ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

5015/1793/11

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81


                                                                                                                                                                                             ПОСТАНОВА                                                                                                                                                                                                                            

08.06.11                                                                       Справа  № 5015/1793/11

Львівський апеляційний господарський суд у складі колегії:

головуючого-судді                                   Мурської Х.В.

суддів                                                         Гнатюк Г.М.

                                                                   Кордюк Г.Т.

при секретарі судового засідання           Лісовській Н.В.

розглянув апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”в особі Львівської обласної дирекції публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”від 16.05.11 № 6/14-120-1-11/2055

на ухвалу Господарського суду Львівської області від 11.05.11

у справі № 5015/1793/11, суддя Т. Рим,

за позовом Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”в особі Львівської обласної дирекції публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”, м. Львів

до відповідача 1 Комерційно-виробничої приватної фірми “Будекстра”, м. Львів

до відповідача 2 Приватного підприємства “Гал-Експресія”, м. Львів

про стягнення 349 698,79 доларів США

за участю представників:

від позивача: Гаполяк О.В. - представник;

від відповідачів: не з'явились.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 11.05.2011р. на підставі ст. 79 ГПК України зупинено провадження у справі № 5015/1793/11 до вирішення Господарським судом Львівської області пов'язаної з нею справи № 5015/2330/11 про визнання недійсним кредитного договору, на підставі якого заявлено позов у даній справі.

          Не погоджуючись з даною ухвалою місцевого господарського суду, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” в особі Львівської обласної дирекції публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” звернулось до Львівського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Львівської області від 11.05.2011р., справу передати на розгляд місцевого господарського суду. Свої доводи скаржник мотивує тим, зокрема, що оскаржувана ухвала суду першої інстанції прийнята з порушенням та неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, висновки, викладені в ухвалі місцевого господарського суду, не відповідають дійсним обставинам справи.

В судовому засіданні представник скаржника підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі.

Відповідачі в судове засідання не з'явились. Комерційно-виробнича приватна фірма “Будекстра” подала на розгляд суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю забезпечити в судовому засіданні, призначеному на 08.06.2011р., участі свого представника.

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду розглядається протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.

Відтак, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні поданого клопотання. Окрім того, вказане  клопотання необґрунтоване та документально не підтверджене.

З врахуванням викладеного, колегія суддів Львівського апеляційного господарського суду дійшла висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності представників відповідачів.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши зібрані докази,  колегія суддів Львівського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що вимоги апеляційної скарги підлягають задоволенню, оскаржувана ухвала місцевого господарського суду –скасуванню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" звернулось в Господарський суд Львівської області з позовом до Комерційно-виробничої приватної фірми "Будекстра" та Приватного підприємства "Гал-Експресія" про стягнення 349 698,79 доларів США.

Позовні вимоги мотивовано тим, зокрема, що  між позивачем та відповідачем 1 було укладено кредитний договір №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року. Внаслідок неналежного виконання умов цього договору у відповідача-1 виникла заборгованість в розмірі 349 698,79 доларів США, яку позивач просить стягнути з обох відповідачів на підставі укладеного між позивачем та відповідачем-2 договору поруки від 05.02.2010 року.

В процесі розгляду справи відповідач-2 звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі до розгляду Господарським судом Львівської області справи №5015/2330/11 за позовом Приватного підприємства "Гал-Експресія" до ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Комерційно-виробничої приватної фірми "Будекстра" про визнання недійсним кредитного договору №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року на підставі якого заявлено позов у даній справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Виходячи із змісту вказаної норми, для вирішення питання про зупинення провадження у справі до вирішення іншої справи господарському суду слід у кожному конкретному випадку з'ясувати: як пов'язана справа, що розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом; чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає у тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі.

Приймаючи оскаржувану ухвалу суд першої інстанції не врахував положення п. 1 ч. 1 ст. 83 ГПК України відповідно до якого, господарський суд, приймаючи рішення, має право визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний з предметом спору договір, який суперечить законодавству.

Відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи зазначене, при розгляді справи суд першої інстанції зобов'язаний перевірити законність договору, на якому ґрунтуються позовні вимоги. У разі, якщо господарський суд дійде висновку про невідповідність договору вимогам чинного законодавства, він має право визнати цей договір недійсним.

Отже, місцевий господарський суд не позбавлений можливості при розгляді справи по суті заявлених позовних вимог про стягнення заборгованості у зв'язку з невиконанням боржником зобов'язань за кредитним договором, надати правову оцінку кредитному договору, на підставі якого заявлено цей позов.

З огляду на викладене, висновки місцевого господарського суду про те, що розгляд Господарським судом Львівської області справи №5015/2330/11 за позовом Приватного підприємства "Гал-Експресія" до ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Комерційно-виробничої приватної фірми "Будекстра" про визнання недійсним кредитного договору №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року унеможливлює розгляд даної господарської справи, є необґрунтованими.

Такої ж правової позиції дотримується й Вищий господарський суд України.

За таких обставин, колегія суддів Львівського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що ухвалу Господарського суду Львівської області від 11.05.2011р. про зупинення провадження у справі № 5015/1793/11 слід скасувати, справу передати на розгляд місцевого господарського суду.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 33, 43, 99, 101, 103, 104, 105, 106 ГПК України,

Львівський апеляційний господарський суд, -  П О С Т А Н О В И В :

1.          Апеляційну скаргу задоволити.

2.          Ухвалу Господарського суду Львівської області від 11.05.2011р. про зупинення провадження у справі № 5015/1793/11 скасувати, справу передати на розгляд місцевого господарського суду.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуючий-суддя                                                                          Мурська Х.В.

Суддя                                                                                                 Гнатюк Г.М.                                                                                                         

Суддя                                                                                                 Кордюк Г.Т.  

Дата ухвалення рішення07.06.2011
Оприлюднено15.06.2011

Судовий реєстр по справі —5015/1793/11

Ухвала від 17.09.2015

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Цікало А.І.

Ухвала від 30.08.2012

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Цікало А.І.

Ухвала від 17.08.2012

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Рим Т.Я.

Ухвала від 02.08.2012

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Рим Т.Я.

Рішення від 26.07.2011

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Рим Т.Я.

Ухвала від 15.07.2011

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Рим Т.Я.

Постанова від 15.06.2011

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Мурська Х.В.

Ухвала від 01.06.2011

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Мурська Х.В.

Ухвала від 17.05.2011

Господарське

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Рим Т.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні