Ухвала
від 03.11.2023 по справі 910/17561/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

03.11.2023Справа № 910/17561/19

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн"

до Міністерства фінансів України

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Національний банк України

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Кабінет Міністрів України

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Акціонере товариство Комерційний банк "Приватбанк"

про визнання недійсним договору

Суддя Удалова О.Г.

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства фінансів України (далі - відповідач) про визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу акцій банку № БВ-744/16/13010-05/131 від 21.12.2016 та акту виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу акцій банку № БВ-744/16/13010-05/131 від 21.12.2016, що укладені між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016 були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ "Приватбанк", від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Шевченко Андрій Миколайович, в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ АБ "Укргазбанк", в частині, що стосується прав та інтересів позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2019, після усунення позивачем недоліків позовної заяви, відкрито провадження у справі № 910/17561/19 та призначено її до розгляду в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 28.01.2020.

24.01.2020 до суду надійшло подане позивачем клопотання про зупинення провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням суду в адміністративній справі № 826/7809/17.

28.01.2020 суд оголосив перерву в підготовчому засіданні до 11.02.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2020 відкладено підготовче засідання на 27.02.2020, залучено до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Національний банк України (далі - третя особа-1), Фонд гарантування вкладів фізичних (далі - третя особа-2), Кабінет Міністрів України (далі - третя особа-3) та Акціонере товариство Комерційний банк "Приватбанк" (далі - третя особа-4).

27.02.2020 суд оголосив протокольну ухвалу про продовження строку підготовчого провадження з власної ініціативи на 30 днів та відкладення підготовчого засідання на 12.03.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 викликано Національний банк України, як третю особу-1, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як третю особу-2, Кабінет Міністрів України, як третю особу-3, у підготовче засідання, призначене на 12.03.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2020 зупинено провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/7809/17, а також зобов`язано учасників справи невідкладно повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі.

05.10.2023 Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк" подано клопотання про поновлення провадження у справі.

Вказане клопотання мотивоване наявністю підстав для закриття провадження у справі на підставі пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України № 590-IX та наявністю правової позиції Великої Палати Верховного Суду у справі № 910/18214/22 щодо застосування частин третьої, четвертої статті 5 ГПК України, пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" від 13.05.2020 № 590-ІХ при розгляді спорів про визнання недійсними правочинів з відчуження акцій неплатоспроможного банку на користь держави.

За приписами ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Так, провадження у справі № 910/17561/19 було зупинено 12.03.2020 до набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/7809/17. Наразі остаточне рішення у справі № 826/7809/17 не прийнято, оскільки провадження в ній зупинено до набрання законної сили рішенням по справі № 826/20221/16 та № 826/13813/17.

У свою чергу, справа № 826/20221/16 переглянута Великою Палатою Верховного Суду з винесенням 15.06.2020 постанови, в якій кааційна інстанція дійшла висновку про закриття провадження.

Також переглянута в касаційному порядку і справа № 826/13813/17 з винесенням постанови від 04.10.2023, в якій підтримано позицію апеляційної інстанції про закриття провадження.

Проте, станом на даний момент справа № 826/7809/17 не поновлена, крім того, Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк" зазначається, що вказана справа (№ 826/7809/17) розглядалась Окружним адміністративним судом міста Києва, який припинив здійснення правосуддя з 15.12.2022 та станом на момент звернення до суду з клопотання про поновлення провадження матеріали адміністративної справи № 826/7809/17 не зареєстровані Київським окружним адміністративним судом, який є правонаступником Окружного адміністративного суду міста Києва, та авторозподіл вказаної справи не здійснювався

Поряд з тим, 23.05.2020 набрав чинності Закон № 590-IX, п. 5 розд. I якого внесено зміни до ст. 5 ГПК та доповнено її частинами 3 і 4 такого змісту:

"3. Єдиним способом захисту прав осіб, які є (були) учасниками банку і права та інтереси яких були порушені внаслідок виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку на підставі протиправного (незаконного) індивідуального акта Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення Кабінету Міністрів України, є відшкодування завданої шкоди у грошовій формі.

4. Визнання протиправним (незаконним) індивідуального акта/рішення, зазначеного у частині третій цієї статті, не може бути підставою для застосування способів захисту у вигляді визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку".

Відтак, законодавець встановив межі захисту суб`єктивного права учасника банку, імперативно визначивши, які способи захисту можуть бути застосовані у разі порушення права особи під час процедури виведення з ринку неплатоспроможного банку і які способи захисту не можуть бути застосовані.

Окрім того, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 15.02.2023 справі № 910/18214/22 дійшла висновку про застосування до аналогічних правовідносин пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 590-IX та закриття провадження у справі.

Одночасно суд зазначає, що у контексті застосування процесуальних норм, які було новелізовано з прийняттям Закону № 590-IX, зокрема, п. 7 розд. ІІ цього Закону, необхідно враховувати положення ч. 3 ст. 3 ГПК, якою визначено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії (однією із яких є закриття провадження у справі), розгляду і вирішення справи.

У той же час, суд звертає увагу на те, що за положеннями статті 129 Конституції України, статті 2 Господарського процесуального кодексу України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий розгляд його справи.

Застосовуючи відповідно до ч. 1 ст. 11 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України").

З урахуванням наведеного, враховуючи, що одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, суд дійшов висновку про доцільність поновлення провадження у справі № 910/17561/19.

Керуючись статтями 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 910/17561/19.

2. Призначити проведення підготовчого засідання на 23.11.23 о 14:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 18.

3. Викликати в підготовче судове засідання представників учасників справи.

4. Роз`яснити учасникам судового процесу під час дії карантину, у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).

5. Запропонувати учасникам справи надати суду актуальні адреси електронної пошти з письмовим підтвердженням про можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді за вказаними електронним адресами та наданням письмової згоди про надсилання суду підтвердження про отримання процесуальних документів.

6. Запропонувати учасникам справи надати суду номери засобів телефонного зв`язку з метою отримання від суду інформації про розгляд справи.

7. Роз`яснити учасникам справи те, що згідно ч. 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України, адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Якщо реєстрація електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суперечить релігійним переконанням особи, яка зобов`язана його зареєструвати відповідно до цієї частини, передбачені цим Кодексом процесуальні наслідки звернення до суду такою особою без реєстрації електронного кабінету у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду не застосовуються за умови, що особа заявила про такі обставини одночасно із поданням відповідного документа шляхом подання окремої обґрунтованої письмової заяви.

8. Ухвала підписана та набирає законної сили 27.10.2023. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя О.Г. Удалова

Дата ухвалення рішення03.11.2023
Оприлюднено06.11.2023

Судовий реєстр по справі —910/17561/19

Ухвала від 18.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 07.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 13.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 03.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 12.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Удалова О.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні