Ухвала
від 20.06.2024 по справі 947/24688/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ


Справа № 947/24688/23

Провадження № 2/947/490/24

УХВАЛА

про виклик свідків, витребування доказів, відмову у призначенні експертизи, закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

20.06.2024

Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Куриленко О.М.,

за участю представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку підготовчого провадження клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про допит свідків, призначення експертизи та про витребування доказів по цивільній справі за позовом за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя,

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2023 року позивач звернувся до суду з позовом та просив ухвалити рішення, яким: визнати за ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) право власності на 1/2 частки майнових прав на об`єкт нерухомості, загальною площею 65.10 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти ДС3.1.127.А, в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Визнати за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) право власності на 1/2 частки майнових прав на об`єкт нерухомості, загальною площею 65.10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти ДСЗ. 1.127. А, в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Визнати за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) право власності на автомобіль марки Ьехш модель ЕБ 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Стягнути з ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 365 686 грн. (триста шістдесят п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість) в якості компенсації вартості його частки у спільно набутому майні, автомобілі марки Ьехш модель ЕЭ 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Стягнути з ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) понесені ним судові витрати.

Ухвалою судді від 14.08.2023 року провадження по справі було відкрито та призначено підготовче засідання.

Одночасно з подачею позовної заяви, представник позивача надала до суду клопотання, в якому просила витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) інформацію щодо наявності у ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, інформацію щодо оплати за такі майнові права, щодо передачі майнових прав. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують наявність майнових прав у ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, а саме: копії укладених договорів разом з усіма додатковими угодами, копії актів прийому-передачі майнових прав (за наявності).

Ухвалою суду від 14.08.2023 року клопотання представника позивача про витребування доказів було задоволено.

Також одночасно з подачею позовної заяви, позивач надав заяву, в якій просив забезпечити позов шляхом накладення арешту на автомобіль марки Lexus модель ES 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвалою суду від 14.08.2023 року у задоволенні заяви представника позивача про вжиття заходів забезпечення позову було відмовлено.

Ухвалою суду від 07.12.2023 року клопотання представника позивача ОСОБА_4 ОСОБА_1 про призначення судової автотоварознавчої експертизи по цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя задоволено. Призначено по справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя - судову авто-товарознавчу експертизу.

05.03.2024 року до канцелярії суду надійшов висновок експерта №23-6440.

Ухвалою суду від 06.03.2024 року поновлено провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя

У дане підготовче судове засідання з`явилась представник позивача ОСОБА_4 ОСОБА_1 , яка вважала за можливе закрити підготовче засідання та призначити справу до розгляду по суті.

Представник відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 підтримала клопотання про допит свідків, призначення експертизи та про витребування доказів та також вважала за можливе закрити підготовче засідання та призначити справу до розгляду по суті.

Щодо клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про виклик свідків.

Згідно з ч.ч.1, 3ст. 91 ЦПК Українипередбачено, що виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, - до початку першого судового засідання у справі.

Суд вважає, що клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про виклик свідків підлягає задоволенню та слід викликати у судове засідання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Щодо клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про призначення експертизи обсягу та вартості будівельно-ремонтних робіт. На вирішення експертів представник відповідача просила поставити питання: яка вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти, будівельний номер А.3.107.

Представник позивача ОСОБА_4 ОСОБА_1 у підготовчому судовому засіданні заперечувала проти задоволення даного клопотання, вказуючи на його необґрунтованість та безпідставність.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши сторін, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з п. 8 та 10 ч. 2ст. 197ЦПК України, у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. (ч. 1, 2ст. 120ЦПК України).

Відповідно до частини 1,3 статті 103ЦПК України, суд призначає експертизу у справі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи необхідні спеціальніз нання у сфері іншій ніж право, без яких становити відповідні обставини неможливота сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Відповідачем жодним чином не обґрунтовано необхідніть призначеня судової експертизи, неможливість надати до суду висновок експерта в порядкуст. 106 ЦПК України.

Крім того, суд погоджується з запереченнями представника позивача, що відповідачем не додано до суду жодного доказу на підтвердження проведення певних будівельно-ремонтних робіт у вказаних апартаментах, купівлю саме відповідачем будівельних матеріалів тощо, отже, зазначене позбавляє суд можливості оцінити доцільність поставлення на вирішення експерта запропонованого заявником питання: щодо вартіості фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти, будівельний номер А.3.107.

Щодо клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про витребування доказів.

У підготовчому судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 просила витребувати у ГУ ДПС в Одеській області відомості про розмір, доходу зазначений в деклараціях про доходи ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за 2019 рік.

Представник позивача ОСОБА_4 ОСОБА_1 у підготовчому судовому засіданні залишила розгляд даного клопотання на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1ст. 5 ЦПК Україниздійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно п. 4 ч. 5ст. 12 ЦПК Українисуд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1ст. 84 ЦПК Україниучасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третійстатті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно п. 4 ч. 2ст. 84 ЦПК Україниу клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначенопро те, які вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Згідно з п. 4ст. 129 Конституції Україниоднією з основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а відповідно дост. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободтаке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Беручи до уваги предмет спору, заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд приходить до висновку про задоволення вищевказаного клопотання, так як відомості які містяться у вказаних документах мають значення для правильного вирішення справи.

У відповідності до частини 5 ст. 84 ЦПК України суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до частини 11ст. 119 ЦПК Україниухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

В порядку підготовчого провадження судом були вивчені матеріали справи, з`ясовані всі фактичні обставини справи, які підлягають з`ясуванню під час судового розгляду.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає підготовче провадження у справі закінченим, а тому приходить до висновку про необхідність призначення справи до розгляду у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження, встановивши загальний порядок дослідження доказів у справі.

Статтею 189ЦПК України визначено, що завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 200 ЦПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду, закриття провадження у справі, закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно п. 15 ч.2ст. 197 ЦПК України, у підготовчому засіданні суд: призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Відповідно дост. 210 ЦПК України, суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадженняне пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність закриття підготовчого засідання та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.189,196-198,200 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про виклик свідків, - задовольнити.

Викликати в наступне судове засідання та допитати в якості свідків: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про призначення експертизи обсягу та вартості будівельно-ремонтних робіт відмовити.

Витребувати з ГУ ДПС в Одеській області відомості про розмір, доходу зазначений в деклараціях про доходи ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за 2019 рік.

Пред`явити дану ухвалу до виконання та отримати витребувані докази доручити відповідачу ОСОБА_3 та/або її представнику за довіреністю (ордером), поклавши на неї витрати необхідні для виконання даної ухвали.

Закрити підготовче провадження по справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя.

Призначити справу до розгляду по суті на 22 липня 2024 року о 14.00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Куриленко О. М.

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення20.06.2024
Оприлюднено24.06.2024
Номер документу119864875
СудочинствоЦивільне
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин

Судовий реєстр по справі —947/24688/23

Ухвала від 20.06.2024

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 06.03.2024

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 07.12.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні