ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківськ а, 128

УХВАЛА

порушення провадження у сп раві

08.11.10 Справа № 26/148 (10)

Суддя

Розглянувши матеріали з а позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 м. Пу стомити Львівської області

до: Товариства з обм еженою відповідальністю „Ук раїнський інвестиційний цен тр”, м. Львів

про: стягнення 91 971,94 гр н.

Визнав подані матеріали д остатніми для прийняття зая ви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 64, 65, 86 Господа рського процесуального коде ксу України, суд

У х в а л и в:

Прийняти позовн у заяву до розгляду та поруши ти провадження у справі.

Справу призначити д о розгляду в засіданні на : 07.12.10 о 12:00

Засідання відбудетьс я у приміщенні господарськог о суду за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, каб. № 309 (3 поверх).

При направленні відзиву п осилання на номер справи обо в' язкове.

Зобов' язати сторони:

Позивача:

- надати суду св ідоцтво про державну реєстра цію;

- надати суду довідк у про включення до ЄДРПОУ від повідача станом на час розгл яду спору (вказаний документ повинен відображати інформа цію на час вирішення спору);

- надати суду витяг (в иписку) державного реєстрато ра (ст.ст. 20, 21 ЗУ „Про державну ре єстрацію юридичних осіб та ф ізичних осіб-підприємців”) с тосовно позивача та відповід ача (вказаний документ повин ен відображати інформацію на час вирішення спору);

- надати суду оригін али документів долучених до позовної заяви;

- забезпечити явку п овноважних представників.

Відповідача:

- надати суду до відку про включення до ЄДРПО У станом на час розгляду спор у (вказаний документ повинен відображати інформацію на ч ас вирішення спору);

- надати суду витяг (в иписку) державного реєстрато ра (ст.ст. 20, 21 ЗУ „Про державну ре єстрацію юридичних осіб та ф ізичних осіб-підприємців”) (в казаний документ повинен від ображати інформацію на час в ирішення спору);

- надати суду докуме нтально та нормативно обґрун товане письмове пояснення по суті позову;

- надати суду док ази сплати боргу;

- забезпечити я вку повноважних представник ів.

У разі неявки сторін спі р може бути розглянуто за ная вними в справі матеріалами з гідно ст. 75 ГПК України.

Суддя

Дата ухвалення рішення 08.11.2010
Зареєстровано 13.11.2010
Оприлюднено 15.11.2010

Судовий реєстр по справі 26/148 (10)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 02.03.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.01.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 21.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 08.11.2010 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 26/148 (10)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону