ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИ Й ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

______________________________________________________________________________________________ ___________

УХВАЛА

26.01.11 Справа № 26/148 (10)

Львівський апеляційний г осподарський суд у складі ко легії:

головуючого-судді Мурської Х.В.

суддів Давид Л.Л.

Кордюк Г.Т.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Український інвестиційн ий центр", м. Львів, за вих. № 5/12/10 в ід 30.12.2010р.

на рішення Господарськ ого суду Львівської області від 21.12.2010 р.

у справі № 26/148(10), суддя Дер кач Ю.Б.

за первісним позовом Фі зичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Пустомити

до Товариства з обмежен ою відповідальністю "Українс ький інвестиційний центр", м. Л ьвів

про стягнення 91 971,94 грн.

за зустрічним позовом Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Український інве стиційний центр", м. Львів

до Фізичної особи - під приємця ОСОБА_2, м. Пустоми ти

про визнання недійсним договору суборенди

визнав подані матеріали до статніми для прийняття апеля ційної скарги до розгляду.

Керуючись ст.ст. 86, 93, 98 ГП К України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Прийняти апеляці йну ТОВ "Український інвести ційний центр", м. Львів, за вих. № 5/12/10 від 30.12.2010р. до свого провадже ння.

2. Призначити справу до розгляду в судовому засідан ні на 23.02.2011 року об 10 год. 50 хв. в приміщенні Львівськог о апеляційного господарсько го суду за адресою: м. Львів, ву л. Личаківська, 81 .

3. Позивачу за первісн им позовом - подати суду д окументально обґрунтований відзив на апеляційну скаргу .

4. Ухвала направляєтьс я сторонам рекомендованим ли стом, неявка повноважних пре дставників сторін в судове з асідання не перешкоджає розг лянути апеляційну скаргу по суті у відповідності до вимо г ст. 75 ГПК України.

Головуючий-суддя Мурська Х.В.

Суддя Дав ид Л.Л.

Суддя Кордюк Г.Т.

Дата ухвалення рішення 26.01.2011
Зареєстровано 30.01.2011
Оприлюднено 31.01.2011

Судовий реєстр по справі 26/148 (10)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 02.03.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.01.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 21.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 08.11.2010 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 26/148 (10)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону