Ухвала
від 04.10.2023 по справі 910/27184/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

04.10.2023Справа № 910/27184/14За первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальність "Ай-Тек Україна"

до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

про стягнення коштів

за зустрічною позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

до Товариство з обмеженою відповідальність "Ай-Тек Україна"

за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Зв`язоктехсервіс»

про визнання відсутності права на отримання коштів у зв`язку з виконанням договору підряду №335/01-11 від 14.12.2011

Головуючий суддя - Сташків Р.Б.,

судді: Смирнова Ю.М., Ярмак О.М.

Секретар судового засідання Гарашко Т.В.

Представники сторін:

від ТОВ "Ай-Тек Україна" - Лєшков Г.Ю.,

від ПрАТ "НЕК "Укренерго" - Яковченко Р.Г.

від інших учасників не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебувають на розгляді вказані первісний та зустрічний позови.

Через відділ діловодства суду 07.12.2022 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшла зустрічна позовна заява до Товариства з обмеженою відповідальність "Ай-Тек Україна" у якій заявник просить суд розтлумачити умови Договору підряду №335/01-11 від 14.12.2011 з урахуванням Спільного рішення від 25.03.2019 до Договору підряду №335/01-11 від 14.12.2011 наступним чином:

- розмір зобов`язань ДП «НЕК «Укренерго» на час підписання Спільного рішення 25.03.2019 становив 53064001,02 грн;

- зобов`язання ДП «НЕК «Укренерго» щодо сплати 53064001,02 грн виникли на підставі підписаних 05.12.2018 актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт на суму 35728100,02 грн, актів приймання-передачі поставленого обладнання, акту передачі змонтованого устаткування і актів передачі програмного забезпечення до змонтованого устаткування на суму 17335901 грн;

- сплата коштів у розмірі 53064001,02 грн здійснюється за банківськими реквізитами, зазначеними у Спільному рішенні від 25.03.2019, у наступні строки: 47109317,69 грн сплачуються протягом 3 банківських днів з 25.03.2019; 5954683,33 грн сплачуються протягом 3 банківських днів з моменту надання ТОВ «Зв`язоктехсервіс» квитанцій про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвалою суду від 07.12.2022 було повернуто зустрічну позовну заяву без розгляду заявнику.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.05.2023 ухвалу суду першої інстанції від 07.12.2022 скасовано, справу передано для подальшого розгляду.

Матеріали справи № 910/27184/14 повернулися до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, у зв`язку із перебуванням судді Усатенко І.В понад 14 днів у відпустці, справу №910/27184/14 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Сташківа Р.Б., судді Ярмак О.М. та судді Смирнової Ю.М.

Ухвалою суду від 15.09.2023 справу №910/27184/14 прийнято новим складом суду та призначено судове засідання на 04.10.2023.

З метою вирішення питання щодо прийняття зустрічного позову Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" від 07.12.2022 Приватному акціонерному товариству "Національна енергетична компанія "Укренерго" необхідно надати суду оригінал цього зустрічного позову з додатками, який йому було повернуто наручно 14.12.2022, оскільки в матеріалах справи наявна лише копія.

На виконання вимог ухвали суду від 21.09.2023 відповідачем надано суду примірник зустрічної позовної заяви з додатками в оригіналі, яку ним було подано 07.12.2022.

Судом у судовому засіданні 04.10.2023 були прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" до Товариства з обмеженою відповідальність "Ай-Тек Україна" про розтлумачення умов Договору.

Разом з тим, у судовому засіданні судом вирішувалось питання щодо прийняття до розгляду раніше поданої заяви від 19.12.2022 Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про зміну предмету спору в межах зустрічного позову останнього про визнання відсутності права на отримання коштів у зв`язку з виконанням договору підряду №335/01-11 від 14.12.2011.

Так, Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у заяві про зміну предмету зустрічного позову доповнило свої вимоги та просить суд:

- розтлумачити Спільне рішення до договору підряду № 335/01-11 від 12.2011, що укладене між ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ДП «НЕК «Укренерго» 25.03.2019, таким чином, що вказане Спільне рішення за змістом є договором про зміну умов Договору підряду № 335/01-11 від 14.12.2011;

- розтлумачити пункт 2 Спільного рішення, згідно з яким: «Сторони погоджують, сума фактичної заборгованості Замовника перед Генпідрядником за договором підряду №335/01-11 від 14.12.2011, визначена на підставі Актів, вказаних у п. 1 даного рішення та складає 53064001,02 грн» таким чином, що сторони погодили, що з моменту писання цього Спільного рішення, незалежно від затвердження Мирової угоди 25.03.2019 Господарським судом міста Києва у справі № 910/27184/14, Замовник зобов`язаний заплатити Генпідряднику фактичну заборгованість за договором підряду № 335/01-11 від 14.12.2011 у розмірі 53064001,02 грн;

- розтлумачити пункт 4 Спільного рішення, згідно з яким: «Генпідрядник заявляє та підтверджує, що з моменту підписання цього Рішення, він не має та не матиме жодних майнових претензій до Замовника по Договору підряду, зокрема, але не виключно, відносно сплати пені, 3% річних та інфляційних втрат по Договору підряду, а також інших претензій щодо виконання Замовником зобов`язань за Договором підряду, крім тих, що визначені даним Рішенням» таким чином, що права Генпідрядника відносно стягнення пені, 3% річних та інфляційних втрат по Договору підряду, а також інші права щодо виконання Замовником зобов`язань за Договором підряду, крім прав, визначених цим Спільним рішенням, припиняються з моменту підписання цього Спільного рішення, незалежно від затвердження Мирової угоди від 25.03.2019 Господарським судом міста Києва у справі № 910/27184/14;

- розтлумачити пункт п. 8 Спільного рішення, згідно з яким: «У випадку порушення Генпідрядником вимог п. 5, п. 6 та п. 7 даного рішення, а також у випадку пред`явлення до Замовника будь-яких претензій з боку третіх осіб, пов`язаних із порушенням Замовником п. 5, п. 6 та п. 7 Рішення, Генпідрядник зобов`язується самостійно врегулювати такі претензії та одноособово несе повну відповідальність (в тому числі, за будь-які прямі, непрямі збитки), як перед Замовником, так і перед вказаними у даному пункті третіми особами» таким чином, що з моменту підписання Спільного рішення, незалежно від затвердження Мирової угоди від 25.03.2019 судом міста Києва у справі № 910/27184/14, у разі порушення ТОВ «Зв`язоктехсервіс» вимог п.п. 6, 7 даного рішення та пред`явлення будь-якою особою, з якою ТОВ «Зв`язоктехсервіс» укладало правочини про відступлення своїх прав та договором підряду № 335/01-11 від 14.12.2011, будь-яких претензій (вимог) до НЕК «Укренерго» за договором підряду № 335/01-11 від 14.12.2011, ТОВ «Зв`язоктехсервіс» самостійно врегульовує такі претензії (вимоги) та одноособово несе відповідальність (в тому числі, за будь-які прямі, непрямі збитки), як НЕК «Укренерго», так і перед вказаними уданому пункті третіми особами;

- розтлумачити положення Спільного рішення «Реквізити та підписи Сторін» в частині банківських реквізитів ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (Генпідрядник), а саме: «рахунок № 26017000000000 в АТ «Айбокс Банк», МФО 322302», таким чином, що наведені банківські реквізити ТОВ «Зв`язоктехсервіс» є належними банківськими реквізитами для виконання ДП «НЕК «Укренерго» зобов`язань за Договором підряду № 335/01-11 від 14.12.2011;

- визнати відсутність права Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай-Тек Україна» на отримання коштів від Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» у зв`язку з виконанням договору підряду № 335/01-11 від 14.12.2011, у тому числі вартості обладнання, програмного забезпечення, робіт, пені, інфляційних втрат, трьох процентів річних.

Свою заяву про зміну предмету зустрічного позову Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» обґрунтовує тим, що Спільне рішення до договору підряду № 335/01-11 від 12.2011, яке укладене між ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ДП «НЕК «Укренерго» 25.03.2019, на думку останнього, є чинним не залежно від того чи затверджено воно в судовому порядку чи ні, відповідає передбаченим законом ознакам стосовно змісту і форми договору, а відтак його умови підлягають тлумаченню.

Таким чином, для захисту прав та законних інтересів ДП «НЕК «Укренерго» вважає за необхідне змінити предмет свого зустрічного позову, доповнивши його вимогами про тлумачення змісту правочину (Спільного рішення).

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача.

Статтею 46 ГПК України визначено процесуальні права та обов`язки сторін.

Частиною другою даної статті закріплено, що крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу; 2) позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; 3) відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

Частинами третьою статті 46 ГПК України передбачено, що до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Відповідно до частини 5 ст. 46 ГПК України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Судом встановлено, що до заяви про зміну предмету зустрічного позову Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" додало докази направлення іншим учасникам справи та докази доплати судового збору у визначеному законом розмірі.

Дослідивши вказану заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", суд дійшов висновку про можливість прийняти її до розгляду, у зв`язку із чим позовні вимоги зустрічного позову будуть розглядатися з урахуванням заяви про зміну предмету позову.

Враховуючи, що судом прийнято до розгляду зміну предмету спору зустрічного позову, а також ухвалою від 04.10.2023 прийнято до розгляду в межах даної справи ще одну зустрічну позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", наявні підстави для відкладення підготовчого судового засідання.

Керуючись ст. 46, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про зміну предмету зустрічного позову.

Відкласти підготовче судове засідання на 19.10.23 о 14:10 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал №16.

Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 04.10.2023.

Головуючий суддя Р.Б. Сташків

Суддя Ю.М. Смирнова

Суддя О.М. Ярмак

Дата ухвалення рішення04.10.2023
Оприлюднено12.10.2023

Судовий реєстр по справі —910/27184/14

Ухвала від 19.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сташків Р.Б.

Ухвала від 04.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сташків Р.Б.

Ухвала від 04.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сташків Р.Б.

Ухвала від 21.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сташків Р.Б.

Ухвала від 15.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сташків Р.Б.

Постанова від 09.05.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Поляков Б.М.

Ухвала від 20.03.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Поляков Б.М.

Постанова від 17.02.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 23.01.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Поляков Б.М.

Ухвала від 09.01.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні