

14.08.2023 року

Київський районний суд м. Одеси,

головуючий суддя Куриленко О.М.,

розглянувши клопотання представника позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про про поділ спільного майна подружжя,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2023 року позивач звернувся до суду з позовом та просить ухвалити рішення, яким: визнати за ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) право власності на 1/2 частки майнових прав на об`єкт нерухомості, загальною площею 65.10 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти ДС3.1.127.А, в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Визнати за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) право власності на 1/2 частки майнових прав на об`єкт нерухомості, загальною площею 65.10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти ДСЗ. 1.127. А, в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Визнати за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) право власності на автомобіль марки Lexus модель ЕS 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Стягнути з ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 365 686 грн. (триста шістдесят п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість) в якості компенсації вартості його частки у спільно набутому майні, автомобілі марки Lexus модель ES 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Стягнути з ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) понесені ним судові витрати.

Ухвалою судді від 14.08.2023 року провадження у справі було відкрито та призначено підготовче засідання.

Одночасно з подачею позовної заяви, представник позивача надала до суду клопотання, в якому просить: витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) інформацію щодо наявності у ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, інформацію щодо оплати за такі майнові права, щодо передачі майнових прав. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують наявність майнових прав у ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, а саме: копії укладених договорів разом з усіма додатковими угодами, копії актів прийому-передачі майнових прав (за наявності).

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів, виходячи з наступного.

У відповідностідо ч.ч.1та 2ст.118ЦПК України заявапро забезпеченнядоказів розглядаєтьсяв судовомузасіданні взагальному порядку,передбаченому цимКодексом,з особливостями,встановленими цієюстаттею. Заява розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду.

Згідно вимогчастин 1-3 статті116ЦПК Українисуд зазаявою учасникасправи абоособи,яка моженабути статусупозивача,має забезпечитидокази,якщо єпідстави припускати,що засібдоказування можебути втраченийабо збиранняабо поданнявідповідних доказівстане згодомнеможливим чиутрудненим. Способамизабезпечення судомдоказів єдопит свідків,призначення експертизи,витребування та(або)огляд доказів,у томучислі заїх місцезнаходженням,заборона вчинятипевні діїщодо доказівта зобов`язаннявчинити певнідії щододоказів.У необхіднихвипадках судомможуть бутизастосовані іншіспособи забезпеченнядоказів,визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Відповідно до ч. 1ст. 5 ЦПК Україниздійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно п. 4 ч. 5ст. 12 ЦПК Українисуд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1ст. 84 ЦПК Україниучасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третійстатті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно п. 4 ч. 2ст. 84 ЦПК Україниу клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначенопро те, які вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Згідно з п. 4ст. 129 Конституції Україниоднією з основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а відповідно дост. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободтаке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Беручи до уваги предмет спору, заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд приходить до висновку про задоволення вищевказаного клопотання, так як відомості які містяться у вказаних документах мають значення для правильного вирішення справи.

У відповідності до частини 5 ст. 84 ЦПК України суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до частини 11ст. 119 ЦПК Україниухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень

Відповідно до ч.5 ст. 124 Конституції України «Судові рішення ухвалюються іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України». Серед основних засад судочинства в Україні, згідно з п.9 ч.3 ст.129 Конституції України, є «обов`язковість рішень суду»

Також згідно ст. 11 «Про судоустрій України» судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об`єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиціальність) судових рішень для інших судів, органів прокуратури, слідства, дізнання визначається процесуальним законом.

Керуючись ст. ст.76,77,81, 84, ЦПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про про поділ спільного майна подружжя задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) інформацію щодо наявності у ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, інформацію щодо оплати за такі майнові права, щодо передачі майнових прав.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують наявність майнових прав у ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, а саме: копії укладених договорів разом з усіма додатковими угодами, копії актів прийому-передачі майнових прав (за наявності).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.

Суддя Куриленко О. М.

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення14.08.2023
Оприлюднено16.08.2023
Номер документу112816896
СудочинствоЦивільне
КатегоріяЗаява про забезпечення (скасування забезпечення) позову або доказів

Судовий реєстр по справі —947/24688/23

Ухвала від 20.06.2024

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 06.03.2024

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 07.12.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні