ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

47/364

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  47/364

26.12.07

За позовом     Закрите акціонерне товариство  "Український мобільний зв'язок"

до                     Товариство з обмеженою відповідальністю "Агростар"

про                    стягнення 795,82 грн.

Суддя  Станік С.Р.

Представники:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з відповідача 127,87 грн. заборгованості за договорами про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку №1491698/1.10847608 від 13.01.2004р. та №1491701/1.10847608 від 13.01.2004р. та корпоративної угоди №01/т-1.10847608 від 22.12.2003р. з урахуванням внесків до Пенсійного фонду України, 667,95 грн. штрафної санкції, яка передбачена умовами укладеної між сторонами додаткової угоди №б/н від 30.01.2004р. до вищезазначених договорів стільникового радіотелефонного зв'язку №1491698/1.10847608 від 13.01.2004р. та №1491701/1.10847608 від 13.01.2004р. та корпоративної угоди №01/т-1.10847608 від 22.12.2003р., а також витрат по сплаті держмита у розмірі 102,00 грн. та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.11.2007р. порушено провадження у справі № 47/364 та призначено її до розгляду на 19.12.2007р.

19.12.2007р. представники сторін в судове засідання не з'явились, однак 28.11.2007р. позивач подав через канцелярію господарського суду міста Києва документи витребувані ухвалою про порушення провадження у справі №47/364 від 05.11.2007р.

Ухвалою від 19.12.2007р. у зв”язку з неявкою представників сторін у судове засідання, розгляд справи було відкладено на 26.12.2007р.

В судове засідання 26.12.2007р. сторони своїх представників не направили. Про причини неявки суд не повідомили. Відповідач відзив і витребувані судом документи не надав. Про проведення судового засідання 26.12.2007р. були повідомлені належним чином. Через канцелярію господарського суду міста Києва ніяких заяв та клопотань не подавали.

У відповідності до вимог ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Таким чином, розглянувши у судовому засіданні матеріали справи за позовом Закритого акціонерного товариства “Український мобільний зв'язок” до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агростар", господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між Закритим акціонерним товариством "Український мобільний зв'язок", в якості виконавця (оператора) з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агростар", в якості замовника (абонента), з –другої, були укладені договори про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку №1491698/1.10847608 від 13.01.2004р. та №1491701/1.10847608 від 13.01.2004р. та корпоративна угода №01/т-1.10847608 від 22.12.2003р., згідно з якими виконавець (позивач) зобов'язався надавати абоненту (відповідачу) послуги стільникового зв'язку, а відповідач, як абонент (п. 2.4.2 вищенаведених договорів), зобов'язався своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги та плату за утримання номеру в мережі стільникового радіотелефонного зв'язку UMC по всіх телефонах (згідно наведених договорів оператором було надано абоненту єдиний особовий рахунок №1.10847608, за яким провадяться розрахунки за надані послуги зв'язку по індивідуальному номеру телефону) зареєстрованих на його особовому рахунку (плата за утримання номеру в мережі сплачується і в тому випадку, коли надання послуг призупинено за несплату попередніх рахунків чи за заявою абонента).

Пунктом 2.4.5. вищевказаних договорів сторони погодили, що у разі неодержання рахунків до 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим, абонент (відповідач) зобов'язаний зателефонувати до виконавця (позивача) за телефоном 8 800 5000 500 для одержання інформації щодо подальших розрахунків.

Згідно п. 2.1.2 вищенаведених договорів сторони погодили, що виконавець (позивач) має право закрити зв'язок і призупинити надання послуг радіотелефонного зв'язку у разі:

2.1.2.1. несплати рахунків виконавця (позивача) в термін вказаний в п. 3.2 названого договору, неможливості доставки рахунків у зв”язку із зміною абонентом адреси та неповідомленням про таку зміну виконавця (позивача);

2.1.2.2. повного використання абонентом суми внесеного авансу, поповнення авансу обов”язково проводиться абонентом: - до закінчення розрахункового місяця –додатково з потребою в послугах, - після закінчення розрахункового місяця – шляхом оплати рахунків.

Згідно п. 3.2. вищезазначених договорів рахунки за надані послуги та авансові внески абонент (відповідач) сплачує готівкою перерахуванням на поточний рахунок виконавця (позивача) або кредитною карткою в національній валюті України. За наявності авансу рахунки повинні бути сплачені до 15-го числа місяця наступного за розрахунковим.

Згідно п. 3.3. вищенаведених договорів кількість та вартість послуг наданих абоненту (відповідачу) за розрахунковий період, визначається відповідно до показників належних виконавцю (позивачу) технічних засобів виміру тривалості, кількості та вартості наданих послуг.

Також, між сторонами було погоджено та підписано додаткову угоду №б/н від 30.01.2004р. до вищенаведених договорів, п.п.1.1 яких встановлено, що починаючи з дати підписання додаткової угоди сторонами і протягом окремо визначеного в кожній угоді часу, з моменту їх підписання абонент (відповідач) не має права відмовитись від основних договорів та / або від цієї додаткової угоди, зокрема від послуг голосової телефонії, що надаються за заявами абонента (відповідача), які відповідно до корпоративної угоди є договорами, складеними у формі бланків –заяв., а надання послуг, передбачених корпоративною угодою, здійснюється за вищезазначеними бланками-заявами з урахуванням умов, встановлених цією додатковою угодою. У випадку тимчасового обмеження (призупинення) надання послуг за корпоративною угодою, за ініціативою виконавця (позивача), з підстав, обумовлених основним договором, або за заявою абонента в період строку, встановленого цим пунктом, період дії цієї додаткової угоди продовжується на весь  строк, протягом якого надання послуг було призупинено, відносно тих бланків –заяв, за якими таке призупинення мало місце.

Відповідно до п.1.1. цієї додаткової угоди чітко визначено, що починаючи з дати її підписання сторонами і протягом 548 календарних днів, абонент (відповідач) не має права відмовитись від основного договору та від цієї додаткової угоди. У випадку тимчасового обмеження (призупинення) надання послуг за основним договором, період дії цієї додаткової угоди продовжується на весь строк, протягом якого надання послуг було призупинено.

У п. 1.2. вищезазначеної додаткової угоди сторонами також було погоджено, що забезпеченням виконання зобов'язання відповідача (абонента) перед позивачем (виконавцем) не відмовлятись від корпоративної угоди та/або цієї додаткової угоди в частині, що стосується надання послуг зв”язку за зазначеними вище бланками-заявами, зокрема від послуг голосової телефоні, є –штрафна санкція. У разі якщо абонент (відповідач) відмовляється від корпотаривної угоди та/або від цієї додаткової угоди, зокрема від послуг голосової телефонії, до закінчення строку, встановленого пунктом 1.1 цієї додаткової угоди (за винятком коли причиною відмови є невиконання оператором (позивачем) своїх зобов'язань згідно з основним договором), або коли дія корпоративної угоди достроково припиняється з підстав, зазначених в корпоративній угоді, в тому числі у зв'язку з несплатою абонентом (відповідачем) наданих йому послуг зв'язку, абонент (відповідач) несе відповідальність у вигляді сплати на користь оператора (позивача) штрафної санкції в розмірі –3,65 грн. за кожен день, що залишився до закінчення строку встановленого п. 1.1 даної додаткової угоди, починаючи з дня відмови або припинення дії.

08.12.2005р. оператор (Закрите акціонерне товариство "Український мобільний зв'язок", як виконавець по зазначеному договору) надіслав на адресу відповідача претензію, з вимогою сплатити заборгованість у розмірі 127,87 грн. з урахуванням внесків до Пенсійного фонду України та 667,95 грн. штрафної санкції, передбаченої сторонами у п.1.2 додаткової угоди укладеної до вищеназваних договорів про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку.

Крім того, згідно звіту оператора (зформованого на виконання п. 3.3 укладених між сторонами договорів, показників належних оператору технічних засобів віміру, які пройшли державну метрологічну атестацію, що підтверджується Свідоцтвом №11-00/1994 від 08.08.2003р. про провірку робочого засобу вимірювальної техніки та свідоцтвом №11-00/2092 від 21.08.2003р. про державну метрологічну атестацію, видану за перевіркою системи визначення часу розмов центру комутації мобільного зв'язку) про баланс особового рахунку абонента за період існування договірних відносин, останньому було надіслано рахунків на оплату наданих позивачем послуг (з урахуванням нарахованої штрафної санкції) на загальну суму –795,82 грн., що абонентом  сплачено не було.

На день розгляду справи у суді (26.12.2007р.) за розрахунками позивача, згідно договорів про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку №1491698/1.10847608 від 13.01.2004р. та №1491701/1.10847608 від 13.01.2004р., корпоративної угоди №01/т-1.10847608 від 22.12.2003р., додаткової угоди №б/н від 30.01.2004р., звіту оператора (Закритого акціонерного товариства "Український мобільний зв'язок") про баланс особового рахунку абонента, відповідач не сплатив позивачу заборгованості за надані послуги мобільного зв'язку у розмірі –127,87 грн. з урахуванням внесків до Пенсійного фонду України та 667,95 грн. штрафної санкції, передбаченої сторонами у п.1.2 вищевказаної додаткової угоди.

Статтею 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським є зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Стаття 175 ч.1 Господарського кодексу України встановлює, що майнові зобовязання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарського кодексу України.

Стаття 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

В статті 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Статтею 901 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 903 Цивільного кодексу України визначено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст.33 Закону України „Про телекомунікації” обов'язком споживачів телекомунікаційних послуг є виконання умов договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

Положеннями ст.36 Закону України "Про телекомунікації" передбачено, що споживачі телекомунікаційних послуг несуть відповідальність за порушення норм цього Закону, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг відповідно до закону.

Згідно статті 38 Закону України “Про телекомунікації” оператори телекомунікацій мають право зокрема на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила надання і отримання телекомунікаційних послуг, або на відключення кінцевого обладнання споживача, якщо воно не має виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, у порядку, визначеному цими правилами

Статтею 63 Закону України "Про телекомунікації" врегульовано порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг. Положеннями цієї статті визначено, що телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства.

Також, цією ж статтею визначено умови надання телекомунікаційних послуг, якими є укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання  телекомунікаційних послуг, установлених НКРЗ та наявність оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

Статтею 68 Закону України "Про телекомунікації" закріплено, що розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством.

Також, згідно п. 5.11.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 р. N 16-6 збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених послуг у розмірі –6 відсотків вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку (п. 3.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 р. N 16-6).

В статті 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ст.ст. 610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом та якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Стаття 546 Цивільного кодексу України встановлює, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Стаття 547 Цивільного кодексу України встановлює, що правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі, а правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Статтею 549 Цивільного кодексу України визначено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Відповідно до статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, а саме як сплата неустойки так і відшкодування збитків.

Стаття 230 Господарського кодексу України встановлює, що штрафні санкції це господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Стаття 551 Цивільного кодексу України визначає, що якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства та розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позивач (Закрите акціонерне товариство "Український мобільний зв'язок") умови договорів про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку №1491698/1.10847608 від 13.01.2004р. та №1491701/1.10847608 від 13.01.2004р., корпоративної угоди №01/т-1.10847608 від 22.12.2003р., додаткової угоди №б/н від 30.01.2004р., виконав належним чином, надавши абоненту (відповідачу) послуги на загальну суму –11 462,89 грн., що підтверджується звітом оператора (Закритого акціонерного товариства "Український мобільний зв'язок") баланс особового рахунку абонента, а відповідач –Товариство з обмеженою відповідальністю "Агростар" –свої обов'язки за вищезазначеними договорами та додатковою угодою до них по оплаті наданих йому позивачем послуг стільникового радіотелефонного зв'язку –не виконав (частково оплатив послуги на суму 11 335,02), таким чином порушивши п.2.1.2.2. договорів про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку №1491698/1.10847608 від 13.01.2004р. та №1491701/1.10847608 від 13.01.2004р., корпоративної угоди №01/т-1.10847608 від 22.12.2003р. –не поповнив (не оплатив) рахунок після використання внесеного авансу, в результаті чого дія вищевказаних договорів та угоди була припинена на підставі п.2.1.2. цих договорів та угоди, у зв'язку з чим позивачем було застосовано штрафну санкцію, яка передбачена п.1.2. додаткової угоди №б/н від 30.01.2004р. до вищевказаних договорів та угоди, у вигляді сплати на користь позивача 3,65 грн. за кожен день, що залишився до закінчення строку, встановленого п. 1.1. вищенаведеної додаткової угоди (548 днів з моменту їх підписання абонент не має права відмовитись від основних договорів). Будь –яких заперечень стосовно якості, кількості наданих оператором (позивачем) послуг (в тому числі звернень до позивача в порядку п. 2.4.5 договорів про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку №1491698/1.10847608 від 13.01.2004р. та №1491701/1.10847608 від 13.01.2004р., корпоративної угоди №01/т-1.10847608 від 22.12.2003р.) останньому, в тому числі суду, станом на день розгляду справи, суду не надано.

Таким чином, судом встановлено, що на даний час у відповідача перед позивачем існує заборгованість за надані послуги стільникового радіотелефонного зв'язку у розмірі –127,87 грн. з урахуванням внесків до Пенсійного фонду України, яка ним не погашена, і яка підлягає стягненню з відповідача на користь позивача у судовому порядку, як і штрафна санкція, передбачена сторонами у п.1.2 додаткової угоди №б/н від 30.01.2004р., внаслідок чого суд визнає вимоги позивача про стягнення з відповідача суми заборгованості за надані послуги стільникового радіотелефонного зв'язку у розмірі –127,87 грн., з урахуванням внесків до Пенсійного фонду України та штрафної санкції у розмірі –667,95 грн. законними та обґрунтованими, а відтак такими, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Державне мито і судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 82 - 85 господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, –

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити.

2.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агростар" (код ЄДРПОУ 32305026, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, р/р 26007301004000 в АКБ „Мрія” м. Києва, МФО 321767) з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Закритого акціонерного товариства "Український мобільний зв'язок" (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, 15, р/р №26008526 в АППБ Аваль м. Києва, МФО 300335) суму заборгованості у розмірі 127 (сто двадцять сім) грн. 87 коп., 667 (шістсот шістдесят сім) грн. 95 коп. штрафної санкції, а також 102 (сто дві) грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

4.          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до вимог 85 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                                           Станік С.Р.

Дата ухвалення рішення 26.12.2007
Зареєстровано 20.02.2008
Оприлюднено 20.02.2008

Судовий реєстр по справі 47/364

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.12.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 25.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 26.11.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.10.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 17.12.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 26.12.2007 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 19.11.2007 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.09.2007 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 04.09.2006 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 47/364

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону