ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

УХВАЛА

26 жовтня 2010 р. № 9/99-10

Вищий господарський суд У країни у складі колегії судд ів:

головуючого - судді Муравйов а О.В.,

суддів Жаботиної Г.В., Ко втонюк Л.В.

розглянувши касаційну ск аргу Товариства з обмеж еною відповідальністю “Южав тотранс”

на постанову Дніпропе тровського апеляційного гос подарського суду від 16.08.2010р.

у справі № 9/99-10 Господарського суду Дніпроп етровської області

за позовом Приватног о підприємця ОСОБА_1

до Приватного підпри ємця ОСОБА_2

до Товариства з обмеж еною відповідальністю “Южав тотранс”

про стягнення 69256,21 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Касаційна скарга Това риства з обмеженою відповіда льністю “Южавтотранс” н а постанову Дніпропетро вського апеляційного господ арського суду від 16.08.2010р. у с праві № 9/99-10 відповіда є вимогам ст.111 ГПК України. Так ож скаржником заявлено клопо тання про відновлення пропущ еного строку подання касацій ної скарги (подання). Розгляну вши клопотання, колегія судд ів дійшла висновку, що воно пі длягає задоволенню.

Крім того, скаржником заявлено клопотання про з упинення виконання судових р ішень у справі №9/99-10.

Відповідно до ст. 121-1 ГПК Укра їни суд касаційної інстанції за заявою сторони чи подання м прокурора або за своєю ініц іативою може зупинити викона ння оскарженого рішення госп одарського суду до закінченн я його перегляду в порядку ка сації.

Враховуючи наведене та кер уючись ст.ст. 53, 107, 111-4, 121-1 ГПК Україн и, Вищий господарський суд Ук раїни

УХВАЛИВ:

1. Відновити строк для подання касаційної скарги, касаційну скаргу То вариства з обмеженою відпові дальністю “Южавтотранс” прийняти до провадження Вищого господарського суд у України та призначити до розгляду у судовому з асіданні в приміщенні суду (м. Київ, вул. Копиленк а,6, к. 209 ) на 11 год. 25 х в. 08 листопада 2010р.

2. Зупинити виконання судових рішень у справі №9/99-10 д о закінчення перегляду їх в к асаційному порядку

Головуючий - суддя Муравйов О.В.

судді Жаботина Г.В.

Ковтонюк Л.В.

Дата ухвалення рішення 26.10.2010
Оприлюднено 02.11.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону