ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м.Львів, вул.Личаківська, 128

УХВАЛА

13.07.11 Справа№ 5015/1793/11

За позовом: публічного акціонерного т овариства "Райффайзен Банк А валь" в особі Львівської обла сної дирекції публічного акц іонерного товариства "Райффа йзен Банк Аваль", м. Львів,

до відповідача 1: комерційно-виробничої при ватної фірми "Будекстра", м. Ль вів,

до відповідача 2: приватне підприємство "Га л-Експресія", м. Львів,

про: стягнення 349 698,79 доларів США,

Суддя Т. Рим

За участю представників:

позивача: ОСОБА_1 - довіреність ві д 05.11.2009 р.,

відповідача 1: не з' явився,

відповідача 2: не з'явився.

На розгляд господарськ ого суду Львівської області подано позов публічного акці онерного товариства "Райффай зен Банк Аваль" в особі Львівс ької обласної дирекції публі чного акціонерного товарист ва "Райффайзен Банк Аваль" до к омерційно-виробничої приват ної фірми "Будекстра" та прива тне підприємство "Гал-Експре сія" про стягнення 349 698,79 доларі в США. Ухвалою від 04.04.2011 р. провад ження у справі порушено, позо вну заяву прийнято до розгля ду, розгляд справи призначен о на 18.04.2011 р. Рух справи відображ ено у попередніх ухвалах.

В судове засідання 13.07.2011 р. пре дставники відповідача 1 та 2 не з' явились, причин неприбут тя не повідомили, вимог попер едніх ухвал суду не виконали , проти позову у встановленом у порядку не заперечили.

Враховуючи наведене, у зв' язку з неприбуттям в судове з асідання представників відп овідачів 1 та 2, керуючись ст. ст . 77, 86 Господарського процесуал ьного кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відкласти на 20.07.2011 року на 15 г од. 40 хв. (м. Львів, вул. Личак івська, 128, каб. №301).

2. Участь представ ників сторін в судовому засі данні визнається обов' язко вою.

3. Зобов' язати відповідача 1 у строк до 18.07 .2011 року:

3.1 Надати суду докуме нтально обґрунтований відзи в на позов.

3.2 Провести з позивачем звірку взаєморозрахунків.

3.3 Надати суду акт звір ки або докази надсилання цьо го акта позивачеві.

3.4 Надати суду докази п огашення боргу.

4. Зобов' язати відповідача 2 у строк до 18.07.2 011 року:

4.1 Надати суду докум ентально обґрунтований відз ив на позов.

4.2 Провести з позивачем звірку взаєморозрахунків.

4.3 Надати суду акт зв ірки або докази надсилання ц ього акта позивачеві.

4.4 Надати суду доказ и погашення боргу.

5. Довести до відо ма сторін, що згідно з п. 5 ст. 83 Го сподарського процесуальног о кодексу України за ухиленн я від виконання дій, покладен их господарським судом на ст орону, з винної сторони стягу ється штраф у розмірі до ста н еоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв' язку із запровадже нням автоматизованої систем и документообігу у господарс ькому суді будь-які заяви та к лопотання у письмовому вигля ді повинні бути зареєстрован і в канцелярії суду до поч атку судового засідання .

Суддя

Дата ухвалення рішення12.07.2011
Оприлюднено17.07.2011

Судовий реєстр по справі —5015/1793/11

Ухвала від 17.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цікало А.І.

Ухвала від 30.08.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цікало А.І.

Ухвала від 17.08.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Ухвала від 02.08.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Рішення від 26.07.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Ухвала від 15.07.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Постанова від 15.06.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мурська Х.В.

Ухвала від 01.06.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мурська Х.В.

Ухвала від 17.05.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні